HOTARARI 2021-2022 PDF Print E-mail
Documente - Hotarari ale Consiliului Local

 2022


SEDINTA DIN DATA DE  27 DECEMBRIE 2022

HOTARAREA NR. 282 / 27.12.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta
HOTARAREA NR. 283 / 27.12.2022 privind aprobarea încheierii unui parteneriat cu RYMD

HOTARAREA NR. 284 / 27.12.2022 privind modificarea HOTARARII NR. 238 / 12.12.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în anul 2023, la nivelul Comunei Zemes

SEDINTA DIN DATA DE  12 DECEMBRIE 2022

HOTARAREA NR. 238 / 12.12.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în anul 2023, la nivelul Comunei Zemes
HOTARAREA NR. 239 / 12.12.2022 privind stabilirea taxelor si tarifelor altele decât cele prevazute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal aplicabile în anul 2023, la nivelul Comunei Zemes
HOTARAREA NR. 240 / 12.12.2022 privind stabilirea taxei speciale de salubritate, pentru persoanele fizice si juridice, aplicabile pe raza UAT Comuna Zemes, pentru anul 2023
HOTARAREA NR. 241 / 12.12.2022 privind stabilirea taxelor speciale aplicabile în anul 2023, la nivelul Comunei Zemes
HOTARAREA NR. 242 / 12.12.2022 privind aprobarea modificarii structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zemes si serviciilor subordonate
HOTARAREA NR. 243 / 12.12.2022 privind modificarea cotizatiei anuale datorate de UAT Comuna Zemes, în calitate de membru al ACOR
HOTARAREA NR. 244 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 40, proprietate a SC METEXBIG SA
HOTARAREA NR. 245 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Tazlaului, nr. 11, proprietate a SC DELGAZGRID SA
HOTARAREA NR. 246 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Complex, nr. 8, proprietate a SC DELGAZGRID SA

HOTARAREA NR. 247 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 363, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTARAREA NR. 248 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Complex, nr. 13, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTARAREA NR. 249 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 102, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTARAREA NR. 250 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Tazlaului, nr. 12, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTARAREA NR. 251 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Sondorului, nr. 11, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTARAREA NR. 252 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 202, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTARAREA NR. 253 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Pinului, nr. 9, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTARAREA NR. 254 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 353A, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTARAREA NR. 255 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Teiului, nr. 16, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTARAREA NR. 256 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 149, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTARAREA NR. 257 / 12.12.2022 privind majorarea în anul 2023, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 82, proprietate a doamnei Achim Luminita Doina, domiciliata în municipiul Bucuresti, str. Alexandru Obreja
HOTARAREA NR. 258 / 12.12.2022 privind conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes, pentru trimestrul IV - 2022
HOTARAREA NR. 259 / 12.12.2022 privind actualizarea limitelor maxime ale creditelor bugetare privind cheltuielile cu utilitatile aerente locuintelor sociale închiriate care deservesc comunitatea sinistrat, ce se suporta din bugetul Comunei Zemes
HOTARAREA NR. 260 / 12.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2022  
HOTARAREA NR. 261 / 12.12.2022 privind acordarea unor pachete cadou scolarilor si prescolarilor din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes, cu ocazia sarbatorilor de iarna 2022
HOTARAREA NR. 262 / 12.12.2022 privind acordarea unui mandat special în A.G.A. a A.D.I.B. Bacau, în vederea exercitarii votului Consiliului local al Comunei Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 263 / 12.12.2022 privind modificarea valorii bunurilor din domeniul public al Comunei Zemes, ca urmare a reevaluarii
HOTARAREA NR. 264 / 12.12.2022 privind modificarea valorii bunurilor din domeniul privat al Comunei Zemes, ca urmare a reevaluarii

HOTARAREA NR. 265 / 12.12.2022 privind aprobarea vânzarii fara licitatie publica (directa) a unui teren în supraata de 1119 mp apartinând domeniului privat al Comunei Zemes, judetul Bacau, având numar cadastral 61332

HOTARAREA NR. 266 / 12.12.2022 privind aprobarea inchirierea unei camere din imobilul “Bloc Foraj”, proprietate privata a UAT comuna Zemes, domnului Diaconu Gheorghe, domiciliat in comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 267 / 12.12.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare Zemes din comuna Zemes, judetul Bacau pâna la rambursarea/decontarea cheltuielilor din alocarile POR

HOTARAREA NR. 268 / 12.12.2022 privind modificarea prin act aditional a unui contract de închiriere pentru supraete cu destinatie de locuinta

HOTARAREA NR. 269 / 12.12.2022 privind aprobarea actualizarii numerelor administrative atribuite proprietatilor din intravilanul satului Zemes si a satului Zemes si Bolatau din comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 270 / 12.12.2022 privind aprobarea listei cuprinzând solicitantii îndreptatiti sa primeasca locuinta sociala (transa a VII-a) în imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate din Comuna Zemes
HOTARAREA NR. 271 / 12.12.2022 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pasuni alate în proprietatea privata a Comunei Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 272 / 12.12.2022 privind aprobarea caietului de sarcini si efectuarea de lucrari de Reparatii curente tablou electric Parc Zemes

HOTARAREA NR. 273 / 12.12.2022 privind aprobarea caietului de sarcini si efectuarea de lucrari de Reparatii curente instalatie electrica Cladire sediu administrativ primarie, comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 274 / 12.12.2022 privind aprobarea caietului de sarcini si efectuarea de lucrari de Reparatii curente retea internet Cladire sediu administrativ primarie, comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 275 / 12.12.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2022 cu destinatia de achizitie de bunuri de natura mijloace fixe 
HOTARAREA NR. 276 / 12.12.2022 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti si costurile pentru convorbirile telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemes
HOTARAREA NR. 277 / 12.12.2022 privind aprobarea majorarii contributiei pentru masa zilnica a prescolarilor de la Gradinita Voinicelul Zemes
HOTARAREA NR. 278 / 12.12.2022 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti si costurile pentru convorbirile telefonice, la nivelul ACS GLORIA ZEMEȘ
HOTARAREA NR. 279 / 12.12.2022 privind modificarea HOTARARII NR. 22 / 31.01.2022 privind aprobarea asocierii de principiu dintre Judetul Bacau si Comuna Zemes în vederea finantarii si realizarii în comun a obiectivului de investitii Escapada Zemes Parc
HOTARAREA NR. 280 / 12.12.2022 privind aprobarea caietului de sarcini si efectuarea de lucrari de Reparatii curente cale acces din pavele si borduri Cladire sediu administrativ primarie, comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 281 / 12.12.2022 privind aprobarea actualizarii valorilor indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau
SEDINTA DIN DATA DE  15 NOIEMBRIE 2022

HOTARAREA NR. 226 / 15.11.2022 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Zemes, pentru sedintele din lunile noiembrie, decembrie 2022 si ianuarie 2023
HOTARAREA NR. 227 / 15.11.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau  si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 228 / 15.11.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Construire piste de biciclete în localitatea Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 229 / 15.11.2022 privind aprobarea caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrari de Colmatare rosturi si fisuri asfaltice pe DC 180 A de la km 7 la km 14, comuna Zemes, judetul Bacau  
HOTARAREA NR. 230 / 15.11.2022 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza SF pentru obiectivul de investitii Construire piste de biciclete în localitatea Zemes, judetul Bacau    
HOTARAREA NR. 231 / 15.11.2022 privind modificarea HOTARARII NR. 213 / 26.10.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Consultanta-Dotare Centru de zi pentru copilul cu nevoi sociale în comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli de investitii    
HOTARAREA NR. 232 / 15.11.2022 privind aprobarea Contractului cadru de voluntariat care se va încheia între persoanele din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta si UAT Comuna Zemes 
HOTARAREA NR. 233 / 15.11.2022 privind avizul de principiu în vederea elaborarii Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul Escapada Zemes Parc  
HOTARAREA NR. 234 / 15.11.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2022  
HOTARAREA NR. 235 / 15.11.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2022 cu destinatia de achizitie de bunuri de natura mijloace fixe 
HOTARAREA NR. 236 / 15.11.2022 privind înfiintarea Serviciului de gestionare a câinilor fara stapân al comunei Zemes, judetul Bacau  

