Scurt istoric

Comuna Zemes


 

 ·         Localizare : N-V judetului Bacau, pe cursul superior al râului Tazlaul Sarat. Amonte de localitatea Lucacesti, râul are 26 de km si izvoraste din Plaiul Floca (1204 m; cu doua izvoare), Obcina Geamana, apartinând Culmii montane Gosmanu – Geamana – Rotundul. Debitul istoric a fost de 284 m³/sec (13 iulie 2015).

 ·         Relieful cuprinde unitatea montana sudica a Muntilor Geamana – Gosmanu – Rotundul si Munceii Uture. Altitudinea: N = 1442,3 m (Vf. Cracu Geamana), S = 465,68 m (Troita)

 ·         Supraata comunei Zemes = 106,86 km² (la fondul funciar: padure=81,8%; pajiste(pasuni si fânete)=11,5%, arabil=0,7%), reprezentând 1,62% din supraata judetului Bacau si 2,40% din supraata bazinului Trotusului.

 ·         Recensamântul din anul 2011, evidentiaza populatia cea mai mare înregistrata = 5248 de locuitori, cu densitatea de 49,10 locuitori / km². La recensamântul din anul 2022, s-au înregistrat 4368 de locuitori (date provizorii).

 ·         Satul Zemes, resedinta comunei, are aceasta denumire din anul 1968. Anterior, s-a numit Tazlaul Sarat, Tazlau si Tazlaul de Sus (ianuarie 1956 – februarie 1968). La 1 ianuarie 1956, a luat fiinta, în regiunea Bacau, comuna Tazlaul de Sus, cu satele Tazlaul de Sus, Chiliile de Jos si de Sus si Bolatau. Primeste în anul 1964, de la comuna Lucacesti, satul Tazlaul de Jos. În luna februarie 1968 s-a numit comuna Zemes, judetul Bacau, fiind alcatuita din doua sate – Zemes si Bolatau, prin comasarea celor cinci sate. Pâna în anul 2020, comuna a fost condusa de 15 primari.

 ·         Documentele istorice din anii 1440 si 1442, ale domnitorilor Ilie si Ștefan, mentioneaza existenta zacamintelor de titei pe Valea noastra a Tazlaului Sarat si satul Lucacesti. Fiind primele atestari istorice, putem considera aceste locuri “leaganul industriei petroliere din România”.

 ·         Domnitorul Ștefan cel Mare a facut danie de pamânt la 7 vrednici ostasi din aceste locuri, o supraata de 2355,4 stânjeni (=3364 ha), din plaiul Asaului la V si la E pâna în proprietatile de la Schitul Frumoasa si Solont, devenind teritoriu razesesc si reprezinta 1/3 din supraata comunei Zemes.

 ·         Pentru localitatea Zemes (Tazlau/Tazlaul Sarat) primele mentiuni documentare sunt: anul 1565 mosia Tazlau, a vornicului Dinga; anul 1639, mosia Tazlaului Sarat a razesilor; anul 1782 – mosia Tazlaul Sarat si satul Tazlaul Sarat, tinutul Bacau. În anul 1809, în Scrierea (recensamântul / catagraia) Episcopiei Romanului, se mentioneaza existenta în satul Tazlaul Sarat, tinutul Bacaului, a Bisericii “Nasterea Precistii” (actual, Nasterea Maicii Domnului). Crucea din piatra din cimitir, din anul 1705, a decesului Ieromonahului Isaia, demonstreaza o existenta mai veche de 300 de ani a acestei biserici.

 ·         În anul 1895, în localitatea noastra, s-a utilizat pentru prima data electricitatea în judetul Bacau.

 Societatea “Steaua Româna” a folosit doua grupuri de motoare cu gaz sarac (MGs), obtinând 15,5 kW.

 ·         În premiera, forajul mecanic percutant, s-a folosit în satul Tazlaul Sarat, de catre Societatea “Steaua Româna”. În anii 1905-1908, a fost sapata sonda nr. 1 Zemes. În anul 1917 erau 15 sonde, toate pe proprietatea printului Schonburg.

