PDF Print E-mail


SEDINTA DIN DATA DE 29.12.2015
 • HOTARAREA NR. 230/ 29.12.2015 privind aprobarea documentelor în vederea derularii CONTRACTULUI DE CONCTIONARE PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIILOR DE COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI MUNICIPALE ÎN JUDETUL BACAU

SEDINTA DIN DATA DE 18.12.2015
 • HOTARAREA NR. 225/ 18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE, RENOVAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN COMUNA ZEMES, JUDETUL BACAU

 • HOTARAREA NR. 226/ 18.12.2015 privind implementarea proiectului MODERNIZARE, RENOVAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN COMUNA ZEMES, JUDETUL BACAU

 • HOTARAREA NR. 228/ 18.12.2015 privind încetarea dreptului de folosinta gratuita acordat Asociatiei Activ Moinesti-persoana juridica fara scop lucrativ, pentru un spatiu în supraata de 200 mp

 • HOTARAREA NR. 229/ 18.12.2015 privind solutionarea de catre Consiliul local al comunei Zemes a Plângerii prealabile formulata de SC OMV PETROM SA înregistrata cu nr. 10516/14.12.2015 

SEDINTA DIN DATA DE 16.12.2015
 • HOTARAREA NR. 220 / 16.12.2015 privind aprobarea rapoartelor finale depuse de beneficiarii finantarilor nerambursabile pentru activitati non-profit de interT local, pentru domeniul CULTE, acordate de UAT Comuna Zemes, pentru anul 2015
 • HOTARAREA NR. 221 / 16.12.2015 privind aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii R.K. PARC CENTRU, COMUNA ZEMES, JUDETUL BACAU
SEDINTA DIN DATA DE 09.12.2015

 • HOTARAREA NR. 212 / 09.12.2015 privind aprobarea rectificarii cartii funciare 61652 pentru supraata de 23978,93 mp teren situat în extravilanul comunei Zemes, sat Bolatau, pct. Slatina

 • HOTARAREA NR. 213 / 09.12.2015 privind aprobarea achizitionarii de obiecte de inventar reprezentând plase luminoase si turturi luminosi, pentru iluminatul fTtiv de sarbatori în comuna Zemes • HOTARAREA NR. 216 / 09.12.2015 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca pentru cadrele didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Scolii Gimnaziale Stefan cel Mare, pentru luna noiembrie 2015

 • HOTARAREA NR. 217 / 09.12.2015 privind alocarea de sume din bugetul localal Comunei Zemes, în vederea derularii contractului de servicii Întretinere drumuri comunale

 • HOTARAREA NR. 218 / 09.12.2015 privind aprobarea modificarii termenului de depunere a raportului final prevsut la art. 4 lit. m din contractul cadru privind finantarile nerambursabile pentru activitati non-profit de interT local, aprobat prin HCL 25/2015, domeniul CULTE, acordate de UAT Comuna ZEMES pentru anul 2015

SEDINTA DIN DATA DE 26.11.2015
 • HOTARAREA NR. 200 / 26.11.2015 privind actualizarea componentei Consiliului Consultativ ca forma de sprijin în activitatea de asistenta sociala si protectia copilului în comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 201 / 26.11.2015 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti si costurile pentru convorbiri telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 202 / 26.11.2015 privind transformarea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profTional asistent din cadrul compartimentului administrare domeniu public si privat în functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profTional debutant

 • HOTARAREA NR. 203 / 26.11.2015 privind alocarea dTume din capitolul bugetar 67.02-culturA în vederea achizitionarii de produse pentru colindatori, cu ocazia sarbatorilor de Craciun

 • HOTARAREA NR. 204 / 26.11.2015 privind alocarea de sume din bugetul local al comunei Zemes pentru anul 2015, pentru achizitionarea de catre Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare a unor pachete cadou pentru Craciun

 • HOTARAREA NR. 205 / 26.11.2015 privind alocarea de sume din bugetul local al comunei Zemes, în vederea derularii urmatoarelor contracte de servicii: Reparatii apa-canal, Întretinere apa-canal, DTzapezire drumuri locale si Service iluminat public

 • HOTARAREA NR. 206 / 26.11.2015 privind achizitionarea de mijloace fixe reprezentând figurine ornamentale iluminat fTtiv decorativ Mos Craciun si Om dezapada-Snowy

 • HOTARAREA NR. 207 / 26.11.2015 privind achizitionarea mijlocului fix Sistem audio exterior pentru dotarea obiectivului de investitii Parc Centru Zemes

 • HOTARAREA NR. 208 / 26.11.2015 privind modificarea HCL 158/2015, privind alocarea de rTurse financiare în vederea întocmirii: Proiectarii obiectivului de investitii Modernizarea renovarea si dotarea Caminului Cultural din Comuna Zemes, judetul Bacau, propus a fi realizat cu fonduri europene accTate în cadrul masurii 413-322, submasura 7.6 aerente PNDR 2014-2020