SEDINTA DIN DATA DE  26 OCTOMBRIE 2022

HOTARAREA NR. 207 / 26.10.2022 privind stabilirea cuantumului si a numarului de burse acordate de Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare Zemes, pentru semestrul I al anului scolar 2022-2023

HOTARAREA NR. 208 / 26.10.2022 privind aprobarea alocarii de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 în vederea organizarii si desfasurarii activitatilor festive prilejuite de Sarbatorile de iarna 2022

HOTARAREA NR. 209 / 26.10.2022 privind conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes, pentru trimestrul III - 2022
HOTARAREA NR. 210 / 26.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2022
HOTARAREA NR. 211 / 26.10.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Consultanta-Statii de autobuz smart, în satele Zemes si Bolatau din comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli de investitii

HOTARAREA NR. 212 / 26.10.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Consultanta-Îmbunatatirea serviciilor locale de baza prin achizitia de utilaje în comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli de investitii
HOTARAREA NR. 213 / 26.10.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Consultanta-Dotare Centru de zi pentru copilul cu nevoi sociale în comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli de investitii
HOTARAREA NR. 214 / 26.10.2022 privind aprobarea suplimentarii sumei aprobate prin HCL 180/2022 privind aprobarea caietului de sarcini si efectuarea lucrarilor de Reparatii curente si dotari Cladire sediu administrativ primarie, comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 215 / 26.10.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2022 cu destinatia de achizitie de bunuri de natura mijloacelor de inventar
HOTARAREA NR. 216 / 26.10.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2022 pentru plata sumelor conform Sentintei civile nr. 180/11.02.2021

HOTARAREA NR. 217 / 26.10.2022 privind aprobarea caietului de sarcini si efectuarea lucrarilor de Reparatii curente copertina Bloc Foraj, comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 218 / 26.10.2022 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti si costurile pentru convorbirile telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemes
HOTARAREA NR. 219 / 26.10.2022 privind aprobarea numarului de autovehicule necesar desfasurarii activitatilor specifice ale UAT Comuna Zemes

HOTARAREA NR. 220 / 26.10.2022 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica cu strigare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Zemes, pentru anul 2022, transa II
HOTARAREA NR. 221 / 26.10.2022 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 3996/2017

HOTARAREA NR. 222 / 26.10.2022 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar alate în patrimoniul UAT Comuna Zemes

HOTARAREA NR. 223 / 26.10.2022 privind modificarea HCL 171/2019 privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aerente pentru proiectul Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Stefan cel Mare din comuna Zemes, judet Bacau
HOTARAREA NR. 224 / 26.10.2022 privind modificarea HOTARARII NR. 31 / 10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare Zemes din comuna Zemes, judetul Bacau 

SEDINTA DIN DATA DE  19 OCTOMBRIE 2022

HOTARAREA NR. 205 / 19.10.2022 privind modificarea HCL nr. 146/28.09.2021 privind participarea Comunei Zemes la Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei în cladirile publice si pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei în cladirea Școlii Mihai Eminescu - Loc. Zemes, Comuna Zemes, Jud. Bacau
HOTARAREA NR. 206 / 19.10.2022 privind implementarea proiectului Îmbunatatirea serviciilor locale de baza prin achizitia de utilaje în comuna Zemes, judetul Bacau

 SEDINTA DIN DATA DE  13 OCTOMBRIE 2022

HOTARAREA NR. 203 / 13.10.2022 privind aprobarea participarii UAT Comuna Zemes la programul PNRR-Componenta 10-fondul local, PNRR/2022/C10,I.I.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/alte infrastructuri TIC pentru realizarea obiectivului de investitii integrat Statii de autobuz smart, în comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 204 / 13.10.2022 privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Zemes, pentru anii 2021-2027

SEDINTA DIN DATA DE  07 OCTOMBRIE 2022

HOTARAREA NR. 200 / 07.10.2022 privind acordarea Diplomei de aur si a unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru 3 (trei) familii din Comuna Zemes care împlinesc 50 si respectiv 60 de ani de casatorie pâna la data de 31.12.2022
HOTARAREA NR. 201 / 07.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2022
HOTARAREA NR. 202 / 07.10.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 în vederea efectuarii de lucrari de Reparatii curente la Sistem avansat local de securitate

SEDINTA DIN DATA DE  22 SEPTEMBRIE 2022

HOTARAREA NR. 186 / 22.09.2022 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de concesiune r. 455 din 21.01.2014, de la SC FORTH PROTGUARD SRL la BÄ‚LAN CORNELIU TUDOREL si BÄ‚LAN ELENA, ambii cu domiciliul în Mun. Constanta
HOTARAREA NR. 187 / 22.09.2022 privind aprobarea inchirierea unei camere din imobilul “Bloc Productie”, proprietate privata a UAT comuna Zemes, domnului Bichinet Iulian-Irinel, domiciliat in comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 188 / 22.09.2022 privind aprobarea inchirierea unei camere din imobilul “Bloc Foraj”, proprietate privata a UAT comuna Zemes, domnului Zarnea George-Andrei, domiciliat in comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 189 / 22.09.2022 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 3993 din 10.05.2007, încheiat între UAT Comuna Zemes si D-l. CURALARIU CONSTANTIN, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau, având ca obiect închirierea unei camere din imobilul „Bloc Productie”, Strada Colonia Mare nr. 6, proprietate privata a UAT Comuna Zemes
HOTARAREA NR. 190 / 22.09.2022 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 4004 din 10.05.2017, încheiat între UAT Comuna Zemes si D-l. DAVID CÄ‚TÄ‚LIN IONUÈš, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau, având ca obiect închirierea unei camere din imobilul „Bloc Productie”, Strada Colonia Mare nr. 6, proprietate privata a UAT Comuna Zemes
HOTARAREA NR. 191 / 22.09.2022 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 3998 din 10.05.2017, încheiat între UAT Comuna Zemes si D-l. ENACHI MARIAN, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau, având ca obiect închirierea a doua camere din imobilul „Bloc Productie”, Strada Colonia Mare nr. 6, proprietate privata a UAT Comuna Zemes
HOTARAREA NR. 192 / 22.09.2022 privind aprobarea închirierii unor camere din imobilul “Bloc Foraj”, proprietate privata a UAT comuna Zemes, domnului Zîrnea Marinica din comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 193 / 22.09.2022 privind aprobarea închirierii unei camere din imobilul “Bloc Foraj”, proprietate privata a UAT comuna Zemes, doamnei Agavriloaie Tamara domiciliata in comuna Zemes, judetul Bacau 
HOTARAREA NR. 194 / 22.09.2022 privind aprobarea actualizarii cuantumului alocatiei zilnice de hrana pentru copiii care beneficiaza de serviciile Centrului Educational de Zi pentru copilul cu nevoi sociale din cadrul Serviciului de Asistenta Sociala al Comunei Zemes
HOTARAREA NR. 195 / 22.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2022 
HOTARAREA NR. 196 / 22.09.2022 privind acordarea din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 a unui sprijin financiar Parohiei ”Chilii” Zemes Biserica „Sf. Ilie -Bolatau în vederea realizarii unor lucrari
HOTARAREA NR. 197 / 22.09.2022 privind revocarea dreptului de administrare al Asociatiei Club Sportiv Gloria Zemesasupra terenului in supraata de 3720 mp, alat in proprietatea privata a Comunei Zemes, identificat cu nr.cadastral 62290, situate pe str.Principala, nr. 347
HOTARAREA NR. 198 / 22.09.2022 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local Zemes nr. 77/23.03.2022 -privind dezmembrarea unui imobil alat în domeniul public al comunei Zemes, în vederea înscrierii în cartea funciara
HOTARAREA NR. 199 / 22.09.2022 privind  aprobarea actualizarii numerelor administrative atribuite proprietatilor din intravilanul satului Zemes si a satului Bolatau din comuna Zemes, judetul Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 12 SEPTEMBRIE 2022

