HOTARARI 2018 PDF Imprimare E-mail


ŞEDINŢA DIN DATA DE 17.12.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 353 / 17.12.2018 privind aprobarea limitelor maxime anuale ale creditelor bugetare privind cheltuielile cu utilitățile aferente locuințelor sociale închiriate care deservesc comunitatea sinistrată, ce se suportă din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2018ŞEDINŢA DIN DATA DE 10.12.2018


 • HOTĂRÂREA NR. 334 / 10.12.2018 privind majorarea în anul 2019, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemeș, sat Zemeș, str. Tazlăului, nr. 12 - Stație apă Modârzău, proprietate a SC OMV Petrom

 • HOTĂRÂREA NR. 335 / 10.12.2018 privind majorarea în anul 2019, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemeș, sat Zemeș, str. Principală, nr. 40 - spațiu comercial, proprietate aSC METEX BIG SA

 • HOTĂRÂREA NR. 336 / 10.12.2018 privind majorarea în anul 2019, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemeș, sat Zemeș, str. Tazlăului, nr. 11 -Stație distribuție electricitate, proprietate a SC DELGAZ GRID SA

 • HOTĂRÂREA NR. 337 / 10.12.2018 privind majorarea în anul 2019, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemeș, sat Zemeș, str. Principală, nr. 363 - clădire zid P+1, baracă metalică, container pompe, baracă metalică, container pompe, proprietate a SC OMV Petrom
 • HOTĂRÂREA NR. 338 / 10.12.2018 privind majorarea în anul 2019, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemeș, sat Zemeș, str. Principală, nr. 331A - cantină muncitori Foale, proprietate a SC OMV Petrom

 • HOTĂRÂREA NR. 339 / 10.12.2018 privind majorarea în anul 2019, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemeș, sat Zemeș, str. Colonia Mare, nr. 8, bl. 8, ap. 1 - proprietate a SC OMV Petrom
 • HOTĂRÂREA NR. 340 / 10.12.2018 privind majorarea în anul 2019, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemeș, sat Zemeș, str. Principală, nr. 102 - Baterie 12 Tazlău - proprietate a SC OMV Petrom
 • HOTĂRÂREA NR. 341 / 10.12.2018 privind majorarea în anul 2019, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemeș, sat Zemeș, str. Principală, nr. 117A - clădire zid - proprietate a SC OMV Petrom
 • HOTĂRÂREA NR. 342 / 10.12.2018 privind majorarea în anul 2019, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemeș, sat Zemeș, str. Complex, nr. 13 - punct termic - proprietate a SC OMV Petrom
 • HOTĂRÂREA NR. 343 / 10.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza PTh pentru obiectivul de investiții Modernizare sistem iluminat public în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 344 / 10.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza PTh pentru obiectivul de investiții Construire pod beton, str. Pietrosu în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 345 / 10.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza PTh pentru obiectivul de investiții Construire șanțuri betonate, acces la proprietăți și trotuare adiacente DC 180 A în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 346 / 10.12.2018 privind aprobarea utilizării de sume din bugetul Comunei Zemeș, pentru plata sumelor, conform sentinței civile nr. 438 / 2018, pronunțată de Tribunalul Bacău rămasă definitivă și irevocabilă

 • HOTĂRÂREA NR. 349 / 10.12.2018 privind aprobarea fazelor notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza DALI pentru obiectivul de investiții RK DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 350 / 10.12.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice-Proiectare-etapa a II-a - DALI, pentru obiectivul de investiții RK DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 351 / 10.12.2018 utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la închierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Proiectare-etapa a II-a - DALI, pentru obiectivul de investiții RK DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău

ŞEDINŢA DIN DATA DE 27.11.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 314 / 27.11.2018 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Zemeș, a domnului Clipa Viorel, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Național Liberal

 • HOTĂRÂREA NR. 321 / 27.11.2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2019

 • HOTĂRÂREA NR. 324 / 27.11.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la închierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării achiziționării a 4 sisteme "all-in-one"
 • HOTĂRÂREA NR. 325 / 27.11.2018 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului Clipa Vasile, domiciliat în Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 326 / 27.11.2018 privind aprobarea bugetului evenimentului și alocarea de sume suplimentare din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2018, în vederea organizării și desfășurării activităților festive prilejuite de Sărbătorile de iarnă - 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 327 / 27.11.2018 privind însușirea de către Consiliul local al comunei Zemeș a constatărilor și măsurilor stabilite de Camera de Conturi Bacău prin Raportul de audit nr. A 30 / 130 / 15.10.2018, împreună cu Decizia nr. 40 / 06.11.2018
    Anexa nr. 1

 • HOTĂRÂREA NR. 328 / 27.11.2018 privind aprobarea utilizării de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2018, în vederea achiziționării de către Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, a unor pachete cadou pentru Crăciun

 • HOTĂRÂREA NR. 329 / 27.11.2018 privind aprobarea actualizării Organigramei și Statului nominal de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 330 / 27.11.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de reprezentare pentru angajarea unui consilier expert (expert parte) care să participe la efectuarea expertizei judiciare și să asigure reprezentarea UAT Comuna Zemeș în dosarul 3215/110/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 332 / 27.11.2018 privind completarea și modificarea bunurilor din domeniul public al comunei Zemeș, județul Bacău, însușit prin HCL 61/2011, aprobată prin HG 987/2011
  ŞEDINŢA DIN DATA DE 14.11.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 295 / 14.11.2018 privind modificarea punctului 3 din anexa nr. 1 a HCL 244/2017 - privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență, altele decât cele cauzate de calamități naturale, inundații accidente și a metodologiei de acordare, conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 • HOTĂRÂREA NR. 296 / 14.11.2018 privind acordarea Diplomei de aur și a unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru 2 familii din Comuna Zemeș, care împlinesc 50 de ani de căsătorie până la data de 31.12.2018
 • HOTĂRÂREA NR. 297 / 14.11.2018 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Ungureanu Maricica, din comuna Zemeș, sat Bolătău, județul Bacău, pentru achiziționarea unei sobe de teracotă