 • HOTARAREA NR. 210 / 26.11.2015 privind întocmire proiectare retea gaze pentru obiectivul de investitii Reabilitare bloc de locuinte de necTitate si sociale, Comuna Zemes, judetul Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 20.11.2015
 • HOTARAREA NR. 196 / 20.11.2015 privind aprobarea achizitionarii de obiecte de inventar reprezentând Fulgi dinamici (Tuburi cu LED-uri) pentru iluminatul fTtiv de sarbatori în comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 197 / 20.11.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Zemes, pe anul 2015
 • HOTARAREA NR. 198 / 20.11.2015 privind scaderea din evidentele fiscale ale UAT Comuna Zemes a creantelor bugetare, reprezentând taxa concTionare ale debitorului SC Fervent SRL

 • HOTARAREA NR. 199 / 20.11.2015 privind efectuarea lucrarilor de degajare în vederea realizarii obiectivului de investitii Amenajare alee pietonala si împrejmuire  Constructie administrativa si social culturala (vTtiar sportivi) si teren aerent

SEDINTA DIN DATA DE 09.11.2015
 • HOTARAREA NR. 185 / 09.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în anul 2016, la nivelul comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 186 / 09.11.2015 privind stabilirea taxelor speciale aplicabile în anul 2016, aplicabile la nivelul comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 187 / 09.11.2015 privind stabilirea taxelor si tarifelor altele decît cele prevazute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, aplicabile în anul 2016

 • HOTARAREA NR. 188 / 09.11.2015 privind stabilirea cladirilor neîngrijite, conform criteriilor aprobate prin HCL 185/2015, pentru care impozitul se majoreaza cu 500%, situate în intravilanul comunei Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 189 / 09.11.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Zemes, pe anul 2015

 • HOTARAREA NR. 190 / 09.11.2015 privind aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de invTtitii,  Reabilitare Bloc Locuinte de necTitate si sociale comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 191 / 09.11.2015 privind aprobarea actualizarii statului nominal de personalsi a organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes si a serviciilor subordonate

 • HOTARAREA NR. 192 / 09.11.2015 privind actualizarea comisiei de verificare a situatiilor de lucrari si a stadiului fizic de executie la obiectivul de invTtitii Reabilitare Bloc Locuinte de necTitate si sociale comuna Zemes, judetul Bacau, finantate conform Legii 114/1996

 • HOTARAREA NR. 193 / 09.11.2015 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului auxiliar din cadrul Åžcolii Åžtefan cel Mare Zemes, pentru luna octombrie 2015

 • HOTARAREA NR. 194 / 09.11.2015 privind aprobarea actualizariinumerelor administrative atribuite imobilelor din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 195 / 09.11.2015 privind stabilirea taxei de salubritate aplicabile pe raza UAT Comuna Zemes, pentru anul 2016

SEDINTA DIN DATA DE 29.10.2015


SEDINTA DIN DATA DE 09.10.2015


 • HOTARAREA NR. 158 / 09.10.2015 privind aprobarea alocarii de rTurse financiare, în vederea întocmirii Proiectarii obiectivului de invTtitii Modernizarea renovarea si dotarea Caminului Cultural din Comuna Zemes, judetul Bacau, propus a fi realizat cu fonduri europene, accTate în cadrul masurii 413-322, submasura 7.6 aerente P.N.D.R. 2014-2020
 • HOTARAREA NR. 159 / 09.10.2015 privind  aprobarea modificarii denumirii obiectivului de invTtitii din Actualizare proiect tehnic pentru realizarea obiectivului de invTtitii Reabilitare si consolidare DC 180 A de la km 0 la km 0+150 - zona Pietrosu si întocmire expertizA Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, proiectul tehnic si detaliile de executie pentru obiectivul de invTtitii Reabilitare drum comunal de la locuinta Buruiana pâna la locuinta TureatcA care include si DC 180 A - Pod PostA în Proiectare Modernizare infrastructura rutiera în comuna Zemes, judetul Bacau,în vederea accTarii de fonduri europene, în cadrul masurii 413-322, submasura 7.2 aerente P.N.D.R. 2014-2020

 • HOTARAREA NR. 160 / 09.10.2015 privind aprobarea încheierii unui contract de consultanta pentru accTare de fonduri europene, în cadrul masurii 413-322, submasura 7.2 aerente P.N.D.R. 2014-2020, în vederea realizarii obiectivului de invTtitii Modernizare infrastructura rutiera în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 161 / 09.10.2015 privind  aprobarea încheierii unui contract de consultanta pentru accTare de fonduri europene, în cadrul masurii 413-322, submasura 7.6 aerente P.N.D.R. 2014-2020, în vederea realizarii obiectivului de invTtitii Modernizarea renovarea si dotarea Caminului Cultural din Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 162 / 09.10.2015 privind aprobarea întocmirii masuratorilor cadastrale necTare în vederea rectificarii cartilor funciare ale obiectivelor str. Tazlaului, str. Bozian si DC 180 A - zona intrare în comunA alate în domeniul public al comunei Zemes si pentru intabularea supraetelor de teren pe care sunt amplasate digurile de sprijin ale strazilor sus mentionate