HOTARAREA NR. 183 / 12.09.2022 privind aprobarea Actului aditional la Contractul de închiriere nr. 6968/03.09.2014, pentru majorarea supraetei închiriate cu 175 mp, compus din 6 mp teren curti constructii si 170 mp - neproductiv, supraete ce apartin domeniului public si respectiv privat al Comunei Zemes, situate în intravilanul comunei Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 184 / 12.09.2022 privind însusirea si aprobarea documentatiilor cadastrale cu propunerea de alipire a unor imobile - terenuri alate în domeniul privat al Comunei Zemes, situate pe strada Teiului, nr. 18, sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 185 / 12.09.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Zemes în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiei de director la Scoala Stefan cel Mare Zemes

SEDINTA DIN DATA DE 05 SEPTEMBRIE 2022

HOTARAREA NR. 169 / 05.09.2022 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului local Zemes, ca membru în Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes, pentru anul scolar 2022-2023

HOTARAREA NR. 170 / 05.09.2022 privind desemnarea a doi reprezentanti din partea Consiliului local Zemes, ca membri în Consiliul de administratie al  Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes, în anul scolar 2022-2023
HOTARAREA NR. 171 / 05.09.2022 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului local Zemes, ca membru în Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii în mediul scolar si de promovare a interculturalitatii, din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes, pentru anul scolar 2022-2023
HOTARAREA NR. 172 / 05.09.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Escapada Zemes Parc si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 173 / 05.09.2022 privind aprobarea suplimentarii sumelor alocate din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Bransamente Construire sala de sport cu tribuna 180 de locuri, sat Zemes, nr. 18, comuna Zemes, judetul Bacau, aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli, precum si pentru realizarea lucrarilor

HOTARAREA NR. 174 / 05.09.2022 privind suplimentarea sumelor alocate din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022, pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare si montaj centrale termice la Cladire sediu administrativ primarie, comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 175 / 05.09.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Modernizare strada Schitului în sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 176 / 05.09.2022 privind aprobarea suplimentarii sumelor alocate din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Reparatii curente si dotari Cladire sediu administrativ primarie, comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 177 / 05.09.2022 privind aprobarea caietului de sarcini si efectuarea lucrarilor de Decolmatare camere de captare santuri de pe DC 180 A, comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 178 / 05.09.2022 privind aprobarea caietului de sarcini si efectuarea de Lucrari de întretinere strada Runcului, alata în proprietatea publica a comunei Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 179 / 05.09.2022 privind aprobarea caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrari de Reparatii curente Copertina - cale de acces principala la Bloc Productie, comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 180 / 05.09.2022 privind aprobarea caietului de sarcini si efectuarea lucrarilor de Reparatii curente si dotari Cladire sediu administrativ primarie, comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 181 / 05.09.2022 privind aprobarea caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrari de Reparatie curenta rigola situata la intersectia strazilor Colonia Mare si Principala, sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 182 / 05.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2022

SEDINTA DIN DATA DE 10 AUGUST 2022

HOTARAREA NR. 159 / 10.08.2022 privind  aprobarea modificarii structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zemes si serviciilor subordonate

HOTARAREA NR. 160 / 10.08.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui imobil - teren în supraata de 21541 mp având numar cadastral 62050, înscris în cartea funciara a Comunei Zemes, judetul Bacau   

HOTARAREA NR. 161 / 10.08.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Proiectare RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau si  aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli     

HOTARAREA NR. 162 / 10.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Modernizare Strada Schitului în sat Bolatau, Comuna Zemes, judetul Bacau - faza D.A.L.I.   

HOTARAREA NR. 163 / 10.08.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2022

HOTARAREA NR. 164 / 10.08.2022 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor în care persoanele care au savârsit infractiuni sau care au fost sanctionate contraventional vor presta munca neremunerata în folosul comunitatii, ca obligatie stabilita de catre instanta de judecata 

HOTARAREA NR. 165 / 10.08.2022 privind modificarea HOTARARII NR. 72 / 23.03.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Zemes în domeniul privat al acesteia, a unor mijloace fixe, în vederea schimbarii destinatiei

HOTARAREA NR. 166 / 10.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Amenajare curte si teren de sport la Scoala Stefan cel Mare din Comuna Zemes, judetul Bacau - faza SF   

HOTARAREA NR. 167 / 10.08.2022 privind acordarea Diplomei de aur si a unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru familia Bostina Gheorghe si Elena din Comuna Zemes care împlineste 60 de ani de casatorie pâna la 31.12.2022      

HOTARAREA NR. 168 / 10.08.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Zemes, judetul Bacau si acordul privind asigurarea si sustinerea contributiei financiare aerente cheltuielilor implementarii proiectului    

SEDINTA DIN DATA DE 18 IULIE 2022

HOTARAREA NR. 143 / 18.07.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 cu destinatia Achizitie bunuri de natura mijloace fixe, respectiv Achizitie ciocan demolato (picamer)
HOTARAREA NR. 144 / 18.07.2022 privind  alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare si montaj centrale termice la Cladire sediu administrativ primarie, comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli, precum si pertru realizarea lucrarilor

HOTARAREA NR. 145 / 18.07.2022 privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2022
HOTARAREA NR. 146 / 18.07.2022 privind  acordarea unui ajutor de urgenta, reprezentând o parte din cheltuielile cu înhumarea domnului Darangiu Constantin, fost beneficiar de ajutor social, domnului Milea Nicolae-Madalin - având functia de asistent medical comunitar în cadrul UAT Comuna Zemes - persoana desemnata pentru a îndeplini formalitatile de înhumare
HOTARAREA NR. 147 / 18.07.2022 privind  acordarea Diplomei de aur si a unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru o familie din Comuna Zemes care împlineste 50 de ani de casatorie pâna la 31.12.2022
HOTARAREA NR. 148 / 18.07.2022 privind  acordarea unui ajutor în valoare de 1000 de lei pentru 2 persoane din Comuna Zemes care împlinesc 100 de ani de viata
HOTARAREA NR. 149 / 18.07.2022 privind aprobarea modificarii structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zemes si serviciilor subordonate
HOTARAREA NR. 150 / 18.07.2022 privind modificarea HCL 133/17.07.2017
HOTARAREA NR. 151 / 18.07.2022 privind închirierea prin atribuire directa a unui imobil compus din cladire si teren aerent, pentru cabinet veterinar, alate în proprietatea privata a Comunei Zemes

HOTARAREA NR. 152 / 18.07.2022 privind  conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes, pentru trimestrul II - 2022
HOTARAREA NR. 153 / 18.07.2022 privind  încheierii unui contract de închiriere pentru locuintele din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a Comunei Zemes
HOTARAREA NR. 154 / 18.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Construire Dispensar medical, sat Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau - faza SF
HOTARAREA NR. 155 / 18.07.2022 privind  aprobarea caietului de sarcini si efectuarea de Lucrari de reparatie podet si rigole zona fost Atelier Pompe Zemes - DC 180 A, sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 24 IUNIE 2022

HOTARAREA NR. 129 / 24.06.2022 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2022 la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB
HOTARAREA NR. 130 / 24.06.2022 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2022 la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau - ADIB
HOTARAREA NR. 131 / 24.06.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Construire piste de biciclete în localitatea Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 132 / 24.06.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zems pentru anul 2022 cu destinatia achizitiei de bunuri de natura mijloacelor fixe, respectiv Achizitie masina de maturat cu motor (matura rotativa autopropulsata)
HOTARAREA NR. 133 / 24.06.2022 privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute, în favoarea OMV PETROM S.A. asupra unor supraete de teren apartinând domeniului public al Comunei Zemes
HOTARAREA NR. 134 / 24.06.2022 privind acordarea din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 a unui sprijin financiar Parohiei Romano-Catolice Moinesti în vederea realizarii lucrarilor de Reparatii casa mortuara la Biserica cu hramul Regina Sf. Rozariu din comuna Zemes
HOTARAREA NR. 135 / 24.06.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Bransamente Construire sala de sport cu tribuna 180 de locuri sat Zemes, nr.18, comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli, precum si pentru realizarea lucrarilor