 ·         În anii 1923-1995, localitatea Zemes era pe primul loc din Moldova în extractia titeiului. Productia maxima de titei a fost în anul 1978, aproximativ 0,852 milioane tone; productia maxima de gaze de sonda, în anul 1976 era de aproximativ 0,204 milioane m³.

 În anul 1995 comuna Zemes si S.P.P. Comanesti aveau 12% din productia de titei a României.

 ·         În anul 1949 a fost descoperit cel mai mare zacamânt de titei din Moldova, Foale-Tazlau-Moinesti. În anul 1949, sondele 1 Foale si 401 Tazlau produceau câte 30 de tone de petrol în 24 de ore.

 ·         Forajul cu turbina s-a realizat pentru prima data în Moldova – la sonda nr. 256 Cilioaia – Tazlau, în anul 1952.

 ·         În anii 50, la Institutul de Petrol, Gaze si Geologie din Bucuresti, prof. univ. dr. ing. Mihai Constantinescu, când preda studentilor si zacamintele de petrol din Moldova, airma: “Zemesul – Sinaia cu sonde” evidentiind frumusetea locurilor si bogatia lor petroliera.

 ·         În anii 1952 – 1969, Institutul de Cercetari Foraj – Extractie (I.C.F.E.) din Câmpina, a avut filiala în Moldova, cu sediul în satul Tazlau (Zemes), laboratorul de cercetari stiintifice pentru petrol. Se cercetau: apele de zacamânt, petrolul, gazele de sonda, noroiul de foraj, cimentul, coroziunile determinate de acidizari, crustele cazanelor cu aburi s.a.

 ·         În anii 1948 – 1955, medicul generalist Petru Cristea a fost primul doctor venit sa-si practice profesia în satul Tazlau. În anul 1952, s-a dat în folosinta Dispensarul Foale (finantarea Oficiului de Foraj si a Schelei de Extractie Zemes) si în anul 1954 Spitalul Pietrosu (finantarea Schelei de Extractie Modârzau) care a activat pâna în anul 1975.


Sursa de documentare:

Monograia comunei Zemes – judetul Bacau – prof. Valeria si Corneliu Dârlau. Zemes, 12.03.2021


 

 

Învatamântul Comunei Zemes

Învatamântul de stat functioneaza în satul Zemes (Tazlaul Sarat) din anul 1895; în satul Bolatau, din anul 1927, iar în satul Pietrosu din anul 1946.

scoala „stefan cel Mare” din Zemes

Învatamântul primar a luat fiinta la 13/25 martie 1895; era scoala rurala, mixta, numita Scóla catunei Tazlau”, comuna Valea Arinilor.

Primul învatator a fost pr. paroh Neculai D. Comanescu.

-          Învatamântul gimnazial – 01 09 1952

o    scoala Elementara de 7 ani – 1952 – 1964

o    scoala Generala de 8 ani – 1964 – 1970

o    scoala Generala de 10 ani (1970 – 1974) si cu treapta I-a de liceu (1974 – 1991)

o    scoala cu clasele I – VIII, 1991 – în prezent 

-          Învatamântul liceal seral: septembrie 1959 – august 1972 si treapta I-a de liceu seral, profil mecanic, 1986 – 1991

-          Învatamântul fara frecventa, clasele V – VIII, 1971 – 1982

scoala “Ion Creanga” din Bolatau

-          Învatamântul primar a luat fiinta la 15 octombrie 1927. Primul învatator a fost absolventul de scoala Normala – Iordache Stan

-          Învatamântul gimnazial – 01 09 1966.

scoala “Mihai Eminescu” din Zemes

-          Învatamântul primar s-a înfiintat la 23 09 1946. Prima învatatoare, absolventa a scolii Normale de Fete din Bacau, a fost Natalia A. Buruiana.

-          Învatamântul gimnazial – 01 09 1974

scoala cu clasele I – IV Bolatau

-          Învatamântul primar a luat fiinta la 01 09 1956. Prima învatatoare a fost Elena Cojocaru.

