INFORMATII PUBLICE

 Informatii publice conform Legii nr. 544 privind liberul acces la informatiile de interes public


BULETIN INFORMATIV PUBLICAT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE  Legii nr. 544 privind liberul acces la informatiile de interes public

Asigurarea accesului la informatiile de interes public conform Legii nr. 544 privind liberul acces la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere prin intermediul Registraturii generale a Primariei Comunei Zemes, la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it sau la sediul Primariei Comunei Zemes din Comuna Zemes, str. Principala, nr. 200, telefon 0234383037, fax 0234383303

Conform art. 5 alin. 2 din   Legea nr. 544 privind liberul acces la informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice, au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va contine :


Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Consiliului Local al comunei Zemes si aparatului de specialitate a primarului comunei Zemes, precum si activitatea acestuia:

• Constitutia României, republicata;
• Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
• Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, republicata;
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;


Programul de functionare al institutiei:

                        Luni – Joi: 7.30 - 16.00
                        Vineri:       7.30 - 13.30


Programul de lucru cu publicul:


  • Luni –  Miercuri: 8.30 - 16.00
  • Joi: 8.30 - 16.00
  • Vineri: 8.30 - 13.30 

Programul de audiente al conducerii institutiei

  • Primar TUDOSÄ‚ RÄ‚ZVAN: marti, între orele 09:00 - 12:00
  • Viceprimar MINCULEÈš VIOREL: miercuri, între orele 09:00 - 12:00
  • Secretar General al Comunei AVRAM OANA ELENA: joi, între orele 09:00 - 12:00

Puteti semnala faptele de coruptie la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  HOTARAREA NR.   216 / 2020 privind aprobarea Programului de audiente acordate de catre consilierii locali din cadrul Consiliului local al comunei Zemes, judetul Bacau 


Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarilor responsabili cu difuzarea informatiilor publice


Primar TUDOSA‚ RAZVAN: marti, între orele 09:00 - 12:00
Viceprimar MINCULET VIOREL: miercuri, între orele 09:00 - 12:00
Secretarul Comunei AVRAM OANA ELENA: joi, între orele 09:00 - 12:00
Persoanele responsabile cu difuzarea informatiilor publice:
Referent TUDOREANU ADRIAN
tel. : 0234/383.037, fax : 0234/383.303, adresa e-mail This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it


Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice:


Strada Principala nr. 200, cod 607690, judetul Bacau, comuna Zemes, sat Zemes
Telefon: 0234/383.037
Fax: 0234/383.303
E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Web : www.zemes.ro


Modalitatile de contestare a deciziei institutiei publice


Modalitatile de contestare a deciziei institutiei publice in situatia in care o persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate in conformitate cu Hotararea nr.123/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.554/2001 sunt:

• Art. 32 - In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.

• Art. 33 - Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrativa prevazuta la art. 32 in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice.

• Art. 34 - In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative. Acest raspuns va contine informatiile de interes public solicitate initial si, de asemenea, va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate in cazul functionarului vinovat, in conditiile legii.

• Art. 35 - (1)Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizand nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice se constituie o comisie de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.
- (2)Comisia de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public va avea urmatoarele responsabilitati:
a)primeste si analizeaza reclamatiile persoanelor;
b)efectueaza cercetarea administrativa;
c)stabileste daca reclamatia persoanei privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public este intemeiata sau nu;
d)in cazul in care reclamatia este intemeiata, propune aplicarea unei sanctiuni disciplinare pentru personalul responsabil si comunicarea informatiilor de interes public solicitate. in cazul functionarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetarii administrative comisia de disciplina a autoritatii sau institutiei publice, care va propune aplicarea unei sanctiuni corespunzatoare, potrivit legii; e)redacteaza si trimite raspunsul solicitantului.

• - Art. 36 - (1)Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera in continuare lezat in drepturile sale prevazute de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.
- (2)Scutirea de taxa de timbru pentru plangerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu include si scutirea de la plata serviciilor de copiere a informatiilor de interes public solicitate.
 
Last Updated ( vineri, 29 martie 2024 )