HOTARAREA NR. 136 / 24.06.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2022
HOTARAREA NR. 137 / 24.06.2022 privind aprobarea încetarii ocuparii postului contractual de conducere de presedinte club 1/2 norma de catre dl. Dorneanu Dragos Maricel, numirea noului presedinte si modificarea statului nominal de personal al ACS Gloria Zemes

HOTARAREA NR. 138 / 24.06.2022 privind aprobarea listei cuprinzând solicitantii îndreptatiti sa primeasca locuinta sociala (transa a VI-a) în imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate din Comuna Zemes
HOTARAREA NR. 139 / 24.06.2022 privind aprobarea suplimentarii sumelor aprobate prin HOTARAREA NR. 91 / 12.04.2022 în vederea efectuarii de lucrari de Reparatii curente si dotari Cladire sediu administrativ primarie, comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 140 / 24.06.2022 privind aprobarea coeficientilor de drum corespunzatori pentru stabilirea parcursului echivalent si stabilirea categoriei de drum pentru microbuzele scolare si autoturismele de deservire din dotarea Comunei Zemes

HOTARAREA NR. 141 / 24.06.2022 privind aprobarea atribuirii temporare, în folosinta gratuita, a unei supraete de teren alat în proprietatea privata a UAT Comuna Zemes pentru amplasare vatra stupina

HOTARAREA NR. 142 / 24.06.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Escapada Zemes Parc si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli


SEDINTA DIN DATA DE 24 MAI 2022

HOTARAREA NR. 119 / 24.05.2022 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti si costurile pentru convorbirile telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemes
HOTARAREA NR. 120 / 24.05.2022 privind aprobarea modificarii structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zemes si serviciilor subordonate
HOTARAREA NR. 121 / 24.05.2022 privind aprobarea modelului cadru al contractului de asociere privind finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru anul 2022
HOTARAREA NR. 122 / 24.05.2022 privind modificarea HOTARARII NR. 65 / 23.03.2022 privind însusirea si aprobarea documentatiilor cadastrale cu propunerea de alipire a unor imobile-terenuri alate în domeniul privat al Comunei Zemes
HOTARAREA NR. 123 / 24.05.2022 privindparticiparea UAT Zemes la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în transporturi

HOTARAREA NR. 124 / 24.05.2022 privind însusirea documentatiei cadastrale si atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Zemes a unor imobile constituite din terenuri, situate în intravilanul Comunei Zemes
HOTARAREA NR. 125 / 24.05.2022 privind aprobarea parteneriatului între ACS GLORIA ZEMEȘ cu Asociatia GREEN WORLD

HOTARAREA NR. 126 / 24.05.2022 privind utilizarea de sume din bugetul ACS Gloria Zemes pentru anul 2022 cu destinatia Achizitie masina de tuns

HOTARAREA NR. 127 / 24.05.2022 privinda aprobarea vânzarii fara licitatie publica directa a unui teren în supraata de 608 mp apartinând domeniului privat al Comunei Zemes

HOTARAREA NR. 128 / 24.05.2022 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza SF pentru obiectivul de investitii Escapada Zemes Parc

SEDINTA DIN DATA DE 12 MAI 2022

HOTARAREA NR. 114 / 12.05.2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Zemes pentru anii 2021 - 2027

HOTARAREA NR. 115 / 12.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aerente proiectului si a depunerii proiectului Achizitionare statii de reîncarcare pentru vehicule electrice în Comuna Zemes, judetul Bacau, în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al României, COMPONENTA 10 - Fondul local

HOTARAREA NR. 116 / 12.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aerente proiectului si a depunerii proiectului Actualizarea în format digital a studiilor de fundamentare si de specialitate aerente Planului Urbanistic General al Comunei Zemes, Judetul Bacau, în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al României, COMPONENTA 10 - Fondul local
HOTARAREA NR. 117 / 12.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aerente proiectului si a depunerii proiectului Construire piste de biciclete în localitatea Zemes, Judetul Bacau, în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al României, COMPONENTA 10 - Fondul local
HOTARAREA NR. 118 / 12.05.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2022

SEDINTA DIN DATA DE 05 MAI 2022

HOTARAREA NR. 112 / 05.05.2022 privind aprobarea caietului de sarcini si efectuarea de lucrari de reparatii curente podet si rigole zona Troita - DC 180 A sat Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 113 / 05.05.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2022

SEDINTA DIN DATA DE 03 MAI 2022

HOTARAREA NR. 106 / 03.05.2022 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Zemes, pentru sedintele din lunile mai, iunie si iulie 2022
HOTARAREA NR. 107 / 03.05.2022 privind închirierea prin atribuire directa a pajistilor alate în proprietatea privata a Comunei Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 108 / 03.05.2022 privind aprobarea Caietului de sarcini si efectuarea de lucrari de Reparatii curente Cladire administrativa - sat Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 109 / 03.05.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2022
HOTARAREA NR. 110 / 03.05.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Apetrei Mihaela-Cristina, reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea fratelui sau Hrenciuc Adrian, fost beneficiar de ajutor social
HOTARAREA NR. 111 / 03.05.2022 privind aprobarea încetarii prin renuntare a Contractului de concesionare pasune nr. 3764/01.06.2021, încheiat între UAT Comuna Zemes si A.C.A. STEJARUL - aJ, pasune ce apartine domeniului privat al Comunei Zemes

SEDINTA DIN DATA DE 12 APRILIE 2022

HOTARAREA NR. 79 / 12.04.2022 privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes, pentru trimestrul I - 2022

HOTARAREA NR. 80 / 12.04.2022 privind aprobarea caietului de sarcini si efectuarea de Lucrari de întretinere podete si balustrade drum comunal DC 180 A, comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 81 / 12.04.2022 privind aprobarea caietului de sarcini si efectuarea de lucrari de Colmatare rosturi si executie marcaje rutiere pe DC 180 A si strada Tazlaului

HOTARAREA NR. 82 / 12.04.2022 privind acordarea din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 a unui sprijin financiar Parohiei Nasterea Maicii Domnului - Tazlau Zemes, în vederea realizarii unor lucrari
HOTARAREA NR. 83 / 12.04.2022 privind acordarea din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 a unui sprijin financiar Parohiei Sfintii Împarati Constantin si Elena Zemes, în vederea realizarii unor lucrari
HOTARAREA NR. 84 / 12.04.2022 privind acordarea din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 a unui sprijin financiar Parohiei Chilii Zemes Biserica Sfântul Ilie - Bolatau, în vederea realizarii unor lucrari
HOTARAREA NR. 85 / 12.04.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zems pentru anul 2022 cu destinatia Achizitie masa de tenis de exterior pentru Zona Agrement, imobil ce face parte din inventarul domeniului public al Comunei Zemes

HOTARAREA NR. 86 / 12.04.2022 privind modificarea HOTARARII NR.   133 / 17.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate
HOTARAREA NR. 87 / 12.04.2022 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica cu strigare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Zemes, pentru anul 2022, transa I

HOTARAREA NR. 88 / 12.04.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2022
HOTARAREA NR. 89 / 12.04.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Comunei Zemes, în domeniul public al acesteia, a imobilului Cladire sediu administrativ, situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Ptrincipala, nr. 200

