HOTARARI 2024 PDF Print E-mail

SEDINTA DIN DATA DE 09 IANUARIE 2024

 • HOTARAREA NR. 1 DIN 09.01.2024 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2023, pentru acoperirea temporara a golului de casa provenit din decalajul între veniturile si cheltuielile anului 2024, pentru sectiunea de functionare  

 • HOTARAREA NR. 2 DIN 09.01.2024 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al Comunei Zemes a deficitului sectiunii de dezvoltare la data de 31.12.2023   

 • HOTARAREA NR. 3 DIN 09.01.2024 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din Comuna Zemes ce vor functiona în anul scolar 2024 - 2025

SEDINTA DIN DATA DE 23 IANUARIE 2024
 • HOTARAREA NR. 4 DIN 23.01.2024 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultantA de asistenta si/sau de reprezentare a UAT Comuna Zemes, pentru anul 2024

 • HOTARAREA NR. 5 DIN 23.01.2024 privind aprobarea Programului de masuri ce vizeaza îmbunatatirea activitatii de gospodarire si înfrumusetare a Comunei Zemes pe anul 2024

 • HOTARAREA NR. 6 DIN 23.01.2024 privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale conform Actului aditional nr. 7 a contractului de conctionare încheiat cu Compania ROMPRtT SERVICE SA  


 • HOTARAREA NR. 12 DIN 23.01.2024 privind solutionarea de catre Consiliul Local al Comunei Zemes a plângerii prealabile formulate de SC OMV Petrom SA împotriva HCL 209/2023 

 • HOTARAREA NR. 13 DIN 23.01.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Cresterea eficientei energetice si gttionarea inteligenta a energiei în cladirea Scolii Mihai Emintcu, localitatea Zemes, Comuna Zemes judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli  

 • HOTARAREA NR. 14 DIN 23.01.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare tcapada Parc Zemes din Comuna Zemes judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli

 • HOTARAREA NR. 15 DIN 23.01.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Modernizarea strada Schitului în sat Bolatau Comuna Zemes judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli    

 • HOTARAREA NR. 16 DIN 23.01.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare RK si dotare sala festivitati Bolatau Comuna Zemes judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli  

 • HOTARAREA NR. 17 DIN 23.01.2024 privind  aprobarea Programului de investitii în continuare, pâna la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pe anul 2024

 SEDINTA DIN DATA DE 29 IANUARIE 2024

 • HOTARAREA NR. 18 DIN 29.01.2024 privind aprobarea DALI, a indicatorilor tehnico-economici la faza DALI si depunerea cererii de finantare la C.N.I., în vederea realizarii obiectivului de investitii RK drum comunal DC180A de la km 6+700 la km 17+768 în comuna Zemes, judetul Bacau
SEDINTA DIN DATA DE 12 FEBRUARIE 2024

 • HOTARAREA NR. 19 DIN 12.02.2024 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Zemes, pentru sedintele din lunile februarie, martie si aprilie 2024 • HOTARAREA NR. 22 DIN 12.02.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare tcapada Parc Zemes din Comuna Zemes judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli

 • HOTARAREA NR. 23 DIN 12.02.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Extindere retea de alimentare cu apa si retea de canalizare în satul Bolatau, Comuna Zemes judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli

 • HOTARAREA NR. 24 DIN 12.02.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Cresterea eficientei energetice si gttionarea inteligenta a energiei în cladirea Scolii Mihai Emintcu, localitatea Zemes, Comuna Zemes judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli

 • HOTARAREA NR. 25 DIN 12.02.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare RK Drum comunal DC180A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli

 • HOTARAREA NR. 26 DIN 12.02.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Statii de reancarcare pentru vehicule electrice în comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli

 • HOTARAREA NR. 27 DIN 12.02.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Extindere retea de gaze naturale în satul Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli

 • HOTARAREA NR. 28 DIN 12.02.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Construire sala de sport cu tribuna de 180 de locuri sat Zemes, nr. 18, comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli

