HOTARARI 2023
Documente - Hotarari ale Consiliului Local
SEDINTA DIN DATA DE 10 IANUARIE 2023

HOTARAREA NR. 1 DIN 10.01.2023 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2022, pentru acoperirea temporara a golului de casa, provenit din decalajul între veniturile si cheltuielile anului 2023, pentru sectiunea de functionare
HOTARAREA NR. 2 DIN 10.01.2023 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al Comunei Zemes a deficitului sectiunii de dezvoltare la data de 31.12.2022
HOTARAREA NR. 3 DIN 10.01.2023 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din Comuna Zemes ce vor functionat în anul scolar 2023-2024

SEDINTA DIN DATA DE 17 IANUARIE 2023

HOTARAREA NR. 4 DIN 17.01.2023 privind asocierea judetului Bacau cu Comuna Zemes, în vederea finantarii si realizarii în Comuna Zemes a obiectivului de investitii "Escapada Zemes Parc"

 SEDINTA DIN DATA DE 31 IANUARIE 2023

HOTARAREA NR. 5 DIN 31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a ACS GLORIA ZEMES pentru anul 2023

HOTARAREA NR. 6 DIN 31.01.2023 privind aprobarea constituirii fondului de rezerva bugetara pe anul 2023

HOTARAREA NR. 7 DIN 31.01.2023 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a UAT Comuna Zemes, pentru anul 2023

HOTARAREA NR. 8 DIN 31.01.2023 privind aprobarea indicilor de indexare pentru anul 2023

HOTARAREA NR. 9 DIN 31.01.2023 privind aprobarea Programului de masuri ce vizeaza îmbunatatirea activitatii de gospodarire si înfrumusetare a Comunei Zemes pe anul 2023

HOTARAREA NR. 10 DIN 31.01.2023 privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local care vor fi aectuate în anul 2023, cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARAREA NR. 11 DIN 31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu detinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli

HOTARAREA NR. 12 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Amenajare curte si teren de sport la Scoala Stefan cel Mare din Comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 13 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Înfiintare retea de alimentare cu apa potabila (inclusiv bransamente, cu sursa proprie de apa si hidranti exteriori) si înfiintare retea de canalizare menajera cu microstatii de epurare în satul Bolatau din Comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli  
HOTARAREA NR. 14 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Alte cheltuieli - Îmbunatatirea serviciilor locale de baza prin achizitia de utilaje în comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli  
HOTARAREA NR. 15 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Construire Centru medical multifunctional în comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli  
HOTARAREA NR. 16 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Construire Sala de sport cu tribuna 180 de locuri sat Zemes, nr. 18, comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli    
HOTARAREA NR. 17 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei în cladirea Scolii Mihai Eminescu localitatea Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli      
HOTARAREA NR. 18 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Alte cheltuieli - Dotare Centru de zi pentru copilul cu nevoi sociale în comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli 

HOTARAREA NR. 19 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Escapada Zemes Parc din comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli    
HOTARAREA NR. 20 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Modernizare Sistem de iluminat Public stradal în comuna Zemes si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli   

HOTARAREA NR. 21 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Modernizare strada Schitului în sat Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli   

HOTARAREA NR. 22 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Construire piste de biciclete în localitatea Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli 
HOTARAREA NR. 23 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare RK Drum Comunal DC180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemes, Comuna Zemes si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli 
HOTARAREA NR. 24 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Modernizare strada Canus si reconfigurare pârâu Canus în comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli     
HOTARAREA NR. 25 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Statii de reîncarcare pentru vehicule electrice în Comuna Zemes si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli     
HOTARAREA NR. 26 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Statii de autobuz smart în satele Zemes si Bolatau din Comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli      
HOTARAREA NR. 27 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia Achizitie Programe informatice

HOTARAREA NR. 28 DIN 31.01.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Serviciul Public Judetean pentru Promovarea Turismului si Coordonarea Activitatii de Salvamont Bacau si UAT Comuna Zemes   
HOTARAREA NR. 29 DIN 31.01.2023 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui teren în supraata de 10389 mp si a constructiilor edificate pe teren, numar cadastral 61213, în vederea demolarii constructiilor
HOTARAREA NR. 30 DIN 31.01.2023 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pasuni alate în proprietatea privata a Comunei Zemes, Judetul Bacau 
HOTARAREA NR. 31 DIN 31.01.2023 privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru locuinta sociala din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a comunei Zemes, judetul Bacau 
HOTARAREA NR. 32 DIN 31.01.2023 privind aprobarea încheierii unor contracte cadru de prestari servicii necesare functionarii activitatii ACS GLORIA ZEMES, pentru anul 2023 
HOTARAREA NR. 33 DIN 31.01.2023 privind aprobarea actualizarii criteriilor de punctare, de eligibilitate si de selectie, a documentelor justificative pentru întocmirea dosarelor în vederea repartizarii locuintelor sociale alate în proprietatea publica a UAT Comuna Zemes