 • HOTĂRÂREA NR. 298 / 14.11.2018 privind aprobarea alocării din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2018 în vederea achiziționării de obiecte de inventar pentru iluminatul ornamental - festiv de sărbători în comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 299 / 14.11.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării achiziționării de bunuri de natura mijloacelor fixe pentru iluminatul ornamental - festiv de sărbători în comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 300 / 14.11.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție publică, pentru obiectivul de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 301 / 14.11.2018 privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute, în favoarea DELGAZ-Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 302 / 14.11.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea proiectului de investiție Proiectare Montaj centrale termice la Grădinița nr. 3 Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 303 / 14.11.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării Proiectare și Montaj centrale termice la Grădinița nr. 3 Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 304 / 14.11.2018 privind modificarea HCL nr. 288/2018 - privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici faza PTH pentru obiectivul de investiții Amenajare trotuare Comuna Zemeș, județul Bacău și însușirea actului adițional nr. 1 la contractul de finanțare nr. C1920072R213410400401 din 29.05.2018 între UAT Comuna Zemeș și AFIR
 • HOTĂRÂREA NR. 305 / 14.11.2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor Serviciului Public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare

 • HOTĂRÂREA NR. 306 / 14.11.2018 privind utilizarea de sume din bugetul comunei Zemeș, pentru anul 2018, în vederea acoperirii deficitului între veniturile realizate și taxa de salubritate datorată, către ADIS Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 307 / 14.11.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2018
 • HOTĂRÂREA NR. 308 / 14.11.2018 privind  modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 309 / 14.11.2018 privind  aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție Proiectare Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A în comuna Zemeș, județul Bacău 
 • HOTĂRÂREA NR. 310 / 14.11.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării Proiectare Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A în comuna Zemeș, județul Bacău 
 • HOTĂRÂREA NR. 311 / 14.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza DALI pentru obiectivul de investiții Modernizare sistem de iluminat public în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 312 / 14.11.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție Proiectare Modernizare sistem de iluminat public în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 313 / 14.11.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiție Proiectare Modernizare sistem de iluminat public în comuna Zemeș, județul Bacău 
ŞEDINŢA DIN DATA DE 26.10.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 262 / 26.10.2018 prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Zemeș, al domnului Cristea Vasile, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei • HOTĂRÂREA NR. 265 / 26.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza DALI aferentă obiectivului de investiții Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 266 / 26.10.2018 privind completarea și modificarea bunurilor din domeniul public al comunei Zemeș, județul Bacău, însușit prin HCL 64/2011, aprobată prin HG 987/2011

 • HOTĂRÂREA NR. 267 / 26.10.2018 privind modificarea HCL 60/19.02.2018 utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Modernizare, renovarea și dotarea căminului cultural din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 268 / 26.10.2018 privind aprobarea fazelor notă conceptuală și tema de proiectare în vederea elaborării documentației economice Proiectare etapa II faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Modernizare str. Canuș și reconfigurare pârâu Canuș, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 269 / 26.10.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice Proiectare etapa II D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Modernizare str. Canuș și reconfigurare pârâu Canuș, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 270 / 26.10.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Proiectare etapa II D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Modernizare str. Canuș și reconfigurare pârâu Canuș, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 271 / 26.10.2018 privind aprobarea fazelor notă conceptuală și tema de proiectare în vederea elaborării documentației economice Proiectare etapa II faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Reabilitare str. Complex și amenajare parcări adiacente, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 272 / 26.10.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice Proiectare etapa II D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Reabilitare str. Complex și amenajare parcări adiacente, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 273 / 26.10.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Proiectare etapa II D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Reabilitare str. Modârzău și amenajare parcări adiacente, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 274 / 26.10.2018 privind aprobarea fazelor notă conceptuală și tema de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Reabilitare str. Modârzău și amenajare parcări adiacente, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 275 / 26.10.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice Proiectare etapa II D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Reabilitare str. Modârzău și amenajare parcări adiacente, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 276 / 26.10.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare,cu destinația finanțării întocmirii Proiectare etapa II D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Reabilitare str. Modârzău și amenajare parcări adiacente, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 277 / 26.10.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice Proiectare - Etapa IV - Proiect tehnic de execuție, pentru obiectivul de investiții Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 278 / 26.10.2018 privind utilizarea de sume din bugetul comunei Zemeș, pentru anul 2018, cu destinația finanțării întocmirii documentației tehnico-economice Proiectare - Etapa IV - Proiect tehnic de execuție, asistență tehnică proiectant și verificare PTh, aferente obiectivului de investiții Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 279 / 26.10.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii branșamentului electric a Sistemului de supraveghere video din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 280 / 26.10.2018 privind aprobarea caietului de sarcini și alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2018 pentru efectuarea lucrărilor de Reparații curente sistem de preluare ape pluviale și zăpezi la clădirea Sala de Festivități Bolătău

 • HOTĂRÂREA NR. 281 / 26.10.2018 privind aprobarea închirierii unei locuința de necesitate din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a Comunei Zemeș, județul Bacă, domnului Stângă Georgel, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 282 / 26.10.2018 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între UAT Comuna Zemeș și Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș în vederea organizării festivităților prilejuite de marcarea Centenarului României


 • HOTĂRÂREA NR. 284 / 26.10.2018 privind aprobarea încheierii unui număr de două contracte de închiriere pentru locuințele din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a Comunei Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 285 / 26.10.2018 privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 4989/01.08.2013 încheiat între UAT Comuna Zemeș și Orange România S.A.