 • HOTARAREA NR. 163 / 09.10.2015 privind aprobarea întocmirii masuratorilor cadastrale necTare în vederea rectificarii cartii funciare a obiectivului Camin Cultural Zemes alat în domeniul public al comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 164 / 09.10.2015 privind aprobarea dTfiintarii compartimentului pentru implementare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile cu aprobarea modificarii statului de functii / nominal de personal si a organigramei UAT Comuna Zemes, pentru anul 2015


 • HOTARAREA NR. 166 / 09.10.2015 privind aprobarea Statului de functii al personalului nedidactic din Åžcoala Gimnaziala Stefan cel Mare Zemes pentru anul scolar 2015 - 2016

 • HOTARAREA NR. 168 / 09.10.2015 privind aprobarea alocarii sumei de 13000 lei din bugetul local al Comunei Zemes, pentru anul 2015, în vederea sustinerii activitatii A.C.S. Gloria Zemes


 • HOTARAREA NR. 170 / 09.10.2015 privind aprobarea suplimentarii rTurselor financiare alocate, în vederea realizarii obiectivului de invTtitii Manastire Înaltarea Domnului

 • HOTARAREA NR. 171 / 09.10.2015 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL 149/2015 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere 4832/2010 încheiat între UAT Comuna Zemes si dl. Bîrsan Marius Ionut, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 172 / 09.10.2015 privind aprobarea întocmirii Proiectare pentru obiectivul de invTtitii Amenajare alee pietonala si împrejmuire constructie administrativa si social-culturala (vTtiar sportivi) si terenul aerent

 • HOTARAREA NR. 173 / 09.10.2015 privind aprobarea achizitionarii mijlocului fix aisaj programabil cu LED pentru dotarea obiectivului de invTtitii Parc Centru Zemes


 • HOTARAREA NR. 175 / 09.10.2015 privind dTemnarea a doi reprezentanti din partea Consiliului local Zemes ca membri în Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei în mediul scolar, rTpectiv în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din cadrul Åžcolii Gimnaziale Åžtefan cel Mare Zemes, pentru anul scolar 2015-2016

   SEDINTA DIN DATA DE 29.09.2015

 • HOTARAREA NR. 154 / 29.09.2015 privind aprobarea întocmirii expertizei tehnice pentru obiectivul REABILITARE BLOC DE LOCUINÅ¢E DE NECTITATE ÅžI SOCIALE - comuna Zemes


SEDINTA DIN DATA DE 25.09.2015


 • HOTARAREA NR. 148 / 25.09.2015 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes si al serviciilor publice subordonate, pentru anul 2016

 • HOTARAREA NR. 149 / 25.09.2015 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 4832/20.08.2010, încheiat între UAT Comuna Zemes si dl. Bîrsan Marius Ionut, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 150 / 25.09.2015 privind constituirea comisiei de verificare a situatiilor de lucrari si a stadiului fizic de executie la mobiectivul de invTtitii REABILITARE BLOC DE LOCUINÅ¢E DE NECTITATE ÅžI SOCIALE - comuna Zemes, judetul Bacau, finantat conform Legii 114/1996

 • HOTARAREA NR. 151 / 25.09.2015 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta familiei domnului Anton Maricel din sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau în vederea refacerii locuintei distruse de incendiu


 • HOTARAREA NR. 153 / 25.09.2015 privind întocmirea rapoartelor de evaluare, de catre expert evaluator ANEVAR a unor terenuri situate în intravilanul satului Zemes, comuna Zemes, pe strada Principala nr. 30, rTpectiv strada Schelei nr. 5, în vederea realizarii unui schimb de terenuri

SEDINTA DIN DATA DE 14.09.2015

 • HOTARAREA NR. 139 / 14.09.2015 privind aprobarea actualizarii caietului de sarcini aerent contractului de servicii INTRETINERE DRUMURI COMUNALE

 • HOTARAREA NR. 140 / 14.09.2015 privindalocarea sumei de 4500 lei reprezentând cheltuieli de transportîn vederea îndeplinirii de catre UAT Comuna Zemes a contractului de furnizare a dotarilor - mobilier de joaca pentru parcuri, necTare realizarii obiectivului de invTtitii R.K. PARC CENTRU COMUNA ZEMES JUDEÅ¢UL BACAU

 • HOTARAREA NR. 141 / 14.09.2015 privinddTemnarea a doi reprezentanti din partea Consiliului local Zemes si a unui reprezentant din partea Primarului Comunei Zemes, ca membri în Consiliul de administratie al Åžcolii Gimnaziale Åžtefan cel Mare în anul scolar 2015-2016