HOTARAREA NR. 90 / 12.04.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii lucrarilor obiectivului de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare Zemes din comuna Zemes, judetul Bacau pâna la rambursarea/decontarea cheltuielilor din alocarile P.O.R.
HOTARAREA NR. 91 / 12.04.2022 privind aprobarea caietului de sarcini si efectuarea de lucrari de Reparatii curente si dotari Cladire sediu administrativ primarie, comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 92 / 12.04.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui imobil - teren în supraata de 250 mp având numar cadastral 525, înscris în cartea funciara a Comunei Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 93 / 12.04.2022 privind alocarea de sume din bugetul ACS GLORIA ZEMEȘ pentru anul 2022 cu destinatia Achizitie doua porti fotbal aluminiu, 5x2 m, aluminiu 80 mm, transportabila, imobil ce face parte din inventarul ACS GLORIA ZEMEȘ 

HOTARAREA NR. 94 / 12.04.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Construire piste de biciclete în localitatea Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli

HOTARAREA NR. 95 / 12.04.2022 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Actualizare Plan Urbanistic General al comunei Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 96 / 12.04.2022 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza SF pentru obiectivul de investitii Amenajare curte si teren de sport la Scoala Stefan cel Mare în comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 97 / 12.04.2022 privind aprobarea caietului de sarcini si efectuarea de lucrari de Reparatii curente fundatii la obiective din domeniul public, comuna Zemes, judetul Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 23 MARTIE 2022

HOTARAREA NR. 63 / 23.03.2022 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al Domnului Merlusca Nicolae-Virgil si vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Zemes

HOTARAREA NR. 64 / 23.03.2022 privind modificarea prin Act aditional a contractului de concesiune nr. 1260/04.03.1997 încheiat între UAT Comuna Zemes si Ștefanica Dumitru, pentru terenul în supraata de 30 mp

HOTARAREA NR. 65 / 23.03.2022 privind însusirea si aprobarea documentatiilor cadastrale cu propunerea de alipire a unor imobile-terenuri alate în domeniul privat al Comunei Zemes

HOTARAREA NR. 66 / 23.03.2022 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti si costurile pentru convorbirile telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemes
HOTARAREA NR. 67 / 23.03.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investitii Proiectare - Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna Zemes si  aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 68 / 23.03.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investitii Modernizare strada Schitului în sat Bolatau, Comuna Zemes, Judetul Bacau si  aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 69 / 23.03.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare cu destinatia finantarii Achizitie bunuri de natura mijloace fixe
HOTARAREA NR. 70 / 23.03.2022 privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes, pentru anul 2021

HOTARAREA NR. 71 / 23.03.2022 privind aprobarea actualizarii R.O.F. al Centrului Educational de Zi pentru copilul cu nevoi sociale din cadrul S.P.A.S. Zemes

HOTARAREA NR. 72 / 23.03.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Zemes în domeniul privat al acesteia, a unor mijloace fixe, în vederea schimbarii destinatiei
HOTARAREA NR. 73 / 23.03.2022 privind schimbarea destinatiei unor imobile alate în domeniul public al Comunei Zemes

HOTARAREA NR. 74 / 23.03.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2022
HOTARAREA NR. 75 / 23.03.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare Zemes din comuna Zemes, judetul Bacau pâna la rambursarea/decontarea cheltuielilor din alocarile P.O.R.
HOTARAREA NR. 76 / 23.03.2022 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna Zemes, Judetul Bacau, obiectiv ce face parte din domeniul public al Comunei Zemes

HOTARAREA NR. 77 / 23.03.2022 privind dezmembrarea unui imobil alat în domeniul public al Comunei Zemes, în vederea înscrierii în cartea funciara
HOTARAREA NR. 78 / 23.03.2022 privind aprobarea majorarii contributiei pentru masa zilnica a prescolarilor de la Gradinita Voinicelul Zemes

SEDINTA DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2022

HOTARAREA NR. 53 / 28.02.2022 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut în contractul de concesiune nr. 1  din 01.08.2001 de la Munteanu St. Costica la Munteanu Cristina, domiciliata în Comuna Zemes, Judetul Bacau

HOTARAREA NR. 54 / 28.02.2022 privind aprobarea închirierii unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privata a UAT Comuna Zemes, d-nei Sârmaghi Alexandra Maria, domiciliata în comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 55 / 28.02.2022 privind aprobarea participarii Comunei Zemes la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto national 2020-2024, denumit generic Rabla Clasic, în vederea achizitionarii unui autoturism

HOTARAREA NR. 56 / 28.02.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Zemes, în Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de învatamânt preuniversitare de stat
HOTARAREA NR. 57 / 28.02.2022 privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute, în favoarea DELGAZ GRID S.A. asupra unor supraete de teren apartinând domeniului public al Comunei Zemes

HOTARAREA NR. 58 / 28.02.2022 privind constituirea la nivelul UAT Comuna Zemes a Comisiei Locale de Ordine Publica
HOTARAREA NR. 59 / 28.02.2022 privind aprobarea încetarii prin renuntare a Contractului de concesionare pasune nr. 3766/01.06.2012, încheiat între UAT Comuna Zemes si Asociatia Crescatorilor de Animale aJ, pasune ce apartine domeniului privat al Comunei Zemes
HOTARAREA NR. 60 / 28.02.2022 privind aprobarea Nota conceptuala si Tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza DALI pentru obiectivul de investitii Modernizare strada Schitului în sat Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau, obiectiv ce face parte din domeniul public al comunei Zemes

HOTARAREA NR. 61 / 28.02.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Hotu Milica, domiciliata în satul Bolatau, comuna Zemes, în vederea efectuarii operatiei de virectomie la ochi

HOTARAREA NR. 62 / 28.02.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Zemes în comisia pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Zemes, pentru activitatea anuala desfasurata


SEDINTA DIN DATA DE 10 FEBRUARIE 2022

HOTARAREA NR. 23 / 10.02.2022 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Zemes, pentru sedintele din lunile februarie, martie si aprilie 2022

HOTARAREA NR. 24 / 10.02.2022 privind aprobarea modificarii structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zemes si serviciilor subordonate
HOTARAREA NR. 25 / 10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2022
HOTARAREA NR. 26 / 10.02.2022 privind modificarea HCL 133/17.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zemes si serviciilor subordonate

HOTARAREA NR. 27 / 10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al ACS Gloria Zemes pentru anul 2022
HOTARAREA NR. 28 / 10.02.2022 privind actualizarea Organigramei si a Statului Nominal de personal al ACS Gloria Zemes

HOTARAREA NR. 29 / 10.02.2022 privind aprobarea constituirii fondului de rezerva bugetara pe anul 2022

HOTARAREA NR. 30 / 10.02.2022 privind aprobarea utilizarii de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 pentru plata sumelor, conform sentintei civile nr. 497/01.04.2021 pronuntata de Judecatoria Moinesti în dosarul nr. 1847/260/2020 ramasa definitiva si irevocabila

HOTARAREA NR. 31 / 10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare Zemes din comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 32 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 cu destinatia achizitii bunuri de natura mijloace fixe, respectiv Masina pentru deszapezit, centrala termica pentru cladire Stadion, sistem de avertizare optico-acustica si centrale termice pentru cladirea Manastire Înaltarea Domnului

HOTARAREA NR. 33 / 10.02.2022 privind aprobarea încheierii unor contracte cadru de prestari servicii necesare functionarii activitatii ACS Gloria Zemes, pentru anul 2022

HOTARAREA NR. 34 / 10.02.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Zemes în domeniul privat al acesteia, a unor mijloace fixe, în vederea scoaterii din functiune si casarii

HOTARAREA NR. 35 / 10.02.2022 privind stabilirea cuantumului burselor acordate de Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare Zemes în semestrul II al anului scolar 2021-2022