Învatamântul prescolar

-          7 gradinite: satul Zemes

o     3 gradinite cu program normal: nr. 2, 3 si 4 Zemes.

o    1 gradinita cu program prelungit, “Voinicel

                  satul Bolatau -  3 gradinite cu program normal, nr.1-3

scoala Speciala Zemes, cu clasele I – VIII, a luat fiinta în Comuna Zemes la 01 09 1979. si-a încetat activitatea la 31 august 2001. A folosit ca spatiu de scolarizare localul fostului Spital Pietrosu. Elevii proveneau din familii dezorganizate, care îsi abandonau copiii sau care prezentau deficiente motorii si psihice recuperabile.

În perioada 1895 – 1949, scoala din Zemes (Tazlaul Sarat) a fost condusa de 9 directori: pr. paroh Neculai D. Comanescu (5 ani si 3 luni), Silimon Condrea, Ioana (Catalina) Gheorghiu – Budu (casatorita Dârlau) (14 ani si 2 luni), Neculai I. Comanescu, Panaite I. Comanescu (4 ani), institutoarea Sofia C. Comanescu (1 an); Petre Toma – Nedelcu (10 ani), Ion Fainita, Petrache C. Lungu (17 ani).

La 28 05 1995, s-a sarbatorit Centenarul scolii. Au participat fiii satului si oficialitati locale.

În anul scolar 1995/1996, în comuna Zemes, existau 3 scoli cu clasele I-VIII, o scoala cu clasele I-IV, cu un post de învatator si 7 gradinite. Personalul didactic cuprindea 55 de persoane, personalul nedidactic, 13 persoane; 660 de elevi si 264 de prescolari.

La investigatia din anul 1995, în rândul fostilor elevi, luând drept criteriu absolvirea de scoli normale si institutii de învatamânt superior, în aceasta perioada de un secol, s-au gasit 161 de cazuri, repartizate în categoriile: 31 de absolventi de scoli normale, 18 profesori, 19 economisti, 51 de ingineri, 18 subingineri, 15 ofiteri, 4 preoti, 2 juristi, 2 medici si un informatician.

Exemplificam persoanele valoroase în domeniul lor de activitate: doctor în drept, prof. Ioan P. Comanescu; prof. univ. dr. ing. Ion P. Tudor; erou sublocotenent, învatator Christian N. Comanescu (absolvent al scolii Normale din Bârlad); erou sublocotenent Constantin D. Dârlau, absolvent al Facultatii de Teologie din Chisinau – nehirotinit; economistul Daniel V. Pintilie, inginerii Ioan (Janica) A. Dârlau, Constantin C. Milea, Virgil I. Zota si Vasile I. Catana; colonelul Daniel A. Dârlau si dr. în st. economice – Aurel N. Camara.

La data de 01 09 2007, scoala cu clasele I – VIII stefan cel Mare” din Zemes, devine unitate de învatamânt cu personalitate juridica/independent, care dispune de conducere si sigiliu propriu, buget propriu, gestioneaza actele de studii, statele de functii, carnetele de munca si evidenta scolara.

Are arondate ca structuri/sectii din grupul scolar, urmatoarele unitati de învatamânt:

-          scoala cu clasele I-VIII Mihai Eminescu” Zemes;

-          scoala cu clasele I-VIII Ion CreangaBolatau;

-          scoala cu clasele I-IV nr. 2 Bolatau;

-          Gradinitele cu program normal din Bolatau si Zemes

-          Gradinita cu program normal si prelungit Voinicel” Zemes

Se desfiinteaza functiile de director la unitatile devenite structuri.

Situatia determinata de micsorarea natalitatii si a plecarii tinerilor în strainatate pentru a munci au favorizat încetarea activitatii unitatilor de învatamânt devenite structuri:

-          scoala cu clasele I-IV nr. 2 Bolatau: 31 08 2010

-          Gradinitele cu program normal nr. 2 Bolatau: 31 08 2013

-          scoala gimnaziala Mihai Eminescu” Zemes, învatamântul gimnazial: 31 08 2015 si învatamântul primar: 31 08 2016

-          Gradinita cu program normal nr. 4 Zemes: 31 08 2017

-          Gradinita cu program normal nr. 1 Bolatau: 31 08 2018

În anul scolar 2019/2020, în comuna Zemes, îsi desfasurau activitatea 36 de persoane.

scoala Gimnaziala stefan cel Mare” Zemes, unitate scolara cu personalitate juridica, mai avea în subordine: Gradinita cu program normal si prelungit Voinicel” Zemes si Gradinita cu program normal nr. 3 Zemes; scoala Gimnaziala “Ion Creanga” Bolatau cu 2 clase la învatamânt primar (III+IV), cu 24 de elevi si 2 clase de învatamânt gimnazial (VI+VII), cu 32 de elevi si Gradinita cu program normal, din incinta scolii, cu 13 prescolari.