HOTARAREA NR. 34 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare RK Cladire Gradinita Voinicel comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli       
HOTARAREA NR. 35 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare RK si dotare cladire Sala Festivitati Bolatau, Comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli         
HOTARAREA NR. 36 DIN 31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 37 DIN 31.01.2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si UAT Comuna Zemes cu privire la proiectul  HUB de Servicii MMSS si MMSS    
HOTARAREA NR. 38 DIN 31.01.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Zemes pe anul 2023  
 SEDINTA DIN DATA DE 22 FEBRUARIE 2023

HOTARAREA NR. 39 DIN 22.02.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local Zemes, pentru sedintele din lunile februarie, martie si aprilie 2023

HOTARAREA NR. 40 DIN 22.02.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Zemes, Judet Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli        
HOTARAREA NR. 41 DIN 22.02.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Construire piste de biciclete în localitatea Zemes, judet Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli      
HOTARAREA NR. 42 DIN 22.02.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacau pâna la rambursarea/decontarea cheltuielilor din alocarile POR  
HOTARAREA NR. 43 DIN 22.02.2023 privind implementarea proiectului Dotare Centru de zi pentru copilul cu nevoi sociale în Comuna Zemes, judetul Bacau 
HOTARAREA NR. 44 DIN 22.02.2023 privind aprobarea fazelor Nota Conceptuala si Tema de Proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza DALI, pentru obiectivul de investitii RK Gradinita Voinicel comuna Zemes, judetul Bacau  
HOTARAREA NR. 45 DIN 22.02.2023 privind aprobarea fazelor Nota Conceptuala si Tema de Proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza DALI, pentru obiectivul de investitii RK si dotare cladire Sala Festivitati Bolatau, Comuna Zemes, judetul Bacau 
HOTARAREA NR. 46 DIN 22.02.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Zemes pe anul 2023    
HOTARAREA NR. 47 DIN 22.02.2023 privind modificarea HOTÄ‚RÂRII NR. 206 / 19.10.2022 privind implementarea proiectului Îmbunatatirea serviciilor locale de baza prin achizitia de utilaje în comuna Zemes, judetul Bacau 
HOTARAREA NR. 48 DIN 22.02.2023 privind actualizarea supraetelor de teren, reprezentând pasune si pasune împadurit, proprietate privata a Comunei Zemes, ca urmare a efectuarii masuratorilor cadastrale  
HOTARAREA NR. 49 DIN 22.02.2023 privind închirierea prin atribuire directa a pajistilor alate în proprietatea privata a Comunei Zemes, Judetul Bacau  
HOTARAREA NR. 50 DIN 22.02.2023 privind aprobarea închirierii unui Contract de prestari servicii pentru sterilizare si microcipare a cainilor fara stapân de pe raza UAT Comuna Zemes

 SEDINTA DIN DATA DE 27 FEBRUARIE 2023

HOTARAREA NR. 51 DIN 27.02.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 52 DIN 27.02.2023 privind modificarea HOTÄ‚RÂRII NR. 206 / 19.10.2022 privind implementarea proiectului Îmbunatatirea serviciilor locale de baza prin achizitia de utilaje în comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 53 DIN 27.02.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Zemes pe anul 2023
SEDINTA DIN DATA DE 06 APRILIE 2023

HOTARAREA NR. 66 DIN 06.04.2023 privind implementarea proiectului Construire Parc fotovoltaic pentru autoconsum în comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 67 DIN 06.04.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacaupâna la rambursarea/decontarea cheltuielilor din alocarile POR
HOTARAREA NR. 68 DIN 06.04.2023 pentru modificarea HOTÄ‚RÂRII NR. 49 DIN 22.02.2023 privind închirierea prin atribuire directa a pajistilor alate în proprietatea privata a Comunei Zemes, Judetul Bacau  
HOTARAREA NR. 69 DIN 06.04.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la faza SF pentru obiectivul de investitii Construire piste de biciclete în localitatea Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 70 DIN 06.04.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Construire piste de biciclete în localitatea Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 71 DIN 06.04.2023 privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Zemes, pentru anii 2021-2027

