HOTARARI 2021-2022
Documente - Hotărâri CL

 2022


ȘEDINȚA DIN DATA DE  27 DECEMBRIE 2022

HOTĂRÂREA NR. 282 / 27.12.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență
HOTĂRÂREA NR. 283 / 27.12.2022 privind aprobarea încheierii unui parteneriat cu RYMD

HOTĂRÂREA NR. 284 / 27.12.2022 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 238 / 12.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2023, la nivelul Comunei Zemeș

ȘEDINȚA DIN DATA DE  12 DECEMBRIE 2022

HOTĂRÂREA NR. 238 / 12.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2023, la nivelul Comunei Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 239 / 12.12.2022 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal aplicabile în anul 2023, la nivelul Comunei Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 240 / 12.12.2022 privind stabilirea taxei speciale de salubritate, pentru persoanele fizice și juridice, aplicabile pe raza UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2023
HOTĂRÂREA NR. 241 / 12.12.2022 privind stabilirea taxelor speciale aplicabile în anul 2023, la nivelul Comunei Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 242 / 12.12.2022 privind aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zemeș și serviciilor subordonate
HOTĂRÂREA NR. 243 / 12.12.2022 privind modificarea cotizației anuale datorate de UAT Comuna Zemeș, în calitate de membru al ACOR
HOTĂRÂREA NR. 244 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Principală, nr. 40, proprietate a SC METEXBIG SA
HOTĂRÂREA NR. 245 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Tazlăului, nr. 11, proprietate a SC DELGAZGRID SA
HOTĂRÂREA NR. 246 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Complex, nr. 8, proprietate a SC DELGAZGRID SA

HOTĂRÂREA NR. 247 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Principală, nr. 363, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTĂRÂREA NR. 248 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Complex, nr. 13, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTĂRÂREA NR. 249 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Principală, nr. 102, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTĂRÂREA NR. 250 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Tazlăului, nr. 12, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTĂRÂREA NR. 251 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Sondorului, nr. 11, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTĂRÂREA NR. 252 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Principală, nr. 202, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTĂRÂREA NR. 253 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Pinului, nr. 9, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTĂRÂREA NR. 254 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Principală, nr. 353A, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTĂRÂREA NR. 255 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Teiului, nr. 16, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTĂRÂREA NR. 256 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Principală, nr. 149, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTĂRÂREA NR. 257 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Principală, nr. 82, proprietate a doamnei Achim Luminița Doina, domiciliată în municipiul București, str. Alexandru Obreja
HOTĂRÂREA NR. 258 / 12.12.2022 privind conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș, pentru trimestrul IV - 2022
HOTĂRÂREA NR. 259 / 12.12.2022 privind actualizarea limitelor maxime ale creditelor bugetare privind cheltuielile cu utilitățile aferente locuințelor sociale închiriate care deservesc comunitatea sinistrat, ce se suportă din bugetul Comunei Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 260 / 12.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2022  
HOTĂRÂREA NR. 261 / 12.12.2022 privind acordarea unor pachete cadou școlarilor și preșcolarilor din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022
HOTĂRÂREA NR. 262 / 12.12.2022 privind acordarea unui mandat special în A.G.A. a A.D.I.B. Bacău, în vederea exercitării votului Consiliului local al Comunei Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 263 / 12.12.2022 privind modificarea valorii bunurilor din domeniul public al Comunei Zemeș, ca urmare a reevaluării
HOTĂRÂREA NR. 264 / 12.12.2022 privind modificarea valorii bunurilor din domeniul privat al Comunei Zemeș, ca urmare a reevaluării

HOTĂRÂREA NR. 265 / 12.12.2022 privind aprobarea vânzării fără licitație publică (directă) a unui teren în suprafață de 1119 mp aparținând domeniului privat al Comunei Zemeș, județul Bacău, având număr cadastral 61332

HOTĂRÂREA NR. 266 / 12.12.2022 privind aprobarea inchirierea unei camere din imobilul “Bloc Foraj”, proprietate privată a UAT comuna Zemes, domnului Diaconu Gheorghe, domiciliat in comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 267 / 12.12.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș din comuna Zemeș, județul Bacău până la rambursarea/decontarea cheltuielilor din alocările POR

HOTĂRÂREA NR. 268 / 12.12.2022 privind modificarea prin act adițional a unui contract de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuință

HOTĂRÂREA NR. 269 / 12.12.2022 privind aprobarea actualizării numerelor administrative atribuite proprietăților din intravilanul satului Zemeș si a satului Zemeș și Bolătău din comuna Zemeş, judeţul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 270 / 12.12.2022 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială (tranșa a VII-a) în imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate din Comuna Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 271 / 12.12.2022 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pășuni aflate în proprietatea privată a Comunei Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 272 / 12.12.2022 privind aprobarea caietului de sarcini și efectuarea de lucrări de Reparații curente tablou electric Parc Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 273 / 12.12.2022 privind aprobarea caietului de sarcini și efectuarea de lucrări de Reparații curente instalație electrică Clădire sediu administrativ primărie, comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 274 / 12.12.2022 privind aprobarea caietului de sarcini și efectuarea de lucrări de Reparații curente rețea internet Clădire sediu administrativ primărie, comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 275 / 12.12.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2022 cu destinația de achiziție de bunuri de natura mijloace fixe 
HOTĂRÂREA NR. 276 / 12.12.2022 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți și costurile pentru convorbirile telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 277 / 12.12.2022 privind aprobarea majorării contribuției pentru masa zilnică a preșcolarilor de la Grădinița Voinicelul Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 278 / 12.12.2022 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți și costurile pentru convorbirile telefonice, la nivelul ACS GLORIA ZEMEȘ
HOTĂRÂREA NR. 279 / 12.12.2022 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 22 / 31.01.2022 privind aprobarea asocierii de principiu dintre Județul Bacău și Comuna Zemeș în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții Escapada Zemeș Parc
HOTĂRÂREA NR. 280 / 12.12.2022 privind aprobarea caietului de sarcini și efectuarea de lucrări de Reparații curente cale acces din pavele și borduri Clădire sediu administrativ primărie, comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 281 / 12.12.2022 privind aprobarea actualizării valorilor indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău
ȘEDINȚA DIN DATA DE  15 NOIEMBRIE 2022

HOTĂRÂREA NR. 226 / 15.11.2022 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Zemeș, pentru ședințele din lunile noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 227 / 15.11.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău  și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 228 / 15.11.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Construire piste de biciclete în localitatea Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 229 / 15.11.2022 privind aprobarea caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrări de Colmatare rosturi și fisuri asfaltice pe DC 180 A de la km 7 la km 14, comuna Zemeș, județul Bacău  
HOTĂRÂREA NR. 230 / 15.11.2022 privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza SF pentru obiectivul de investiții Construire piste de biciclete în localitatea Zemeș, județul Bacău    
HOTĂRÂREA NR. 231 / 15.11.2022 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 213 / 26.10.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Consultanță-Dotare Centru de zi pentru copilul cu nevoi sociale în comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli de investiții    
HOTĂRÂREA NR. 232 / 15.11.2022 privind aprobarea Contractului cadru de voluntariat care se va încheia între persoanele din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și UAT Comuna Zemeș 
HOTĂRÂREA NR. 233 / 15.11.2022 privind avizul de principiu în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul Escapada Zemeș Parc  
HOTĂRÂREA NR. 234 / 15.11.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2022  
HOTĂRÂREA NR. 235 / 15.11.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2022 cu destinația de achiziție de bunuri de natura mijloace fixe 
HOTĂRÂREA NR. 236 / 15.11.2022 privind înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Zemeș, județul Bacău  

ȘEDINȚA DIN DATA DE  26 OCTOMBRIE 2022

HOTĂRÂREA NR. 207 / 26.10.2022 privind stabilirea cuantumului și a numărului de burse acordate de Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș, pentru semestrul I al anului școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA NR. 208 / 26.10.2022 privind aprobarea alocării de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 în vederea organizării și desfășurării activităților festive prilejuite de Sărbătorile de iarnă 2022

HOTĂRÂREA NR. 209 / 26.10.2022 privind conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș, pentru trimestrul III - 2022
HOTĂRÂREA NR. 210 / 26.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 211 / 26.10.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Consultanță-Stații de autobuz smart, în satele Zemeș și Bolătău din comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli de investiții

HOTĂRÂREA NR. 212 / 26.10.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Consultanță-Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli de investiții
HOTĂRÂREA NR. 213 / 26.10.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Consultanță-Dotare Centru de zi pentru copilul cu nevoi sociale în comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli de investiții
HOTĂRÂREA NR. 214 / 26.10.2022 privind aprobarea suplimentării sumei aprobate prin HCL 180/2022 privind aprobarea caietului de sarcini și efectuarea lucrărilor de Reparații curente și dotări Clădire sediu administrativ primărie, comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 215 / 26.10.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2022 cu destinația de achiziție de bunuri de natura mijloacelor de inventar
HOTĂRÂREA NR. 216 / 26.10.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru plata sumelor conform Sentinței civile nr. 180/11.02.2021