În anul 2010, la 15 ani da la Centenarul scolii, un numar de 176 de fosti elevi au absolvit studiile de învatamânt superior si scoli pedagogice / post liceal de stat sau particular. Predominau profesiile: 50 de economisti, 37 de profesori, 35 de ingineri, 8 juristi, 6 învatatori, 5 psihologi, 2 ofiteri s.a.

Din cele 176 de persoane investigate, erau 15 persoane care au absolvit 2 facultati. Mai existau si 21 de studenti, în ani terminali de studiu. Aproximativ 40% dintre absolventi reuseau sa lucreze în domeniul pregatirii profesionale.

Între anii 1949 – 2020, la scoala stefan cel Mare din Zemes au fost 18 cadre didactice în functia de director: Alicsandru A. Dârlau (7 ani), Virgil Maris (4 ani), Georgeta Popescu (4 ani), Ioan Craciun (4 ani si director adjunct 7 ani), Constantin Cucu (2 ani), Emilia Dinu (6 ani), Elena Chira (1 an), Corneliu Dârlau (4 ani si 9 luni), Petru I. Prohozescu (9 ani si 6 luni), Ioan D. Popa (4 ani si 3 luni), Tinca Dârlau (2 ani), Maria S. Ghimpau (1 an si 9 luni), Didina Purcaru (10 ani), Ana Szöcs (3 ani), Munteanu Daniel (4 ani), Ionela-Aurora Hotu (1 an), Marinela N. Spataru (1 an) si Daniela N. Marian (27 noiembrie 2015 – în continuare).

Dintre absolventii scolii, pâna la sarbatoarea Centenarului scolii, erau 3 persoane cu titlul de doctor în stiinte – considerate personalitatile comunei Zemes.

                Ioan P. Comanescu (n. 1914 – d. 1998)

                S-a nascut la 16.12.1914 si a fost fiul învatatorilor Panaite  (Anibal) si Sofia Comanescu. Absolvent a 4 clase la scoala Primara Rurala Mixta din satul Tazlaul Sarat si al Liceului Internat (actualul Colegiu “Costache Negrutzi”) din Iasi si a Facultatii de Drept de la Universitatea Al. I. Cuza” din Iasi. A fost doctor în Drept din anul 1962; aproximativ 50 de ani (49 de ani si 8 luni) a fost judecator, din care judecator si presedinte la Colegiul Civil, la Tribunalul Suprem (1955 - 1986), presedinte 11 ani, 30 de ani arbitru al Comisiei de Arbitraj International de la Camera de Comert si Industrie, Bucuresti. Membru al Asociatiei Oamenilor de stiinta de la Academia Româna. Membru al Comisiei Management de la Academia Româna. În anii 90 a fost profesor la 2 facultati particulare de Drept din Bucuresti. A fost veteran de razboi. A decedat la 06.09.1998.

                Ioan P. Tudor (n. 1924 – d. 2009)

S-a nascut la 27.08.1924. A fost absolvent a 4 clase la scoala Primara completa de 7 ani Tazlau si a Liceului “Ferdinand I” din Bacau. Absolvent al Facultatii de Silvicultura din Brasov. Doctor în stiinte Biologice din anul 1964, dupa un doctorat cu frecventa de 4 ani la Moscova. A urcat toate treptele ierarhiei universitare, fiind prof.univ.dr.ing. A fost profesor universitar în specialitatea Entomologie din 1971. A fost Prodecanul Facultatii de Silvicultura din Brasov, în perioada 1968 – 1972. Din anul 1968 a fost conducator de doctoranzi în specialitatea “Protectia Padurilor”. A decedat la 29.11.2009.