 • HOTARAREA NR. 142 / 14.09.2015 privind aprobarea înfiintarii postului contractual de conducere de coordonator personal de specialitate - centru de zi în cadrul S.P.A.S. al Comunei Zemes - Centru Educational de zi pentru copilul cu nevoi sociale
 • HOTARAREA NR. 143 / 14.09.2015 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 144 / 14.09.2015 privind aprobarea si însusirea actului aditional nr. 2 la Contractul de finantare nr. 8686/20.03.2015 privind alocarea unei finantari din bugetul M.D.R.A.P. pentru realizarea obiectivului de invTtitii REABILITARE DC 180 A 6,5 KM ZONA BOLATAU COMUNA ZEMES

 • HOTARAREA NR. 145 / 14.09.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2015

 • HOTARAREA NR. 146 / 14.09.2015 privind aprobarea suplimentarii rTurselor financiare în vederea realizarii obiectivului de invTtitii RK PARC CENTRU COMUNA ZEMES JUDEÅ¢UL BACAU
SEDINTA DIN DATA DE 03.09.2015

 • HOTARAREA NR. 132 / 03.09.2015 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Zemes pentru o perioada de 3 luni

 • HOTARAREA NR. 133 / 03.09.2015 privind aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de invTtitii "Reabilitare bloc locuinte de necTitate si sociale, comuna Zemes, judetul Bacau"
 • HOTARAREA NR. 134 / 03.09.2015 privind aprobarea alocarii rTurselor financiare, reprezentând cofinantarea necTara realizarii obiectivului de invTtitii "Reabilitare bloc locuinte de necTitate si sociale, comuna Zemes, judetul Bacau"
 • HOTARAREA NR. 135 / 03.09.2015 privind aprobarea suplimentarii rTurselor financiare alocate, în vederea realizarii obiectivului de invTtitii MANASTIRE ÎNALÅ¢AREA DOMNULUI

 • HOTARAREA NR. 136 / 03.09.2015 privind aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de invTtitii RK PARC CENTRU COMUNA ZEMES, JUDEÅ¢UL BACAU

 • HOTARAREA NR. 137 / 03.09.2015 privind aprobarea si însusirea contractului de sponsorizare nr. DA 57/07.08.2015, încheiat între OMV PETROM SA si Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 138 / 03.09.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2015
SEDINTA DIN DATA DE 28.08.2015

 • HOTARAREA NR. 131 / 28.08.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de invTtitii PUNCTE DE APRINDERE - PUNCT DE APRINDERE 251 STAÅ¢IE DE CLORINARE ÅžI PUNCT DE APRINDERE PT4 BOLATAU, COMUNA ZEMES, JUDEÅ¢UL BACAU

SEDINTA DIN DATA DE 21.08.2015

 • HOTARAREA NR. 114 / 21.08.2015 privind aprobarea modificarii statului de functii si nominal de personal si a organigramei S.C. SERVICII COMUNALE ZEMES S.R.L.
 • HOTARAREA NR. 115 / 21.08.2015 privind aprobarea înfiintarii postului contractual de executie treapta profTionala II, in cadrul compartimentului Transporturi-dTervire microbuze scolare din aparatul de specialitate al primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate
 • HOTARAREA NR. 117 / 21.08.2015 privind aprobarea subînchirierii imobilului care face obiectul contractului de închiriere 8359/2012, rTpectiv Remiza PSI si teren aerent
 • HOTARAREA NR. 118 / 21.08.2015 privind acordarea Diplomei de aur si a unui ajutor în valoare de 400 de lei pentru 2 familii din Comuna Zemes care împlinTc 50 de ani de casatorie pâna la 31.12.2015
 • HOTARAREA NR. 120 / 21.08.2015 privind aprobarea întocmirii proiectului tehnic si alocare de sume din bugetul local în vederea realizarii obiectivului de invTtitii COLECTARE ÅžI DIRIJARE APE SUBTERANE - STADION ZEMES
 • HOTARAREA NR. 121 / 21.08.2015 privind aprobarea alocarii de sume din bugetul local în vederea realizarii obiectivului de invTtitii INSTALAÅ¢IE DE ÎNCALZIRE ÅžI CENTRALA TERMICA LA STAÅ¢IA DE EPURARE ZEMES
 • HOTARAREA NR. 122 / 21.08.2015 privind aprobarea alocarii de sume din bugetul local în vederea derularii contractului de servicii REPARAÅ¢II APA CANAL
 • HOTARAREA NR. 124 / 21.08.2015 privind aprobarea întocmirii documentatiei tehnico economice si alocare de sume în vederea executiei lucrarii REPARAÅ¢IE CURENTA ACOPERIÅž SEDIU PRIMARIE
 • HOTARAREA NR. 127 / 21.08.2015 privind  aprobarea actualizarii contributiei pentru serviciile sociale de îngrijire la domiciliu de care beneficiaza persoanele vârstnice din comuna Zemes
 • HOTARAREA NR. 129 / 21.08.2015 privind rTpingerea preluarii în proprietate de catre UAT COMUNA ZEMES a bunului imobil ce apartine SC ELMACADO COMIXT SRL proportional cu ponderea creantelor datorate bugetului local al comunei Zemessi aprobarea închiderii procedurii datorita imposibilitatii valorificarii bunului
 • HOTARAREA NR. 130 / 21.08.2015 privind aprobarea alocarii de sume din bugetul local în vederea obtinerii avizelor aerente proiectului REPARAÅ¢II CAPITALE POD RIVERAN LOCUINÅ¢A PRUTEANU
SEDINTA DIN DATA DE 29.07.2015

