Prezentare generala

Comuna Zemes

(prezentare generala)

·         Localizare : N-V judetului Bacau, pe cursul superior al raului Tazlaul Sarat. Amonte de localitatea Lucacesti, raul are 26 de km si izvoraste din Plaiul Floca (1204 m; cu doua izvoare), Obcina Geamana, apartinand Culmii montane Gosmanu – Geamana – Rotundul. Debitul istoric a fost de 284 m³/sec (13 iulie 2015).

·         Relieful cuprinde unitatea montana sudica a Muntilor Geamana – Gosmanu – Rotundul si Munceii Uture. Altitudinea: N = 1442,3 m (Vf. Cracu Geamana), S = 465,68 m (Troita)

·         Suprafata comunei Zemes = 106,86 km² (la fondul funciar: padure=81,8%; pajiste(pasuni si fanete)=11,5%, arabil=0,7%), reprezentand 1,62% din suprafata judetului Bacau si 2,40% din suprafata bazinului Trotusului.

·         Recensamantul din anul 2002, evidentiaza populatia cea mai mare inregistrata = 5248 de locuitori, cu densitatea de 49,10 locuitori / km². La recensamantul din anul 2022, s-au inregistrat 4368 de locuitori (date provizorii).

·         Satul Zemes, resedinta comunei, are aceasta denumire din anul 1968. Anterior, s-a numit Tazlaul Sarat, Tazlau si Tazlaul de Sus (ianuarie 1956 – februarie 1968). La 1 ianuarie 1956, a luat fiinta, in regiunea Bacau, comuna Tazlaul de Sus, cu satele Tazlaul de Sus, Chiliile de Jos si de Sus si Bolatau. Primeste in anul 1964, de la comuna Lucacesti, satul Tazlaul de Jos. In luna februarie 1968 s-a numit comuna Zemes, judetul Bacau, fiind alcatuita din doua sate – Zemes si Bolatau, prin comasarea celor cinci sate. Pana in anul 2020, comuna a fost condusa de 15 primari.

·         Documentele istorice din anii 1440 si 1442, ale domnitorilor Ilie si Stefan, mentioneaza existenta zacamintelor de titei pe Valea noastra a Tazlaului Sarat si satul Lucacesti. Fiind primele atestari istorice, putem considera aceste locuri “leaganul industriei petroliere din Romania”.

·         Domnitorul Stefan cel Mare a facut danie de pamant la 7 vrednici ostasi din aceste locuri, o suprafata de 2355,4 stanjeni (=3364 ha), din plaiul Asaului la V si la E pana in proprietatile de la Schitul Frumoasa si Solont, devenind teritoriu razesesc si reprezinta 1/3 din suprafata comunei Zemes.

·         Pentru localitatea Zemes (Tazlau/Tazlaul Sarat) primele mentiuni documentare sunt: anul 1565 mosia Tazlau, a vornicului Dinga; anul 1639, mosia Tazlaului Sarat a razesilor; anul 1782 – mosia Tazlaul Sarat si satul Tazlaul Sarat, tinutul Bacau. In anul 1809, in Scrierea (recensamantul / catagrafia) Episcopiei Romanului, se mentioneaza existenta in satul Tazlaul Sarat, tinutul Bacaului, a Bisericii “Nasterea Precistii” (actual, Nasterea Maicii Domnului). Crucea din piatra din cimitir, din anul 1705, a decesului Ieromonahului Isaia, demonstreaza o existenta mai veche de 300 de ani a acestei biserici.

·         In anul 1895, in localitatea noastra, s-a utilizat pentru prima data electricitatea in judetul Bacau.

Societatea “Steaua Romana” a folosit doua grupuri de motoare cu gaz sarac (MGs), obtinand 15,5 kW.

·         In premiera, forajul mecanic percutant, s-a folosit in satul Tazlaul Sarat, de catre Societatea “Steaua Romana”. In anii 1905-1908, a fost sapata sonda nr. 1 Zemes. In anul 1917 erau 15 sonde, toate pe proprietatea printului Schonburg.

·         In anii 1923-1995, localitatea Zemes era pe primul loc din Moldova in extractia titeiului. Productia maxima de titei a fost in anul 1978, aproximativ 0,852 milioane tone; productia maxima de gaze de sonda, in anul 1976 era de aproximativ 0,204 milioane m³.

In anul 1995 comuna Zemes si S.P.P. Comanesti aveau 12% din productia de titei a Romaniei.

·         In anul 1949 a fost descoperit cel mai mare zacamant de titei din Moldova, Foale-Tazlau-Moinesti. In anul 1949, sondele 1 Foale si 401 Tazlau produceau cate 30 de tone de petrol in 24 de ore.

·         Forajul cu turbina s-a realizat pentru prima data in Moldova – la sonda nr. 256 Cilioaia – Tazlau, in anul 1952.

·         In anii 50, la Institutul de Petrol, Gaze si Geologie din Bucuresti, prof. univ. dr. ing. Mihai Constantinescu, cand preda studentilor si zacamintele de petrol din Moldova, afirma: “Zemesul – Sinaia cu sonde” evidentiind frumusetea locurilor si bogatia lor petroliera.

·         In anii 1952 – 1969, Institutul de Cercetari Foraj – Extractie (I.C.F.E.) din Campina, a avut filiala in Moldova, cu sediul in satul Tazlau (Zemes), laboratorul de cercetari stiintifice pentru petrol. Se cercetau: apele de zacamant, petrolul, gazele de sonda, noroiul de foraj, cimentul, coroziunile determinate de acidizari, crustele cazanelor cu aburi s.a.

·         In anii 1948 – 1955, medicul generalist Petru Cristea a fost primul doctor venit sa-si practice profesia in satul Tazlau. In anul 1952, s-a dat in folosinta Dispensarul Foale (finantarea Oficiului de Foraj si a Schelei de Extractie Zemes) si in anul 1954 Spitalul Pietrosu (finantarea Schelei de Extractie Modarzau) care a activat pana in anul 1975.

·         Invatamantul de stat.

Invatamantul primar a luat fiinta in comuna Zemes la 13/25 martie 1895 numindu-se Scóla primara mixta Tazlau, comuna Valea Arinilor. Primul invatator a fost preotul Neculai D. Comanescu; invatamantul gimnazial – 01/09.1952; invatamantul liceal-seral: septembrie 1959 – august 1972; invatamantul fara frecventa pentru clasele V-VIII: 1971 – 1982.

Invatamantul primar in satele Chilii si Bolatau, s-a realizat din 15 octombrie 1927, cu primul invatator Iordache I. Stan – absolvent al Scolii Normale, iar in satul Pietrosu, la 23.09.1946 cu invatatoarea Natalia A. Buruiana – absolventa a Scolii Normale de Fete din Bacau.

 

Sursa de documentare:

Monografia comunei Zemes – judetul Bacau – prof. Valeria si Corneliu Darlau. Zemes, 12.03.2020 

Last Updated ( luni, 25 martie 2024 )