Aurel N. Camara (n. 1946)

S-a nascut la 09.12.1946, în satul Tazlau, comuna Lucacesti, judetul Bacau.

Absolvent al scolii Elementare de 7 ani din comuna Tazlaul de Sus (1961), al scolii Medii Mixte din Moinesti (1965) si al Facultatii de stiinte Economice, sectia Economia Industriei de la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iasi (1970) - ca sef de promotie.

A fost repartizat la Comitetul de Stat al Planificarii (C.S.P.) din Bucuresti, unde s-a preocupat de planificarea si prognoza indicatorilor sintetici a economiei nationale. În paralel, timp de peste 20 de ani, a desfasurat si activitate didactica ca asistent, lector si profesor asociat la Catedra de Cibernetica si Statistica, Planificare si Prognoza din cadrul Academiei de stiinte Economice din Bucuresti. A fost coautor al cursurilor universitare de avutie nationala, planificare si prognoza si al caietelor de aplicatii pentru studentii de la facultatile economice (traduse în limbile engleza, franceza si spaniola). Coautor al volumelor aparute la Editura Economica, sub egida Academia Române – “Cunoaste România” (2004), acordându-li-se premiul “Virgil Madgearu”.

În perioada 1992 – 2001 si iulie 2003 – 2010, a fost expert-financiar contabil la Curtea de Conturi a României.

În anul 1995, a obtinut  titlul de doctor în stiinte Economice, cu teza “Model economico-matematic de previziune macroeconomica”. Examenul de doctorat a fost sustinut la A.S.E. Bucuresti, sub conducerea stiintifica a academicianului Emilian Dobrescu.

În perioada 2001 – iulie 2003, a fost presedintele Institutului National de Statistica. În aceasta calitate a coordonat realizarea Recensamântului Populatiei si al Locuintelor si Recensamântul General Agricol.

S-a pensionat în anul 2010.

Fosti elevi ai scolii care s-au remarcat în mod deosebit pâna la sarbatorirea Centenarului învatamântului din localitatea Zemes:

1.     Christian N. Comanescu (1895-1917) ar fi împlinit în anul Centenarului învatamântului din comuna Zemes, 100 de ani. S-a nascut la 14 septembrie 1895, în familia preotului Neculai D. Comanescu, primul învatator, si prezvitera Ecaterina. A fost primul absolvent al acestei scoli, care a urmat cursurile unei scoli superioare celei din localitate. A fost absolvent si premiant a 5 clase de învatamânt primar (1907) având ca învatatoare pe Ioana (Catalina) Dârlau, diriginta scolii. Urmeaza primii doi ani la Liceul Principele Ferdinand din Bacau. Dupa decesul tatalui sau (decembrie 1908), se reorienteaza profesional, urmând cursurile scolii Normale de învatatori “Principele Ferdinand” din Bârlad, cu durata de 6 ani (1909-1915), devenind învatator. Absolvent al scolii de Ofiteri de Infanterie din Bacau si era sublocotenent la Regimentul 27 Infanterie. Este erou în luptele din august 1917, de la Ciresoaia, cota 771.

2.     Constantin D. Dârlau (1907 - 1941). Nascut la 11 ianuarie 1907, în familia Dumitrache si Elena Dârlau. A absolvit 5 clase primare la scoala Primara Mixta Tazlaul Sarat (1919). Urmeaza cursurile Seminarului “Sfântul Gheorghe” din Roman(1927) apoi este licentiat în Teologie la Facultatea  din Chisinau (1932) – nehirotinit. Este erou sublocotenent la 07 august 1941, în luptele de la Dolna – Miclauseni, în Basarabia.