 • HOTARAREA NR. 103 / 29.07.2015 privind validarea mandatului de consilier local in Consiliul local al comunei Zemes a d-lui Rotila Valentin, urmatorul supleant înscris pe liasta de candidati a Partidului Conservator
 • HOTARAREA NR. 107 / 29.07.2015 privind acordarea Diplomei de aur si a unui ajutor în valoare de 400 de lei familiilor din Comuna Zemes care împlinTc 50 de ani de casatorie pâna la 31.12.2015
 • HOTARAREA NR. 108 / 29.07.2015 privind rTpingerea proiectului de hotarâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini pentru concTionarea unei supraete de teren de 31 de mp
 • HOTARAREA NR. 109 / 29.07.2015 privind aprobarea utilizarii din bugetul local al comunei Zemes a sumei de 1100 lei reprezentând cheltuieli de judecata-onorariu avocat în recurs, catre Sindicatul Liber al Salariatilor din Timisoara si serviciilor subordonate
 • HOTARAREA NR. 110 / 29.07.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de invTtitii REPARAÅ¢IE CAPITALA PARC CENTRU, COMUNA ZEMES, JUDEÅ¢UL BACAU
SEDINTA DIN DATA DE 22.07.2015

 • HOTARAREA NR. 98 / 22.07.2015 privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de invTtitii "Reabilitare bloc locuinte de necTitate si sociale, comuna Zemes, judetul Bacau" 

 • HOTARAREA NR. 99 / 22.07.2015 privind aprobarea contractului de finantare pentru Programul constructiilor de locuinte sociale derulat conform Legii 114/1996, la obiectivul de invTtitii "Reabilitare bloc locuinte de necTitate si sociale, comuna Zemes, judetul Bacau"

 • HOTARAREA NR. 100 / 22.07.2015 privind aprobarea alocarii rTurselor financiare, reprezentând cofinantarea necTara realizarii obiectivului de invTtitii "Reabilitare bloc locuinte de necTitate si sociale, comuna Zemes, judetul Bacau"
 • HOTARAREA NR. 101 / 22.07.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2015
SEDINTA DIN DATA DE 10.07.2015


 • HOTARAREA NR. 90 / 10.07.2015 privind aprobarea întocmirii documentatiei tehnico-economice si alocare dTume în vederea executiei obiectivului " Reparatie capitala Parc centru" comuna Zemes, judetul Bacau


 • HOTARAREA NR. 92 / 10.07.2015 privind aprobarea alocarii sumei de 4960 lei în vederea întocmirii de studii geotehnice si RLV pentru obiectivele "Bloc Foraj" si"Bloc Productie" alate în inventarul domeniului privat al comunei Zemes, jud. Bacau

 • HOTARAREA NR. 93 / 10.07.2015 privind stabilirea cuantumului, numarului si criteriilor de acordare a burselor de merit acordate de Åžcoala Gimnaziala " Åžtefan cel Mare " Zemes, în 2015

 • HOTARAREA NR. 94 / 10.07.2015 privind aprobarea structurii bugetului si alocarea sumelor în vederea organizarii si dTfasurarii "Zilelor Comunei Zemes" - 2015

 • HOTARAREA NR. 95 / 10.07.2015 privind aprobarea actualizarii proiectului tehnic pentru realizarea obiectivului de invTtitii "Reabilitare si consolidare DC 180 A de la km 0 la km 0+150 - zona Pietrosu si întocmire expertizA Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, proiectul tehnic si detaliile de executie pentru obiectivul de invTtitii - Reabilitare drum comunal de la locuinta Buruiana pâna la locuinta TureatcA care include si drumul comunal DC 180 A -pod Posta"

 • HOTARAREA NR. 96 / 10.07.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de invTtitii "Împrejmuire Åžcoala Åžtefan cel Mare corp B"


SEDINTA DIN DATA DE 29.06.2015

 • HOTARAREA NR. 85 / 29.06.2015 privind reorganizarea activitatii aparatului de specialitate al primarului Comunei Zemes si a serviciilor subordonate, cu aprobarea statului de functii si a organigramei

