HOTARARI 2019 PDF Print E-mail


SEDINTA DIN DATA DE 16.12.2019
 • HOTARAREA NR. 273 / 16.12.2019 pentru modificarea HOTARARII NR. 94 / 10.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivul de investitii Amenajare trotuare în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 274 / 16.12.2019 pentru modificarea HOTARARII NR. 206 / 24.09.2019 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2019, pentru finantarea obiectivului de investitii Reabilitare strada Complex si parcari adiacente, Comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 275 / 16.12.2019 pentru modificarea HOTARAREA NR. 207 / 24.09.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor la obiectivul de investitii Reabilitare strada Complex si parcari adiacente, Comuna Zemes, judetul Bacau      

 • HOTARAREA NR. 276 / 16.12.2019 privind modificarea valorii bunurilor din domeniul public al Comunei Zemes, ca urmare a reevaluarii

 • HOTARAREA NR. 277 / 16.12.2019 privind modificarea valorii bunurilor din domeniul privat al Comunei Zemes, ca urmare a reevaluarii  
 • HOTARAREA NR. 278 / 16.12.2019 privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes, pentru trimestrul IV - 2019 
 • HOTARAREA NR. 279 / 16.12.2019 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti si costurile pentru convorbirile telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemes  
 • HOTARAREA NR. 280 / 16.12.2019 privind concesionarea prin licitatie publica a unor supraete de teren apartinând domeniului privat al Comunei Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 281 / 16.12.2019 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrari de Reparatii curente strada Bradului din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 282 / 16.12.2019 privind  utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii - etapa I - Tema de proiectare pentru obiectivul de investitii Reabilitare strada Runcului, comuna Zemes, judetul Bacau 

 • HOTARAREA NR. 283 / 16.12.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice, la capitolul - alte cheltuieli - pentru obiectivul de investitii Proiectare Reabilitare strada Runcului, comuna Zemes, judetul Bacau 

 • HOTARAREA NR. 284 / 16.12.2019 pentru modificarea HOTARARII NR. 18 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii Modernizare strada Canus si reconfigurare pârâu Canus, comuna Zemes, judetul Bacau  

 • HOTARAREA NR. 285 / 16.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2019

 • HOTARAREA NR. 286 / 16.12.2019 privind aprobarea limitelor maxime anuale ale creditelor bugetare privind cheltuielile cu utilitatile aerente locuintelor sociale închiriate care deservesc comunitatea sinistrata, ce se suporta din bugetul Comunei Zemes, pentru anul 2020

 • HOTARAREA NR. 287 / 16.12.2019 privind aprobarea utilizarii de sume din comuna Zemes pentru anul 2019, pentru plata sumelor conform Deciziei civile 651/2019 - pronuntata de Tribunalul Bacau, în dosarul 940/260/2018, ramasa definitiva si irevocabila
 • HOTARAREA NR. 288 / 16.12.2019 privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de salubrizare al unitatilor administrativ teritoriale din judetul Bacau, membre ADIS 
 • HOTARAREA NR. 289 / 16.12.2019 privind stabilirea taxei speciale de salubritate, pentru persoanele fizice si juridice, aplcabile pe raza UAT Comuna Zemes, pentru anul 2020
 • HOTARAREA NR. 290 / 16.12.2019 privind înfiintarea, organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de tip V1, prin reorganizarea serviciului de categoria I-a al comunei Zemes, judetul Bacau 

 • HOTARAREA NR. 291 / 16.12.2019 privind aprobarea închirierii unui contract de tranzactie cu SC OMV PETROM SA 

 • HOTARAREA NR. 292 / 16.12.2019 privind actualizarea limitelor maxime anuale ale creditelor bugetare privind cheltuielile cu utilitatile aerente locuintelor sociale închiriate care deservesc comunitatea sinistrata, ce se suporta din bugetul Comunei Zemes, pentru anul 2020 

 • HOTARAREA NR. 293 / 16.12.2019 privind utilizarea de sume din bugetul comunei Zemes, pentru anul 2019 în vederea acopeririir deficitului între veniturile realizate si taxa de salubritate datorata catre ADIS Bacau
SEDINTA DIN DATA DE 26.11.2019
 • HOTARAREA NR. 242 / 26.11.2019 pentru modificarea HOTARARII NR. 88 / 10.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor de executie la obiectivul de investitii Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau 
 • HOTARAREA NR. 243 / 26.11.2019 pentru modificarea HOTARARII NR. 18 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii Modernizare strada Canus si reconfigurare pârâu Canus, comuna Zemes, judetul Bacau 
 • HOTARAREA NR. 244 / 26.11.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Stefan cel Mare din comuna Zemes, judet Bacau - pâna la rambursarea/decontarea cheltuielilor din alocarile P.O.R.
 • HOTARAREA NR. 245 / 26.11.2019 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Proiectare Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Stefan cel Mare din comuna Zemes, judet Bacau

 • HOTARAREA NR. 246 / 26.11.2019 privind majorarea în anul 2020, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Complex, nr.8