HOTĂRÂREA NR. 217 / 26.10.2022 privind aprobarea caietului de sarcini și efectuarea lucrărilor de Reparații curente copertină Bloc Foraj, comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 218 / 26.10.2022 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți și costurile pentru convorbirile telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 219 / 26.10.2022 privind aprobarea numărului de autovehicule necesar desfășurării activităților specifice ale UAT Comuna Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 220 / 26.10.2022 privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publică a UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2022, tranșa II
HOTĂRÂREA NR. 221 / 26.10.2022 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 3996/2017

HOTĂRÂREA NR. 222 / 26.10.2022 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniul UAT Comuna Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 223 / 26.10.2022 privind modificarea HCL 171/2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru proiectul Reabilitare, modernizare și dotare Școala Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județ Bacău
HOTĂRÂREA NR. 224 / 26.10.2022 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 31 / 10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș din comuna Zemeș, județul Bacău 

ȘEDINȚA DIN DATA DE  19 OCTOMBRIE 2022

HOTĂRÂREA NR. 205 / 19.10.2022 privind modificarea HCL nr. 146/28.09.2021 privind participarea Comunei Zemeș la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Școlii Mihai Eminescu - Loc. Zemeș, Comuna Zemeș, Jud. Bacău
HOTĂRÂREA NR. 206 / 19.10.2022 privind implementarea proiectului Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Zemeș, județul Bacău

 ȘEDINȚA DIN DATA DE  13 OCTOMBRIE 2022

HOTĂRÂREA NR. 203 / 13.10.2022 privind aprobarea participării UAT Comuna Zemeș la programul PNRR-Componenta 10-fondul local, PNRR/2022/C10,I.I.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/alte infrastructuri TIC pentru realizarea obiectivului de investiții integrat Stații de autobuz smart, în comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 204 / 13.10.2022 privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Zemeș, pentru anii 2021-2027

ȘEDINȚA DIN DATA DE  07 OCTOMBRIE 2022

HOTĂRÂREA NR. 200 / 07.10.2022 privind acordarea Diplomei de aur și a unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru 3 (trei) familii din Comuna Zemeș care împlinesc 50 și respectiv 60 de ani de căsătorie până la data de 31.12.2022
HOTĂRÂREA NR. 201 / 07.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 202 / 07.10.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 în vederea efectuării de lucrări de Reparații curente la Sistem avansat local de securitate

ȘEDINȚA DIN DATA DE  22 SEPTEMBRIE 2022

HOTĂRÂREA NR. 186 / 22.09.2022 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de concesiune r. 455 din 21.01.2014, de la SC FORTH PROTGUARD SRL la BĂLAN CORNELIU TUDOREL și BĂLAN ELENA, ambii cu domiciliul în Mun. Constanța
HOTĂRÂREA NR. 187 / 22.09.2022 privind aprobarea inchirierea unei camere din imobilul “Bloc Producție”, proprietate privată a UAT comuna Zemes, domnului Bichineț Iulian-Irinel, domiciliat in comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 188 / 22.09.2022 privind aprobarea inchirierea unei camere din imobilul “Bloc Foraj”, proprietate privată a UAT comuna Zemes, domnului Zarnea George-Andrei, domiciliat in comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 189 / 22.09.2022 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 3993 din 10.05.2007, încheiat între UAT Comuna Zemeș și D-l. CURALARIU CONSTANTIN, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău, având ca obiect închirierea unei camere din imobilul „Bloc Producție”, Strada Colonia Mare nr. 6, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 190 / 22.09.2022 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 4004 din 10.05.2017, încheiat între UAT Comuna Zemeș și D-l. DAVID CĂTĂLIN IONUȚ, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău, având ca obiect închirierea unei camere din imobilul „Bloc Producție”, Strada Colonia Mare nr. 6, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 191 / 22.09.2022 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 3998 din 10.05.2017, încheiat între UAT Comuna Zemeș și D-l. ENACHI MARIAN, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău, având ca obiect închirierea a două camere din imobilul „Bloc Producție”, Strada Colonia Mare nr. 6, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 192 / 22.09.2022 privind aprobarea închirierii unor camere din imobilul “Bloc Foraj”, proprietate privată a UAT comuna Zemeș, domnului Zîrnea Marinică din comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 193 / 22.09.2022 privind aprobarea închirierii unei camere din imobilul “Bloc Foraj”, proprietate privată a UAT comuna Zemeș, doamnei Agavriloaie Tamara domiciliata in comuna Zemeș, județul Bacău 
HOTĂRÂREA NR. 194 / 22.09.2022 privind aprobarea actualizarii cuantumului alocatiei zilnice de hrană pentru copiii care beneficiaza de serviciile Centrului Educational de Zi pentru copilul cu nevoi sociale din cadrul Serviciului de Asistență Socială al Comunei Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 195 / 22.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2022 
HOTĂRÂREA NR. 196 / 22.09.2022 privind acordarea din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 a unui sprijin financiar Parohiei ”Chilii” Zemeș Biserica „Sf. Ilie -Bolătău în vederea realizării unor lucrări
HOTĂRÂREA NR. 197 / 22.09.2022 privind revocarea dreptului de administrare al Asociatiei Club Sportiv Gloria Zemesasupra terenului in suprafata de 3720 mp, aflat in proprietatea privata a Comunei Zemes, identificat cu nr.cadastral 62290, situate pe str.Principala, nr. 347
HOTĂRÂREA NR. 198 / 22.09.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Zemeș nr. 77/23.03.2022 -privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al comunei Zemeș, în vederea înscrierii în cartea funciară
HOTĂRÂREA NR. 199 / 22.09.2022 privind  aprobarea actualizării numerelor administrative atribuite proprietăților din intravilanul satului Zemeș si a satului Bolătău din comuna Zemeş, judeţul Bacău

ȘEDINȚA DIN DATA DE 12 SEPTEMBRIE 2022

HOTĂRÂREA NR. 183 / 12.09.2022 privind aprobarea Actului adițional la Contractul de închiriere nr. 6968/03.09.2014, pentru majorarea suprafeței închiriate cu 175 mp, compus din 6 mp teren curți construcții și 170 mp - neproductiv, suprafețe ce aparțin domeniului public și respectiv privat al Comunei Zemeș, situate în intravilanul comunei Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 184 / 12.09.2022 privind însușirea și aprobarea documentațiilor cadastrale cu propunerea de alipire a unor imobile - terenuri aflate în domeniul privat al Comunei Zemeș, situate pe strada Teiului, nr. 18, sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 185 / 12.09.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Zemeș în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director la Școala Ștefan cel Mare Zemeș

ȘEDINȚA DIN DATA DE 05 SEPTEMBRIE 2022

HOTĂRÂREA NR. 169 / 05.09.2022 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului local Zemeș, ca membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, pentru anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA NR. 170 / 05.09.2022 privind desemnarea a doi reprezentanți din partea Consiliului local Zemeș, ca membri în Consiliul de administrație al  Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, în anul școlar 2022-2023
HOTĂRÂREA NR. 171 / 05.09.2022 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului local Zemeș, ca membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și de promovare a interculturalității, din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, pentru anul școlar 2022-2023
HOTĂRÂREA NR. 172 / 05.09.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Escapada Zemeș Parc și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 173 / 05.09.2022 privind aprobarea suplimentării sumelor alocate din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Branșamente Construire sală de sport cu tribună 180 de locuri, sat Zemeș, nr. 18, comuna Zemeș, județul Bacău, aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli, precum și pentru realizarea lucrărilor

HOTĂRÂREA NR. 174 / 05.09.2022 privind suplimentarea sumelor alocate din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022, pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare și montaj centrale termice la Clădire sediu administrativ primărie, comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 175 / 05.09.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Modernizare strada Schitului în sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 176 / 05.09.2022 privind aprobarea suplimentării sumelor alocate din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Reparații curente și dotări Clădire sediu administrativ primărie, comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 177 / 05.09.2022 privind aprobarea caietului de sarcini și efectuarea lucrărilor de Decolmatare camere de captare șanțuri de pe DC 180 A, comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 178 / 05.09.2022 privind aprobarea caietului de sarcini și efectuarea de Lucrări de întreținere strada Runcului, aflată în proprietatea publică a comunei Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 179 / 05.09.2022 privind aprobarea caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrări de Reparații curente Copertina - cale de acces principală la Bloc Producție, comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 180 / 05.09.2022 privind aprobarea caietului de sarcini și efectuarea lucrărilor de Reparații curente și dotări Clădire sediu administrativ primărie, comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 181 / 05.09.2022 privind aprobarea caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrări de Reparație curentă rigolă situată la intersecția străzilor Colonia Mare și Principală, sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 182 / 05.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2022

ȘEDINȚA DIN DATA DE 10 AUGUST 2022

HOTĂRÂREA NR. 159 / 10.08.2022 privind  aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zemeș și serviciilor subordonate

HOTĂRÂREA NR. 160 / 10.08.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui imobil - teren în suprafață de 21541 mp având număr cadastral 62050, înscris în cartea funciară a Comunei Zemeș, județul Bacău   

HOTĂRÂREA NR. 161 / 10.08.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Proiectare RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău și  aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli     

HOTĂRÂREA NR. 162 / 10.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare Strada Schitului în sat Bolătău, Comuna Zemeș, județul Bacău - faza D.A.L.I.   