 • HOTĂRÂREA NR. 287 / 26.10.2018 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Nicodim Viorica, domiciliată în comuna Zemeș, județul Bacău, pentru acoperirea unor cheltuieli cu renovarea unei anexe gospodărești, afectată în urma incendiului din data de 26.09.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 288 / 26.10.2018 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici faza PTh pentru obiectivul de investiții Amenajare trotuare comuna Zemeș, județul Bacău, și însușirea actului adițional nr. 1 la contractul de finanțare nr. C1920072R213410400401 din 29.05.2018 între UAT Comuna Zemeș și AFIR

 • HOTĂRÂREA NR. 289 / 26.10.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire platforme din pavele pentru amplasarea stațiilor de microbuz, din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 290 / 26.10.2018 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2018, în vederea finanțării obiectivului de investiții Construire platforme din pavele pentru amplasarea stațiilor de microbuz, din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 291 / 26.10.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la închierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării achiziționării a 3 (trei) sisteme all-in-one

 • HOTĂRÂREA NR. 292 / 26.10.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea proiectului de investiție Proiectare Platforme din pavele pentru amplasarea stațiilor de microbuz, din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 293 / 26.10.2018 privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Educațional de zi pentru copilul cu nevoi sociale din cadrul Serviciului de Asistență Socială al Comunei Zemeș


ŞEDINŢA DIN DATA DE 05.10.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 249 / 05.10.2018 privind aprobarea caietului de sarcini  și alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2018 pentru efectuarea de Achiziție și montaj indicatoare rutiere pentru drumurile comunale dincomuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 250 / 05.10.2018 privind aprobarea caietului de sarcini  și alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2018 pentru efectuarea lucrărilor de Întreținere parapeți de siguranță la poduri comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 251 / 05.10.2018 privind aprobarea caietului de sarcini  și alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2018 pentru efectuarea lucrărilor de Reparații curente a podurilor de acces pe str. Livezi și str. Primăverii, sat Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 252 / 05.10.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Etapei I - tema de proiectare pentru obiectivul de investiții RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 253 / 05.10.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții Proiectare - etapa I - tema de proiectare - RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 254 / 05.10.2018 privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 1784 / 02.03.2011 încheia tîntre UAT Comuna Zemeș și doamna Gogea Simona

 • HOTĂRÂREA NR. 255 / 05.10.2018 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2018, în vederea achiziționării de Seturi de fixare stații microbuze, pentru obiectivul de investiții Stații de microbuz în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 256 / 05.10.2018 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru Reparații curente sistem de preluare a apelor pluviale și zăpezi la obiectivul de investiții Sală de Festivități Bolătău

 • HOTĂRÂREA NR. 257 / 05.10.2018 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială (tranșa a IV-a) în imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate din Comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 258 / 05.10.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2018
 • HOTĂRÂREA NR. 259 / 05.10.2018 privind abrogarea HCL 248 / 28.09.2018 privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă stație tratare apă brută Dărmănești
 • HOTĂRÂREA NR. 260 / 05.10.2018 privind aprobarea proiectului Împreună redăm culoare vieții, realizat în parteneriat între UNICEF și UAT Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 261 / 05.10.2018 privind aprobarea întocmirii a patru caiete de sarcini pentru Reparații curente ale sistemelor de colectare ape pluviale și menajere la obiectivele Bloc Foraj, Bloc Producție, Clădire Grădinița Voinicelul, unde funcționează Serviciul Public de Asistență Socială al Comunei Zemeș și Cămin Cultural
ŞEDINŢA DIN DATA DE 28.09.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 235 / 28.09.2018 privind completarea și modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemeș, însușit prin HCL 61/2011 și aprobată prin HG 987/2011

 • HOTĂRÂREA NR. 236 / 28.09.2018 privind aprobarea actualizării Organigramei și Statului nominal de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 237 / 28.09.2018 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului local al comunei Zemeș, ca membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, pentru anul școlar 2018 - 2019

 • HOTĂRÂREA NR. 238 / 28.09.2018 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului local al comunei Zemeș, ca membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și de promovare a interculturalității, din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare, pentru anul 2018 - 2019

 • HOTĂRÂREA NR. 239 / 28.09.2018 privind stabilirea traseului microbuzului școlar BC-09-APZ, pentru transportul elevilor la și de la școală, pentru anul școlar 2018-2019

 • HOTĂRÂREA NR. 240 / 28.09.2018 privind desemnarea a doi reprezentanți din partea Consiliului local al comunei Zemeș, ca membri în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare, in anul școlar 2018-2019

 • HOTĂRÂREA NR. 241 / 28.09.2018 privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere 1698/23.02.2018, încheiat între UAT Comuna Zemeș și doamna Ariș Daniela

 • HOTĂRÂREA NR. 242 / 28.09.2018 privind aprobarea modificării cotei de combustibil pentru microbuzul școlar BC-09-APZ

 • HOTĂRÂREA NR. 243 / 28.09.2018 privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Educațional de zi pentru copilul cu nevoi sociale din cadrul Serviciului de Asistență Socială al Comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 244 / 28.09.2018 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului Agavriloae Constantin, domiciliat în Comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 245 / 28.09.2018 privind aprobarea caietului de sarcini pentru efectuarea lucrărilor de decolmatare a Barajului Holmu din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 246 / 28.09.2018 privind aprobarea încheierii cu SC OMV PETROM SA a unui contract de transmitere folosință în interes public asupra terenului situat pe strada Colonia Mare

 • HOTĂRÂREA NR. 247 / 28.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 248 / 28.09.2018 privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă stație tratare apă brută Dărmănești

ŞEDINŢA DIN DATA DE 14.09.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 226 / 14.09.2018 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Zemeș, pentru o perioadă de 3 luni

 • HOTĂRÂREA NR. 227 / 14.09.2018 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea lucrărilor de decolmatare a Barajului Holmu

 • HOTĂRÂREA NR. 228 / 14.09.2018 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru Achiziție și montaj indicatoare rutiere pentru drumurile comunale din Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 229 / 14.09.2018 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru Reparații curente a podurilor de acces pe str. Livezi și str. Primăverii, sat Bolătău, Comuna Zemeș, Județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 230 / 14.09.2018 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru Întreținere parapeți de siguranță la poduri

 • HOTĂRÂREA NR. 231 / 14.09.2018 privind aprobarea Statului de Funcții al personalului nedidactic din Școala Ștefan cel Mare Zemeș, pentru anul școlar 2018 - 2019

 • HOTĂRÂREA NR. 232 / 14.09.2018 privind acordarea din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2018 a unui sprijin financiar Parohiei Romano - Catolice Moinești în vederea realizării lucrărilor de Reparații lăcaș de cult la Biserica cu hramul Regina Sf. Rozariu din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 233 / 14.09.2018 privind prezentarea Consiliului Local al Comunei Zemeș, în calitate de acționar unic al SC Servicii Comunale Zemeș SRL, a Raportului de inspecție economico - financiară întocmit de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași - Compartimentul de Inspecție economico - financiară Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 234 / 14.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Zemeș, pe anul 2018
ŞEDINŢA DIN DATA DE 30.08.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 214 / 30.08.2018 privind aprobarea fazelor notă conceptuală și tema de proiectare în vederea elaborării documentației SF - Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții Apărare mal Strada Mihai Eminescu