 • HOTARAREA NR. 29 DIN 12.02.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Construire centru medical multifunctional si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli  

 • HOTARAREA NR. 30 DIN 12.02.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Dotare Centru de zi pentru copilul cu nevoi sociale în Comuna Zemes, judetu Bacau

 • HOTARAREA NR. 31 DIN 12.02.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia Cofinantare extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Bacau - etapa a 2 a POIM
 • HOTARAREA NR. 39 DIN 12.02.2024 privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Zemes, pentru sedinta AGA CRAB din 28/29.02.2024

 • HOTARAREA NR. 40 DIN 12.02.2024 privind aprobarea încheierii unor contracte cadru de prttari servicii nectare functionarii activitatii ACS GLORIA ZEMES, pentru anul 2024

 • HOTARAREA NR. 41 DIN 12.02.2024 privind aprobarea Planului de actiune pentru serviciul social Centrul educational de zi pentru copilul cu nevoi sociale, administrat si finantat din bugetul local al Comunei Zemes, pentru anul 2024

 • HOTARAREA NR. 42 DIN 12.02.2024 privind aprobarea Planului de actiune pentru serviciile sociale acordate de Serviciul Public de Asistenta Sociala al Comunei Zemes în anul 2024
 • HOTARAREA NR. 46 DIN 12.02.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia Programe informatice

SEDINTA DIN DATA DE 26 FEBRUARIE 2024

 • HOTARAREA NR. 47 DIN 26.02.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Amenajare loc de joaca strada PrincipalA nr. 30, în Comuna Zemes, Judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli    

 • HOTARAREA NR. 48 DIN 26.02.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Amenajare acces auto, alei interioare, spatiu verde si împrejmuire Sala de Festivitati Bolatau, Comuna Zemes, Judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli    

 • HOTARAREA NR. 49 DIN 26.02.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Modernizare strazi satul Bolatau, Comuna Zemes, Judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli  

 • HOTARAREA NR. 50 DIN 26.02.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Actualizare Plan Urbanistic General al comunei Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli  


 • HOTARAREA NR. 52 DIN 26.02.2024 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza SF pentru obiectivul de investitii Amenajare loc de joaca strada PrincipalA nr. 30, în Comuna Zemes, Judetul Bacau   

 • HOTARAREA NR. 53 DIN 26.02.2024 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza SF pentru obiectivul de investitii Amenajare acces auto, alei interioare, spatiu verde si împrejmuire Sala de festivitati Bolatau, Comuna Zemes, Judetul Bacau 

 • HOTARAREA NR. 54 DIN 26.02.2024 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza DALI pentru obiectivul de investitii Modernizare strazi satul Bolatau, Comuna Zemes, Judetul Bacau  

 • HOTARAREA NR. 55 DIN 26.02.2024 privind declararea unor bunuri imobile teren - de uz si intert local si atttarea apartenentei acttora la domeniul public al Comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 56 DIN 26.02.2024 privind dezmembrarea (apartamentarea) imobilului Bloc Productie, imobil ce face parte din domeniul privat al Comunei Zemes, în vederea înscrierii în cartea funciara a unitatilor individuale rezultate din dezmembrarea acttuia

 • HOTARAREA NR. 57 DIN 26.02.2024 privind însusirea si aprobarea documentatiilor cadastrale cu propunerea de alipire a unor terenuri, categoria de folosinta drum, ce fac parte din drumul comunal DC 180 A alate în domeniul public al Comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 58 DIN 26.02.2024 privind aprobarea actualizarii numerelor administrative atribuite proprietatilor din intravilanul satului Zemes si a satului Bolatau din Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 59 DIN 26.02.2024 privind aprobarea vânzarii prin negociere directa a masei lemnoase pe picior din fondul forttier proprietate publica a UAT Comuna Zemes, pentru anul 2024, partida de produse accidentale suprapuse

SEDINTA DIN DATA DE 06 MARTIE 2024

 • HOTARAREA NR. 60 DIN 06.03.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Complex Sportiv Zemes din Comuna Zemes, Judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli    