HOTARAREA NR. 72 DIN 06.04.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Zemes pe anul 2023    
HOTARAREA NR. 73 DIN 06.04.2023 privind aprobarea si însusirea documentatiei Plan Urbanistic Zonal privind investitia Escapada Zemes Parc, amplasata în intravilanul si extravilanul satului Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 74 DIN 06.04.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii Achizitie bunuri de natura mijloace fixe

HOTARAREA NR. 75 DIN 06.04.2023 privind aprobarea caietului de sarcini si efectuarea de lucrari de Reparatii scari acces spre Scoala Ion Creanga Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 76 DIN 06.04.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu detinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Îmbunatatirea serviciilor locale de baza prin achizitia de utilaje în comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 77 DIN 06.04.2023 privind modificarea HCL 108/2017  privind declararea drept locuinta sociala a unui numar de 4 locuinte din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a Comunei Zemes
SEDINTA DIN DATA DE 03 MAI 2023

HOTARAREA NR. 78 DIN 03.05.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local Zemes, pentru sedintele din lunile mai, iunie, iulie 2023
HOTARAREA NR. 79 DIN 03.05.2023 privind aprobarea fazelor Nota Conceptuala si Tema de Proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza SF, pentru obiectivul de investitii Construire parc fotovoltaic pentru autoconsum în comuna Zemes, judetul Bacau 
HOTARAREA NR. 80 DIN 03.05.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare Construire parc fotovoltaic pentru autoconsum în comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli       
HOTARAREA NR. 81 DIN 03.05.2023 privind aprobarea închirierii unei locuinte de necesitate 
HOTARAREA NR. 82 DIN 03.05.2023 privind modificarea prin act aditional a Contractului de concesiune nr. 8308/25.11.2013 
HOTARAREA NR. 83 DIN 03.05.2023 privind aprobarea aderarii A.P.L. Comuna Zemes, judetul Bacau, la parteneriatul GAL CODRUL RUNC
HOTARAREA NR. 84 DIN 03.05.2023 privind respingerea modificarii/ajustarii tarifelor propuse de catre S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., de catre UAT-urile membre
HOTARAREA NR. 85 DIN 03.05.2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta 
HOTARAREA NR. 86 DIN 03.05.2023 privind schimbarea titularului din Contractul de închiriere nr. 130 / 19.02.1990, pentru supraetele cu destinatie de locuinta din imobilul Bloc apartamente, strada Principala, nr. 279, comuna Zemes, judetul Bacau 
HOTARAREA NR. 87 DIN 03.05.2023 privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico-economici la faza DALI pentru obiectivul de investitii RK si dotare sala festivitati Bolatau, Comuna Zemes, judet Bacau

HOTARAREA NR. 88 DIN 03.05.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii RK si dotare Sala Festivitati Bolatau, Comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 89 DIN 03.05.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor suplimentare la obiectivul de investitii Modernizare strada Schitului sat Bolatau din Comuna Zemes, judet Bacau 
HOTARAREA NR. 90 DIN 03.05.2023 privind aprobarea fazelor Nota Conceptuala si Tema de Proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza DALI, pentru obiectivul de investitii RK Cladire Gradinita Modârzau, Comuna Zemes, judet Bacau
HOTARAREA NR. 91 DIN 03.05.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii RK Cladire Gradinita Modârzau, Comuna Zemes, judet Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli     
HOTARAREA NR. 92 DIN 03.05.2023 privind aprobarea fazelor Nota Conceptuala si Tema de Proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza DALI, pentru obiectivul de investitii RK Drum Comunal DC180 A de la km 6+700 la km 18+07 în Comuna Zemes, judetul Bacau  
HOTARAREA NR. 93 DIN 03.05.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare RK Drum Comunal DC180 A de la km 6+700 la km 18+07 în Comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli   
HOTARAREA NR. 94 DIN 03.05.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii Achizitii bunuri de natura mijloace fixe

HOTARAREA NR. 95 DIN 03.05.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Zemes pe anul 2023    
HOTARAREA NR. 96 DIN 03.05.2023 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Zemes si Asociatia Protejarea Mediului, în vederea implementarii Proiectului Viitorul începe azi, în cadrul Programului vizând educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului, finantat de Administratia Fondului pentru Mediu
HOTARAREA NR. 97 DIN 03.05.2023 privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute, în favoarea DELGAZ-Grid S.A. asupra unor supraete apartinând domeniului public al Comunei Zemes, pentru amplasarea unor stâlpi pentru energie electrica 
HOTARAREA NR. 98 DIN 03.05.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor la obiectivul de investitii Eliberare amplasament, stâlp existent în curtea Scolii Stefan cel Mare Zemes, din localitatea Zemes, judet Bacau 
SEDINTA DIN DATA DE 10 MAI 2023