 • HOTĂRÂREA NR. 215 / 30.08.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții Apărare mal Strada Mihai Eminescu

 • HOTĂRÂREA NR. 216 / 30.08.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Etapei a II-a Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții Apărare mal Strada Mihai Eminescu

 • HOTĂRÂREA NR. 217 / 30.08.2018 privind completarea și modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemeș, însușit prin HCL 61/2011 și aprobat prin HG 987/2011

 • HOTĂRÂREA NR. 218 / 30.08.2018 privind aprobarea închirierii unui contract de furnizare servicii internet pentru o perioadă de minim 2 (doi) ani pentru funcționarea sistemului de supraveghere video

 • HOTĂRÂREA NR. 219 / 30.08.2018 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat în suprafață de 1418 mp, situat în intravilanul Comunei Zemeș, sat Zemeș, strada Principală, nr. 165 B, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 220 / 30.08.2018 privind acordarea Diplomei de aur și a unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru 8 familii din Comuna Zemeș, care împlinesc 50 de ani de căsătorie până la data de 31.12.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 221 / 30.08.2018 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Frone Georgel Pompiliu, reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea doamnei Frone Maria, fostă beneficiară de ajutor social

 • HOTĂRÂREA NR. 222 / 30.08.2018 privind schimbarea titularului din contractul de concesiune nr. 9/01.08.2001 din Tanasa Constantin în Pintea Cristina Mirela

 • HOTĂRÂREA NR. 223 / 30.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Zemeș, pe anul 2018
 • HOTĂRÂREA NR. 224 / 30.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare, pe anul 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 225 / 30.08.2018 privind acordul pentru demararea lucrărilor de reparații curente la Grădinița nr. 3 Zemeș

ŞEDINŢA DIN DATA DE 09.08.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 189 / 09.08.2018 privind completarea și modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemeș, însușit prin HCL 61/2011 și aprobat prin HG 987/2011

 • HOTĂRÂREA NR. 190 / 09.08.2018 privind aprobarea încheierii unor contracte privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public din comuna Zemeș, județul Bacău, cu S.C. DELGAZ GRID S.A. și cu OMV PETROM S.A.

 • HOTĂRÂREA NR. 191 / 09.08.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Sistem de supraveghere video în comuna Zemeș, județ Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 192 / 09.08.2018 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți și costurile pentru convorbirile telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 193 / 09.08.2018 privind aprobarea actualizării notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții Proiectare Reparații capitale dușuri, grupuri sanitare, casa scării cu hol aferent acesteia la Bloc Producție din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 194 / 09.08.2018 privind aprobarea fazelor notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza DALI pentru obiectivul de investiții Modernizare sistem de iluminat public în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 195 / 09.08.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice Etapa II - DALI și Etapa III - Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, pentru obiectivul de investiții Proiectare Modernizare sistem de iluminat public în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 196 / 09.08.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Etapa II - DALI și Etapa III - Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, pentru obiectivul de investiții Modernizare sistem de iluminat public în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 197 / 09.08.2018 privind aprobarea fazelor notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza DALI pentru obiectivul de investiții Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 198 / 09.08.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice Etapei II - DALI pentru obiectivul de investiții Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 199 / 09.08.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Etapei II - DALI pentru obiectivul de investiții Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 200 / 09.08.2018 privind aprobarea fazelor notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza SF pentru obiectivul de investiții Amenajare zonă de agrement în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 201 / 09.08.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice Etapei II - SF pentru obiectivul de investiții Amenajare zonă de agrement în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 202 / 09.08.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Etapei II - SF pentru obiectivul de investiții Amenajare zonă de agrement în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 203 / 09.08.2018 privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Zemeș, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România

 • HOTĂRÂREA NR. 204 / 09.08.2018 privind utilizarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2018, în vederea organizării Sărbătorilor de iarnă - 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 205 / 09.08.2018 privind aprobarea încheierii asigurărilor facultative cu valabilitate începând cu anul 2018, pentru locuințele din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a Comunei Zemeș


 • HOTĂRÂREA NR. 207 / 09.08.2018 privind reorganizarea activității aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș și a serviciilor subordonate, cu aprobarea statului de funcții și a organigramei

 • HOTĂRÂREA NR. 208 / 09.08.2018 privind soluționarea de către Consiliul local al comunei Zemeș a plângerii prealabile formulată de RNP ROMSILVA - DIRECȚIA SILVICĂ BACĂU, împotriva HCL 259/18.12.2017 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, aplicabile în anul 2018, respectiv art. 19 pct. 2 și art. 20


 • HOTĂRÂREA NR. 210 / 09.08.2018 privind aprobarea actualizării numerelor administrative atribuite proprietăților, din intravilanul satului Bolătău - comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 211 / 09.08.2018 privind alocarea de sume din bugetulde venituri și cheltuieli al comunei Zemeș pentru anul 2018 în vederea realizării lucrării Întreținere străzi

 • HOTĂRÂREA NR. 212 / 09.08.2018 privind utilizarea sumei de 215.000 lei, alocată conform HG 563/2018, în vederea realizării obiectivului Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 213 / 09.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Sistem de supraveghere video în comuna Zemeș, județ Bacău

ŞEDINŢA DIN DATA DE 20.07.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 187 / 20.07.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza SF aferentă obiectivului de investiții Construire șanțuri betonat, accese la proprietăți și trotuare adiacente DC 180 A, în comuna Zemeș, județul Bacău
ŞEDINŢA DIN DATA DE 11.07.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 154 / 11.07.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 155 / 11.07.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire platforme din pavele pentru amplasarea stațiilor de microbuz din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 156 / 11.07.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Construire platforme din pavele pentru amplasarea stațiilor de microbuz din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 157 / 11.07.2018 privind alocarea de sume din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Zemeș pentru anul 2018, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Instalație de clorinare