HOTĂRÂREA NR. 163 / 10.08.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2022

HOTĂRÂREA NR. 164 / 10.08.2022 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni sau care au fost sancționate contravențional vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către instanța de judecată 

HOTĂRÂREA NR. 165 / 10.08.2022 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 72 / 23.03.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Zemeș în domeniul privat al acesteia, a unor mijloace fixe, în vederea schimbării destinației

HOTĂRÂREA NR. 166 / 10.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare curte și teren de sport la Școala Ștefan cel Mare din Comuna Zemeș, județul Bacău - faza SF   

HOTĂRÂREA NR. 167 / 10.08.2022 privind acordarea Diplomei de aur și a unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru familia Boștină Gheorghe și Elena din Comuna Zemeș care împlinește 60 de ani de căsătorie până la 31.12.2022      

HOTĂRÂREA NR. 168 / 10.08.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Zemeș, județul Bacău și acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului    

ȘEDINȚA DIN DATA DE 18 IULIE 2022

HOTĂRÂREA NR. 143 / 18.07.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 cu destinația Achiziție bunuri de natura mijloace fixe, respectiv Achiziție ciocan demolato (picamer)
HOTĂRÂREA NR. 144 / 18.07.2022 privind  alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare și montaj centrale termice la Clădire sediu administrativ primărie, comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli, precum și pertru realizarea lucrărilor

HOTĂRÂREA NR. 145 / 18.07.2022 privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 146 / 18.07.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgență, reprezentând o parte din cheltuielile cu înhumarea domnului Darangiu Constantin, fost beneficiar de ajutor social, domnului Milea Nicolae-Mădălin - având funcția de asistent medical comunitar în cadrul UAT Comuna Zemeș - persoană desemnată pentru a îndeplini formalitățile de înhumare
HOTĂRÂREA NR. 147 / 18.07.2022 privind  acordarea Diplomei de aur și a unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru o familie din Comuna Zemeș care împlinește 50 de ani de căsătorie până la 31.12.2022
HOTĂRÂREA NR. 148 / 18.07.2022 privind  acordarea unui ajutor în valoare de 1000 de lei pentru 2 persoane din Comuna Zemeș care împlinesc 100 de ani de viață
HOTĂRÂREA NR. 149 / 18.07.2022 privind aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zemeș și serviciilor subordonate
HOTĂRÂREA NR. 150 / 18.07.2022 privind modificarea HCL 133/17.07.2017
HOTĂRÂREA NR. 151 / 18.07.2022 privind închirierea prin atribuire directă a unui imobil compus din clădire și teren aferent, pentru cabinet veterinar, aflate în proprietatea privată a Comunei Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 152 / 18.07.2022 privind  conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș, pentru trimestrul II - 2022
HOTĂRÂREA NR. 153 / 18.07.2022 privind  încheierii unui contract de închiriere pentru locuințele din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a Comunei Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 154 / 18.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Construire Dispensar medical, sat Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău - faza SF
HOTĂRÂREA NR. 155 / 18.07.2022 privind  aprobarea caietului de sarcini și efectuarea de Lucrări de reparație podeț și rigole zona fost Atelier Pompe Zemeș - DC 180 A, sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău

ȘEDINȚA DIN DATA DE 24 IUNIE 2022

HOTĂRÂREA NR. 129 / 24.06.2022 privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB
HOTĂRÂREA NR. 130 / 24.06.2022 privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău - ADIB
HOTĂRÂREA NR. 131 / 24.06.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Construire piste de biciclete în localitatea Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 132 / 24.06.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemș pentru anul 2022 cu destinația achiziției de bunuri de natura mijloacelor fixe, respectiv Achiziție mașină de măturat cu motor (mătură rotativă autopropulsată)
HOTĂRÂREA NR. 133 / 24.06.2022 privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute, în favoarea OMV PETROM S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Comunei Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 134 / 24.06.2022 privind acordarea din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 a unui sprijin financiar Parohiei Romano-Catolice Moinești în vederea realizării lucrărilor de Reparații casă mortuară la Biserica cu hramul Regina Sf. Rozariu din comuna Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 135 / 24.06.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Branșamente Construire sală de sport cu tribună 180 de locuri sat Zemeș, nr.18, comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli, precum și pentru realizarea lucrărilor

HOTĂRÂREA NR. 136 / 24.06.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 137 / 24.06.2022 privind aprobarea încetării ocupării postului contractual de conducere de președinte club 1/2 normă de către dl. Dorneanu Dragoș Maricel, numirea noului președinte și modificarea statului nominal de personal al ACS Gloria Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 138 / 24.06.2022 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială (tranșa a VI-a) în imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate din Comuna Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 139 / 24.06.2022 privind aprobarea suplimentării sumelor aprobate prin HOTĂRÂREA NR. 91 / 12.04.2022 în vederea efectuării de lucrări de Reparații curente și dotări Clădire sediu administrativ primărie, comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 140 / 24.06.2022 privind aprobarea coeficienților de drum corespunzători pentru stabilirea parcursului echivalent și stabilirea categoriei de drum pentru microbuzele școlare și autoturismele de deservire din dotarea Comunei Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 141 / 24.06.2022 privind aprobarea atribuirii temporare, în folosință gratuită, a unei suprafețe de teren aflat în proprietatea privată a UAT Comuna Zemeș pentru amplasare vatră stupină

HOTĂRÂREA NR. 142 / 24.06.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Escapada Zemeș Parc și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli


ȘEDINȚA DIN DATA DE 24 MAI 2022

HOTĂRÂREA NR. 119 / 24.05.2022 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți și costurile pentru convorbirile telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 120 / 24.05.2022 privind aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zemeș și serviciilor subordonate
HOTĂRÂREA NR. 121 / 24.05.2022 privind aprobarea modelului cadru al contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 122 / 24.05.2022 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 65 / 23.03.2022 privind însușirea și aprobarea documentațiilor cadastrale cu propunerea de alipire a unor imobile-terenuri aflate în domeniul privat al Comunei Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 123 / 24.05.2022 privindparticiparea UAT Zemeș la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi

HOTĂRÂREA NR. 124 / 24.05.2022 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Zemeș a unor imobile constituite din terenuri, situate în intravilanul Comunei Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 125 / 24.05.2022 privind aprobarea parteneriatului între ACS GLORIA ZEMEȘ cu Asociația GREEN WORLD

HOTĂRÂREA NR. 126 / 24.05.2022 privind utilizarea de sume din bugetul ACS Gloria Zemeș pentru anul 2022 cu destinația Achiziție mașină de tuns

HOTĂRÂREA NR. 127 / 24.05.2022 privinda aprobarea vânzării fără licitație publică directă a unui teren în suprafață de 608 mp aparținând domeniului privat al Comunei Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 128 / 24.05.2022 privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza SF pentru obiectivul de investiții Escapada Zemeș Parc

ȘEDINȚA DIN DATA DE 12 MAI 2022

HOTĂRÂREA NR. 114 / 12.05.2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Zemeș pentru anii 2021 - 2027

HOTĂRÂREA NR. 115 / 12.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului Achiziționare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Zemeș, județul Bacău, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 - Fondul local

HOTĂRÂREA NR. 116 / 12.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului Actualizarea în format digital a studiilor de fundamentare și de specialitate aferente Planului Urbanistic General al Comunei Zemeș, Județul Bacău, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 - Fondul local
HOTĂRÂREA NR. 117 / 12.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului Construire piste de biciclete în localitatea Zemeș, Județul Bacău, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 - Fondul local
HOTĂRÂREA NR. 118 / 12.05.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2022

ȘEDINȚA DIN DATA DE 05 MAI 2022

HOTĂRÂREA NR. 112 / 05.05.2022 privind aprobarea caietului de sarcini și efectuarea de lucrări de reparații curente podeț și rigole zona Troiță - DC 180 A sat Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 113 / 05.05.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2022

ȘEDINȚA DIN DATA DE 03 MAI 2022

HOTĂRÂREA NR. 106 / 03.05.2022 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Zemeș, pentru ședințele din lunile mai, iunie și iulie 2022
HOTĂRÂREA NR. 107 / 03.05.2022 privind închirierea prin atribuire directă a pajiștilor aflate în proprietatea privată a Comunei Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 108 / 03.05.2022 privind aprobarea Caietului de sarcini și efectuarea de lucrări de Reparații curente Clădire administrativa - sat Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 109 / 03.05.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 110 / 03.05.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Apetrei Mihaela-Cristina, reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea fratelui său Hrenciuc Adrian, fost beneficiar de ajutor social
HOTĂRÂREA NR. 111 / 03.05.2022 privind aprobarea încetării prin renunțare a Contractului de concesionare pășune nr. 3764/01.06.2021, încheiat între UAT Comuna Zemeș și A.C.A. STEJARUL - AFJ, pășune ce aparține domeniului privat al Comunei Zemeș