HOTARAREA NR. 99 DIN 10.05.2023 privind acceptarea ofertei de sponsorizare facut de OMV PETROM S.A., în favoarea UAT Comuna Zemes, pentru imobilul-teren în supraata de 2076 m.p. având nr. cadastral 60983, situat în Comuna Zemes, Strada Principala, nr. 200
SEDINTA DIN DATA DE 26 IUNIE 2023

HOTARAREA NR. 103 DIN 26.06.2023 privind aprobarea listei cuprinzând solicitantii îndreptatiti sa primeasca locuinta sociala (transa a VIII-a)în imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate din Comuna Zemes

HOTARAREA NR. 104 DIN 26.06.2023 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut în Contractul 4688/15.06.2013    
HOTARAREA NR. 105 DIN 26.06.2023 privind modificarea prin act aditional a Contractului de închiriere 4979/28.07.2022, încheiat între SC OMNIS-VET STORY si UAT Comuna Zemes 

HOTARAREA NR. 106 DIN 26.06.2023 privind aprobarea Amenajamentului pastoral al pajistilor alate în proprietatea privata a Comunei Zemes  
HOTARAREA NR. 107 DIN 26.06.2023 privind atestarea apartenentei la domeniul privat si acordul înscrierii în cartea funciara a dreptului de proprietate pentru unele supraete de teren în favoarea Comunei Zemes si actualizarea inventarului domeniului privat al Comunei Zemes, judetul Bacau  
HOTARAREA NR. 108 DIN 26.06.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Zemes pe anul 2023  
HOTARAREA NR. 109 DIN 26.06.2023 privind aprobarea încheierii parteneriatului între ACS Gloria Zemes si Asociatia Green World Zemes   
HOTARAREA NR. 110 DIN 26.06.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar al Comunei Zemes, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, în vederea achizitionarii de catre ACS Gloria Zemes a unor bunuri de natura mijloace fixe   
HOTARAREA NR. 111 DIN 26.06.2023 privind aprobarea asocierii Comunei Zemes cu Judetul Bacau si DGASPC Bacau, pentru finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru anul 2023   
HOTARAREA NR. 112 DIN 26.06.2023 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii unor obiecte de inventar alate în patrimoniul UAT Comuna Zemes  
HOTARAREA NR. 113 DIN 26.06.2023 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii unor obiecte de inventar alate în patrimoniul ACS Gloria Zemes    
HOTARAREA NR. 114 DIN 26.06.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii pentru obiectivul de investitii RK drum comunal DC 180 A de la km 6+700 la km 18+070 în comuna Zemes, judetul Bacau aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si portunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli si actualizarea indicatorilor tehnico-economici, ca urmare a finalizarii procedurilor de achizitii publice             
HOTARAREA NR. 115 DIN 26.06.2023 privind aprobarea modificarii denumirii obiectivului de investitii Proiectare - RK drum comunal DC 180 A de la km 6+700 la km 18+070 în comuna Zemes, judetul Bacau   
HOTARAREA NR. 116 DIN 26.06.2023 privind aprobarea proiectului tehnic, a actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici la faza PT, pentru obiectivul de investitii Construire piste de biciclete în localitatea Zemes, judetul Bacau aprobat pentru finantare prin PNRR, orecum si actualizarea sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului     
HOTARAREA NR. 117 DIN 26.06.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate a P.U.G. si R.L.U a Comunei Zemes, Judetul Bacau    
HOTARAREA NR. 118 DIN 26.06.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii achizitiei de autoutilitara pentru obiectivul de investitii Îmbunatatirea serviciilor locale de baza prin achizitia de utilaje în comuna Zemes, judetul Bacau, pâna la rambursarea / decontarea cheltuielilor din alocarile aIR    
HOTARAREA NR. 119 DIN 26.06.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii Achizitie bunuri de natura mijloace fixe - sirena alarmare si totem publicitar    
HOTARAREA NR. 120 DIN 26.06.2023 privind aprobarea închirierii unei camere din imobilul Bloc Foraj    
HOTARAREA NR. 121 DIN 26.06.2023 privind aprobarea modificarii tarifelor SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, conform Raportului expertului cooptat de catre ADIS Bacau
SEDINTA DIN DATA DE 31 IULIE 2023