3.     Ioan (Janica) A. Dârlau (1904 - 1986) S-a nascut la 28 ianuarie 1904 din parintii Alicsandru (Sandu) I. Dârlau si Ioana (Catalina) I. Gheorghiu-Budu. A absovit învatamântul primar în localitatea natala. A fost absolvent al Liceului “Ferdinand I” din Bacau si a Facultatii de Silvicultura, promotia 1924-1928 de la Institutul Politehnic din Bucuresti, prima promotie de ingineri silvici din tara. Ca inginer silvic a îndeplinit functiile: inginer în Bucuresti la C.A.P.S., seful Ocolului Silvic Galu Neamt; seful sectiei în Ministerul Agriculturii si Domeniilor; director silvic judetul Brasov, 1945-1948; sef Serviciu Împaduriri la Directia Regionala Silvica Oradea (1949-1970). S-a pensionat în  anul 1970. În perioada 1970-1972 a lucrat ca expert tehnic în Biroul de Expertiza Bacau. Dupa 54 de ani de activitate a decedat în aprilie 1986, la Bacau.

4.     Daniel A. Dârlau (1918-2001) Nascut la 29.07.1918, din parintii Alicsandru si Ioana Dârlau. Studii: învatamântul primar (1925-1929) în localitatea natala; clasele I-VII Liceul Ferdinand I” din Bacau (1926-1936); clasa a-VIII-a, Liceul Sfântul Sava” din Bucuresti (1936-1937). scoala de ofiteri de Infanterie din Bucuresti (1937-1940). Ocupatie: în al Doilea Razboi Mondial a luptat pe ambele fronturi pâna la 9 mai 1945. Comandant de regiment în diferite localitati si unitati. Veteran de razboi. Ofiter superior cu gradul de colonel. A decedat la 16 aprilie 2001.

5.     Daniel V. Pintilie (1925-1995) S-a nascut la 24 octombrie 1925 din parintii Vasile I. Pintilie si Virginia P. Dârlau. Daniel a fost economist. Studii: absolvent al Liceului Comercial din Bacau (1937-1945); Universitatea din Cluj, Facultatea de Drept (1946-1948); Institutul de Studii Economice si Planificare din Brasov (1948-1951). Ocupatie: economist principal de specialitate în Ministerul Finantelor; expert financiar contabil. A decedat în anul 1995.

6.     Constantin C. Milea (1926-1967) A fost absolvent al Institutului de Petrol si Gaze din Bucuresti (1951), cu specialitatea “minier de petrol”. A fost sef de serviciu adjunct în Ministerul Petrolului, Serviciul Productie, Extractie Èšitei.

7.     Virgil I. Zota (1930-2022) S-a nascut la 10 februarie 1930, din parintii Ioan C. Zota si Verginia N. Comanescu. Dupa absolvirea învatamântului primar, urmeaza cursurile Liceului Ferdinand I” din Bacau si ale Liceului din Buftea, Bucuresti. A fost absolvent al Institutului Politehnic din Galati, Facultatea de Mecanica, sectia Constructii Nave, cu specialitatea inginer constructii nave, masini si instalatii de bord (1951-1956). A fost inginer proiectant la santierul Naval din Galati (S.N.G.), inginer sef Fabrica S.N.G. si director de Fabrica Corpuri Nave S.N.G. A decedat la 15 decembrie 2022.

8.     Vasile I. Catana (1930-2014)  S-a nascut la 29 martie 1930 în comuna Lucacesti, judetul Bacau. Dupa absolvirea a 4 clase la scoala Primara Mixta din satul Tazlaul Sarat (1941), a urmat cursurile scolii de Ucenici de la Fabrica de Avioane din Brasov; Liceul “Prof. Dr. Ioan G. Mesota” (numit din anul 1948 scoala Medie Tehnica Energetica) din Brasov (1951). A fost absolvent al Institutului Politehnic din Leningrad, Facultatea de Electromecanica (1951-1957). Cunostea bine limba rusa. A fost angajat la Ministerul Apararii Nationale, ca sef de Colectiv de Proiectare de la Clinceni. A fost 14 ani seful Sectiei de Sculptura al Uniunii Artistilor Plastici, Bucuresti. Sculptorul în lemn, Vasile Catana, a avut 16 expozitii în tara si 5 expozitii în S.U.A., cu aprecieri. S-a pensionat în anul 1990, de la Ministerul Apararii Nationale. În luna aprilie anul 2014, la Editura Vicovia din Bacau, apare: Vasile Catana, “Poezii”, volumele I si II, 502 pagini, corectura si prefata – profesor Eugen sendrea din Bacau. Cartea a aparut cu sprijinul financiar al Consiliului Local Zemes si al primarului Costel Dudau. A decedat în Bucuresti la 7 iulie 2014.