ȘEDINȚA DIN DATA DE 12 APRILIE 2022

HOTĂRÂREA NR. 79 / 12.04.2022 privind aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș, pentru trimestrul I - 2022

HOTĂRÂREA NR. 80 / 12.04.2022 privind aprobarea caietului de sarcini și efectuarea de Lucrări de întreținere podețe și balustrade drum comunal DC 180 A, comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 81 / 12.04.2022 privind aprobarea caietului de sarcini și efectuarea de lucrări de Colmatare rosturi și execuție marcaje rutiere pe DC 180 A și strada Tazlăului

HOTĂRÂREA NR. 82 / 12.04.2022 privind acordarea din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 a unui sprijin financiar Parohiei Nașterea Maicii Domnului - Tazlău Zemeș, în vederea realizării unor lucrări
HOTĂRÂREA NR. 83 / 12.04.2022 privind acordarea din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 a unui sprijin financiar Parohiei Sfinții Împărați Constantin și Elena Zemeș, în vederea realizării unor lucrări
HOTĂRÂREA NR. 84 / 12.04.2022 privind acordarea din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 a unui sprijin financiar Parohiei Chilii Zemeș Biserica Sfântul Ilie - Bolătău, în vederea realizării unor lucrări
HOTĂRÂREA NR. 85 / 12.04.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemș pentru anul 2022 cu destinația Achiziție masă de tenis de exterior pentru Zona Agrement, imobil ce face parte din inventarul domeniului public al Comunei Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 86 / 12.04.2022 privind modificarea HOTĂRÂRII NR.   133 / 17.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate
HOTĂRÂREA NR. 87 / 12.04.2022 privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publică a UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2022, tranșa I

HOTĂRÂREA NR. 88 / 12.04.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 89 / 12.04.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Comunei Zemeș, în domeniul public al acesteia, a imobilului Clădire sediu administrativ, situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Ptrincipală, nr. 200

HOTĂRÂREA NR. 90 / 12.04.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș din comuna Zemeș, județul Bacău până la rambursarea/decontarea cheltuielilor din alocările P.O.R.
HOTĂRÂREA NR. 91 / 12.04.2022 privind aprobarea caietului de sarcini și efectuarea de lucrări de Reparații curente și dotări Clădire sediu administrativ primărie, comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 92 / 12.04.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui imobil - teren în suprafață de 250 mp având număr cadastral 525, înscris în cartea funciară a Comunei Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 93 / 12.04.2022 privind alocarea de sume din bugetul ACS GLORIA ZEMEȘ pentru anul 2022 cu destinația Achiziție două porți fotbal aluminiu, 5x2 m, aluminiu 80 mm, transportabilă, imobil ce face parte din inventarul ACS GLORIA ZEMEȘ 

HOTĂRÂREA NR. 94 / 12.04.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Construire piste de biciclete în localitatea Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli

HOTĂRÂREA NR. 95 / 12.04.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Actualizare Plan Urbanistic General al comunei Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 96 / 12.04.2022 privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza SF pentru obiectivul de investiții Amenajare curte și teren de sport la Școala Ștefan cel Mare în comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 97 / 12.04.2022 privind aprobarea caietului de sarcini și efectuarea de lucrări de Reparații curente fundații la obiective din domeniul public, comuna Zemeș, județul Bacău

ȘEDINȚA DIN DATA DE 23 MARTIE 2022

HOTĂRÂREA NR. 63 / 23.03.2022 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al Domnului Merlușcă Nicolae-Virgil și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 64 / 23.03.2022 privind modificarea prin Act adițional a contractului de concesiune nr. 1260/04.03.1997 încheiat între UAT Comuna Zemeș și Ștefănică Dumitru, pentru terenul în suprafață de 30 mp

HOTĂRÂREA NR. 65 / 23.03.2022 privind însușirea și aprobarea documentațiilor cadastrale cu propunerea de alipire a unor imobile-terenuri aflate în domeniul privat al Comunei Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 66 / 23.03.2022 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți și costurile pentru convorbirile telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 67 / 23.03.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiții Proiectare - Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna Zemeș și  aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 68 / 23.03.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Schitului în sat Bolătău, Comuna Zemeș, Județul Bacău și  aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 69 / 23.03.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării Achiziție bunuri de natura mijloace fixe
HOTĂRÂREA NR. 70 / 23.03.2022 privind aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș, pentru anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 71 / 23.03.2022 privind aprobarea actualizării R.O.F. al Centrului Educațional de Zi pentru copilul cu nevoi sociale din cadrul S.P.A.S. Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 72 / 23.03.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Zemeș în domeniul privat al acesteia, a unor mijloace fixe, în vederea schimbării destinației
HOTĂRÂREA NR. 73 / 23.03.2022 privind schimbarea destinației unor imobile aflate în domeniul public al Comunei Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 74 / 23.03.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 75 / 23.03.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș din comuna Zemeș, județul Bacău până la rambursarea/decontarea cheltuielilor din alocările P.O.R.
HOTĂRÂREA NR. 76 / 23.03.2022 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna Zemeș, Județul Bacău, obiectiv ce face parte din domeniul public al Comunei Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 77 / 23.03.2022 privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al Comunei Zemeș, în vederea înscrierii în cartea funciară
HOTĂRÂREA NR. 78 / 23.03.2022 privind aprobarea majorării contribuției pentru masa zilnică a preșcolarilor de la Grădinița Voinicelul Zemeș

ȘEDINȚA DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2022

HOTĂRÂREA NR. 53 / 28.02.2022 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune nr. 1  din 01.08.2001 de la Munteanu St. Costică la Munteanu Cristina, domiciliată în Comuna Zemeș, Județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 54 / 28.02.2022 privind aprobarea închirierii unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, d-nei Sârmaghi Alexandra Maria, domiciliată în comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 55 / 28.02.2022 privind aprobarea participării Comunei Zemeș la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024, denumit generic Rabla Clasic, în vederea achiziționării unui autoturism

HOTĂRÂREA NR. 56 / 28.02.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Zemeș, în Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat
HOTĂRÂREA NR. 57 / 28.02.2022 privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute, în favoarea DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Comunei Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 58 / 28.02.2022 privind constituirea la nivelul UAT Comuna Zemeș a Comisiei Locale de Ordine Publică
HOTĂRÂREA NR. 59 / 28.02.2022 privind aprobarea încetării prin renunțare a Contractului de concesionare pășune nr. 3766/01.06.2012, încheiat între UAT Comuna Zemeș și Asociația Crescătorilor de Animale AFJ, pășune ce aparține domeniului privat al Comunei Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 60 / 28.02.2022 privind aprobarea Notă conceptuală și Temă de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza DALI pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Schitului în sat Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău, obiectiv ce face parte din domeniul public al comunei Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 61 / 28.02.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Hoțu Milica, domiciliată în satul Bolătău, comuna Zemeș, în vederea efectuării operației de virectomie la ochi

HOTĂRÂREA NR. 62 / 28.02.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Zemeș în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Zemeș, pentru activitatea anuală desfășurată


ȘEDINȚA DIN DATA DE 10 FEBRUARIE 2022

HOTĂRÂREA NR. 23 / 10.02.2022 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Zemeș, pentru ședințele din lunile februarie, martie și aprilie 2022

HOTĂRÂREA NR. 24 / 10.02.2022 privind aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zemeș și serviciilor subordonate
HOTĂRÂREA NR. 25 / 10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 26 / 10.02.2022 privind modificarea HCL 133/17.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zemeș și serviciilor subordonate

HOTĂRÂREA NR. 27 / 10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al ACS Gloria Zemeș pentru anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 28 / 10.02.2022 privind actualizarea Organigramei și a Statului Nominal de personal al ACS Gloria Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 29 / 10.02.2022 privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară pe anul 2022

HOTĂRÂREA NR. 30 / 10.02.2022 privind aprobarea utilizării de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru plata sumelor, conform sentinței civile nr. 497/01.04.2021 pronunțată de Judecătoria Moinești în dosarul nr. 1847/260/2020 rămasă definitivă și irevocabilă

HOTĂRÂREA NR. 31 / 10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș din comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 32 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 cu destinația achiziții bunuri de natură mijloace fixe, respectiv Mașină pentru deszăpezit, centrală termică pentru clădire Stadion, sistem de avertizare optico-acustică și centrale termice pentru clădirea Mănăstire Înălțarea Domnului

HOTĂRÂREA NR. 33 / 10.02.2022 privind aprobarea încheierii unor contracte cadru de prestări servicii necesare funcționării activității ACS Gloria Zemeș, pentru anul 2022

HOTĂRÂREA NR. 34 / 10.02.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Zemeș în domeniul privat al acesteia, a unor mijloace fixe, în vederea scoaterii din funcțiune și casării

HOTĂRÂREA NR. 35 / 10.02.2022 privind stabilirea cuantumului burselor acordate de Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș în semestrul II al anului școlar 2021-2022