 • HOTARAREA NR. 247 / 26.11.2019 privind majorarea în anul 2020, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Tazlaului, nr. 11

 • HOTARAREA NR. 248 / 26.11.2019 privind majorarea în anul 2020, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Principala, nr.162

 • HOTARAREA NR. 249 / 26.11.2019 privind majorarea în anul 2020, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Principala, nr. 40

 • HOTARAREA NR. 250 / 26.11.2019 privind majorarea în anul 2020, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Tazlaului, nr. 12

 • HOTARAREA NR. 251 / 26.11.2019 privind majorarea în anul 2020, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Principala, nr.102

 • HOTARAREA NR. 252 / 26.11.2019 privind majorarea în anul 2020, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Tazlaului, nr. 90

 • HOTARAREA NR. 253 / 26.11.2019 privind majorarea în anul 2020, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Principala, nr. 331 A

 • HOTARAREA NR. 254 / 26.11.2019 privind majorarea în anul 2020, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Complex, nr. 13

 • HOTARAREA NR. 255 / 26.11.2019 privind majorarea în anul 2020, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Principala, nr. 184

 • HOTARAREA NR. 256 / 26.11.2019 privind majorarea în anul 2020, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Principala, nr. 363

 • HOTARAREA NR. 257 / 26.11.2019 privind solutionarea de catre Consiliul local al comunei Zemes, a plângerii prealabile formulata de SC ALIN-MAR FOREST SRL, împotriva HCL 259/2017 si HCL 99/2018

 • HOTARAREA NR. 258 / 26.11.2019 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti si costurile pentru convorbiri telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 259 / 26.11.2019 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti si costurile pentru convorbiri telefonice, la nivelul ACS Gloria Zemes

 • HOTARAREA NR. 260 / 26.11.2019 privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de concesiune nr. 1894 / 1994 - încheiat între UAT Comuna Zemes si domnul Pruteanu Vasile, domiciliat în comuna Corbasca Judetul Bacau 

 • HOTARAREA NR. 261 / 26.11.2019 privind schimbarea titularului din Budaca Ghita în Budaca Aneta si prelungirea contractului de concesiune nr. 1899/14.11.2003, ce are ca obiect imobilul teren, proprietate privata a comunei Zemes, în supraata de 20 m.p. situat  în intravilanul Comunei Zemes.

 • HOTARAREA NR. 262 / 26.11.2019 privind însusirea documentatiei cadastrale si atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Zemes a unor imobile constituite din terenuri, situate în extravilanul Comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 263 / 26.11.2019 privind aprobarea modificarii structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate

 • HOTARAREA NR. 264 / 26.11.2019 privind aprobarea regulamentului privind eliberarea cardului - legitimatiei de parcare gratuita pentru persoanele cu handicap


 • HOTARAREA NR. 266 / 26.11.2019 privind utilizarea din excedentul bugeta, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare Reabilitare si modernizare DC 180 A - 5 km în zona Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 267 / 26.11.2019 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Reabilitare si modernizare DC 180 A - 5 km în zona Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 268 / 26.11.2019 privind acordarea unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru o familie din comuna Zemes, care împlineste 60 de ani de casatorie pâna la 31.12.2018

 • HOTARAREA NR. 269 / 26.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare si modernizare DC 180 A - 5 km în zona Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau


 • HOTARAREA NR. 271 / 26.11.2019 privind stabilirea taxelor si tarifelor, altele decât cele prevazute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, aplicabile în anul 2020, la nivelul Comunei Zemes


  SEDINTA DIN DATA DE 25.10.2019


 • HOTARAREA NR. 230 / 25.10.2019 privind aprobarea utilizarii de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2019, pentru achizitionarea de catre Scoala Stefan cel Mare Zemes, a unor pachete cadou pentru Craciun

 • HOTARAREA NR. 231 / 25.10.2019 privind alocarea de sume suplimentare din bugetul comunei Zemes pentru anul 2019 în vederea organizarii si desfasurarii activitatilor festive prilejuite de Sarbatorile de iarna 2019

 • HOTARAREA NR. 232 / 25.10.2019 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2019 cu destinatia achizitiei unor bunuri de natura mijloace fixe

 • HOTARAREA NR. 233 / 25.10.2019 privind stabilirea cuantumului, numarului si criteriilor de acordare a burselor acordate de Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare Zemes, în anul scolar 2019-2020

 • HOTARAREA NR. 234 / 25.10.2019 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru realizarea urmatoarelor categorii de lucrari: Întretinere si reparatii iluminat public si Reparatii instalatii încalzire Biblioteca precum si alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru realizarea urmatoarelor categorii de lucrari: Întretinere si reparatii iluminat public si Întretinere apa canal

 • HOTARAREA NR. 235 / 25.10.2019 privind solicitarea adresata Consiliului Judetean Bacau, de trecere a unui bun imobil, respectiv Centru de Servicii Sociale Zemes, înscris în cartea funciara cu nr. 61213, reprezentând teren în supraata de 10389 si 8 constructii, din domeniul public al Judetului Bacau, în domeniul public al comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 236 / 25.10.2019 privind revizurea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al Comunei Zemes, conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

