Comisii de specialitate PDF Imprimare E-mail

COMISII DE SPECIALITATE


Comisia din domeniul dezvoltare economico - socială, buget finanţe, administraţia domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ


 • MINCULEȚ VIOREL

 • ANTON ADRIAN DAN

 • CRĂNCĂIALĂ NELA

 • CLIPA VIOREL

 • DOBRIŢOIU VALERIA-COCA


Comisia din domeniul învăţământ, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, agrement şi turism


 • DÂRLĂU ROMEO

 • HOŢU IONELA AURORA

 • RAȚĂ ALEXANDRA IOANA

 • BERȚA DOREL


Comisia din domeniul administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor


 • DIACONU CONSTANTIN

 • GOGESCU PETRU

 • MUNTEANU GHEORGHE

 • ARIȘ CONSTANTIN


 

Ultima actualizare ( joi, 29 noiembrie 2018 )