 • HOTĂRÂREA NR. 158 / 11.07.2018 privind alocarea de sume din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Zemeș pentru anul 2018, în vederea realizării de Lucrări de reparații drum comunal Str. Tazlăului de la locuința nr. 1 la locuința nr. 88, a podului varianta PTTR și a drumului comunal D801 din comuna Zemeș, județul Bacău și reparații curente DC 180 A din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 159 / 11.07.2018 privind soluționarea de către Consiliul local al comunei Zemeș a plângerii prealabile formulată de RNP ROMSILVA - DIRECȚIA SILVICĂ BACĂU, împotriva HCL 261/18.12.2017 - privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, aplicabile în anul 2018, respectiv art. 19 pct. 2 și art. 20
 • HOTĂRÂREA NR. 160 / 11.07.2018 privind soluționarea de către Consiliul local al comunei Zemeș a plângerii prealabile formulată de OMV Petrom SA, împotriva art. 17, pct. 2 și 3 din tabel, art. 18, art. 19 alin. 1, 5, 6 și 7 și art. 22 din HCL 99/27.04.2018
 • HOTĂRÂREA NR. 161 / 11.07.2018 privind suplimentarea sumelor alocate prin HCL 58/2018 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 30 000 lei în vederea acordării finanțărilor nerambursabile pentru activitățile non profit de interes local pentru anul 2018 pentru domeniile Cultura și Culte din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Zemeș, pentru anul 2018 

 • HOTĂRÂREA NR. 162 / 11.07.2018 privind aprobarea parteneriatului ACS GLORIA ZEMEȘ cu ACS BIKE FM pentru desfășurarea etapei a II-a a XCO Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 163 / 11.07.2018 privind aprobarea Raportul Primarului Comunei Zemeș privind situația gestionării bunurilor UAT Zemeș pe anul 2017

 • HOTĂRÂREA NR. 164 / 11.07.2018 privind completarea și modificarea bunurilor din domeniul public al comunei Zemeș, județul Bacău, însușit prin HCL 64/2011, aprobată prin HG 987/2011

 • HOTĂRÂREA NR. 165 / 11.07.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții Proiectare Modernizare sistem de iluminat public în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 166 / 11.07.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Etapei I - tema de proiectare pentru obiectivul de investiții Modernizare sistem de iluminat public în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 167 / 11.07.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții Proiectare Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 168 / 11.07.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Etapei I - tema de proiectare pentru obiectivul de investiții Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 169 / 11.07.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții Proiectare Consolidare mal pârâu Pietrosu Sec - str. Toamnei, în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 170 / 11.07.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Etapei I - tema de proiectare pentru obiectivul de investiții Consolidare mal pârâu Pietrosu Sec - str. Toamnei, în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 171 / 11.07.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții Proiectare
  Amenajare zonă de agrement în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 172 / 11.07.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Etapei I - tema de proiectare pentru obiectivul de investiții Amenajare zonă de agrement în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 173 / 11.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza proiect tehnic de execuție aferentă obiectivului de investiții Amenajare trotuare în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 174 / 11.07.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Construire șanțuri betonat, accese la proprietăți și trotuare adiacente DC 180 A, în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 175 / 11.07.2018 privind alocarea de sume din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Zemeș pentru anul 2018, în vederea realizării de Lucrări de reparații curente la obiectivul Sistem apă strada Canuș
 • HOTĂRÂREA NR. 176 / 11.07.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2018
 • HOTĂRÂREA NR. 177 / 11.07.2018 privind aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș pentru trimestrul II 2018
 • HOTĂRÂREA NR. 178 / 11.07.2018 privind aprobarea acordării de stimulente financiare elevilor Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, care au obținut premii la olimpiadele școlare în anul 2017 - 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 179 / 11.07.2018 privind  rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al ACS GLORIA ZEMEȘ, pentru anul 2018
 • HOTĂRÂREA NR. 180 / 11.07.2018 privind completarea HCL 10/27.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza proiect tehnic de execuție aferentă obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Ștefan cel Mare Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 181 / 11.07.2018 privind abrogarea HCL 106/27.04.2018 - privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare RK sistem apă strada Canuș din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 182 / 11.07.2018 privind abrogarea HCL 106/27.04.2018 - privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare Modernizare infrastructură rutieră din comuna Zemeș, județul Bacău - Lotul II

 • HOTĂRÂREA NR. 183 / 11.07.2018 privind abrogarea HCL 112/27.04.2018 - privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare Modernizare infrastructură rutieră din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 184 / 11.07.2018 privind abrogarea HCL 115/27.04.2018 - privind alocarea de sume din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Zemeș pentru anul 2018, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Modernizare infrastructură rutieră din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 185 / 11.07.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții Proiectare Construire platforme din pavele pentru amplasarea stațiilor de microbuz din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 186 / 11.07.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții Proiectare Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău
 • PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN 11.07.2018
ŞEDINŢA DIN DATA DE 02.07.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 150 / 02.07.2018 privind încheierea unui acord de parteneriat între UAT Comuna Zemeș, ACS Gloria Zemeș și Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș, în vederea realizării proiectului Tineri pentru România - 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 151 / 02.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza DALI aferentă obiectivului de investiții Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 152 / 02.07.2018 privind aprobarea deblocării și utilizării din fondul de rezervă bugetară pe anul 2018 a unor sume pentru limitarea pagubelor și deblocarea căilor de acces, provocate de inundațiile produse în comuna Zemeș, în data de 29.06 - 30.06.2018


ŞEDINŢA DIN DATA DE 20.06.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 140 / 20.06.2018 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Zemeș, pentru ședința extraordinară din data de 20.06.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 141 / 20.06.2018 privind modificarea Statului de Funcții al personalului nedidactic din Școala Gimnazială Ștefan cel Mare pentru anul școlar 2017 - 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 142 / 20.06.2018 privind completarea și modificarea inventarului bunurilor domeniului public al comunei Zemeș, însușit prin HCL 64/2011 și aprobat prin HG 987/2011

 • HOTĂRÂREA NR. 143 / 20.06.2018 privind transformarea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială al Comunei Zemeș, în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior

 • HOTĂRÂREA NR. 144 / 20.06.2018 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare DC 180 A 5 km, zona Bolătău