 • HOTARAREA NR. 237 / 25.10.2019 privind acordarea din bugetul comunei Zemes pentru anul 2019 a unui sprijin financiar Parohiei Romano-Catolice Moinesti în vederea realizarii lucrarilor de Reparatii curente sistem de încalzire lacas de cult la Biserica cu hramul Regina Sf. Rozariu din Comuna Zemes, judetul Bacau


 • HOTARAREA NR. 239 / 25.10.2019 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2019 pentru finantarea obiectivului de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A, în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 240 / 25.10.2019 privind aprobarea scoaterii din functiune în vederea demolarii imobilului - constructie Pod beton situat pe str. Pietrosu, sat Zemes, comuna Zemes


SEDINTA DIN DATA DE 14.10.2019
 • HOTARAREA NR. 214 / 14.10.2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici, faza Pth, pentru obiectivul de investitii Reabilitare si modernizare DC 180 A - 5km în zona Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 215 / 14.10.2019 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica cu strigare a masei lemnoase pe picior din fodnul forestier proprietate publica a U.A.T. Comuna Zemes, pentru anul 2019
 • HOTARAREA NR. 216 / 14.10.2019 privind implementarea de catre Comuna Zemes a proiectului WiFi4EU - promovarea conectivitatii la internet în comunitatile locale - 2019

 • HOTARAREA NR. 217 / 14.10.2019 privind trecerea din domeniul public al comunei Zemes în domeniul privat al comunei Zemes a o biectivului Pod de beton, situat pe str. Pietrosu, sat Zemes, comuna Zemes
 • HOTARAREA NR. 218 / 14.10.2019 privind acordarea unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru 2 familii din comuna Zemes, care împlinesc 50, respectiv 60 de ani de casatorie pâna la 31.12.2019
 • HOTARAREA NR. 219 / 14.10.2019 privind modificarea HOTARARII NR. 99 / 10.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor la obiectivul de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemes, judet Bacau
 • HOTARAREA NR. 220 / 14.10.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia achizitiei unor mijloace fixe

 • HOTARAREA NR. 221 / 14.10.2019 privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute, în favoarea DELGAZ-Grid S.A., asupra unor supraete de teren apartinând domeniului public al comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 223 / 14.10.2019 privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de concesiune nr. 3931/18.10.2004, încheiat între UAT Comuna Zemes si SC PUNCTOFARM S.R.L.
 • HOTARAREA NR. 224 / 14.10.2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Serviciilor Sociale acordate la nivelul comunei Zemes, pentru perioada 2019-2021
 • HOTARAREA NR. 226 / 14.10.2019 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburant si costurile pentru convorbirile telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 227 / 14.10.2019 privind aprobarea înfiintarii echipei mobile pentru a asigura interventia de urgenta în cazurile de violenta domestica din Comuna Zemes
SEDINTA DIN DATA DE 24.09.2019
 • HOTARAREA NR. 202 / 24.09.2019 privind aprobarea cererii adresata Consiliului Judetean Bacau de transmitere din proprietatea publica a Judetului Bacau, în proprietatea publica a Comunei Zemes a urmatoarelor bunuri dupa cum urmeaza: Camin P+2E - Fost Centru de Servicii Sociale Zemes, spalatorie, cabina poarta, garaj+CT, CT veche, beci si teren în supraata de 10 389 mp, situate în intravilanul Comunei Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 203 / 24.09.2019 privind stabilirea traseului microbuzului scolar BC-09-APZ, pentru transportul elevilor la si de la scoala, pentru anul scolar 2019-2020

 • HOTARAREA NR. 204 / 24.09.2019 pentru modificarea HOTARARII NR. 162 / 16.07.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor la obiectivul de investitii Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau


 • HOTARAREA NR. 206 / 24.09.2019 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2019, pentru finantarea obiectivului de investitii Reabilitare strada Complex si parcari adiacente, Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 207 / 24.09.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor la obiectivul de investitii Reabilitare strada Complex si parcari adiacente, Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 208 / 24.09.2019 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Proiectare Reabilitare strada Complex si amenajare parcari adiacente, Comuna Zemes, jud. Bacau

 • HOTARAREA NR. 209 / 24.09.2019 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes, pentru anul 2019 pentru achizitionarea obiectivului de investitii Sistem All-in-One


 • HOTARAREA NR. 211 / 24.09.2019 privind aprobarea contractului unei finantari rambursabile interne, din cadrul Fondului de Dezvoltare si Investitii, în valoare de 2.212.312 lei, pentru realizarea obiectivului de investitii de interes public local Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 212 / 24.09.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia achizitiei unor mijloace fixe dupa cum urmeaza: Sistem All-in-One, laptop si generator de curent si sudura