 • HOTARAREA NR. 86 / 29.06.2015 privind înfiintarea a doua posturi contractuale de presedinte club - 1/2 norma si de inspector de specialitate (contabil) - 1/2 normA în cadrul Asociatiei Club Sportiv Gloria Zemes, institutie publica înfiintata în subordinea Consiliului Local al Comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 87 / 29.06.2015 privind aprobarea modificarii inventarului bunurilor din domeniului public al comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 88 / 29.06.2015 privind însusirea de catre Consiliul local al comunei Zemes a Raportului de audit financiar nr. A11/742/1 din 15.05.2015 împreuna cu decizia nr. 48 din 18.06.2015 emisa de catre directorul adjunct a Camerei de Conturi judetul Bacau, precum si a raportului de follow-up înregistrat sub nr. 3566/14.05.2015
     ANEXA NR. 1
     ANEXA NR. 2

SEDINTA DIN DATA DE 19.06.2015

 • HOTARAREA NR. 84 / 19.06.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de invTtitii REABILTARE BLOC LOCUINÅ¢E DE NECTITATE ÅžI SOCIALE, COMUNA ZEMES, JUDEÅ¢UL BACAU

  SEDINTA DIN DATA DE 15.06.2015

 • HOTARAREA NR. 66 / 15.06.2015 prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al comunei Zemes a domnului Vinghieac RomicA înainte de expirarea duratei normale a acTtuiA ca urmare a demisiei
 • HOTARAREA NR. 67 / 15.06.2015 privind revocarea HCL 37/24.04.2015 prin care dl. Vinghieac RomicA a fost alT presedinte de sedinta al Consiliului local al comunei Zemes, pentru o perioada de 3 luni
 • HOTARAREA NR. 68 / 15.06.2015 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Zemes, pentru o perioada de 3 luni
 • HOTARAREA NR. 69 / 15.06.2015 privind revocarea din functia de administrator al SC SERVICII COMUNALE ZEMES SRL a domnului Baciu Martin Adrian
 • HOTARAREA NR. 70 / 15.06.2015 privind dTemnarea si validarea membrilor Consiliului de administratie al SC SERVICII COMUNALE SRL
 • HOTARAREA NR. 71 / 15.06.2015 privind aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de administratie al SC SERVICII COMUNALE SRL
 • HOTARAREA NR. 72 / 15.06.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de invTtitii REABILITARE ÅžI MODERNIZARE DC 180 A - 5KM ZONA BOLATAU
 • HOTARAREA NR. 73 / 15.06.2015 privind aprobarea întocmirii expertizei tehnice pentru obiectivele BLOC FORAJ si BLOC PRODUCÅ¢IE, alate în inventarul domeniului privat al comunei Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 74 / 15.06.2015 privind aprobarea decontului transportului cadrelor didactice pentru luna mai 2015
 • HOTARAREA NR. 75 / 15.06.2015 privind aprobarea actualizarii caietului de sarcini aerent contractului de servicii REPARAÅ¢II APA CANAL
 • HOTARAREA NR. 76 / 15.06.2015 privind aprobarea actualizarii caietului de sarcini aerent contractului de servicii ÎNTREÅ¢INERE APA CANAL
 • HOTARAREA NR. 77 / 15.06.2015 privind aprobarea actualizarii caietului de sarcini aerent contractului de servicii ÎNTREÅ¢INERE SPAÅ¢II VERZI
 • HOTARAREA NR. 78 / 15.06.2015 privind aprobarea actualizarii caietului de sarcini aerent contractului de servicii ÎNTREÅ¢INERE DRUMURI COMUNALE
 • HOTARAREA NR. 79 / 15.06.2015 privind închirierea unei camere din imobilul BLOC FORAJ proprietate privata a UAT COMUNA ZEMES, domnului Popa Cornel, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 80 / 15.06.2015 privind  privind închirierea unei camere din imobilul BLOC FORAJ proprietate privata a UAT COMUNA ZEMES, domnului Dumitrascu Sorin Ionut, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 29.05.2015

 • HOTARAREA NR. 60 / 29.05.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNALE ZEMES S.R.L. pe anul 2015

 • HOTARAREA NR. 61 / 29.05.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
 • HOTARAREA NR. 62 / 29.05.2015 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Zemes, pentru anul 2016

 • HOTARAREA NR. 63 / 29.05.2015 privind aprobarea reorganizarii activitatii S.C. SERVICII COMUNALE ZEMES S.R.L. cu aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si nominal de personal si a R.O.F. al societatii S.C. SERVICII COMUNALE ZEMES S.R.L.