HOTARAREA NR. 36 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Construire Dispensar medical, sat Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 37 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Modernizare str. Canus si reconfigurare pârâu Canus,  comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 38 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Amenajare curte si teren  din comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 39 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare înfiintare retea de alimentare cu apa potabila (inclusiv bransamente, cu sursa proprie de apa si hidranti exteriori) si anfiintare retea de canalizare menajera cu microstatii de epurare în satul Bolatau din comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 40 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Demolare cladire biblioteca din comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 41 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 cu destinatia achizitie mijloc fix - Autototurism din capitolul 5102 Administratie

HOTARAREA NR. 42 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Construire centru medical multifunctional sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 43 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei în cladirea Școlii Mihai Eminescu localitatea Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 44 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Escapada Zemes Parc si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 45 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare  RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 46 / 10.02.2022 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2022 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Statii de reîncarcare pentru vehicule electrice în Comuna Zemes si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 47 / 10.02.2022 privind modificarea HOTARARII NR. 203 / 13.12.2021 privind predarea catre M.L.P.D.A. prin C.N.I. S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor în vederea executarii obiectivului de investitii Construire centru medical multifunctional sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 48 / 10.02.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Construire centru medical multifunctional sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau - faza SF

HOTARAREA NR. 49 / 10.02.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Diac Gabriel reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea fratelui sau Diac Mihai, fost beneficiar de ajutor social

HOTARAREA NR. 50 / 10.02.2022 privind aprobarea Actului aditional nr. 4 la documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Bacau

HOTARAREA NR. 51 / 10.02.2022 privind analiza solicitarii de prelungire a Contractului de concesionare pasune nr. 3766/01.06.2012, încheiat între UAT Comuna Zemes si Asociatia Crescatorilor de Animale - aJ, pasune ce apartine domeniului privat al Comunei Zemes, judetul Bacau, contract ce înceteaza de drept prin expirarea duratei pentru care a fost încheiat

HOTARAREA NR. 52 / 10.02.2022 privind aprobarea încetarii prin renuntare a Contractului de concesionare pasune nr. 3758/01.06.2012, încheiat între UAT Comuna Zemes si ACA Capra Zemeseana aJ, pasune ce apartine domeniului privat al Comunei Zemes

SEDINTA DIN DATA DE 31 IANUARIE 2022
HOTARAREA NR. 12 / 31.01.2022 privind aprobarea închirierii unei camere din imobilul Bloc Productie, proprietate privata a UAT Comuna Zemes, d-lui Rotaru Constantin, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 13 / 31.01.2022 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 7105/11.09.2017, încheiat între UAT Comuna Zemes si d-na Rotaru Catalina Petronela, domiciliata în comuna Zemes, judetul Bacau, având ca obiect închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privata a UAT Comuna Zemes

HOTARAREA NR. 14 / 31.01.2022 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut în contractul de concesiune nr. 737/09.03.1994, de la S.C. ROVINGCOM S.R.L. la domnul Apostolescu Ionut, domiciliat în mun. Moinesti

HOTARAREA NR. 15 / 31.01.2022 privind însusirea expertizei tehnice întocmita pentru imobilul Cladire Biblioteca, ce apartine domeniului public al Comunei Zemes, judetul Bacau, situata în intravilanul comunei Zemes, pe Strada Principala, nr. 128

HOTARAREA NR. 16 / 31.01.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al imobilului Cladire Biblioteca, cu numar inventar 1513, în vederea scoaterii din functiune si demolarii acesteia

HOTARAREA NR. 17 / 31.01.2022 privind concesionarea directa a unui teren apartinând domeniului privat al Comunei Zemes catre LIMPEZIA SOR S.R.L.

HOTARAREA NR. 18 / 31.01.2022 privind aprobarea închirierii unei camere din imobilul Locuinte de necesitate, proprietate publica a UAT Comuna Zemes, d-lui Marian Gheorghe, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 19 / 31.01.2022 privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate la nivelul Comunei Zemes, pentru perioada 2022-2024

HOTARAREA NR. 20 / 31.01.2022 privind aprobarea Programului de masuri ce vizeaza îmbunatatirea activitatii de gospodarire si înfrumusetare a Comunei Zemes pentru anul 2022

HOTARAREA NR. 21 / 31.01.2022 privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local care vor fi efectuate în anul 2022, cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARAREA NR. 22 / 31.01.2022 privind aprobarea asocierii de principiu dintre Judetul Bacau si Comuna Zemes în vederea finantarii si realizarii în comun a obiectivului de investitii Escapada Zemes Parc

SEDINTA DIN DATA DE 17 IANUARIE 2022

HOTARAREA NR. 11 / 17.01.2022 privind aprobarea indicilor de indexare pentru anul 2022

 SEDINTA DIN DATA DE 13 IANUARIE 2022
HOTARAREA NR. 5 / 13.01.2022 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Zemes, pentru anul 2022
HOTARAREA NR. 6 / 13.01.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare Statii de reîncarcare pentru vehicule electrice în Comuna Zemes si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 7 / 13.01.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltar, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare Construire Dispensar medical, sat Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 8 / 13.01.2022 privind aprobarea Programului de investitii publice în continuare, pâna la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2022
HOTARAREA NR. 9 / 13.01.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltar, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare din Comuna Zemes Judetul Bacau, proiect finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
HOTARAREA NR. 10 / 13.01.2022 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltar, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare din Comuna Zemes Judetul Bacau, proiect finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR),reprezentând valoarea de cofinantare eligibila a beneficiarului

 SEDINTA DIN DATA DE 04 IANUARIE 2022
HOTARAREA NR. 1 / 04.01.2022 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2021, pentru acoperirea temporara a golului de casa, provenit din decalajul între veniturile si cheltuielile anului 2022, pentru sectiunea de functionare
HOTARAREA NR. 2 / 04.01.2022 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al Comunei Zemes a deficitului sectiunii de dezvoltare la data 31.12.2021
HOTARAREA NR. 3 / 04.01.2022 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din Comuna Zemes ce vor functiona în anul scolar 2022-2023

HOTARAREA NR. 4 / 04.01.2022 privind aprobarea modificarii structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate
2021

SEDINTA DIN DATA DE 06 IANUARIE 2021


HOTARAREA NR. 1 / 06.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2020, pentru acoperirea temporara a golului de casa, provenit din decalajul între veniturile si cheltuielile anului 2021, pentru sectiunea de functionare

 SEDINTA DIN DATA DE 21 IANUARIE 2021


HOTARAREA NR. 2 / 21.01.2021 privind aprobarea indicilor de indexare pentru anul 2021

   SEDINTA DIN DATA DE 29 IANUARIE 2021


HOTARAREA NR. 3 / 29.01.2021 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din comuna Zemes, ce vor functiona în anul scolar 2021 - 2022


HOTARAREA NR. 4 / 29.01.2021 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local care vor fi efectuate în anul 2021, cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat


HOTARAREA NR. 5 / 29.01.2021 privind aprobarea Programului de masuri ce vizeaza îmbunatatirea activitatii de gospodarire si înfrumusetare a Comunei Zemes, pe anul 2021


HOTARAREA NR. 6 / 29.01.2021 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a UAT Comuna Zemes, pentru anul 2021


HOTARAREA NR. 7 / 29.01.2021 privind aprobarea modificarii structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate


HOTARAREA NR. 8 / 29.01.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta


HOTARAREA NR. 9 / 29.01.2021 privind aprobarea Programului de investitii publice în continuare, pâna la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2021


HOTARAREA NR. 10 / 29.01.2021 privind aprobarea actualizarii notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuiel, pentru obiectivul de investitii Proiectare demolare camin cultural, comuna Zemes, judetul Bacau


HOTARAREA NR. 11 / 29.01.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2020, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare demolare camin cultural, comuna Zemes, judetul Bacau


HOTARAREA NR. 12 / 29.01.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2020, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Sistem de supraveghere video, comuna Zemes, judetul Bacau


HOTARAREA NR. 13 / 29.01.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2020, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A, comuna Zemes, judetul Bacau


HOTARAREA NR. 14 / 29.01.2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Zemes în comisia pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Zemes, pentru activitatea desfasurata în anul 2020