Dintre fostii elevi ai scolii, perioada 1955 – 2020, cu activitati deosebite, mentionam pe Lucica C. Ciuperca (nascuta Hârlea), Vasile V. Necula si din domeniul sportului pe Iuliana Popa.

Lucica C. Ciuperca (nascuta Hârlea) S-a nascut la 12 august 1959, în comuna Lucacesti, regiunea Bacau.

Studii: ciclul gimnazial, scoala Generala nr. 1 Zemes (1974), Liceul Sanitar din Bacau (1978), Universitatea Al. I. Cuza din Iasi, Facultatea de Istorie si Filosofie, specialitatea Filosofie-Istorie (1982); Gradul didactic I, 2004, Masterat în domeniul Management Financiar, Contabilitate si Informatica, la Universitatea George Bacovia” din Bacau (2005).

A participat la un curs de formare în S.U.A. în cadrul International Visitors Leadership Program, în august-septembrie 2007, obtinând certificat de formator national în Programul de educatie civica a elevilor. Ambasadorul S.U.A. de la Bucuresti, J.D. Crouch i-a decernat o diploma de execelenta.

si-a desfasurat activitatea ca profesor la scoala Generala nr. 3 din Bacau (1982-1990); la Grupul scolar de Chimie Industriala (1990-1995) si la Colegiul National Ferdinand I” din Bacau (1995-2021); inspector scolar de specialitate la disciplinele socio-umane si învatamânt special, în cadrul Inspectoratului scolar Judetean Bacau (2013-2014) si în paralel cu activitatea didactica a fost profesor metodist la Casa Corpului Didactic (C.C.D.) ”Grigore Tabacaru” Bacau (2010-2021), fiind coordonatoarea Centrului Regional de Resurse pentru Educatie Civica Bacau, înfiintata în baza unui acord dintre ambasada S.U.A. la Bucuresti si Ministerul Educatiei si Cercetarii (M.E.C.), pe care îl conduce din anul 2007. În perioada 1990-1995, a fost secretar stiintific al scolii pilot UNESCO, în cadrul Programului “Educatie pentru pace prin valorile culturii nationale si universale”. A urmat cursuri de formare profesionala si a implementat în scoala programe de educatie antreprenoriala, educatie economica eficienta si educatie civica a elevilor. A coordonat proiecte educationale si de învatare în beneficiul comunitatii. Astfel, cu proiectul Take Action!, a participat la forumul “Forumul National de Educatie Civica” din cadrul Summit-ului NATO de la Bucuresti, din aprilie 2008. Elevii sai au participar la numeroase programe internationale. Se evidentiaza programul “Tinerii înteleg politica” (3 elevi în Slovenia – iulie 2009) cu rezultate foarte bune.

Elevii pe care i-a pregatit au luat numeroase premii la olimpiade si concursuri scolare.

La Olimpiada Internationala de Filosofie, de la Istanbul (1996), elevul participant a obtinut locul 4, iar la Varsovia (1997), a obtinut premiul al doilea. Absolventii colegiului din Bacau, pregatiti de doamna profesoara, au fost admisi la facultatile din centre universitare din România si din strainatate. Este coautoarea manualului de economie pentru clasele a X-a si a XI-a, realizat împreuna cu prof. univ. dr. Vasile Nechita, de la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iasi, aprobat de M.E.C. (2001) si a manualului Educatie pentru cetatenie activa” (aparut în 2007 la Editura C.C.D. Bacau).

S-a pensionat în anul 2021, dar continua activitatea la C.C.D. din Bacau, cu ¼ din norma.

Vasile D. Necula S-a nascut la 12.06.1962.