 • HOTARAREA NR. 64 / 29.05.2015 privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli alComunei Zemes, pe anul 2016

 • HOTARAREA NR. 65 / 29.05.2015 privind aprobarea actualizarii devizului general aerent obiectivului de invTtitii AMENAJARE SPAÅ¢II PUBLICE DE RECREERE BAZA SPORTIVA ÅžI TEREN DE SPORT ÎN COMUNA ZEMES, JUDEÅ¢UL BACAU

SEDINTA DIN DATA DE 11.05.2015

 • HOTARAREA NR. 49 / 11.05.2015 privind aprobarea tarifelor si preturilor practicate de SC Servicii Comunale Zemes SRL pentru prTtarea de servicii de catre terti, cu motocositoarea si motopompa din dotare

 • HOTARAREA NR. 50 / 11.05.2015 privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii si nominal de personal, pentru anul 2015 a SC Servicii Comunale Zemes SRL

 • HOTARAREA NR. 52 / 11.05.2015 privind revocarea HCL Zemes 18/16.02.2015 - privind aprobarea aderarii Autoritatii Publice Locale Zemes, judetul Bacau la Asociatia Grupul pentru Dezvoltare Locala - GAL Valea Tazlaului

 • HOTARAREA NR. 53 / 11.05.2015 privind aprobarea aderarii Autoritatii Publice Locale COMUNA ZEMES, judetul Bacau la parteneriatul ASOCIATIA GAL ULMUS MONTANA

 • HOTARAREA NR. 54 / 11.05.2015 privind darea în folosinta gratuita catre Asociatia ACTIV Moinesti - persoana juridica fara scop lucrativ, a unui spatiu în supraata de 200 mp din incinta cladirii CLUB ZEMES, alat în proprietatea publica a comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 55 / 11.05.2015 privind încheierea unui contract de comodat cu SC Servicii Comunale Zemes, având ca obiect mijlocul fix cu denumirea Masina de dTfundat tevi alat în inventarul Comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 56 / 11.05.2015 privind abrogarea art. 11 din HCL 118/2013 - privind aprobarea înfiintarii clubului sportiv ASOCIATIA CLUB SPORTIV GLORIA ZEMES sub autoritatea Consiliului local Zemes

 • HOTARAREA NR. 57 / 11.05.2015 privind aprobarea întocmirii expertizei tehnice, documentatie topo, studiu hidrologic, studiu geologic, DTAC, documentatie pentru obtinerea autorizatiei de constructie pentru realizarea obiectivului de invTtitii "Reparatie capitala pod riveran locuinta Pruteanu Ion - sat Bolatau, comuna Zemes"

SEDINTA DIN DATA DE 29.04.2015

 • HOTARAREA NR. 43 / 29.04.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Zemes, pentru sedinta extraordinara din data de 29.04.2015
 • HOTARAREA NR. 44 / 29.04.2015 privind aprobarea actualizarii statului de functii/nominal de personal si a organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes si a serviciilor subordonate

 • HOTARAREA NR. 45 / 29.04.2015 privind rezilierea prin acordul partilor, a contractului de închiriere nr. 6971/03.09.2014, încheiat între Comuna Zemes si OMV Petrom SA

 • HOTARAREA NR. 46 / 29.04.2015 privind modificarea HCL 25/12.03.2015 - alocarea din bugetul local pentru anul 2015 a sumei de 108500 lei si aprobarea Ghidului solicitantului, a programului anual si a metodologiei privind finantarile nerambursabile pentru activitati non-profit de interT local pentru domeniul "Culte"

 • HOTARAREA NR. 47 / 29.04.2015 privind aprobarea subînchirierii imobilului care face obiectul contractului de închiriere 8359/01.08.2012, rTpectiv cladire ME si teren în supraata totala de 3000 mp

SEDINTA DIN DATA DE 24.04.2015

 • HOTARAREA NR. 37 / 24.04.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Zemes, pentru o perioada de 3 luni

 • HOTARAREA NR. 38 / 24.04.2015 privind acordarea normei de hrana personalului politiei locale din aparatul de specialitate al primarului comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 39 / 24.04.2015 privind stabilirea nivelului contributiei Consiliului local al comunei Zemes la finantarea Serviciilor sociale dTtinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap în baza costurilor medii anuale pentru anul 2015

 • HOTARAREA NR. 40 / 24.04.2015 privind stabilirea numarului si cuantumului burselor sociale acordate de Åžcoala Gimnaziala Åžtefan cel Mare Zemes pentru perioada ianuarie - septembrie 2015
 • HOTARAREA NR. 41 / 24.04.2015 privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile comunei Zemes pentru trim. I - 2015

 • HOTARAREA NR. 42 / 24.04.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Zemes, pe anul 2015

SEDINTA DIN DATA DE 27.03.2015

 • HOTARAREA NR. 31 / 27.03.2015 privind aprobarea situatiei financiare a  S.C SERVICII COMUNALE S.R.L.
  ANEXA
 • HOTARAREA NR. 32 / 27.03.2015 privind aprobarea decontului transportului cadrelor didactice pentru luna februarie 2015

 • HOTARAREA NR. 33 / 27.03.2015 privind aprobarea conventiei de colaborare intre Comuna Zemes si Reprezentanta UNICEF in România in vederea implementarii proiectului ”Incluziune sociala prin furnizarea de servicii Integrate in judetul Bacau”

