HOTARARI 2019

ŞEDINŢA DIN DATA DE 21.01.2019

  • HOTĂRÂREA NR. 2 / 21.01.2019 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi efectuate în anul 2019, cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

  • HOTĂRÂREA NR. 4 / 21.01.2019 privind aprobarea Programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Zemeș, pe anul 2019

  • HOTĂRÂREA NR. 5 / 21.01.2019 privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2018


  • HOTĂRÂREA NR. 7 / 21.01.2019 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asitență și/sau reprezentare a UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2019


  • HOTĂRÂREA NR. 9 / 21.01.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții Modernizare străzi în Comuna Zemeș, județ Bacău 

  • HOTĂRÂREA NR. 10 / 21.01.2019 privind modificarea HCL 80/24.05.2013, privind modificarea prețului la apă potabilă și a tarifelor de canalizare pentru Comuna Zemeș

  • HOTĂRÂREA NR. 11 / 21.01.2019 privind acceptarea donației oferite de către Fundația Terre des hommes, Școlilor Gimnaziale Ștefan cel Mare și Ion Creangă Zemeș, constând în mobilier, echipament IT și material didactic, cu o valoare de aproximativ 20 000 de doalri, în urma derulării proiectului Suport pentru infrastructură socială, de sănătate și educație

 
ŞEDINŢA DIN DATA DE 08.01.2019

  • HOTĂRÂREA NR. 1 / 08.01.2019 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Comunei Zemeș a deficituluisecțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2018

Ultima actualizare ( miercuri, 23 ianuarie 2019 )