HOTARAREA NR. 122 DIN 31.07.2023 privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes, pentru trimestrul II - 2023
HOTARAREA NR. 123 DIN 31.07.2023 privind aprobarea tarifului de facturare al S.C. ECOSUD S.A. pentru preluarea deseurilor reciclabile în vederea sortarii si tariful de facturare pentru preluarea deseurilor biodegradabile în vederea compostarii, pentru o perioada de 6 luni

HOTARAREA NR. 124 DIN 31.07.2023 privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Zemes pentru sedinta AGA a S.C. CRAB S.A. din 07.08.2023/08.08.2023
HOTARAREA NR. 125 DIN 31.07.2023 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aerente Programului pentru scoli al României în perioada 2023-2026

HOTARAREA NR. 126 DIN 31.07.2023 privind modificarea HCL 100/24.05.2023 - privind aprobarea protocolului între Asociatia Habitat for Humanity România si UAT Comuna Zemes

HOTARAREA NR. 127 DIN 31.07.2023 privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului aerent obiectivului de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacau
SEDINTA DIN DATA DE 07 AUGUST 2023

HOTARAREA NR. 128 DIN 07.08.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local Zemes, pentru sedintele din lunile august, septembrie si octombrie 2023
HOTARAREA NR. 129 DIN 07.08.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare RK Drum Comunal DC180 A de la km 6+700 la km 18+07 în Comuna Zemes, judetul Bacau  si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli  
HOTARAREA NR. 130 DIN 07.08.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii Achizitie bunuri de natura mijloace fixe  
HOTARAREA NR. 131 DIN 07.08.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor suplimentare la obiectivul de investitii Amenajare curte si teren de sport la Scoala Stefan cel Mare din Comuna Zemes, judetul Bacau si actualizarea indicatorilor tehnico-economici     
HOTARAREA NR. 132 DIN 07.08.2023 privind aprobarea alocarii de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2023 în vederea organizarii si desfasurarii activitatilor festive prilejuite de Zilele Toamnei Zemes 2023   

HOTARAREA NR. 133 DIN 07.08.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor pentru Deviere si înlocuire tronson conducta de alimentare apa în sat Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea caietului de sarcini        
HOTARAREA NR. 134 DIN 07.08.2023 privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru locuinta sociala din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a comunei Zemes, judetul Bacau     

HOTARAREA NR. 135 DIN 07.08.2023 privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea supraetelor de teren disponibile si libere de sarcini, în vederea construirii de locuinte proprietate personala de catre tineri, conform Legii 15/2003 precum si a vânzarii acestora   

HOTARAREA NR. 136 DIN 07.08.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2023
SEDINTA DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2023

HOTARAREA NR. 162 DIN 26.09.2023 privind aprobarea modificarii prin act aditional a contractului de prestari servicii instruire fotbal nr. 6/08.02.2023
HOTARAREA NR. 160 DIN 26.09.2023 privind modificarea prin Act Aditional a Contractului de Concesiune nr. 22/01.08.2001, încheiat între domnul Rusu Narcis, domiciliat în Comuna Zemes si UAT Comuna Zemes
HOTARAREA NR. 159 DIN 26.09.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare (consultanta) Înfiintarea de platforme gunoi de grajd, Comuna Zemes si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 158 DIN 26.09.2023 privind acordarea unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru 5 persoane din Comuna Zemes, care împlinesc 90 de ani de viata
HOTARAREA NR. 157 DIN 26.09.2023 privind aprobarea Diplomei de Aur si a unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru 8 familii din Comuna Zemes, care împlinesc 50 de ani de casatorie pâna la data de 31.12.2023
HOTARAREA NR. 156 DIN 26.09.2023 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut în Contractul de Concesiune nr. 737/09.03.1994, de la Apostolescu Ionut la Vinghieac Pavel Leonard si Vinghieac Romica