 • HOTARAREA NR. 34 / 27.03.2015 privind aprobarea înfiintarii posturilor contractuale de executie de referent si asistent medical comunitar, pe perioada nedeterminatA in cadrul Servicilui Public de Asistenta Sociala al Comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 35 / 27.03.2015 privind aprobarea modificarii Contractului de sustinere financiara incheiat intre Comuna Zemes si Asociatia Club Sportiv Gloria Zemes


   SEDINTA DIN DATA DE 12.03.2015
 • HOTARAREA NR. 23 / 12.03.2015 privind privind inchirierea unei camera din imobilul ”Bloc Foraj” prorietate private a UAT Comuna Zemes, domnului SarainTcu Costel Sorel, domiciliat in comuna Zemes, jud. Bacau
 • HOTARAREA NR. 24 / 12.03.2015 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului de Alimentare cu Apa si Canalizare al Comunei ZEMES
 • HOTARAREA NR. 25 / 12.03.2015 privind alocarea din bugetul local al Comunei Zemes pt.anul 2015, a sumei de 108.500 lei si aprobarea ghidului solicitatului ,a programul anual si metodologia privind finantarile nerambursabile pentru activitati non-profit de interT local pentru  domeniul „Culte”
HOTARAREA NR. 26 / 12.03.2015 privind aprobarea fiselor de evaluare a proiectelor alate in curs de executie si lista invTtitiilor a caror realizare se sisteaza la nivelul UAT Comuna Zemes, Judetul Bacau
HOTARAREA NR. 27 / 06.03.2015 privind aprobarea prelungirii contractului de furnizare a energiei electrice pentru Blocul Foraj si Blocul Productie, intre UAT Comuna ZEMES si EON ENERGIE S.A pe durata a 3 zile (intre 02 martie 2015 - 04 martie 2015, inclusiv)
HOTARAREA NR. 28 / 06.03.2015 privind aprobarea modificarea a organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei ZEMES si serviciilor subordonate in sensul trecerii compartimentului urbanism din subordinea viceprimarului comunei, in subordinea primarului comunei

HOTARAREA NR. 29 / 06.03.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei ZEMES, pe anul 2015
ANEXA
HOTARAREA NR. 30 / 06.03.2015 privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes pentru anul 2014
SEDINTA DIN DATA DE 16.02.2015
SEDINTA DIN DATA DE 12.02.2015
 • HOTARAREA NR. 14 / 12.02.2015 privind aprobarea incheierii unui contract de furnizare a energiei electrice pentru Blocul Foraj si Blocul Productie, intre UAT Comuna ZEMES si EON ENERGIE S.A pe durata a 18 zile (intre 12 februarie 2015 - 01 martie 2015)
   SEDINTA DIN DATA DE 05.02.2015

 • HOTARAREA NR. 12 / 05.02.2015 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pe anul 2015

 • HOTARAREA NR. 13 / 05.02.2015 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar aerent anului 2014, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, a sumei de 700.000 lei cu dTtinatia finantarii obiectivului de invTtitii “Amenajare spatii publice de recreere : baza sportiva si teren de sport in comuna Zemes, judetul Bacau”, pâna la rambursarea / decontarea cheltuielilor din alocarile FEADR

SEDINTA DIN DATA DE 30.01.2015
 • HOTARAREA NR. 4 / 30.01.2015 privind aprobarea indicilor de indexare pentru anul 2015
 • HOTARAREA NR. 5 / 30.01.2015 privind propunerea acordarii calificativului la evaluarea performantelor profTionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2014
 • HOTARAREA NR. 6 / 30.01.2015 privind aprobarea concTionarii prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat al comunei ZEMES in supraata de 14 mp, situat in zona blocuri ”Complex”
 • HOTARAREA NR. 7 / 30.01.2015 privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de InterT Local care vor fi efectuate in anul 2015, cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
 • HOTARAREA NR. 8 / 30.01.2015 privind aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semTtrul II al anului 2014
 • HOTARAREA NR. 9 / 30.01.2015 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul „ Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau ”
 • HOTARAREA NR. 10 / 30.01.2015 privind aprobarea modificarii contactului de inchiriere nr.2227 din 23.04.2007, pentru supraete cu dTtinatie de locuinta situata in blocul Foraj, incheiat intre UAT Comuna Zemes si dl. Dumitrascu Nelu
 • HOTARAREA NR. 11 / 30.01.2015 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamânt preuniversitar de stat din comuna ZEMES ce vor functiona in anul scolar 2015-2016
SEDINTA DIN DATA DE 09.01.2015
 • HOTARAREA NR. 1 / 09.01.2015 privind alegerea PrTedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei ZEMES, pe o perioada de 3 luni
 • HOTARAREA NR. 2 / 09.01.2015 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local din excedentul anilor precedenti
 • HOTARAREA NR. 3 / 09.01.2015 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 105 din 19.11.2010 privind aprobarea Master Planului privind extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau
Last Updated ( marţi, 26 martie 2024 )