SEDINTA DIN DATA DE 17.09.2019
 • HOTARAREA NR. 187 / 17.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza PTh, pentru obiectivul de investitii Amenajare zona de agrement în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 188 / 17.09.2019 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru obiectivul de investitii Reabilitare str. Complex si amenajare parcari adiacente, Comuna Zemes, jud. Bacau
 • HOTARAREA NR. 189 / 17.09.2019 privind  actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Proiectare Reabilitare strada Complex si amenajare parcari adiacente, Comuna Zemes, jud. Bacau
 • HOTARAREA NR. 191 / 17.09.2019 privind  alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2019 pentru finantarea obiectivului de investitii  Reabilitare strada Complex si amenajare parcari adiacente, Comuna Zemes, jud. Bacau
 • HOTARAREA NR. 193 / 17.09.2019 privind aprobarea actualizarii caietului de sarcini pentru categoriile de lucrari Dezsapezire drumuri comunale în Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 194 / 17.09.2019 privind  aprobarea actualizarii numerelor administrative atribuite proprietatilor din intravilanul satului Zemes, din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 195 / 17.09.2019 privind aprobarea structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate

 • HOTARAREA NR. 196 / 17.09.2019 privind  desemnarea a doi reprezentanti din partea Consiliului Local Zemes ca membri în Consiliul de administratie al Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes, în anul scolar 2019-2020

 • HOTARAREA NR. 197 / 17.09.2019 privind  desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local Zemes ca membru în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes, în anul scolar 2019-2020

 • HOTARAREA NR. 198 / 17.09.2019 privind  desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local Zemes ca membru în Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii în mediul scolar si de promovare a interculturalitatii din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes, în anul scolar 2019-2020 • HOTARAREA NR. 201 / 17.09.2019 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes, pentru anul 2019, pentru finantarea obiectivului de investitii Bransament electric a zonei de agrement în comuna Zemes, judetul Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 03.09.2019
 • HOTARAREA NR. 178 / 03.09.2019 privind aprobarea caietului de sarcini si alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2019, pentru efectuarea de lucrari de Reparatii curente strada Colonia Mare din Comuna Zemes, Judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 179 / 03.09.2019 privind aprobarea caietului de sarcini si alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2019, pentru efectuarea de lucrari de Reparatii curente teren de sport Club Zemes, din Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 180 / 03.09.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2019

 • HOTARAREA NR. 181 / 03.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza PTh, pentru obiectivul de investitii Reabilitare strada Modârzau si amenajare parcari adiacente, Comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 182 / 03.09.2019 privind actuzlizarea notei de fundamentare privind necesitateasi oportunitatea includerii în programul de investitiipublice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivivul de investitii Proiectare Reabilitare strada Modârzau si amenajare parcari adiacente, Comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 183 / 03.09.2019 privind modifiarea HOTARARII NR. 99 / 10.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor la obiectivul de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemes, judet Bacau
 • HOTARAREA NR. 184 / 03.09.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Reabilitare strada Modârzau si amenajare parcari adiacente, Comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 185 / 03.09.2019 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2019 în vederea finantarii obiectivului de investitii Reabilitare strada Modârzau si amenajare parcari adiacente, Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 186 / 03.09.2019 privind aprobarea acordarii de stimulente financiare elevilor Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes, care au obtinut premii la olimpiadele si concursurile scolare în anul 2019
SEDINTA DIN DATA DE 13.08.2019

 • HOTARAREA NR. 174 / 13.08.2019 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj proprietate privata a UAT Comuna Zemes, doamnei Sârmaghi Georgiana - Catalina, domiciliata în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 175 / 13.08.2019 privind aprobarea actualizarii numerelor administrative atribuite proprietatilor din intravilanul satului Bolatau din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 176 / 13.08.2019 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrari de Reparatii curente strada Colonia Mare din comuna Zemes, judetul Bacau


SEDINTA DIN DATA DE 02.08.2019
 • HOTARAREA NR. 171 / 02.08.2019 privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aerente pentru proiectul Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Stefan cel Mare din comuna Zemes, judet Bacau

 • HOTARAREA NR. 172 / 02.08.2019 privind aprobarea Protocolului între ABA Siret - SGA si UAT Comuna Zemes privind realizarea lucrarilor de întretinere si igienizare a cursurilor de apa din Comuna Zemes
  SEDINTA DIN DATA DE 16.07.2019

 • HOTARAREA NR. 152 / 16.07.2019 privind desemnarea unui reprezentant de rezerva al Adunarii Generale al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacau din partea Unitatii Administrativ Teritoriale Zemes