HOTARAREA NR. 155 DIN 26.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pentru anul 2023
HOTARAREA NR. 154 DIN 26.09.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatii de publicitate, reclama si aisaj în comuna Zemes
HOTARAREA NR. 153 DIN 26.09.2023 privind punerea la dispozitia S.C. COMPANIA REGIONALÄ‚ DE APÄ‚ BACÄ‚U S.A. a terenurilor aerente investitiilor din cadrul Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Bacau, perioada 2014-2020
HOTARAREA NR. 152 DIN 26.09.2023 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor conform rezultatelor Analizei cost-beneficiu pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Bacau, perioada 2014-2020 si mandatarea reprezentantului Comunei Zemes sa voteze în A.G.A. ADIB aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor
HOTARAREA NR. 151 DIN 26.09.2023 privind aprobarea SF, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Listei de investitii prioritare, a valorilor investitiei aerente Comunei Zemes si a participarii Comunei Zemes, la cofinantarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Bacau, perioada 2014-2020
HOTARAREA NR. 150 DIN 26.09.2023 privind aprobarea modificarii structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Zemes si a serviciilor subordonate

HOTARAREA NR. 149 DIN 26.09.2023 privind desemnarea a doi reprezentanti din partea Consiliului Local Zemes, ca membri în Consiliul de Administratie al Scolii Stefan cel Mare, în anul scolar 2023-2024

HOTARAREA NR. 148 DIN 26.09.2023 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local Zemes, ca membru în Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei în cadrul Scolii Stefan cel Mare, în anul scolar 2023-2024
HOTARAREA NR. 147 DIN 26.09.2023 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local Zemes, ca membru în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii în cadrul Scolii Stefan cel Mare, în anul scolar 2023-2024
HOTARAREA NR. 146 DIN 26.09.2023 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica cu strigare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Zemes, pentru anul 2023-transa 1
HOTARAREA NR. 145 DIN 26.09.2023 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 2213/23.04.2007
HOTARAREA NR. 144 DIN 26.09.2023 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 2223/23.04.2007
HOTARAREA NR. 143 DIN 26.09.2023 privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute în favoarea DELGAZ-GRID S.A.
HOTARAREA NR. 142 DIN 26.09.2023 privind aprobarea listei cu terenurile alate în domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale, din intravilanul localitatii Zemes, care pot fi distribuite ca sprijin pentru tineri pentru construirea unei locuinte, conform Legii 15/2003
HOTARAREA NR. 141 DIN 26.09.2023 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 3623/10.05.2018
HOTARAREA NR. 140 DIN 26.09.2023 privind aprobarea listei cuprinzând solicitantii îndreptatiti sa primeasca locuinta sociala (transa a -IX-a) în imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate din Comuna Zemes
HOTARAREA NR. 139 DIN 26.09.2023 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut în Contractul de Concesiune nr. 1314/05.04.2004
HOTARAREA NR. 138 DIN 26.09.2023 privind modificarea prin Act Aditional a Contractului de închiriere nr. 4979/28.07.2022
HOTARAREA NR. 137 DIN 26.09.2023 privind atestarea apartenentei la domeniul privat si acordul înscrierii în cartea funciara a dreptului de proprietate pentru unele supraete de teren în favoarea UAT Comuna Zemes si actualizarea inventarului domeniului privat al Comunei Zemes, judetul Bacau
SEDINTA DIN DATA DE 25 OCTOMBRIE 2023

HOTARAREA NR. 164 DIN 25.10.2023 privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale comuna Zemes, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SC Compania Regionala de Apa Bacau SA din data de 06.11.2023
HOTARAREA NR. 165 DIN 25.10.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Construire piste de biciclete în localitatea Zemes, judetul Bacau, aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli si actualizarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a finalizarii procedurilor de achizitie publica 
HOTARAREA NR. 166 DIN 25.10.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a finalizarii procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei în cladirea Scolii Mihai Eminescu localitatea Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 167 DIN 25.10.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare-Înfiintarea de platforme gunoi de grajd, Comuna Zemes si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 168 DIN 25.10.2023 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2023 la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB

HOTARAREA NR. 169 DIN 25.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2023
HOTARAREA NR. 170 DIN 25.10.2023 privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes, pentru trimestrul III - 2023
HOTARAREA NR. 171 DIN 25.10.2023 privind dezmembrarea (apartamentarea) imobilului Bloc Foraj, imobil ce face parte din domeniul privat al comunei Zemes, în vederea înscrierii în cartea funciara a unitatilor individuale rezultate din dezmembrarea acestuia

HOTARAREA NR. 172 DIN 25.10.2023 privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru locuinta sociala din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a comunei Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 173 DIN 25.10.2023 privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea de locuinta proprietate personala în conditiile Legii 15/2003 pentru solicitantul Sarainescu Liviu-Constantin, domiciliat în comuna Zemes, jud. Bacau

HOTARAREA NR. 174 DIN 25.10.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Stefan cel Mare din comuna Zemes, judet Bacau