 • HOTĂRÂREA NR. 145 / 20.06.2018 privind aprobarea asigurării cofinanțării din bugetul comunei Zemeș, a sumelor pentru plata unor cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, în vederea realizării obiectivului de investiții Reabilitare și modernizare DC 180 A 5 km, zona Bolătău, comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 146 / 20.06.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, a sumei de 561.728 lei, cu destinația finanțării obiectivului de investiții, Amenajare trotuare în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 147 / 20.06.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 148 / 20.06.2018 privind aprobarea de către Consiliul Local al Comunei Zemeș a actului adițional nr. 1 la Contractul de administrare nr. 6303/17.06.2018, încheiat între SC OMV Petrom SA și Comuna Zemeș, având ca obiect Folosința în interes public ca variantă ocolitoare a DC 180 A - zona numită cocoașă

 • HOTĂRÂREA NR. 149 / 20.06.2018 privind modificarea HCL 125/2018 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2018 în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrări de reparații curente drum comunal strada Tazlăului de la locuința nr. 1 până la locuința nr. 63, a podului variantă PTTR și a drumului comunal DC 180 A
ŞEDINŢA DIN DATA DE 08.06.2018


 • HOTĂRÂREA NR. 123 / 08.06.2018 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru următoarele categorii de lucrări: Întreținere apă-canal și Reparații apă-canal

 • HOTĂRÂREA NR. 124 / 08.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de eliberare a avizului și acordului de spargere pe domeniul public/privat (autorizației pentru realizarea de lucrări pe domeniul public/privat) pentru execuția lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, rețele de transport produse petroliere și derivatele acestora realizate în comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 125 / 08.06.2018 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2018 în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrări de reparații curente drum comunal strada Tazlăului de la locuința nr. 1 până la locuința nr. 63, a podului variantă PTTR și a drumului comunal DC 180 A

 • HOTĂRÂREA NR. 126 / 08.06.2018 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului Rață Costel, domiciliată în Comuna Zemeș, județul Bacău 

 • HOTĂRÂREA NR. 127 / 08.06.2018 privind aprobarea actualizării numerelor administrative atribuite proprietăților, din intravilanul satului Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 128 / 08.06.2018 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local pentru anul 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 129 / 08.06.2018 privind aprobarea parteneriatului ACS Gloria Zemeș cuACS Rally Spirit Onești, pentru desfășurarea etapei a VIII a Raliului Moldovei 2018


 • HOTĂRÂREA NR. 131 / 08.06.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții Proiectare Construire platforme din pavele pentru amplasare stații de microbuz în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 132 / 08.06.2018 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2018 în vederea actualizării proiectului tehnic de execuție și obținerea de avize pentru obiectivul de investiții Construire platforme din pavele pentru amplasare stații de microbuz în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 133 / 08.06.2018 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2018 pentru întocmire documentație de avizare mediu ulterioară amenajării Amenajamentului Silvic al Fondului Forestier al comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 134 / 08.06.2018 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de acces pe drumul comunal DC 180 A, în comuna Zemeș, județul Bacău, a vehiculelor și a utilajelor ce transportă gunoi de grajd din gospodăriile proprii la platformele de stocare private

 • HOTĂRÂREA NR. 135 / 08.06.2018 privind completarea și modificarea inventarului bunurilor domeniului public al comunei Zemeș, însușit prin HCL 64/2011 și aprobat prin HG 987/2011

 • HOTĂRÂREA NR. 136 / 08.06.2018 privind întocmirea rapoartelor de evaluare, de către expert evaluator ANEVAR, pentru obiectivele pod strada Toamnei, pod Pietrosu, aflate în proprietatea publică a comunei Zemeș și a terenului situat pe strada Principală, nr. 165 B, aflat în proprietatea privată a comunei Zemeș


 • HOTĂRÂREA NR. 138 / 08.06.2018 privind apronarea numărului burselor de merit ce urmează a fi acordate în semestrul II al anului școlar 2017-2018, de către Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 139 / 08.06.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții proiectare Reabilitare și modernizare DC 180 A 5 km, zona Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău

ŞEDINŢA DIN DATA DE 17.05.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 118 / 17.05.2018 privind modificarea, prin act adițional, a contractului de concesiune nr. 9/01.08.2001, încheiat între domnul Tănasă V. Constantin și UAT Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 119 / 17.05.2018 privind aprobarea modificării HCL nr. 33/27.02.2017, privind aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a terenurilor ce aparțin domeniului privat al Comunei Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 120 / 17.05.2018 privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local al Comunei Zemeș, la finanțarea Serviciilor Sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap în baza costurilor medii anuale pentru anul 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 121 / 17.05.2018 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Spătaru Dănuț, domiciliat în Comuna Zemeș, în vederea racordării locuinței la energie electrică

ŞEDINŢA DIN DATA DE 27.04.2018


 • HOTĂRÂREA NR. 100 / 27.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza proiect tehnic de execuție aferentă obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Ștefan cel Mare Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 101 / 27.04.2018 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, doamnei Scorțanu Carmen, domiciliată în Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 102 / 27.04.2018 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, doamnei Agavriloaie Tamara, domiciliată în Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 103 / 27.04.2018 privind aprobarea încheierii actelor adiționale de prelungire la contractele cadru de activitate sportivă încheiate de ACS Gloria Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 104 / 27.04.2018 privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute, în favoarea DELGAZ - Grid SA asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 105 / 27.04.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare infrastructură rutieră din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 106 / 27.04.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Modernizare infrastructură rutieră din comuna Zemeș, județul Bacău - Lotul II

 • HOTĂRÂREA NR. 107 / 27.04.2018 privind suplimentarea sumelor alocate prin HCL 73/2018 - privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău


 • HOTĂRÂREA NR. 109 / 27.04.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 110 / 27.04.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții Proiectare Modernizare infrastructură rutieră din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 111 / 27.04.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții Proiectare Construire șanțuri betonate, accese la populație și trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 112 / 27.04.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare Modernizare infrastructură rutieră din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 113 / 27.04.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții Tabelă de afișaj electronică