 • HOTARAREA NR. 61 DIN 06.03.2024 privind aprobarea caietului de sarcini si efectuarea de lucrari de Reparatii curente cladire sediu Serviciu Public de Asistenta Sociala Zemes


 • HOTARAREA NR. 63 DIN 06.03.2024 privind insusirea si aprobarea documentatiilor cadastrale cu propunerea de alipire a unor terenuri, categoria de folosinta drum, ce fac parte din drumul comunal DC 180 A aflate in domeniul public al Comunei Zemes

SEDINTA DIN DATA DE 20 MARTIE 2024 • HOTARAREA NR. 66 DIN 20.03.2024 privind aprobarea actualizarii numerelor administrative atribuite proprietatilor din intravilanul satului Bolatau din Comuna Zemes, judetul Bacau 

 • HOTARAREA NR. 67 DIN 20.03.2024 privind aprobarea DALI, a actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici la faza DALI pentru obiectivul de investitii RK Gradinita Modarzau Comuna Zemes, Judetul Bacau - faza DALI

 • HOTARAREA NR. 68 DIN 20.03.2024 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2024 pentru finantarea obiectivului de investitii RK Gradinita Modarzau Comuna Zemes, Judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii in programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli

 • HOTARAREA NR. 69 DIN 20.03.2024 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare in vederea elaborarii documentatiei economice faza SF pentru obiectivul de investitii Complex Sportiv Zemes din Comuna Zemes, Judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 70 DIN 20.03.2024 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2024 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Complex Sportiv Zemes din Comuna Zemes, Judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii in programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli

 • HOTARAREA NR. 71 DIN 20.03.2024 privind aprobarea Normei Interne privind procedura simplificata proprie de atribuire a contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru de servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

 • HOTARAREA NR. 72 DIN 20.03.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Amenajare acces auto, alei interioare, spatiu verde si imprejmuire Sala de Festivitati Bolatau, Comuna Zemes, Judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli    

 • HOTARAREA NR. 73 DIN 20.03.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Modernizare strazi satul Bolatau, Comuna Zemes, Judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli    

 • HOTARAREA NR. 74 DIN 20.03.2024 privind dezmembrarea (apartamentarea) imobilului Bloc Productie, imobil ce face parte din domeniul privat al comunei Zemes, in vederea inscrierii in cartea funciara a unitatilor individuale rezultate din dezmembrarea acestuia


 • HOTARAREA NR. 76 DIN 20.03.2024 privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Zemes, pentru sedinta AGA CRAB din 29.03/01.04.2024

SEDINTA DIN DATA DE 29 MARTIE 2024

 • HOTARAREA NR. 78 DIN 29.03.2024 privind aprobarea actualizarii numerelor administrative atribuite proprietatilor din intravilanul satului Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 79 DIN 29.03.2024 privind aprobarea participarii UAT Zemes la apelul de proiecte cu titlul Finantarea bibliotecilor din judetul Bacau pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale si dotarea cu echipamente IT - din cadrul PNRR, Componenta 7


SEDINTA DIN DATA DE 07 APRILIE 2024

 • HOTARAREA NR. 80 DIN 07.04.2024 privind participarea Comunei Zemes la programul vizand sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate finantat prin AFM, aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico economici la faza SF, pentru obiectivul de investitii Extindere retea de alimentare cu apa si retea de canalizare in satul Bolatau, Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 81 DIN 07.04.2024 privind aprobarea actualizarii numerelor administrative atribuite proprietatilor din intravilanul satului Zemes, judetul Bacau
  SEDINTA DIN DATA DE 17 APRILIE 2024