HOTARAREA NR. 175 DIN 25.10.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investitii Dotare Centru de zi pentru copilul cu nevoi sociale în Comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 176 DIN 25.10.2023 privind aprobarea fazelor Nota Conceptuala si Tema de Proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza SF, pentru obiectivul de investitii Extindere retea de gaze naturale în satul Bolatau, Comuna Zemes, judet Bacau
HOTARAREA NR. 177 DIN 25.10.2023 privind aprobarea fazelor Nota Conceptuala si Tema de Proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza SF, pentru obiectivul de investitii Infiintarea de platforme gunoi de grajd, Comuna Zemes
HOTARAREA NR. 178 DIN 25.10.2023 privind modificarea prin act aditional a Contractului de concesiune nr. 4406/24.06.2021
HOTARAREA NR. 179 DIN 25.10.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare-Extindere retea de gaze naturale în satul Bolatau, Comuna Zemes, judet Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli   
HOTARAREA NR. 180 DIN 25.10.2023 privind implementarea proiectului Înfiintarea de platforme gunoi de grajd, Comuna Zemes

HOTARAREA NR. 181 DIN 25.10.2023 privind aprobarea fazelor Nota Conceptuala si Tema de Proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza SF, pentru obiectivul de investitii Extindere retea de alimentare cu apa si retea de canalizare în satul Bolatau, Comuna Zemes, judet Bacau
HOTARAREA NR. 182 DIN 25.10.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Extindere retea de alimentare cu apa si retea de canalizare în satul Bolatau, Comuna Zemes, judet Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
SEDINTA DIN DATA DE 27 OCTOMBRIE 2023

HOTARAREA NR. 183 DIN 27.10.2023 privind aprobarea modificarii structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Zemes si a serviciilor subordonate
SEDINTA DIN DATA DE 06 NOIEMBRIE 2023

HOTARAREA NR. 184 DIN 06.11.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local Zemes, pentru sedintele din lunile noiembrie, decembrie 2023 si ianuarie 2024 
HOTARAREA NR. 185 DIN 06.11.2023 privind aprobarea modificarii structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Zemes si a serviciilor subordonate 
HOTARAREA NR. 186 DIN 06.11.2023 privind aprobarea deblocarii si utilizarii din fondul de rezerva bugetara pe anul 2023 a unor sume pentru înlocuirea liniei de cablu electric (iluminat stradal) rupt în urma fenomenelor meteorologice din data de 27-28.10.2023
SEDINTA DIN DATA DE 13 NOIEMBRIE 2023

HOTARAREA NR. 187 DIN 13.11.2023 privind aprobarea numarului de autovehicule necesar desfasurarii activitatilor specifice ale UAT Comuna Zemes

HOTARAREA NR. 188 DIN 13.11.2023 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti si costurile pentru convorbiri telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemes

HOTARAREA NR. 189 DIN 13.11.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Zemes pe anul 2023    
HOTARAREA NR. 190 DIN 13.11.2023 privind aprobarea reorganizarii aparatului de speciaitate al primarului comunei Zemes, în conformitate cu Legea 296/2003 privind unele masuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a României pe termen lung

HOTARAREA NR. 191 DIN 13.11.2023 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1784/02.03.2011 
HOTARAREA NR. 192 DIN 13.11.2023 privind atestarea apartenentei la domeniul privat si acordul înscrierii în cartea funciara a dreptului de proprietate pentru unele supraete de teren în favoarea Comunei Zemes si actualizarea inventarului domeniului privat al Comunei Zemes, judetul Bacau  
HOTARAREA NR. 193 DIN 13.11.2023 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica cu strigare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Zemes, pentru anul 2023-transa 1
HOTARAREA NR. 194 DIN 13.11.2023 privind actualizarea Organigramei si a Statului Nominal de Personal al A.C.S. Gloria Zemes

HOTARAREA NR. 195 DIN 13.11.2023 privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Zemes pentru sedinta AGA a S.C. CRAB S.A. din 11.12.2023
HOTARAREA NR. 196 DIN 13.11.2023 privind aprobarea alocarii de sume din bugetul Comunei Zemes în vederea organizarii si desfasurarii activitatilor festive prilejuite de Sarbatorile de iarna - 2023
SEDINTA DIN DATA DE 23 NOIEMBRIE 2023