Studii:

-          scoala Generala nr. 1 Zemes, 1977

-          Liceul Militar de Marina Al. I. Cuza”, Constanta, 1981

-          Institutul de Marina “Mircea cel Batrân”, Constanta, 1985

-          Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea de Interarme, Sectia Marina, Bucuresti, 2000

-          Curs perfectionare comandanti nave, 1987

-          Curs sefi de arma navigatie, 1995

-          Curs postuniversitar esalon unitate de nave, 1997

-          Curs postuniversitar de conducere, 2005

-          Curs intensiv de limba franceza, 1998

-          Curs de limba engleza intermediar, 2009

Functii:

-          De la comandant vedeta torpiloare, Divizionul 81 VT, 1985-1989, a parcurs ierarhia militara, maritima, fiind: comandant Divizion nave scoala lupta, 2006-2008

-          Loctiitor al sefului de Stat Major, pentru spijin la Comandamentul Flotei, 2008-2009

-          Loctiitor al sefului de Stat Major pentru instructii la Comandamentul Flotei – 2009-2012 si seful Directiei Hidrograice Maritime (07.05.2012 – 30.09.2016).

Grade: capitan comandor – 2001; comandor marina – 2006. Primeste Emblema de onoare a Armatei Române”; “Emblema de onoare a Statului Major General” si Ordinul “Virtutea Maritima în grad de cavaler”.

S-a pensionat în anul 2016.

Iuliana Popa

S-a nascut la 05.06.1996, în familia Doru-Mirel si Viorica Popa din satul Bolatau.

Studii:

-          Învatamântul primar (2002 – 2006) la scoala cu clasele I-IV din satul Bolatau

-          Învatamântul gimnazial (2006-2009) la scoala cu clasele I-VIII stefan cel Mare” din Zemes si a aboslvit clasa a VIII-a (2010) în localitatea Snagov

-          Liceul Teoretic Mihail Kogalniceanu” din Snagov, cu diploma de bacalaureat

-          Universitatea Valahia” din Târgoviste, Facultatea de stiinte Umaniste, cu examen de licenta

-          Anul 2020 termina cursurile de masterat de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport, Universitatea Ecologica din Bucuresti.

A fost selectionata si a început sa practice canotajul la Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti”, din vara anului 2009, la vârsta de 13 ani. În anul 2012, obtine prima medalie de aur la Campionatul Mondial de la Plovdiv (Bulgaria), în proba de 8 rame + cârmaci (8+1) juniori, echipajul în a carei componenta era si Iuliana Popa, fiind clasat pe locul 1.

În anul 2015, a intrat în lotul de seniori. Datorita rezultatului din cadrul regatei preolimpice de la Lucerna (Elvetia), echipajul 8+1 a reusit sa se califice pe primul loc la Jocurile Olimpice de vara din 2016. Astfel, la Rio de Janeiro (Brazilia) echipajul de canotaj 8+1 a obtinut locul 3, cu medalia de bronz. Iuliana era cea mai tânara component a lotului României. În anul 2017, echipajul 8+1, din care facea parte si Iuliana Popa, au obtinut doua medalii de aur: prima la Europenele de Senioare de la Racice (Cehia) si a doua la Campionatele Mondiale de la Sarasota (S.U.A.), readucând României, dupa o pauza de 18 ani, titlul de campioana mondiala la proba de 8+1. În anul 2018, cu medalia de aur obtinuta de echipajul de senioare de 8+1, la Campionatul European de la Glasgow (Anglia), canotoarele noastre, au participat la Campionatul Mondial din 2018, de la Plovdiv (Bulgaria), unde echipajul s-a clasat pe locul 5. În perioada 31 mai – 02 iunie 2019, echipajul de senioare la proba de 8+1, la care activa si Iuliana Popa, a obtinut la Campionatul European de la Lucerna, locul I cu medalia de aur. Este un exemplu de ambitie, curaj, perseverenta, daruire si multa munca. La 01 decembrie 2018, Primaria Comunei Zemes, i-a acordat titlul de Cetatean de Onoare.

Documentare:

-          Prof. Valeria Dârlau, Prof. Corneliu Dârlau -  Monografia scolii “Stefan cel Mare” si a comunei Zemes, Editura Rovimed Publishers - Bacau, 2012, 426 p. A4

-          Corneliu Dârlau, Valeria Dârlau - Monografia comunei Zemes, judetul Bacau – Editia a III-a (revazuta si adaugita), Editura Rovimed Publishers - Bacau, decembrie 2020, 404 p.