 • HOTARAREA NR. 153 / 16.07.2019 privind aprobarea fiselor de evaluare a proiectelor alate în curs de executie si lista investitiilor a caror realizare se sisteaza la nivelul UAT Comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 154 / 16.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza DALI, pentru obiectivul de investitii Reabilitare str. Modârzau si amenajare parcari adiacente, Comuna Zemes, jud. Bacau
 • HOTARAREA NR. 155 / 16.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza SF, pentru obiectivul de investitii Amenajare zona de agrement în comuna Zemes, jud. Bacau
 • HOTARAREA NR. 156 / 16.07.2019 pentru modificarea HOTARARII NR. 99 / 10.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor la obiectivul de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemes, judet Bacau
 • HOTARAREA NR. 157 / 16.07.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici, ca urmare a finalizarii procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 158 / 16.07.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor la obiectivul de investitii Proiectare Reabilitare strada Modârzau si amenajare parcari adiacente, Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 159 / 16.07.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Proiectare Reabilitare strada Modârzau si amenajare parcari adiacente, Comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 160 / 16.07.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor la obiectivul de investitii Amenajare zona de agrement în comuna Zemes, jud. Bacau
 • HOTARAREA NR. 161 / 16.07.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Proiectare Amenajare zona de agrement în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 162 / 16.07.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor la obiectivul de investitii Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 165 / 16.07.2019 privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de concesiune nr. 3526/07.09.2004 încheiat între UAT Comuna Zemes si CMIMF Hulubei Iolanda
 • HOTARAREA NR. 166 / 16.07.2019 privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute în favoarea DELGAZ-GRID SA, asupra unor supraete de teren apartinând domeniului public al Comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 168 / 16.07.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 169 / 16.07.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii achizitionarii a unor bunuri de natura mijloacelor fixe
 • HOTARAREA NR. 170 / 16.07.2019 privind aprobarea deblocarii si utilizarii din fondul de rezerva bugetara pe anul 2019 a unor sume pentru interventia dupa ploile din lunile iunie si iulie 2019, constând în decolmatarea santurilor, albiilor pâraielor în zona podurilor si a podetelor din zona drumurilor de pe raza Comunei Zemes
 • PROCES VERBAL AL SEDINTEI DIN 16.07.2019

SEDINTA DIN DATA DE 28.06.2019
 • HOTARAREA NR. 131 / 28.06.2019 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Zemes, pentru o perioada de trei luni, respectiv iunie, iulie si august 2019
 • HOTARAREA NR. 132 / 28.06.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosinta gratuita catre Parohia Sf. Împarati Constantin si Elena Zemes a imobilului Biserica, alat în proprietatea publica a comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 133 / 28.06.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosinta gratuita catre Parohia Chilii Zemes a imobilului Biserica Sf. Grigore Teologul alat în proprietatea publica a comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 134 / 28.06.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosinta gratuita catre Parohia Chilii Zemes a imobilului Biserica Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava alat în proprietatea publica a comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 135 / 28.06.2019 privind aprobarea si modificarea unor contracte cadru de prestari servicii necesare functionarii activitatii A.C.S. Gloria Zemes, pentru anul 2019

 • HOTARAREA NR. 136 / 28.06.2019 privind aprobarea modificarii prin act aditional a contractului de activitate sportiva aprobat prin anexa nr. 7 a HCL 101/2019 - privind aprobarea unor contracte cadru de prestari servicii necesare functionarii activitatii ACS Gloria Zemes
 • HOTARAREA NR. 137 / 28.06.2019 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj proprietate privata a UAT Comuna Zemes, doamnei Petrea Valentina, domiciliata în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 138 / 28.06.2019 privind privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Productie proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului Apavaloaie Costica, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 139 / 28.06.2019 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii unor obiecte de inventar alate în patrimoniul ACS Gloria Zemes
 • HOTARAREA NR. 140 / 28.06.2019 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 141 / 28.06.2019 privind aprobarea actualizarii Organigramei si Statului nominal de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 142 / 28.06.2019 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrari de Reparatii curente teren sport Club Zemes

 • HOTARAREA NR. 143 / 28.06.2019 privind utilizarea de sume din bugetul comunei Zemes, pentru anul 2019, în vederea întocmirii documentatiei tehnico-economice - etapa I - Tema de proiectare - pentru obiectivul de investitii Amenajare parc si teren de sport, zona Modârzau, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 144 / 28.06.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice, la capitolul - alte cheltuieli - pentru obiectivul de investitii Proiectare Amenajare parc si teren de sport, zona Modârzau, comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 145 / 28.06.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2019
 • HOTARAREA NR. 146 / 28.06.2019 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinând domeniului privat în supraata de 1585 mp, situat în intravilanul comunei Zemes, sat Zemes, judetul  Bacau

 • HOTARAREA NR. 147 / 28.06.2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemes, judet Bacau
 • HOTARAREA NR. 148 / 28.06.2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Amenajare trotuare în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 149 / 28.06.2019 privind modificarea H.C.L. NR. 8 / 21.01.2019 privind aprobarea cuantumului chiriei aerenta locuintelor sociale care deservesc comunitatea sinistrata
 • HOTARAREA NR. 150 / 28.06.2019 privind aprobarea utilizarii de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2019 în vederea efectuarii lucrarilor de decolmatare a santurilor si pâraielor în zona DC 180 A
SEDINTA DIN DATA DE 30.05.2019
 • HOTARAREA NR. 118 / 30.05.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în anul 2020, la nivelul comunei Zemes 

 • HOTARAREA NR. 119 / 30.05.2019 privind stabilirea taxelor speciale aplicabile în anul 2020, aplicabile la nivelul Comunei Zemes 

 • HOTARAREA NR. 120 / 30.05.2019 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2019 la patrimoniul ADIB