 SEDINTA DIN DATA DE 24 FEBRUARIE 2021


HOTARAREA NR. 15 / 24.02.2021 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Zemes, pentru sedintele din lunile februarie, martie si aprilie 2021

HOTARAREA NR. 16 / 24.02.2021 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Comunei Zemes, ca organ cu atributii în protectia copilului


HOTARAREA NR. 17 / 24.02.2021 privind actualizarea Programului de Investitii Publice în continuare, pâna la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pe anul 2021


HOTARAREA NR. 18 / 24.02.2021 privind modificarea HOTARARII NR. 209 / 10.11.2020 privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor în vederea executarii obiectivului de investitii Reabilitare, modernizare si dotare cladire dispensar si farmacie din Comuna Zemes, judetul Bacau


HOTARAREA NR. 19 / 24.02.2021 privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes, pentru anul 2020


HOTARAREA NR. 20 / 24.02.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2020, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A comuna Zemes, judetul Bacau


HOTARAREA NR. 21 / 24.02.2021 privind aprobarea actualizarii notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuiel, pentru obiectivul de investitii Proiectare construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A comuna Zemes, judetul Bacau


HOTARAREA NR. 22 / 24.02.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2020, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Stefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacau


HOTARAREA NR. 23 / 24.02.2021 privind însusirea de catre Consiliul local al Comunei Zemes a constatarilor si masurilor stabilite de Camera de conturi Bacau prin Raportul de follow-up nr. 127/2021


HOTARAREA NR. 24 / 24.02.2021 privind modificarea HOTARARII NR. 223 / 20.11.2020 privind însusirea documentatiei cadastrale si atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Zemes a unor imobile constituite din terenuri, situate în extravilanul Comunei Zemes


HOTARAREA NR. 25 / 24.02.2021 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 1898/1994


HOTARAREA NR. 26 / 24.02.2021 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 1788/1994


HOTARAREA NR. 27 / 24.02.2021 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 1800/1994


HOTARAREA NR. 28 / 24.02.2021 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 1074/1996


HOTARAREA NR. 29 / 24.02.2021 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 1897/1994


HOTARAREA NR. 30 / 24.02.2021 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 1789/1994


HOTARAREA NR. 31 / 24.02.2021 privind modificarea prin act aditional a contractului de închiriere nr. 5795/2005


HOTARAREA NR. 32 / 24.02.2021 privind modificarea prin act aditional a contractului de închiriere nr. 1273/2005


HOTARAREA NR. 33 / 24.02.2021 privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de închiriere nr. 1080/2011


HOTARAREA NR. 34 / 24.02.2021 privind modificarea HOTARARII NR. 259 / 15.12.2020 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica cu strigare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Zemes, pentru anul 2020 - transa 3 


HOTARAREA NR. 35 / 24.02.2021 privind  însusirea documentatiei cadastrale si atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Zemes a unor imobile constituite din teren, situate în intravilanul Comunei Zemes


 SEDINTA DIN DATA DE 26 MARTIE 2021


HOTARAREA NR. 36 / 26.03.2021 privind aprobarea modificarii structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes 

HOTARAREA NR. 37 / 26.03.2021 privind modificarea HOTARARII NR. 237 / 15.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în anul 2021, la nivelul Comunei Zemes


HOTARAREA NR. 38 / 26.03.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui imobil - teren în supraata de 3662 mp având numar cadastral 525, înscris în cartea funciara a Comunei Zemes, judetul Bacau


HOTARAREA NR. 39 / 26.03.2021 privind concesionarea prin licitatie publica a unor supraete de teren ce apartin domeniului privat al Comunei Zemes


SEDINTA DIN DATA DE 16 APRILIE 2021


HOTARAREA NR. 40 / 16.04.2021 privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 8115/29.08.2019

HOTARAREA NR. 41 / 16.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2021


HOTARAREA NR. 42 / 16.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a ACS Gloria Zemes pentru anul 2021


HOTARAREA NR. 43 / 16.04.2021 privind aprobarea constituirii fondului de rezerva bugetara pe anul 2021


HOTARAREA NR. 44 / 16.04.2021 privind aprobarea modificarii structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate


HOTARAREA NR. 45 / 16.04.2021 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2021 la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB


HOTARAREA NR. 46 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2021 cu destinatia Achizitie si montaj a unor bunuri de natura mijloace fixe, respectiv centrala termica pentru cladirea Școlii Mihai Eminescu Zemes, cladire ce face parte din inventarul domeniului public al comunei Zemes


HOTARAREA NR. 47 / 16.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, pentru obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Stefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacau


HOTARAREA NR. 48 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2021 pentru finantarea obiectivului de investitii Demolare Camin Cultural din comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli


HOTARAREA NR. 49 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2021 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Reabilitare modernizare si dotare cladire dispensar si farmacie din comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli


HOTARAREA NR. 50 / 16.04.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Demolare Camin Cultural din comuna Zemes, judetul Bacau


HOTARAREA NR. 51 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2021 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Construire sala de sport cu tribuna 180 de locuri sat Zemes, nr.18, comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli


HOTARAREA NR. 52 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2021 pentru finantarea obiectivului de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A în Comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli


HOTARAREA NR. 53 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2021 în vederea achizitionarii obiectivului de investitii Sistem de supraveghere video


HOTARAREA NR. 54 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2021 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Modernizare str, Canus si  reconfigurare pârâu Canus, comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli


HOTARAREA NR. 55 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2021 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Înfiintare retea de alimentare cu apa potabila (inclusiv bransamente, cu sursa proprie de apa si hidranti exteriori) si înfiintare retea de canalizare menajera cu microstatii de epurare în satul Bolatau din comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli


HOTARAREA NR. 56 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2021 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind  necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli


HOTARAREA NR. 57 / 16.04.2021 privind aprobarea regulamentului referitor la conditiile în care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a comunei Zemes, în vederea construirii, instalarii, întretinerii, înlocuirii ori mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura fizica necesare sustinerii acestora


HOTARAREA NR. 58 / 16.04.2021 privind acordarea din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2021 a unui sprijin financiar Parohiei Nasterea Maicii Domnului Tazlau Zemes, în vederea realizarii unor lucrari


HOTARAREA NR. 59 / 16.04.2021 privind modificarea HOTARARII NR. 133 / 17.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate


HOTARAREA NR. 60 / 16.04.2021 privind aprobarea modelului cadru al contractului de asociere privind finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru anul 2021


HOTARAREA NR. 61 / 16.04.2021 privind actualizarea cuantumului si a numarului de burse acordate de Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare în anul scolar 2020-2021


HOTARAREA NR. 62 / 16.04.2021 privind acordarea dreptului de acces furnizorului de comunicatii electronice ORANGE ROMÂNIA S.A. asupra unei supraete de teren apartinând domeniului public al Comunei Zemes, situate în satul Bolatau,Comuna Zemes, pentru instalarea unei centrale de fibra optica


HOTARAREA NR. 63 / 16.04.2021 privind aprobarea constituirii dreptului de acces furnizorului de comunicatii electronice ORANGE ROMÂNIA S.A. asupra unor supraete de teren apartinând domeniului public al Comunei Zemes


HOTARAREA NR. 64 / 16.04.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2020, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Modernizare strazi în Comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli


HOTARAREA NR. 65 / 16.04.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2020, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Demolare Camin Cultural din Comuna Zemes


HOTARAREA NR. 66 / 16.04.2021 pentru modificarea HOTARARII NR. 22 / 24.02.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2020, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Stefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacau


HOTARAREA NR. 67 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2021 pentru finantarea obiectivului de investitii Amenajare trotuare în Comuna Zemes, judetul Bacau


HOTARAREA NR. 68 / 16.04.2021 privind acordarea din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2021 a unui sprijin financiar Parohiei Chilii Zemes, în vederea realizarii unor lucrari la Biserica Sf. Ilie Bolatau