 • HOTĂRÂREA NR. 114 / 27.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de atribuire faza SF de execuție aferentă obiectivului de investiții Construire șanțuri betonate, accese la populație și trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 115 / 27.04.2018 privind alocarea de sume din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Zemeș pentru anul 2018, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Modernizare infrastructură rutieră din comuna Zemeș, județul Bacău - Lotul II

 • HOTĂRÂREA NR. 116 / 27.04.2018 privind alocarea de sume din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Zemeș pentru anul 2018, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Tabelă de afișaj electronică

 • HOTĂRÂREA NR. 117 / 27.04.2018 privind alocarea sumelor din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Zemeș pentru anul 2018, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Construire șanțuri betonate, accese la populație și trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemeș, județul Bacău

ŞEDINŢA DIN DATA DE 20.04.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 92 / 20.04.2018 privind aprobarea proiectului Reabilitare modernizare și dotare Școala Ștefan cel Mare Zemeș și a cheltuielilor legate de proiect

 • HOTĂRÂREA NR. 93 / 20.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza DALI, aferentă obiectivului de investiții Reabilitare modernizare și dotare Școala Ștefan cel Mare Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 94 / 20.04.2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Zemeș a terenului situat în comuna Zemeș, sat Zemeș, str. Teiului, nr. 18


 • HOTĂRÂREA NR. 96 / 20.04.2018 privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Convenția de Colaborare din cadrul proiectului Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în județul BacăuŞEDINŢA DIN DATA DE 05.04.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 84 / 05.04.2018 privind suplimentarea creditelor bugetare alocate în vederea finanțării obiectivului Lucrări de reparații curente pe DC 180 A km 0+000 - 0+370
 • HOTĂRÂREA NR. 85 / 05.04.2018 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al Comunei Zemeș, însușit prin HCL 64/2011, aprobat prin HG 987/2011
 • HOTĂRÂREA NR. 88 / 05.04.2018 privind transformarea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului resurse umane - stare civilă, în funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior
 • HOTĂRÂREA NR. 89 / 05.04.2018 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2018, în vederearealizării obiectivului de investiții Construire împrejmuire stație de epurare din Comuna Zemeș, județul Bacău

  ŞEDINŢA DIN DATA DE 26.03.2018


 • HOTĂRÂREA NR. 66 / 26.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza proiect tehnic de execuție, aferentă obiectivului de investiții Construire împrejmuire stație de epurare din comune Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 67 / 26.03.2018 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Tudorie Costel, reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea  doamnei Spătariu Elvira, fostă beneficiară de ajutor social 

 • HOTĂRÂREA NR. 68 / 26.03.2018 privind aprobarea metodologiei generale, a programului anualși a altor categorii de documente, în vederea acordării finanțărilor nerambursabile pentru activități non-profit de interes local pentru anul 2018, pentru domeniile Culte și Cultură

 • HOTĂRÂREA NR. 69 / 26.03.2018 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului Luca Iuri Valeriu, domiciliat în Comuna Zemeș, județul Bacău


 • HOTĂRÂREA NR. 71 / 26.03.2018 privind aprobarea fazelor notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației DALI pentru obiectivul de investiții Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 72 / 26.03.2018 privind aprobarea notei de fundamentare și oportunitatea obiectivului de investiții Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 73 / 26.03.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 74 / 26.03.2018 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat în suprafața de 24 mp, situat în comuna Zemeș, județul Bacău


 • HOTĂRÂREA NR. 76 / 26.03.2018 privind atestarea apartenenței la domeniul public și privat și acordul înscrierii la cartea funciară a dreptului de proprietate pentru unele suprafețe de teren în favoarea UAT Comuna Zemeș


 • HOTĂRÂREA NR. 78 / 26.03.2018 privind modificarea HCL 108/2017 - privind declararea drept locuințe de necesitate a unui număr de 4 locuințe din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietatea publică a Comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 79 / 26.03.2018 privind aprobarea încheierii unui număr de 3 contracte de închiriere pentru locuințele din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietatea publică a Comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 80 / 26.03.2018 privind modificarea și completarea HCL 257/2017 privind schimbarea denumirii obiectivului de investiții Creștere eficiență energetică la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 81 / 26.03.2018 privind respingerea proiectului de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat în suprafață de 248 mp, situat în extravilanul comunei Zemeș, jud. Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 82 / 26.03.2018 privind aprobarea notei de fundamentare și oportunitatea actualizării obiectivului de investiții Proiectare Modernizare infrastructură rutieră din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 83 / 26.03.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare Modernizare infrastructură rutieră din comuna Zemeș, județul Bacău

ŞEDINŢA DIN DATA DE 19.02.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 32 / 19.02.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 33 / 19.02.2018 privind aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș, pentru anul 2017

 • HOTĂRÂREA NR. 34 / 19.02.2018 privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară pe anul 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 35 / 19.02.2018 privind modificarea HCL 133 / 17.01.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate

 • HOTĂRÂREA NR. 36 / 19.02.2018 privind aprobarea încetării prevederilor HCL 3 / 21.01.2016 modificată prin HCL 60 / 29.03.2017
 • HOTĂRÂREA NR. 37 / 19.02.2018 privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul Filialei Județene Bacău a ACoR
 • HOTĂRÂREA NR. 38 / 19.02.2018 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru Lucrări de reparații curente pe DC 180 A km 0+000 - 0+370