 • HOTARAREA NR. 121 / 30.05.2019 privind stabilirea nivelului contributiei Consiliului local al comunei Zemes la finantarea Serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap, în baza costurilor medii anuale pentru anul 2019    
 • HOTARAREA NR. 122 / 30.05.2019 privind acordarea Diplomei de Aur si a unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru 9 familii din Comuna Zemes, care împlinesc 50, respectiv 60 de ani de casatorie pâna la 31.12.2019   

 • HOTARAREA NR. 123 / 30.05.2019 privind aprobarea parteneriatului ACS Gloria Zemes cu ACS Rally Spirit Onesti, pentru desfasurarea etapei a IX-a a Raliului Moldovei 2019 

 • HOTARAREA NR. 124 / 30.05.2019 pentru modificarea HCL 58/2019 privind aprobarea caietului de sarcini si alocarea de sume pentru efectuarea de lucrari de Reparatii curente Îmbracaminte pod peste râul Tazlaul Sarat pe DC 180 A la km 6+100  
 • HOTARAREA NR. 125 / 30.05.2019 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar alate în patrimoniul UAT Comuna Zemes  

 • HOTARAREA NR. 126 / 30.05.2019 privind completarea si modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemes, însusit prin HCL 61/2011 si aprobata prin HG 987/2011 
 • HOTARAREA NR. 127 / 30.05.2019 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 128 / 30.05.2019 privind închirierea prin licitatie publica a unui teren + imobil alate în domeniu public al comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 129 / 30.05.2019 privind acceptarea donatiei facuta de catre Ocolul Silvic Moinesti, pentru Comuna Zemes, constând într-o cantitate de material lemnos  
 • HOTARAREA NR. 130 / 30.05.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Toma Ana, domiciliata în comuna Ciacova, jud. Timis, reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea fiului sau, Irimus Nelu Laurentiu, cu domiciliul în comuna Zemes, judetul Bacau, fost beneficiar de ajutor social

    SEDINTA DIN DATA DE 08.05.2019

 • HOTARAREA NR. 109 / 08.05.2019 pentru modificarea HCL 99/10.04.2019   privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor la obiectivul de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemes, judet Bacau
 • HOTARAREA NR. 110 / 08.05.2019 pentru modificarea HCL 92/10.04.2019   privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivul de investitii Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 111 / 08.05.2019 privind utilizarea din excedentul bugeta, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivelor de investitii structura luminoasa Brad si structura luminoasa Fântâna
 • HOTARAREA NR. 112 / 08.05.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2019
 • HOTARAREA NR. 113 / 08.05.2019 pentru modificarea HCL 100/10.04.2019 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2019, pentru finantarea obiectivului de investitii Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 114 / 08.05.2019 pentru modificarea HCL 24/18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare construire pod beton strada Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 115 / 08.05.2019 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Cladire Dispensar si Farmacie comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 116 / 08.05.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Proiectare Reabilitare, modernizare si dotare Cladire Dispensar si Farmacie comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 117 / 08.05.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Proiectare Reabilitare, modernizare si dotare Cladire Dispensar si Farmacie comuna Zemes, judetul Bacau

         ÅžEDINÅ¢A DIN DATA DE 19.04.2019
  ÅžEDINÅ¢A DIN DATA DE 10.04.2019

 • HOTARAREA NR. 83 / 10.04.2019 privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes pentru trimestrul I - 2019 • HOTARAREA NR. 86 / 10.04.2019 privind aprobarea limitelor maxime anuale ale creditelor bugetare privind cheltuielile cu utilitatile aerente locuintelor sociale care deservesc comunitatea sinistrata, ce se suporta din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2019


 • HOTARAREA NR. 88 / 10.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor de executie la obiectivul de investitii Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 89 / 10.04.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli a obiectivului de investitii Proiectare reabilitare si modernizare DC 180 A 5 km în zona Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 90 / 10.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivul de investitii Proiectare reabilitare si modernizare DC 180 A 5 km în zona Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 91 / 10.04.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli a obiectivului de investitii Proiectare modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 92 / 10.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivul de investitii Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 93 / 10.04.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli a obiectivului de investitii Proiectare Amenajare trotuare în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 94 / 10.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivul de investitii Amenajare trotuare în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 95 / 10.04.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli a obiectivului de investitii Proiectare Modernizare sistem de iluminat public în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 96 / 10.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivul de investitii Modernizare sistem de iluminat public în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 97 / 10.04.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli a obiectivului de investitii Proiectare Platforme din pavele pentru amplasarea statiilor de microbuz din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 98 / 10.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivul de investitii Construire Platforme din pavele pentru amplasarea statiilor de microbuz din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 99 / 10.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor la obiectivul de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemes, judet Bacau

 • HOTARAREA NR. 100 / 10.04.2019 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2019, pentru finantarea obiectivului de investitii Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau


 • HOTARAREA NR. 102 / 10.04.2019 privind aprobarea Proiectului Împreuna redam culoare vietii - 2019 realizat în parteneriat între UNICEF si UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 103 / 10.04.2019 privind completarea si modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemes, însusit prin HCL 51/2011 si aprobata prin HG 987/2011