  • HOTARAREA NR. 82 DIN 17.04.2024 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici la faza S.F. pentru obiectivul de investitii Amenajare loc de joaca strada PrincipalA nr. 30, în Comuna Zemes, Judetul Bacau   
 • HOTARAREA NR. 83 DIN 17.04.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Amenajare loc de joaca strada PrincipalA nr. 30, în Comuna Zemes, Judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli    
 • HOTARAREA NR. 84 DIN 17.04.2024 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici la faza S.F. pentru obiectivul de investitii Amenajare acces auto, alei interioare, spatiu verde si imprejmuire Sala de Festivitati Bolatau, Comuna Zemes, Judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 85 DIN 17.04.2024 privind aprobarea D.A.L.I., a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici la faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii Modernizare strazi satul Bolatau, Comuna Zemes, Judetul Bacau  
 • HOTARAREA NR. 86 DIN 17.04.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Modernizare strazi satul Bolatau, Comuna Zemes, Judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli    
 • HOTARAREA NR. 87 DIN 17.04.2024 privind modificarea HOTARARII NR. 23 DIN 12.02.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Extindere retea de alimentare cu apa si retea de canalizare în satul Bolatau, Comuna Zemes judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
 • HOTARAREA NR. 88 DIN 17.04.2024 privind modificarea HOTARARII NR. 27 DIN 12.02.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare Extindere retea de gaze naturale în satul Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
 • HOTARAREA NR. 89 DIN 17.04.2024 privind abrogarea HOTARARII NR. 31 DIN 12.02.2024 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia Cofinantare extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Bacau - etapa a 2 a POIM
 • HOTARAREA NR. 90 DIN 17.04.2024 privind  rectificarea bugetului local al Comunei Zemes pentru anul 2024

 • HOTARAREA NR. 91 DIN 17.04.2024  privind  stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Zemes, pentru sedinta AGA CRAB din 19/22.04.2024 
  SEDINTA DIN DATA DE 24 APRILIE 2024

  • HOTARAREA NR. 92 DIN 24.04.2024 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Zemes in domeniul privat al acesteia, a unor mijloace fixe, in vederea scoaterii din functiune si casarii

 • HOTARAREA NR. 93 DIN 24.04.2024 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar aflate in patrimoniul UAT Comuna Zemes
 • HOTARAREA NR. 94 DIN 24.04.2024 privind  modificarea prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 857/01.10.2000

 • HOTARAREA NR. 95 DIN 24.04.2024 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in contractulde concesiune nr. 1894/14.11.1994
 • HOTARAREA NR. 96 DIN 24.04.2024 privind aprobarea inchirierii unui apartament din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 97 DIN 24.04.2024 privind declararea drept locuinta de necesitate a unui numar de 5 locuinte din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a UAT Comuna Zemes
 • HOTARAREA NR. 98 DIN 24.04.2024 privind aprobarea inchirierii unui apartament din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a UAT Comuna Zemes
 • HOTARAREA NR. 99 DIN 24.04.2024 privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile comunei Zemes, pentru trimestrul I - 2024

 • HOTARAREA NR. 100 DIN 24.04.2024 privind solutionarea de catre Consiliul Local al Comunei Zemes a Plangerii prealabile formulata de catre S.C. OMV Petrom S.A., impotriva Deciziei de impunere 83/13.03.2024
 • HOTARAREA NR. 101 DIN 24.04.2024 privind atestarea apartenentei la domeniul privat si acordul inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate pentru unele suprafete de teren in favoarea UAT Comuna Zemes si actualizarea inventarului domeniului privat al Comunei Zemes, jud. Bacau

 • HOTARAREA NR. 102 DIN 24.04.2024 privind inchirierea directa a unui teren in suprafata de 347 mp, numar cadastral 62007, apartinand domeniului privat al Comunei Zemes, pentru demolarea cladirii apartinand OMV Petrom S.A., edificata pe teren

 • HOTARAREA NR. 103 DIN 24.04.2024 privind acordarea unui ajutor de urgenta in natura sub forma de material lemnos pentru foc  

 • HOTARAREA NR. 104 DIN 24.04.2024 privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 2216/23.04.2007 

Last Updated ( luni, 13 mai 2024 )