HOTĂRÂREA NR. 36 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Construire Dispensar medical, sat Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 37 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Modernizare str. Canuș și reconfigurare pârâu Canuș,  comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 38 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Amenajare curte și teren  din comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 39 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare înființare rețea de alimentare cu apă potabilă (inclusiv branșamente, cu sursă proprie de apă și hidranți exteriori) și ănființare rețea de canalizare menajeră cu microstații de epurare în satul Bolătău din comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 40 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Demolare clădire bibliotecă din comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 41 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 cu destinația achiziție mijloc fix - Autototurism din capitolul 5102 Administrație

HOTĂRÂREA NR. 42 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Construire centru medical multifuncțional sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 43 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Școlii Mihai Eminescu localitatea Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 44 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Escapada Zemeș Parc și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 45 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare  RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 46 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2022 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Zemeș și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 47 / 10.02.2022 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 203 / 13.12.2021 privind predarea către M.L.P.D.A. prin C.N.I. S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Construire centru medical multifuncțional sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 48 / 10.02.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Construire centru medical multifuncțional sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău - faza SF

HOTĂRÂREA NR. 49 / 10.02.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Diac Gabriel reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea fratelui său Diac Mihai, fost beneficiar de ajutor social

HOTĂRÂREA NR. 50 / 10.02.2022 privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 51 / 10.02.2022 privind analiza solicitării de prelungire a Contractului de concesionare pășune nr. 3766/01.06.2012, încheiat între UAT Comuna Zemeș și Asociația Crescătorilor de Animale - AFJ, pășune ce aparține domeniului privat al Comunei Zemeș, județul Bacău, contract ce încetează de drept prin expirarea duratei pentru care a fost încheiat

HOTĂRÂREA NR. 52 / 10.02.2022 privind aprobarea încetării prin renunțare a Contractului de concesionare pășune nr. 3758/01.06.2012, încheiat între UAT Comuna Zemeș și ACA Capra Zemeșeană AFJ, pășune ce aparține domeniului privat al Comunei Zemeș

ȘEDINȚA DIN DATA DE 31 IANUARIE 2022
HOTĂRÂREA NR. 12 / 31.01.2022 privind aprobarea închirierii unei camere din imobilul Bloc Producție, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, d-lui Rotaru Constantin, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 13 / 31.01.2022 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 7105/11.09.2017, încheiat între UAT Comuna Zemeș și d-na Rotaru Cătălina Petronela, domiciliată în comuna Zemeș, județul Bacău, având ca obiect închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 14 / 31.01.2022 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune nr. 737/09.03.1994, de la S.C. ROVINGCOM S.R.L. la domnul Apostolescu Ionuț, domiciliat în mun. Moinești

HOTĂRÂREA NR. 15 / 31.01.2022 privind însușirea expertizei tehnice întocmită pentru imobilul Clădire Bibliotecă, ce aparține domeniului public al Comunei Zemeș, județul Bacău, situată în intravilanul comunei Zemeș, pe Strada Principală, nr. 128

HOTĂRÂREA NR. 16 / 31.01.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al imobilului Clădire Bibliotecă, cu număr inventar 1513, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acesteia

HOTĂRÂREA NR. 17 / 31.01.2022 privind concesionarea directă a unui teren aparținând domeniului privat al Comunei Zemeș către LIMPEZIA SOR S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 18 / 31.01.2022 privind aprobarea închirierii unei camere din imobilul Locuințe de necesitate, proprietate publică a UAT Comuna Zemeș, d-lui Marian Gheorghe, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 19 / 31.01.2022 privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate la nivelul Comunei Zemeș, pentru perioada 2022-2024

HOTĂRÂREA NR. 20 / 31.01.2022 privind aprobarea Programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Zemeș pentru anul 2022

HOTĂRÂREA NR. 21 / 31.01.2022 privind aprobarea Planului de Acțiuni și Lucrări de Interes Local care vor fi efectuate în anul 2022, cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

HOTĂRÂREA NR. 22 / 31.01.2022 privind aprobarea asocierii de principiu dintre Județul Bacău și Comuna Zemeș în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții Escapada Zemeș Parc

ȘEDINȚA DIN DATA DE 17 IANUARIE 2022

HOTĂRÂREA NR. 11 / 17.01.2022 privind aprobarea indicilor de indexare pentru anul 2022

 ȘEDINȚA DIN DATA DE 13 IANUARIE 2022
HOTĂRÂREA NR. 5 / 13.01.2022 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a Unității Administrativ Teritoriale Comuna Zemeș, pentru anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 6 / 13.01.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Zemeș și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 7 / 13.01.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltar, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare Construire Dispensar medical, sat Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 8 / 13.01.2022 privind aprobarea Programului de investiții publice în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 9 / 13.01.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltar, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din Comuna Zemeș Județul Bacău, proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
HOTĂRÂREA NR. 10 / 13.01.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltar, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din Comuna Zemeș Județul Bacău, proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR),reprezentând valoarea de cofinanțare eligibilă a beneficiarului

 ȘEDINȚA DIN DATA DE 04 IANUARIE 2022
HOTĂRÂREA NR. 1 / 04.01.2022 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2021, pentru acoperirea temporară a golului de casă, provenit din decalajul între veniturile și cheltuielile anului 2022, pentru secțiunea de funcționare
HOTĂRÂREA NR. 2 / 04.01.2022 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Comunei Zemeș a deficitului secțiunii de dezvoltare la data 31.12.2021
HOTĂRÂREA NR. 3 / 04.01.2022 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Zemeș ce vor funcționa în anul școlar 2022-2023

HOTĂRÂREA NR. 4 / 04.01.2022 privind aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate
2021

ȘEDINȚA DIN DATA DE 06 IANUARIE 2021


HOTĂRÂREA NR. 1 / 06.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2020, pentru acoperirea temporară a golului de casă, provenit din decalajul între veniturile și cheltuielile anului 2021, pentru secțiunea de funcționare

 ȘEDINȚA DIN DATA DE 21 IANUARIE 2021


HOTĂRÂREA NR. 2 / 21.01.2021 privind aprobarea indicilor de indexare pentru anul 2021

   ȘEDINȚA DIN DATA DE 29 IANUARIE 2021


HOTĂRÂREA NR. 3 / 29.01.2021 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Zemeș, ce vor funcționa în anul școlar 2021 - 2022


HOTĂRÂREA NR. 4 / 29.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi efectuate în anul 2021, cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat


HOTĂRÂREA NR. 5 / 29.01.2021 privind aprobarea Programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Zemeș, pe anul 2021


HOTĂRÂREA NR. 6 / 29.01.2021 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2021


HOTĂRÂREA NR. 7 / 29.01.2021 privind aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate


HOTĂRÂREA NR. 8 / 29.01.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență


HOTĂRÂREA NR. 9 / 29.01.2021 privind aprobarea Programului de investiții publice în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2021


HOTĂRÂREA NR. 10 / 29.01.2021 privind aprobarea actualizării notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuiel, pentru obiectivul de investiții Proiectare demolare cămin cultural, comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 11 / 29.01.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare demolare cămin cultural, comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 12 / 29.01.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Sistem de supraveghere video, comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 13 / 29.01.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A, comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 14 / 29.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Zemeș în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Zemeș, pentru activitatea desfășurată în anul 2020


 ȘEDINȚA DIN DATA DE 24 FEBRUARIE 2021


HOTĂRÂREA NR. 15 / 24.02.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Zemeș, pentru ședințele din lunile februarie, martie și aprilie 2021

HOTĂRÂREA NR. 16 / 24.02.2021 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Comunei Zemeș, ca organ cu atribuții în protecția copilului


HOTĂRÂREA NR. 17 / 24.02.2021 privind actualizarea Programului de Investiții Publice în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pe anul 2021


HOTĂRÂREA NR. 18 / 24.02.2021 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 209 / 10.11.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare și dotare clădire dispensar și farmacie din Comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 19 / 24.02.2021 privind aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș, pentru anul 2020


HOTĂRÂREA NR. 20 / 24.02.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 21 / 24.02.2021 privind aprobarea actualizării notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuiel, pentru obiectivul de investiții Proiectare construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 22 / 24.02.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 23 / 24.02.2021 privind însușirea de către Consiliul local al Comunei Zemeș a constatărilor și măsurilor stabilite de Camera de conturi Bacău prin Raportul de follow-up nr. 127/2021


HOTĂRÂREA NR. 24 / 24.02.2021 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 223 / 20.11.2020 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Zemeș a unor imobile constituite din terenuri, situate în extravilanul Comunei Zemeș


HOTĂRÂREA NR. 25 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 1898/1994


HOTĂRÂREA NR. 26 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 1788/1994


HOTĂRÂREA NR. 27 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 1800/1994


HOTĂRÂREA NR. 28 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 1074/1996


HOTĂRÂREA NR. 29 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 1897/1994


HOTĂRÂREA NR. 30 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 1789/1994


HOTĂRÂREA NR. 31 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 5795/2005


HOTĂRÂREA NR. 32 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 1273/2005


HOTĂRÂREA NR. 33 / 24.02.2021 privind aprobarea prelungirii prin act adițional a contractului de închiriere nr. 1080/2011