 • HOTĂRÂREA NR. 39 / 19.02.2018 privind aprobarea fazelor notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației SF pentru obiectivul de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 40 / 19.02.2018 privind aprobarea notei de fundamentare, privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții Proiectare construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 41 / 19.02.2018 privind utilizarea din bugetul local, a sumelor necesare cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 42 / 19.02.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții Proiectare amenajare trotuare în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 43 / 19.02.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare amenajare trotuare în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 44 / 19.02.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Amenajare trotuare în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 45 / 19.02.2018 privind utilizarea din bugetul local a sumei necesare finanțării obiectivului de investiții Reabilitare și modernizare DC 180 A, 5km, zona Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 46 / 19.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiții, Construire împrejmuire stație de epurare din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 47 / 19.02.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții Proiectare construire împrejmuire stație de epurare din Comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 48 / 19.02.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare construire împrejmuire stație de epurare din Comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 49 / 19.02.2018 privind aprobarea fazelor notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației DALI pentru obiectivul de investiții RK Sistem apă strada Canuș din Comuna Zemeș, Județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 50 / 19.02.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții Proiectare RK Sistem apă strada Canuș din Comuna Zemeș, Județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 51 / 19.02.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare RK Sistem apă strada Canuș din Comuna Zemeș, Județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 52 / 19.02.2018 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici conform devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții Reparații capitale dușuri, grupuri sanitare, casa scării cu hol aferent acesteia la Bloc Producție din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 53 / 19.02.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții Proiectare Reparații capitale dușuri, grupuri sanitare, casa scării cu hol aferent acesteia la Bloc Producție din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 54 / 19.02.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare Reparații capitale dușuri, grupuri sanitare, casa scării cu hol aferent acesteia la Bloc Producție din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 55 / 19.02.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Pictură biserică Mănăstirea Înălțarea Domnului din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 56 / 19.02.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții Proiectare Reabilitare, modernizare și dotare Școala Ștefan cel Mare Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 57 / 19.02.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare Reabilitare, modernizare și dotare Școala Ștefan cel Mare Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 58 / 19.02.2018 privind alocarea din bugetul local a sumei de 30000 RON în vederea acordării finanțărilor nerambursabile pentru activitățile non profit de interes local pentru anul 2018, pentru domeniile cultură și culte

 • HOTĂRÂREA NR. 59 / 19.02.2018 privind aprobarea majorării contribuției pentru masa zilnică a preșcolarilor de la grădinița cu program prelungit Voinicel Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 60 / 19.02.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Modernizare, renovarea și dotarea căminului cultural din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 61 / 19.02.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al ACS GLORIA ZEMEȘ, pentru anul 2018
 • HOTĂRÂREA NR. 62 / 19.02.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Reparații capitale dușuri, grupuri sanitare, casa scării cu hol aferent acesteia la Bloc Foraj din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 63 / 19.02.2018 privind aprobarea proiectului Hai în lumea mea, realizat în parteneriat între UNICEF, Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș și UAT Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 64 / 19.02.2018 privind aprobarea machetei Priorități - Obiective - Plan Acțiuni 2018

ŞEDINŢA DIN DATA DE 12.02.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 25 / 12.02.2018 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul SC Servicii Comunale Zemeș SRL

 • HOTĂRÂREA NR. 26 / 12.02.2018 privind  aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul UAT Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 27 / 12.02.2018 privind atestarea apartenenței la domeniul public și privat și acordul înscrierii la cartea funciară a dreptului de proprietate pentru unele suprafețe de teren în favoarea UAT Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 28 / 12.02.2018 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Producție, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, doamnei Ariș Daniela

 • HOTĂRÂREA NR. 29 / 12.02.2018 privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 597/27.01.2017, încheiat între UAT Comuna Zemeș și doamna Toderaș Mihaela, având ca obiect închiriere locuință socială în imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate din comuna Zemeș


 • HOTĂRÂREA NR. 31 / 12.02.2018 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren și clădiri pentru persoanele evacuate prin dispoziția primarului nr. 839/08.12.2010 modificată prin dispoziția nr. 8/10.01.2011 în urma deflagrației din luna decembrie 2010

ŞEDINŢA DIN DATA DE 22.01.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 7 / 22.01.2018 privind aprobarea actualizării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Zemeș, pentru anii 2014 - 2020

 • HOTĂRÂREA NR. 8 / 22.01.2018 privind aprobarea cotizației pentru anul 2018, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 9 / 22.01.2018 privind stabilirea cuantumului cotizației anuale a membrilor Asociației pentru Dezvoltarea turismului MONTPESA, începând cu 1 ianuarie 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 10 / 22.01.2018 privind aprobarea Planului de Acțiuni și Lucrări de interes local care vor fi efectuate în anul 2018, cu beneficiarii Legii 416 / 2001, privind venitul minim garantat
 • HOTĂRÂREA NR. 11 / 22.01.2018 privind aprobarea indiciilor de indexare pentru anul 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 12 / 22.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Zemeș ce vor funcționa în anul școlar 2018-2019

 • HOTĂRÂREA NR. 13 / 22.01.2018 privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor individuale pentru secretarul comunei Zemeș, pe anul 2017

 • HOTĂRÂREA NR. 14 / 22.01.2018 privind soluționarea de către Consiliul Local al Comunei Zemeș, a plângerii prealabile, formulată de SC OMV PETROM SA, împotriva plângerii HCL 259/18.12.2017
 • HOTĂRÂREA NR. 15 / 22.01.2018 privind aprobarea Programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Zemeș pe anul 2018, a obligațiilor și responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor, pentru buna gospodărire a Comunei Zemeș și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor

 • HOTĂRÂREA NR. 16 / 22.01.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Zemeș și al Serviciilor publice subordonate, pentru anul 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 17 / 22.01.2018 privind aprobarea documentației în vederea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 600 mp  teren situată în Comuna Zemeș, în intravilanul satului Zemeș, pe strada Teiului, ce aparține domeniului privat al comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 18 / 22.01.2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 19 / 22.01.2018 privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al SC SERVICII COMUNALE ZEMES SRL
 • HOTĂRÂREA NR. 20 / 22.01.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL 105/2010 - privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare

 • HOTĂRÂREA NR. 21 / 22.01.2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 22 / 22.01.2018 privind aprobarea cotizației pentru anul 2018 la patrimoniul ADIB

 • HOTĂRÂREA NR. 23 / 22.01.2018 privind actualizarea comisiei de repartizare a locuințelor sociale din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a Comunei Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 24 / 22.01.2018 privind  aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială (tranșa a III-a) în imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, din Comuna Zemeș

ŞEDINŢA DIN DATA DE 10.01.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 2 / 10.01.2018 privind încetarea mandatului de membru, în Consiliul de administrație al SC SERVICII COMUNALE ZEMEȘ SRL, a domnului Vinghieac Romică, a doamnei Diaconu Carmen Mihaela, a doamnei Purcaru Claudia și respectiv a domnului Negru Gheorghe, ca urmare a demisiei

Ultima actualizare ( joi, 07 februarie 2019 )