 •   HOTARAREA NR. 104 / 10.04.2019 privind modificarea HCL 24/18.03.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare construire pod beton strada Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau
 • PROCES VERBAL AL SEDINTEI DIN 10.04.2019

ÅžEDINÅ¢A DIN DATA DE 03.04.2019

 • HOTARAREA NR. 69 / 03.04.2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii Construire pod beton strada Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 70 / 03.04.2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemes, judet Bacau

 • HOTARAREA NR. 71 / 03.04.2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii Construire platforme din pavele pentru amplasare statii de microbuz în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 72 / 03.04.2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii Amenajare trotuare, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 73 / 03.04.2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare si modernizare DC 180 A 5 km în zona Bolatau

 • HOTARAREA NR. 74 / 03.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemes, judet Bacau

 • HOTARAREA NR. 75 / 03.04.2019 privind aprobarea Programului de investitii publice în continuare, pâna la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Zemes pe anul 2019

 • HOTARAREA NR. 76 / 03.04.2019 privind aprobarea caietului de sarcini si alocarea de sume pentru efectuarea de lucrari de Reparatii curente sistem de iluminat public Cruce Ciuc

 • HOTARAREA NR. 77 / 03.04.2019 privind aprobarea actualizarii Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Zemes, judetul Bacau


 • HOTARAREA NR. 79 / 03.04.2019 privind aprobarea actualizarii Organigramei si Statului nominal de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 80 / 03.04.2019 privind modificarea HCL 133/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate


 • HOTARAREA NR. 82 / 03.04.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii documentatiei tehnico-economice - Proiectare - pentru obiectivul de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemes, judet Bacau

ÅžEDINÅ¢A DIN DATA DE 18.03.2019

 • HOTARAREA NR. 58 / 18.03.2019 privind aprobarea caietului de sarcini si alocarea de sume pentru efectuarea de lucrari de Reparatii curente Îmbracaminte pod peste râul Tazlaul Sarat pe DC 180 A la km 6+100

 • HOTARAREA NR. 59 / 18.03.2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare si modernizare DC 180 A 5 km în zona Bolatau

 • HOTARAREA NR. 60 / 18.03.2019 privind aprobarea utilizarii de sume din bugetul Comunei Zemes, pentru plata sumelor, conform deciziei civile nr. 47/2017, pronuntata de Tribunalul Bacau, ramasa definitiva si irevocabila

 • HOTARAREA NR. 61 / 18.03.2019 privind aprobarea utilizarii de sume din bugetul Comunei Zemes, pentru plata sumelor, conform deciziei civile nr. 9/2019, pronuntata de Tribunalul Bacau, ramasa definitiva si irevocabila

 • HOTARAREA NR. 62 / 18.03.2019 privind acceptarea donatiei facuta de Ocolul Silvic Moinesti, pentru Comuna Zemes, constatând într-o cantitate de material lemnos

 • HOTARAREA NR. 63 / 18.03.2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind stabilirea numarului utilizatorilor Serviciului public de salubrizare, în vederea calcularii taxei speciale de salubrizare, aprobat prin HCL 305 / 14.11.2018

 • HOTARAREA NR. 64 / 18.03.2019 privind propunerea schimbarii destinatiei unor imobile apartinând domeniului public al comunei Zemes, din imobile cu destinatia de unitati de învatamânt în imobile cu alta destinatie


  ÅžEDINÅ¢A DIN DATA DE 01.03.2019

 • HOTARAREA NR. 52 / 01.03.2019 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Zemes, pentru o perioada de trei luni, respectiv martie, aprilie si mai 2019

 • HOTARAREA NR. 53 / 01.03.2019 privind aprobarea actualizarii Organigramei si Statului nominal de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 54 / 01.03.2019 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Comunei Zemes, ca organ cu atributii în protectia copilului

 • HOTARAREA NR. 55 / 01.03.2019 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrari Reparatii curente îmbracaminte pod peste râul Tazlaul Sarat pe DC 180 A la km 6+100
 • HOTARAREA NR. 56 / 01.03.2019 privind schimbarea titularului din contractul de concesiune nr. 10 / 01.08.2001 ce are ca obiect imobilul teren în supraata de 24 mp din Timofte Daniela în Timofte Ion

 • HOTARAREA NR. 57 / 01.03.2019 privind încheierea contractului de dare în administrare în regim silvic între RNP - Romsilva - DS Bacau - OS Moinesti si Comuna Zemes, având ca obiect fondul forestier al Comunei Zemes