HOTĂRÂREA NR. 34 / 24.02.2021 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 259 / 15.12.2020 privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publică a UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2020 - transa 3 


HOTĂRÂREA NR. 35 / 24.02.2021 privind  însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Zemeș a unor imobile constituite din teren, situate în intravilanul Comunei Zemeș


 ȘEDINȚA DIN DATA DE 26 MARTIE 2021


HOTĂRÂREA NR. 36 / 26.03.2021 privind aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș 

HOTĂRÂREA NR. 37 / 26.03.2021 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 237 / 15.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2021, la nivelul Comunei Zemeș


HOTĂRÂREA NR. 38 / 26.03.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui imobil - teren în suprafață de 3662 mp având număr cadastral 525, înscris în cartea funciară a Comunei Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 39 / 26.03.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren ce aparțin domeniului privat al Comunei Zemeș


ȘEDINȚA DIN DATA DE 16 APRILIE 2021


HOTĂRÂREA NR. 40 / 16.04.2021 privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 8115/29.08.2019

HOTĂRÂREA NR. 41 / 16.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2021


HOTĂRÂREA NR. 42 / 16.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a ACS Gloria Zemeș pentru anul 2021


HOTĂRÂREA NR. 43 / 16.04.2021 privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară pe anul 2021


HOTĂRÂREA NR. 44 / 16.04.2021 privind aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate


HOTĂRÂREA NR. 45 / 16.04.2021 privind aprobarea cotizației pentru anul 2021 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB


HOTĂRÂREA NR. 46 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 cu destinația Achiziție și montaj a unor bunuri de natură mijloace fixe, respectiv centrala termică pentru clădirea Școlii Mihai Eminescu Zemeș, clădire ce face parte din inventarul domeniului public al comunei Zemeș


HOTĂRÂREA NR. 47 / 16.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 48 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Demolare Cămin Cultural din comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli


HOTĂRÂREA NR. 49 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Reabilitare modernizare și dotare clădire dispensar și farmacie din comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli


HOTĂRÂREA NR. 50 / 16.04.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Demolare Cămin Cultural din comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 51 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Construire sală de sport cu tribună 180 de locuri sat Zemeș, nr.18, comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli


HOTĂRÂREA NR. 52 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A în Comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli


HOTĂRÂREA NR. 53 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 în vederea achiziționării obiectivului de investiții Sistem de supraveghere video


HOTĂRÂREA NR. 54 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Modernizare str, Canuș și  reconfigurare pârâu Canuș, comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli


HOTĂRÂREA NR. 55 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Înființare rețea de alimentare cu apă potabilă (inclusiv branșamente, cu sursă proprie de apă și hidranți exteriori) și înființare rețea de canalizare menajeră cu microstații de epurare în satul Bolătău din comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli


HOTĂRÂREA NR. 56 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind  necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli


HOTĂRÂREA NR. 57 / 16.04.2021 privind aprobarea regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Zemeș, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora


HOTĂRÂREA NR. 58 / 16.04.2021 privind acordarea din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2021 a unui sprijin financiar Parohiei Nașterea Maicii Domnului Tazlău Zemeș, în vederea realizării unor lucrări


HOTĂRÂREA NR. 59 / 16.04.2021 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 133 / 17.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate


HOTĂRÂREA NR. 60 / 16.04.2021 privind aprobarea modelului cadru al contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021


HOTĂRÂREA NR. 61 / 16.04.2021 privind actualizarea cuantumului și a numărului de burse acordate de Școala Gimnazială Ștefan cel Mare în anul școlar 2020-2021


HOTĂRÂREA NR. 62 / 16.04.2021 privind acordarea dreptului de acces furnizorului de comunicații electronice ORANGE ROMÂNIA S.A. asupra unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al Comunei Zemeș, situate în satul Bolătău,Comuna Zemeș, pentru instalarea unei centrale de fibră optică


HOTĂRÂREA NR. 63 / 16.04.2021 privind aprobarea constituirii dreptului de acces furnizorului de comunicații electronice ORANGE ROMÂNIA S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Comunei Zemeș


HOTĂRÂREA NR. 64 / 16.04.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Modernizare străzi în Comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli


HOTĂRÂREA NR. 65 / 16.04.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Demolare Cămin Cultural din Comuna Zemeș


HOTĂRÂREA NR. 66 / 16.04.2021 pentru modificarea HOTĂRÂRII NR. 22 / 24.02.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 67 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Amenajare trotuare în Comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 68 / 16.04.2021 privind acordarea din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2021 a unui sprijin financiar Parohiei Chilii Zemeș, în vederea realizării unor lucrări la Biserica Sf. Ilie Bolătău


ȘEDINȚA DIN DATA DE 23 APRILIE 2021


HOTĂRÂREA NR. 69 / 23.04.2021 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza S.F. pentru obiectivul de investiții Proiectare Înființare rețea de alimentare cu apă potabilă (inclusiv branșamente, cu sursă proprie de apă și hidranți exteriori) și înființare rețea de canalizare menajeră cu microstații de epurare în satul Bolătău din comuna Zemeș, județul Bacău

ȘEDINȚA DIN DATA DE 17 MAI 2021


HOTĂRÂREA NR. 70 / 17.05.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Zemeș, pentru ședințele din lunile mai, iunie și iulie 2021
HOTĂRÂREA NR. 71 / 17.05.2021 privind concesionarea prin licitație publică a următoarelor suprafețe de teren: 25 mp teren situat în intravilanul satului Zemeș, zona strada Complex, 60 mp teren situat în intravilanul satului Zemeș, zona strada Complex, terenuri ce aparțin domeniului privat al Comunei Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 72 / 17.05.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune nr. 1696 / 03.04.2006, de la SC ZEDUPAN SRL la domnul Dudău Costel, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 73 / 17.05.2021 privind transmiterea dreptului de închiriere prevăzut în contractul de închiriere nr. 5795 / 14.12.2005, de la SC ZEDUPAN SRL la domnul Dudău Costel, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 74 / 17.05.2021 privind acceptarea ofertei de sponsorizare făcută de OMV Petrom SA, în favoarea UAT Comuna Zemeș, pentru imobilul Sediu Mentenanță Zemeș (fost Sediu Schela Zemeș) - clădire zid (P+1), situat în Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, având număr cadastral 60983-C1

HOTĂRÂREA NR. 75 / 17.05.2021 privind aprobarea închirierii unei camere din imobilul Bloc Producție, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului David Cristian-Nicolae, domiciliat în Comuna Zemeș, Județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 76 / 17.05.2021 privind aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș, pentru trimestrul I - 2021

HOTĂRÂREA NR. 77 / 17.05.2021 privind rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș și respectiv al ACS Gloria Zemeș, pe anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 78 / 17.05.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul nr. 4161 / 11.09.2006
HOTĂRÂREA NR. 79 / 17.05.2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 7104 / 11.09.2017
HOTĂRÂREA NR. 80 / 17.05.2021 privind schimbarea titularului din contractul de închiriere nr. 3996 / 10.05.2017, pentru suprafața cu destinație de locuință din imobilul Bloc Producție, aflat în proprietatea privată a UAT Comuna Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 81 / 17.05.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractele de concesiune nr. 1204 / 18.08.1995, respectiv nr. 6915 / 01.09.2014
HOTĂRÂREA NR. 82 / 17.05.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu compartimentat ce face parte din imobilul piață Zemeș, proprietate publică a Comunei Zemeș, în scopul desfășurării de activități economice

HOTĂRÂREA NR. 83 / 17.05.2021 privind aprobarea caietului de sarcini și efectuarea lucrărilor de Reparații curente șanț strada Stejarului, Comuna Zemeș, județul Bacău

ȘEDINȚA DIN DATA DE 28 IUNIE 2021


HOTĂRÂREA NR. 84 / 28.06.2021 privind aprobarea parteneriatului ACS Gloria Zemeș cu ACS Rally Spirit Onești pentru desfășurarea etapei a XI-a a Raliului Moldovei 2021

HOTĂRÂREA NR. 85 / 28.06.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență

HOTĂRÂREA NR. 86 / 28.06.2021 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 87 / 28.06.2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 2092 / 16.03.2015
HOTĂRÂREA NR. 88 / 28.06.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2021 - 2023
HOTĂRÂREA NR. 89 / 28.06.2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Comuna Zemeș, pentru ședința AGA ADIB și pentru ședința AGA SC CRAB SA Bacău din data de 28 iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 90 / 28.06.2021 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 74 / 17.05.2021 privind acceptarea ofertei de sponsorizare făcută de OMV Petrom SA, în favoarea UAT Comuna Zemeș, pentru imobilul Sediu Mentenanță Zemeș (fost Sediu Schela Zemeș) - clădire zid (P+1), situat în Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, având număr cadastral 60983-C1
ȘEDINȚA DIN DATA DE 06 IULIE 2021