HOTARAREA NR. 197 DIN 23.11.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii achizitiei unui obiectiv de investitii
HOTARAREA NR. 198 DIN 23.11.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Zemes pe anul 2023    
HOTARAREA NR. 199 DIN 23.11.2023 privind aprobarea utilizarii de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2023 pentru plata sumelor, conform Sentintei Civile nr. 423/08.12.2021
HOTARAREA NR. 200 DIN 23.11.2023 privind modificarea HOTÄ‚RÂRII NR. 179 DIN 25.10.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2022, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare-Extindere retea de gaze naturale în satul Bolatau, Comuna Zemes, judet Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
SEDINTA DIN DATA DE 29 NOIEMBRIE 2023

HOTARAREA NR. 201 DIN 29.11.2023 privind aprobarea actualizarii bugetului proiectului aerent obiectivului de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Stefan cel Mare din comuna Zemes, judet Bacau
SEDINTA DIN DATA DE 08 DECEMBRIE 2023

HOTARAREA NR. 202 DIN 08.12.2023 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Stefan cel Mare din comuna Zemes, judet Bacau, axa prioritara 10, obiectiv specific 10.1 - Învatamânt obligatoriu
SEDINTA DIN DATA DE 11 DECEMBRIE 2023

HOTARAREA NR. 203 DIN 11.12.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în anul 2024, la nivelul Comunei Zemes
HOTARAREA NR. 204 DIN 11.12.2023 privind stabilirea taxelor si tarifelor altele decât cele prevazute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal aplicabile în anul 2024, la nivelul Comunei Zemes
HOTARAREA NR. 205 DIN 11.12.2023 privind stabilirea taxelor speciale aplicabile în anul 2024, la nivelul Comunei Zemes
HOTARAREA NR. 206 DIN 11.12.2023 privind majorarea în anul 2024, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 149, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTARAREA NR. 207 DIN 11.12.2023 privind majorarea în anul 2024, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 82, proprietate a doamnei Achim Luminita Doina, domiciliata în municipiul Bucuresti, str. Alexandru Obreja
HOTARAREA NR. 208 DIN 11.12.2023 privind majorarea în anul 2024, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Pinului, nr. 9, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTARAREA NR. 209 DIN 11.12.2023 privind majorarea în anul 2024, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 204, proprietate a SC OMV PETROM SA 
HOTARAREA NR. 210 DIN 11.12.2023 privind majorarea în anul 2024, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 102, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTARAREA NR. 211 DIN 11.12.2023 privind majorarea în anul 2024, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Complex, nr. 13, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTARAREA NR. 212 DIN 11.12.2023 privind majorarea în anul 2024, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 363, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTARAREA NR. 213 DIN 11.12.2023 privind majorarea în anul 2024, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Tazlaului, nr. 11, proprietate a SC DELGAZGRID SA
HOTARAREA NR. 214 DIN 11.12.2023 privind majorarea în anul 2024, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 40, proprietate a SC METEXBIG SA
HOTARAREA NR. 215 DIN 11.12.2023 privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute în favoarea DELGAZ-GRID S.A. 
HOTARAREA NR. 216 DIN 11.12.2023 privind darea în administrare catre A.C.S. Gloria Zemes a unor bunuri imobile (teren si constructii), proprietate publica a UAT Comuna Zemes

HOTARAREA NR. 217 DIN 11.12.2023 privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes, pentru trimestrul IV - 2023
HOTARAREA NR. 218 DIN 11.12.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Zemes pe anul 2023  
HOTARAREA NR. 219 DIN 11.12.2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Anastasiei Elena, reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea fiului sau Anastasiei Laurentiu, fost beneficiar de ajutor social
HOTARAREA NR. 220 DIN 11.12.2023 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al Comunei Zemes, jud. Bacau

HOTARAREA NR. 221 DIN 11.12.2023 privind actualizarea limitelor maxime ale creditelor bugetare privind cheltuielile cu utilitatile aerente locuintelor sociale care deservesc comunitatea sinistrata, ce se suporta din bugetul Comunei Zemes

HOTARAREA NR. 222 DIN 11.12.2023 privind utilizarea de sume din bugetul Comunei Zemes, pentru anul 2023, în vederea acoperirii deficitului între veniturile realizate si taxa de salubritate datorata, catre ADIS Bacau
SEDINTA DIN DATA DE 27 DECEMBRIE 2023

HOTARAREA NR. 223 DIN 27.12.2023 privind stabilirea taxei speciale pentru persoanele fizice si juridice, aplicabile pe raza UAT Comuna Zemes, pentru anul 2024      
Last Updated ( luni, 25 martie 2024 )