Program local multianual Imprimare E-mail

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe în conformitate cu O.U.G. nr. 18/2009
 
Consiliul local al comunei Zemeş,
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Zemeş, raportul compartimentului de specialitate urbanism şi amenajarea teritoriului înregistrat sub numărul 3614/2009, prin care se propune aprobarea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, în conformitate cu O.U.G. nr. 18/2009 şi văzând raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Zemeş.
În temeiul prevederilor art. 19, lit. b din O.U.G. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi a prevederilor art. 6, alin. 3din Ordinul comun al M.D.R.L. nr. 163/2009, M.F.P. nr. 540/2009 şi M.A.I. nr. 23/2009
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. "c", alin. (9) şi art. 45 din Legea Administraţiei Publice Locale, republicată;
 
HOTĂRĂŞTE
 
Art.1. Se aprobă Programul anual multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe în conformitate cu O.U.G. nr. 18/2009, conform Anexei ce face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Bacău, biroului urbanism şi biroului achiziţii publice care se va ocupa de îndeplinirea prezentei hotărâri şi va fi făcută publică prin afişare în locuri publice şi pe pagina de Internet a Consiliului local al comunei Zemeş.
 
Preşedinte de şedinţă                                                                                                                               contrasemnează
Drăgănuţă Constantin                                                                                                                               secretar
                                                                                                                                                                  Bucerel Iulia Mihaela
Hotărârea nr. 61
Din 18.06.2009

Anexă la H.C.L. nr. 61/18.06.2009
 
PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL AL COMUNEI ZEMEŞ, JUDEŢUL BACĂU
 

Nr. crt.

Nr. înregistrare
Asociaţia de proprietari
Blocuri solicitate a fi incluse în programul local multianual
Anul previzionat proiectării/executării
 11668/24.03.2009
Asociaţia de proprietari nr. 1 Zemeş
Bloc Complex 355
2009
 21668/24.03.2009 Asociaţia de proprietari nr. 1 Zemeş 
Bloc Zemeş 345
2009
 31668/24.03.2009 
Asociaţia de proprietari nr. 1 Zemeş 
Bloc Zemeş 346
2009 
 41668/24.03.2009 
Asociaţia de proprietari nr. 1 Zemeş 
Bloc Zemeş 344
2009 
 51668/24.03.2009 
Asociaţia de proprietari nr. 1 Zemeş 
Bloc Poştă 352
2009 
 61668/24.03.2009 
Asociaţia de proprietari nr. 1 Zemeş 
Bloc 400 Colonia Mare Zemeş
2009 
 71668/24.03.2009 
Asociaţia de proprietari nr. 1 Zemeş 
Bloc 407 Colonia Mare Zemeş
2009 
 81668/24.03.2009 
Asociaţia de proprietari nr. 1 Zemeş 
Bloc 408 Colonia Mare Zemeş
2009 
 91668/24.03.2009 
Asociaţia de proprietari nr. 1 Zemeş 
Bloc Zemeş 519
2009 
 
Notă: Coordonatorul local actualizează lunar programul local.
                                                                                                                                                         Preşedinte de şedinţă,
                                                                                                                                                         Consilier
                                                                                                                                                         Drăgănuţă Constantin

HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivelor de investiţii privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe în conformitate cu O.U.G. nr. 18/2009
 
Consiliul local al comunei Zemeş,
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Zemeş, raportul compartimentului de specialitate urbanism şi amenajarea teritoriului înregistrat sub numărul 3616/2009, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici a unei părţi din obiectivele aprobate prin programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, în conformitate cu O.U.G. nr. 18/2009 şi văzând raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Zemeş.
În temeiul prevederilor art. 19, lit. b din O.U.G. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi a prevederilor art. 6, alin. 3din Ordinul comun al M.D.R.L. nr. 163/2009, M.F.P. nr. 540/2009 şi M.A.I. nr. 23/2009
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. "c", alin. (9) şi art. 45 din Legea Administraţiei Publice Locale, republicată;
 
HOTĂRĂŞTE
 
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivelor de investiţii incluse în Programul anual multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe în conformitate cu O.U.G. nr. 18/2009, nominalizate în anexa ce face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Bacău, Ministerului Dezvoltării Locale şi Locuinţei, biroului urbanism şi biroului achiziţii publice care se va ocupa de îndeplinirea prezentei hotărâri şi va fi făcută publică prin afişare în locuri publice şi pe pagina de Internet a Consiliului local al comunei Zemeş.
 
Preşedinte de şedinţă                                                                                                                               contrasemnează
Drăgănuţă Constantin                                                                                                                               secretar
                                                                                                                                                                  Bucerel Iulia Mihaela
Hotărârea nr.62
Din 18.06.2009

Anexă la H.C.L. nr. 62/18.06.2009
 
LISTA IMOBILELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL LOCAL PRIVIND CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE CU FINANŢARE ÎN ANUL 2009 AI CĂROR INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AU FOST APROBAŢI
 
Nr. crt.
Judeţul U.A.T.
Adresă imobil
Nr. apartamente
Valoarea totală a investiţiei, cu T.V.A. - mii lei -
Din care C+M - mii lei - cu T.V.A
1
Bacău
Zemeş
Bloc 408 Colonia Mare Zemeş 8
221,60
178,27
2
Bacău 
Zemeş
Bloc Complex 355 
30
719,65
599,22
3
Bacău 
Zemeş
Bloc Zemeş 346 
6
179,07
141,40
4
Bacău 
Zemeş
Bloc Poştă 352  A
6
163,76
128,50
5
Bacău 
Zemeş
Bloc Zemeş 519 
6
189,68
150,16
6
Bacău 
Zemeş
Bloc Zemeş 345 6
182,66
143,65
 
                                                                                                                                                         Preşedinte de şedinţă,
                                                                                                                                                         Consilier
                                                                                                                                                         Drăgănuţă Constantin

 
 
Ultima actualizare ( luni, 22 iunie 2009 )