HOTĂRÂREA NR. 91 / 06.07.2021 privind  acordarea unui ajutor de urgență

HOTĂRÂREA NR. 92 / 06.07.2021 privind acordarea de la plata chiriei pentru locuința proprietate privată a comunei Zemeș, situată în blocul Foraj, din satul Zemeș, strada Principală, nr. 325, comuna Zemeș, domnului Popa Cornel, domiciliat în comuna Zemeș - chiriaș în locuința în cauză

HOTĂRÂREA NR. 93 / 06.07.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 94 / 06.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 95 / 06.07.2021 privind aprobarea caietului de sarcini în vederea efectuării de lucrări de Reparații curente rigolă betonată în zona strada Schitului din comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 96 / 06.07.2021 privind aprobarea caietului de sarcini în vederea efectuării de lucrări de Reparații curente șanț betonat strada Azilului din comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 97 / 06.07.2021 privind aprobarea caietului de sarcini și utilizarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2021 în vederea efectuării de lucrări de Reparație curentă Pod Foale din comuna Zemeș, județul Bacău
ȘEDINȚA DIN DATA DE 28 IULIE 2021

HOTĂRÂREA NR. 98 / 28.07.2021 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Dudău Costel și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 99 / 28.07.2021 privind  aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș pentru trimestrul II - 2021

HOTĂRÂREA NR. 101 / 28.07.2021 privind  dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al comunei Zemeș, în vederea înscrierii în cartea funciară

HOTĂRÂREA NR. 105 / 28.07.2021 privind însușirea Raportului de evaluare pentru stabilirea valorii imobilului Zid de sprijin în suprafață de 500 mp aparținând domeniului public al Comunei Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 110 / 28.07.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de concesiune nr. 1267 din 21.10.1997 
HOTĂRÂREA NR. 111 / 28.07.2021 privind  primirea UAT Berești Bistrița în calitate de membru al ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia

HOTĂRÂREA NR. 112 / 28.07.2021 privind trecerea din domeniul public al Comunei Zemeș în domeniul privat al acestuia a unor bunuri - mijloace fixe, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și aprobarea casării unor obiecte de inventar aflate în patrimoniul UAT Comuna Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 113 / 28.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 114 / 28.07.2021 privind aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate
HOTĂRÂREA NR. 115 / 28.07.2021 privind aprobarea scoaterii din funcțiune ca urmare a demolării imobilului - construcție Cămin Cultural (clădire Club Zemeș), situat pe strada Principală, nr. 313, sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 116 / 28.07.2021 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor obiecte de inventar aflate în patrimoniul ACS GLORIA ZEMEȘ
HOTĂRÂREA NR. 117 / 28.07.2021 privind aprobarea caietului de sarcini și utilizarea de sume din bugetul ACS GLORIA ZEMEȘ pentru anul 2021 în vederea efectuării de lucrări de Reparații curente clădire stadion

HOTĂRÂREA NR. 118 / 28.07.2021 privind predarea în administrare către ACS GLORIA ZEMEȘ a terenului în suprafață de 3720 mp, aflat în proprietatea privată a Comunei Zemeș, identificat cu nr. cadastral 622902, situate pe strada Principală, nr. 347
HOTĂRÂREA NR. 119 / 28.07.2021 privind aprobarea modelului cadru al contractului de asociere  privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 120 / 28.07.2021 privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă de proiectare în vederea eliberării documentației economice faza DALI pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Școlii Mihai Eminescu - Loc. Zemeș, Comuna Zemeș, Jud. Bacău
HOTĂRÂREA NR. 121 / 28.07.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Școlii Mihai Eminescu - Loc. Zemeș, Comuna Zemeș, Jud. Bacău
ȘEDINȚA DIN DATA DE 11 AUGUST 2021

HOTĂRÂREA NR. 122 / 11.08.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Zemeș, pentru ședințele din lunile august, septembrie și octombrie 2021
HOTĂRÂREA NR. 123 / 11.08.2021 privind obligațiile și responsabilitățile care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor, pentru buna gospodărire a comunei Zemeș și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor

HOTĂRÂREA NR. 124 / 11.08.2021 privind concesionarea prin licitație publică a următoarelor suprafețe de teren: 25 mp teren situat în intravilanul satului Zemeș, zona strada Complex; 4913 mp teren situat în intravilanul comunei Zemeș, zona strada Lacului, terenuri ce aparțin domeniului privat al Comunei Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 125 / 11.08.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Spațiului nr. , în suprafață de 16,03 mp și Spațiului nr. 4 în suprafață de 16,03 mp, boxe compartimentate ce fac parte din imobilul Piață Zemeș, proprietate publică a Comunei Zemeș, în scopul desfășurării de activități de comerț / servicii
HOTĂRÂREA NR. 126 / 11.08.2021 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Zemeș a unor imobile constituite din teren, situate în intravilanul Comunei Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 127 / 11.08.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Școlii Mihai Eminescu - Loc. Zemeș, Comuna Zemeș, Jud. Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 128 / 11.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2021
ȘEDINȚA DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2021

HOTĂRÂREA NR. 129 / 14.09.2021 pentru modificarea HOTĂRÂRII NR. 207 / 05.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 130 / 14.09.2021 privind aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate

HOTĂRÂREA NR. 131 / 14.09.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publică a UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2021 - transa 1

HOTĂRÂREA NR. 132 / 14.09.2021 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Zemeș, ca membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, pentru anul școlar 2021-2022

HOTĂRÂREA NR. 133 / 14.09.2021 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Zemeș, ca membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și de promovare a interculturalității, din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, pentru anul școlar 2021-2022
HOTĂRÂREA NR. 134 / 14.09.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți din partea Consiliului Local al Comunei Zemeș, ca membri în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, pentru anul școlar 2021-2022
HOTĂRÂREA NR. 135 / 14.09.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de concesiune nr. 1696 / 03.04.2006
HOTĂRÂREA NR. 136 / 14.09.2021 privind schimbarea titularului Contractului de închiriere nr. 5795 / 14.12.2005
HOTĂRÂREA NR. 137 / 14.09.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de concesiune nr. 1266 / 01.08.1996
HOTĂRÂREA NR. 138 / 14.09.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, faza DALI pentru obiectivul de investiții RK DC 180 A km 0+000 la km 6+700 în Comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 139 / 14.09.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Construire centru medical multifuncțional în Comuna Zemeș, Județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli

HOTĂRÂREA NR. 140 / 14.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 141 / 14.09.2021 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza S.F. pentru obiectivul de investiții Construire centru medical multifuncțional în Comuna Zemeș, Județul Bacău
ȘEDINȚA DIN DATA DE 28 SEPTEMBRIE 2021

HOTĂRÂREA NR. 142 / 28.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 143 / 28.09.2021 privind aprobarea închirierii unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, doamnei Rotaru Florina Viorica, domiciliată în Comuna Zemeș, Județul Bacău  
HOTĂRÂREA NR. 144 / 28.09.2021 privind schimbarea titularului din contractul de închiriere nr. 3997 / 10.05.2017, pentru suprafața cu destinație de locuință din imobilul Bloc Producție, aflat în proprietatea privată a UAT Comuna Zemeș  
HOTĂRÂREA NR. 145 / 28.09.2021 privind utilizarea de sume din bugetul Comunei Zemeș, pentru anul 2021, în vederea acoperirii deficitului între veniturile realizate și taxa de salubritate datorată, către ADIS Bacău 
HOTĂRÂREA NR. 146 / 28.09.2021 privind participarea Comunei Zemeș la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Școlii Mihai Eminescu - Loc. Zemeș, Comuna Zemeș, Jud. Bacău
ȘEDINȚA DIN DATA DE 25 OCTOMBRIE 2021

HOTĂRÂREA NR. 147 / 25.10.2021 privind aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș pentru trimestrul III - 2021

HOTĂRÂREA NR. 148 / 25.10.2021 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 4734 din 17.07.2013, încheiat între UAT Comuna Zemeș și domnul Sârmachi Marius Daniel, având ca obiect închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 149 / 25.10.2021 privind asocierea UAT Comuna Zemeș cu Județul Bacău în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor

HOTĂRÂREA NR. 150 / 25.10.2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Comuna Zemeș pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. CRAB S.A. din data de 03.11.2021
HOTĂRÂREA NR. 151 / 25.10.2021 privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare

HOTĂRÂREA NR. 152 / 25.10.2021 privind aprobarea modificării Anexei X (Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2021
HOTĂRÂREA NR. 153 / 25.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 154 / 25.10.2021 privind modificarea prin Act adițional a Contractului de concesiune nr. 3666 din 06.06.2013, încheiat între domnul Constantinescu Lucian și UAT Comuna Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 155 / 25.10.2021 privind modificarea prin Act adițional a Contractului de închiriere nr. 3999 din 10.05.2017, încheiat între UAT Comuna Zemeș și domnul Feraru Mihai, având ca obiect închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 156 / 25.10.2021 privind modificarea prin Act adițional a Contractului de închiriere nr. 3623 din 10.05.2018, încheiat între UAT Comuna Zemeș și doamna Sârmachi Carmen, având ca obiect închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 157 / 25.10.2021 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2021 cu destinația Achiziție bunuri de natura mijloace fixe, respectiv motoferăstrău telescopic pentru îngrijirea copacilor și centrală termică - Stație de Apă Foale