ÅžEDINÅ¢A DIN DATA DE 18.02.2019


 • HOTARAREA NR. 17 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii documentatiei tehnico-economice - Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii Modernizare strada Canus si reconfigurare pârâu Canus, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 18 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii Modernizare strada Canus si reconfigurare pârâu Canus, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 19 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii documentatiei tehnico-economice - Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii Reabilitare strada Complex si amenajare parcari adiacente, Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 20 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii Reabilitare strada Complex si amenajare parcari adiacente, Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 21 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii documentatiei tehnico-economice - Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii Reabilitare strada Modârzau si amenajare parcari adiacente, Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 22 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii Reabilitare strada Modârzau si amenajare parcari adiacente, Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 23 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea proiectului de investitii Proiectare construire pod beton strada Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 24 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare construire pod beton strada Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 25 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii documentatiei tehnico-economice Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 26 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 27 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii documentatiei tehnico-economice - Proiectare Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 28 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Proiectare Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 29 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii documentatiei tehnico-economice - Proiectare Amenajare trotuare, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 30 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare + executie lucrare Amenajare trotuare, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 31 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Sistem de supraveghere video în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 32 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Pictura Biserica Manastirea Înaltarea Domnului, din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 33 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii documentatiei tehnico-economice - etapa a II a - S.F. pentru obiectivul de investitii Amenajare zona de agrement în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 34 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii etapei a II a - S.F. pentru obiectivul de investitii Amenajare zona de agrement în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 35 / 18.02.2019 privind aprobarea actualizarii notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii Proiectare Reparatii capitale dusuri, grupuri sanitare, casa scarii cu hol aerent acesteia la Bloc Productie din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 36 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare Reparatii capitale dusuri, grupuri sanitare, casa scarii cu hol aerent acesteia la Bloc Productie din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 37 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitie Proiectare Modernizare sistem de iluminat public in comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 38 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Modernizare sistem de iluminat public in comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 39 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii S.F. pentru obiectivul de investitii Proiectare aparare mal strada Mihai Eminescu

 • HOTARAREA NR. 40 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Etapei a II a S.F. pentru obiectivul de investitii  Aparare mal strada Mihai Eminescu

 • HOTARAREA NR. 41 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitie Proiectare Construire platforme din pavele pentru amplasare statii de microbuz în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 42 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitie Proiectare Construire platforme din pavele pentru amplasare statii de microbuz în comuna Zemes, judetul Bacau


 • HOTARAREA NR. 44 / 18.02.2019 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesionare nr. 737/1994 încheiat într UAT Comuna Zemes si SC ROVINGCOM

 • HOTARAREA NR. 45 / 18.02.2019 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din comuna Zemes, ce vor functiona în anul scolar 2019-2020

 • HOTARAREA NR. 46 / 18.02.2019 privind însusirea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2018 si aprobarea programului de masuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

 • HOTARAREA NR. 47 / 18.02.2019 privind acordarea de scutire de la plata chiriei pentru locuinta proprietate privata a comunei Zemes, situata în Blocul Foraj, din satul Zemes, strada Principala nr. 325, comuna Zemes, judetul Bacau, domnului Popa Cornel, domiciliat în comuna Zemes - chirias în locuinta în cauza

 • HOTARAREA NR. 48 / 18.02.2019 privind exprimarea acordului pentru plantarea de arbori în comuna Zemes, judetul Bacau, în cadrul actiunii Plantam pentru Zemes 2019

 • HOTARAREA NR. 49 / 18.02.2019 privind aprobarea Programului de Investitii Publice în continuare, pâna la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Zemes, pe anul 2019

 • HOTARAREA NR. 50 / 18.02.2019 privind aprobarea actualizarii Organigramei si Statului nominal depersonal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes


ÅžEDINÅ¢A DIN DATA DE 06.02.2019


ÅžEDINÅ¢A DIN DATA DE 31.01.2019

 • HOTARAREA NR. 12 / 31.01.2019 privind aprobarea incheierii unui Acord Cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrarea Bazinala de Apa Siret si UAT Comuna Zemes in vederea realizarii obiectivului de investitii Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau

ÅžEDINÅ¢A DIN DATA DE 21.01.2019

 • HOTARAREA NR. 2 / 21.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local care vor fi efectuate în anul 2019, cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

 • HOTARAREA NR. 4 / 21.01.2019 privind aprobarea Programului de masuri ce vizeaza îmbunatatirea activitatii de gospodarire si înfrumusetare a Comunei Zemes, pe anul 2019

 • HOTARAREA NR. 5 / 21.01.2019 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2018


 • HOTARAREA NR. 7 / 21.01.2019 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asitenta si/sau reprezentare a UAT Comuna Zemes, pentru anul 2019


 • HOTARAREA NR. 9 / 21.01.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii Modernizare strazi în Comuna Zemes, judet Bacau 

 • HOTARAREA NR. 10 / 21.01.2019 privind modificarea HCL 80/24.05.2013, privind modificarea pretului la apa potabila si a tarifelor de canalizare pentru Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 11 / 21.01.2019 privind acceptarea donatiei oferite de catre Fundatia Terre des hommes, Scolilor Gimnaziale Sefan cel Mare si Ion Creanga Zemes, constând în mobilier, echipament IT si material didactic, cu o valoare de aproximativ 20 000 de doalri, în urma derularii proiectului Suport pentru infrastructura sociala, de sanatate si educatie
 • PROCES VERBAL AL SEDINTEI DIN 21.01.2019

 
ÅžEDINÅ¢A DIN DATA DE 08.01.2019

Last Updated ( luni, 25 martie 2024 )