HOTARARI 2019


ŞEDINŢA DIN DATA DE 01.03.2019

 • HOTĂRÂREA NR. 52 / 01.03.2019 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Zemeș, pentru o perioadă de trei luni, respectiv martie, aprilie și mai 2019

 • HOTĂRÂREA NR. 53 / 01.03.2019 privind aprobarea actualizării Organigramei și Statului nominal de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 54 / 01.03.2019 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Comunei Zemeș, ca organ cu atribuții în protecția copilului

 • HOTĂRÂREA NR. 55 / 01.03.2019 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrări Reparații curente îmbrăcăminte pod peste râul Tazlăul Sărat pe DC 180 A la km 6+100
 • HOTĂRÂREA NR. 56 / 01.03.2019 privind schimbarea titularului din contractul de concesiune nr. 10 / 01.08.2001 ce are ca obiect imobilul teren în suprafață de 24 mp din Timofte Daniela în Timofte Ion

 • HOTĂRÂREA NR. 57 / 01.03.2019 privind încheierea contractului de dare în administrare în regim silvic între RNP - Romsilva - DS Bacău - OS Moinești și Comuna Zemeș, având ca obiect fondul forestier al Comunei Zemeș

ŞEDINŢA DIN DATA DE 18.02.2019


 • HOTĂRÂREA NR. 17 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice - Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Canuș și reconfigurare pârâu Canuș, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 18 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Canuș și reconfigurare pârâu Canuș, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 19 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice - Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Reabilitare strada Complex și amenajare parcări adiacente, Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 20 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Reabilitare strada Complex și amenajare parcări adiacente, Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 21 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice - Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Reabilitare strada Modârzău și amenajare parcări adiacente, Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 22 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Reabilitare strada Modârzău și amenajare parcări adiacente, Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 23 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea proiectului de investiții Proiectare construire pod beton strada Pietrosu, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 24 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare construire pod beton strada Pietrosu, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 25 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 26 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 27 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice - Proiectare Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 28 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Proiectare Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 29 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice - Proiectare Amenajare trotuare, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 30 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare + execuție lucrare Amenajare trotuare, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 31 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Sistem de supraveghere video în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 32 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Pictură Biserică Mănăstirea Înălțarea Domnului, din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 33 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice - etapa a II a - S.F. pentru obiectivul de investiții Amenajare zonă de agrement în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 34 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii etapei a II a - S.F. pentru obiectivul de investiții Amenajare zonă de agrement în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 35 / 18.02.2019 privind aprobarea actualizării notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții Proiectare Reparații capitale dușuri, grupuri sanitare, casa scării cu hol aferent acesteia la Bloc Producție din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 36 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare Reparații capitale dușuri, grupuri sanitare, casa scării cu hol aferent acesteia la Bloc Producție din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 37 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție Proiectare Modernizare sistem de iluminat public in comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 38 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Modernizare sistem de iluminat public in comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 39 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii S.F. pentru obiectivul de investiții Proiectare apărare mal strada Mihai Eminescu

 • HOTĂRÂREA NR. 40 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Etapei a II a S.F. pentru obiectivul de investiții  Apărare mal strada Mihai Eminescu

 • HOTĂRÂREA NR. 41 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție Proiectare Construire platforme din pavele pentru amplasare stații de microbuz în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 42 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiție Proiectare Construire platforme din pavele pentru amplasare stații de microbuz în comuna Zemeș, județul Bacău


 • HOTĂRÂREA NR. 44 / 18.02.2019 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesionare nr. 737/1994 încheiat într UAT Comuna Zemeș și SC ROVINGCOM

 • HOTĂRÂREA NR. 45 / 18.02.2019 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Zemeș, ce vor funcționa în anul școlar 2019-2020

 • HOTĂRÂREA NR. 46 / 18.02.2019 privind însușirea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2018 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

 • HOTĂRÂREA NR. 47 / 18.02.2019 privind acordarea de scutire de la plata chiriei pentru locuința proprietate privată a comunei Zemeș, situată în Blocul Foraj, din satul Zemeș, strada Principală nr. 325, comuna Zemeș, județul Bacău, domnului Popa Cornel, domiciliat în comuna Zemeș - chiriaș în locuința în cauză

 • HOTĂRÂREA NR. 48 / 18.02.2019 privind exprimarea acordului pentru plantarea de arbori în comuna Zemeș, județul Bacău, în cadrul acțiunii Plantăm pentru Zemeș 2019

 • HOTĂRÂREA NR. 49 / 18.02.2019 privind aprobarea Programului de Investiții Publice în continuare, până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Zemeș, pe anul 2019

 • HOTĂRÂREA NR. 50 / 18.02.2019 privind aprobarea actualizării Organigramei și Statului nominal depersonal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș


ŞEDINŢA DIN DATA DE 06.02.2019


ŞEDINŢA DIN DATA DE 31.01.2019

 • HOTĂRÂREA NR. 12 / 31.01.2019 privind aprobarea incheierii unui Acord Cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrarea Bazinala de Apa Siret si UAT Comuna Zemes in vederea realizarii obiectivului de investitii Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau

ŞEDINŢA DIN DATA DE 21.01.2019

 • HOTĂRÂREA NR. 2 / 21.01.2019 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi efectuate în anul 2019, cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

 • HOTĂRÂREA NR. 4 / 21.01.2019 privind aprobarea Programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Zemeș, pe anul 2019

 • HOTĂRÂREA NR. 5 / 21.01.2019 privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2018


 • HOTĂRÂREA NR. 7 / 21.01.2019 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asitență și/sau reprezentare a UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2019


 • HOTĂRÂREA NR. 9 / 21.01.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții Modernizare străzi în Comuna Zemeș, județ Bacău 

 • HOTĂRÂREA NR. 10 / 21.01.2019 privind modificarea HCL 80/24.05.2013, privind modificarea prețului la apă potabilă și a tarifelor de canalizare pentru Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 11 / 21.01.2019 privind acceptarea donației oferite de către Fundația Terre des hommes, Școlilor Gimnaziale Ștefan cel Mare și Ion Creangă Zemeș, constând în mobilier, echipament IT și material didactic, cu o valoare de aproximativ 20 000 de doalri, în urma derulării proiectului Suport pentru infrastructură socială, de sănătate și educație
 • PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN 21.01.2019

 
ŞEDINŢA DIN DATA DE 08.01.2019

Ultima actualizare ( joi, 07 martie 2019 )