HOTĂRÂREA NR. 158 / 25.10.2021 privind utilizarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2021 în vederea efectuării de lucrări de Reparații curente șanț betonat str. Azilului din Comuna Zemeș, Județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 159 / 25.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de investiții RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemeș, Comuna Zemeș, Județul Bacău, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de investiții Anghel Saligny 
ȘEDINȚA DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2021

HOTĂRÂREA NR. 160 / 10.11.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Zemeș, pentru ședințele din lunile noiembrie și decembrie 2021 și ianuarie 2022

HOTĂRÂREA NR. 161 / 10.11.2021 privind aprobarea fazelor notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza S.F. pentru obiectivul de investiții Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 162 / 10.11.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Zemeș și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 163 / 10.11.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru obiectivul de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A în Comuna Zemeș, Județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 164 / 10.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 165 / 10.11.2021 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială (tranșa a V-a) în imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate din Comuna Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 166 / 10.11.2021 privind aprobarea caietului de sarcini și efectuarea lucrărilor de Reparații curente Dispensar Uman, Comuna Zeme, Județul Bacău
ȘEDINȚA DIN DATA DE 24 NOIEMBRIE 2021

HOTĂRÂREA NR. 167 / 24.11.2021 privind însușirea de către Consiliul Local al Comunei Zemeș a constatărilor și măsurilor stabilite de Camera de Conturi Bacău prin Raportul de audit financiar nr. 44271/15.102021 împreună cu Decizia nr. 36 / 28.10.2021
HOTĂRÂREA NR. 168 / 24.11.2021 privind acordarea unor pachete cadou școlarilor și preșcolarilor din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021

HOTĂRÂREA NR. 169 / 24.11.2021 privind stabilirea cuantumului și a numărului de burse acordate de Școala Ștefan cel Mare Zemeș în anul școlar 2021-2022

HOTĂRÂREA NR. 170 / 24.11.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Spațiului nr. 2, în suprafață de 18,81 mp boxă compartimentată ce face parte din imobilul Piață Modârzău, proprietate publică a Comunei Zemeș, în scopul desfășurării de activități de comerț / servicii
HOTĂRÂREA NR. 171 / 24.11.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul 2450/23.05.2005
HOTĂRÂREA NR. 172 / 24.11.2021 privind aprobarea încheierii unui număr de două contracte de închiriere pentru locuințele din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a Comunei Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 173 / 24.11.2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Comuna Zemeș pentru ședința AGA a S.C. CRAB S.A. din data de 06.12.2021
HOTĂRÂREA NR. 174 / 24.11.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Iacobus Lidia Carmen, reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea domnului Feraru Mihai, fost beneficiar de ajutor social

HOTĂRÂREA NR. 175 / 24.11.2021 privind  acordarea unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru 2 familii din Comuna Zemeș care împlinesc 50 de ani de căsătorie până la 31.12.2021
HOTĂRÂREA NR. 176 / 24.11.2021 privind alocarea de sume din bugetul local al Comunei Zemeș pentru anul 2021 în vederea organizării și desfășurării activităților festive prilejuite de Sărbătorile de iarnă 2021

HOTĂRÂREA NR. 177 / 24.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 178 / 24.11.2021 privind alocarea de sume din bugetul local al Comunei Zemeș pentru anul 2021 în vederea realizării obiectivului de investiții Expertiză tehnică la imobilul Clădire Bibliotecă, ce aparține domeniului public al Comunei Zemeș și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli

HOTĂRÂREA NR. 179 / 24.11.2021 privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 600/27.01.2017
ȘEDINȚA DIN DATA DE 13 DECEMBRIE 2021

HOTĂRÂREA NR. 180 / 13.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2022, la nivelul Comunei Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 181 / 13.12.2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal aplicabile în anul 2022, la nivelul Comunei Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 182 / 13.12.2021 privind stabilirea taxei speciale de salubritate, pentru persoanele fizice și juridice, aplicabile pe raza UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 183 / 13.12.2021 privind stabilirea taxelor speciale aplicabile în anul 2022, la nivelul Comunei Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 184 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Complex, nr. 8, proprietate a SC DELGAZ GRID SA 

HOTĂRÂREA NR. 185 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Tazlăului, nr. 11, proprietate a SC DELGAZ GRID SA

HOTĂRÂREA NR. 186 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Principală, nr. 162 H, proprietate a SC METEXBIG SA

HOTĂRÂREA NR. 187 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Principală, nr. 40, proprietate a SC METEXBIG SA

HOTĂRÂREA NR. 188 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Tazlăului, nr. 12, proprietate a SC OMV PETROM SA

HOTĂRÂREA NR. 189 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Sondorului, nr. 11, proprietate a SC OMV PETROM SA

HOTĂRÂREA NR. 190 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Principală, nr. 102, proprietate a SC OMV PETROM SA

HOTĂRÂREA NR. 191 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Principală, nr. 363, proprietate a SC OMV PETROM SA

HOTĂRÂREA NR. 192 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Complex, nr. 13, proprietate a SC OMV PETROM SA

HOTĂRÂREA NR. 193 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Tazlăului, nr. 90, proprietate a SC OMV PETROM SA

HOTĂRÂREA NR. 194 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Principală, nr. 202, proprietate a SC OMV PETROM SA

HOTĂRÂREA NR. 195 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Principală, nr. 353A, proprietate a SC OMV PETROM SA

HOTĂRÂREA NR. 196 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Pinului, nr. 9, proprietate a SC OMV PETROM SA

HOTĂRÂREA NR. 197 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Teiului, nr. 16, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTĂRÂREA NR. 198 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Principală, nr. 149, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTĂRÂREA NR. 199 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Principală, nr. 82, proprietate a doamnei Achim Luminița Doina, domiciliată în municipiul București, str. Alexandru Obreja

HOTĂRÂREA NR. 200 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, strada Humăriei, nr. 2, proprietate a doamnei Petcu Mirela, domiciliată în comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 201 / 13.12.2021 privind actualizarea limitelor maxime ale creditelor bugetare privind cheltuielile cu utilitățile aferente locuințelor sociale închiriate care deservesc comunitatea sinistrată, ce se suportă din bugetul Comunei Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 202 / 13.12.2021 privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute, în favoarea GELGAZ GRID S.A.  asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Comunei Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 203 / 13.12.2021 privind predarea către M.L.P.D.A. prin C.N.I. S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Construire centru medical multifuncțional sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău 

HOTĂRÂREA NR. 204 / 13.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici Construire centru medical multifuncțional sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău  - faza S.F.
HOTĂRÂREA NR. 205 / 13.12.2021 privind aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș, pentru trimestrul IV - 2021

HOTĂRÂREA NR. 206 / 13.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 207 / 13.12.2021 privind aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate

HOTĂRÂREA NR. 208 / 13.12.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 175 mp compus din 5 mp curți construcții și 170 mp teren neproductiv, ce aparține domeniului public al Comunei Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 209 / 13.12.2021 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza S.F. pentru obiectivul de investiții Construire centru medical multifuncțional sat Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău, obiectiv ce va face parte din domeniul public al Comunei Zemeș 
HOTĂRÂREA NR. 210 / 13.12.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Construire centru medical multifuncțional sat Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 211 / 13.12.2021 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 169 / 24.11.2021 privind stabilirea cuantumului și a numărului de burse acordate de Școala Ștefan cel Mare Zemeș în anul școlar 2021-2022
HOTĂRÂREA NR. 212 / 13.12.2021 privind actualizarea Organigramei și a Statului nominal de personal al Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 213 / 13.12.2021 privind aprobarea caietului de sarcini și efectuarea lucrărilor de Decolmatare și amenajare torent Stadion, comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 214 / 13.12.2021 privind actualizarea numărului de burse acordate de Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș în anul școlar 2020-2021

HOTĂRÂREA NR. 215 / 13.12.2021 privind aprobarea utilizării de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru plata sumelor, conform sentinței civile nr. 2022/06.12.2018 pronunțată de Judecătoria Moinești în dosarul nr. 5973/260/2011 rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr. 74/R/5.06.2019 pronunțată de Tribunalul Bacău

ȘEDINȚA DIN DATA DE 15 DECEMBRIE 2021
HOTĂRÂREA NR. 216 / 13.12.2021 privind aprobarea caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrări de Reparații curente Copertină Bloc Producție, comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 217 / 13.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2021
ȘEDINȚA DIN DATA DE 27 DECEMBRIE 2021
HOTĂRÂREA NR. 220 / 27.12.2021 privind actualizarea suprafețelor de teren, reprezentând pășune și pășune împădurită, proprietate privată a Comunei Zemeș, ca urmare a efectuării măsurătorilor cadastrale

HOTĂRÂREA NR. 219 / 27.12.2021 privind utilizarea de sume din bugetul Comunei Zemeș, pentru anul 2021, în vederea acoperirii deficitului între veniturile realizate și taxa de salubritate datorată, către ADIS Bacău 

HOTĂRÂREA NR. 218 / 27.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2021

Ultima actualizare ( joi, 02 martie 2023 )