SEDINTA DIN DATA DE 23 APRILIE 2021


HOTARAREA NR. 69 / 23.04.2021 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza S.F. pentru obiectivul de investitii Proiectare Înfiintare retea de alimentare cu apa potabila (inclusiv bransamente, cu sursa proprie de apa si hidranti exteriori) si înfiintare retea de canalizare menajera cu microstatii de epurare în satul Bolatau din comuna Zemes, judetul Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 17 MAI 2021


HOTARAREA NR. 70 / 17.05.2021 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Zemes, pentru sedintele din lunile mai, iunie si iulie 2021
HOTARAREA NR. 71 / 17.05.2021 privind concesionarea prin licitatie publica a urmatoarelor supraete de teren: 25 mp teren situat în intravilanul satului Zemes, zona strada Complex, 60 mp teren situat în intravilanul satului Zemes, zona strada Complex, terenuri ce apartin domeniului privat al Comunei Zemes

HOTARAREA NR. 72 / 17.05.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut în contractul de concesiune nr. 1696 / 03.04.2006, de la SC ZEDUPAN SRL la domnul Dudau Costel, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 73 / 17.05.2021 privind transmiterea dreptului de închiriere prevazut în contractul de închiriere nr. 5795 / 14.12.2005, de la SC ZEDUPAN SRL la domnul Dudau Costel, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 74 / 17.05.2021 privind acceptarea ofertei de sponsorizare facuta de OMV Petrom SA, în favoarea UAT Comuna Zemes, pentru imobilul Sediu Mentenanta Zemes (fost Sediu Schela Zemes) - cladire zid (P+1), situat în Comuna Zemes, strada Principala, nr. 200, având numar cadastral 60983-C1

HOTARAREA NR. 75 / 17.05.2021 privind aprobarea închirierii unei camere din imobilul Bloc Productie, proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului David Cristian-Nicolae, domiciliat în Comuna Zemes, Judetul Bacau

HOTARAREA NR. 76 / 17.05.2021 privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes, pentru trimestrul I - 2021

HOTARAREA NR. 77 / 17.05.2021 privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes si respectiv al ACS Gloria Zemes, pe anul 2021

HOTARAREA NR. 78 / 17.05.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut în contractul nr. 4161 / 11.09.2006
HOTARAREA NR. 79 / 17.05.2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 7104 / 11.09.2017
HOTARAREA NR. 80 / 17.05.2021 privind schimbarea titularului din contractul de închiriere nr. 3996 / 10.05.2017, pentru supraata cu destinatie de locuinta din imobilul Bloc Productie, alat în proprietatea privata a UAT Comuna Zemes

HOTARAREA NR. 81 / 17.05.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut în contractele de concesiune nr. 1204 / 18.08.1995, respectiv nr. 6915 / 01.09.2014
HOTARAREA NR. 82 / 17.05.2021 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unui spatiu compartimentat ce face parte din imobilul piata Zemes, proprietate publica a Comunei Zemes, în scopul desfasurarii de activitati economice

HOTARAREA NR. 83 / 17.05.2021 privind aprobarea caietului de sarcini si efectuarea lucrarilor de Reparatii curente sant strada Stejarului, Comuna Zemes, judetul Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 28 IUNIE 2021


HOTARAREA NR. 84 / 28.06.2021 privind aprobarea parteneriatului ACS Gloria Zemes cu ACS Rally Spirit Onesti pentru desfasurarea etapei a XI-a a Raliului Moldovei 2021

HOTARAREA NR. 85 / 28.06.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta

HOTARAREA NR. 86 / 28.06.2021 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar alate în patrimoniul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes

HOTARAREA NR. 87 / 28.06.2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 2092 / 16.03.2015
HOTARAREA NR. 88 / 28.06.2021 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aerente Programului pentru scoli al României în perioada 2021 - 2023
HOTARAREA NR. 89 / 28.06.2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Comuna Zemes, pentru sedinta AGA ADIB si pentru sedinta AGA SC CRAB SA Bacau din data de 28 iunie 2021
HOTARAREA NR. 90 / 28.06.2021 privind modificarea HOTARARII NR. 74 / 17.05.2021 privind acceptarea ofertei de sponsorizare facuta de OMV Petrom SA, în favoarea UAT Comuna Zemes, pentru imobilul Sediu Mentenanta Zemes (fost Sediu Schela Zemes) - cladire zid (P+1), situat în Comuna Zemes, strada Principala, nr. 200, având numar cadastral 60983-C1
SEDINTA DIN DATA DE 06 IULIE 2021

HOTARAREA NR. 91 / 06.07.2021 privind  acordarea unui ajutor de urgenta

HOTARAREA NR. 92 / 06.07.2021 privind acordarea de la plata chiriei pentru locuinta proprietate privata a comunei Zemes, situata în blocul Foraj, din satul Zemes, strada Principala, nr. 325, comuna Zemes, domnului Popa Cornel, domiciliat în comuna Zemes - chirias în locuinta în cauza

HOTARAREA NR. 93 / 06.07.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2020, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 94 / 06.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2021

HOTARAREA NR. 95 / 06.07.2021 privind aprobarea caietului de sarcini în vederea efectuarii de lucrari de Reparatii curente rigola betonata în zona strada Schitului din comuna Zemes, judetul Bacau
HOTARAREA NR. 96 / 06.07.2021 privind aprobarea caietului de sarcini în vederea efectuarii de lucrari de Reparatii curente sant betonat strada Azilului din comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 97 / 06.07.2021 privind aprobarea caietului de sarcini si utilizarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2021 în vederea efectuarii de lucrari de Reparatie curenta Pod Foale din comuna Zemes, judetul Bacau
SEDINTA DIN DATA DE 28 IULIE 2021

HOTARAREA NR. 98 / 28.07.2021 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Dudau Costel si vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Zemes
HOTARAREA NR. 99 / 28.07.2021 privind  aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes pentru trimestrul II - 2021

HOTARAREA NR. 101 / 28.07.2021 privind  dezmembrarea unui imobil alat în domeniul public al comunei Zemes, în vederea înscrierii în cartea funciara

HOTARAREA NR. 105 / 28.07.2021 privind însusirea Raportului de evaluare pentru stabilirea valorii imobilului Zid de sprijin în supraata de 500 mp apartinând domeniului public al Comunei Zemes

HOTARAREA NR. 110 / 28.07.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut în Contractul de concesiune nr. 1267 din 21.10.1997 
HOTARAREA NR. 111 / 28.07.2021 privind  primirea UAT Beresti Bistrita în calitate de membru al ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia

HOTARAREA NR. 112 / 28.07.2021 privind trecerea din domeniul public al Comunei Zemes în domeniul privat al acestuia a unor bunuri - mijloace fixe, pentru scoaterea din functiune în vederea casarii si aprobarea casarii unor obiecte de inventar alate în patrimoniul UAT Comuna Zemes

HOTARAREA NR. 113 / 28.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2021

HOTARAREA NR. 114 / 28.07.2021 privind aprobarea modificarii structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate
HOTARAREA NR. 115 / 28.07.2021 privind aprobarea scoaterii din functiune ca urmare a demolarii imobilului - constructie Camin Cultural (cladire Club Zemes), situat pe strada Principala, nr. 313, sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 116 / 28.07.2021 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii unor obiecte de inventar alate în patrimoniul ACS GLORIA ZEMEȘ
HOTARAREA NR. 117 / 28.07.2021 privind aprobarea caietului de sarcini si utilizarea de sume din bugetul ACS GLORIA ZEMEȘ pentru anul 2021 în vederea efectuarii de lucrari de Reparatii curente cladire stadion

HOTARAREA NR. 118 / 28.07.2021 privind predarea în administrare catre ACS GLORIA ZEMEȘ a terenului în supraata de 3720 mp, alat în proprietatea privata a Comunei Zemes, identificat cu nr. cadastral 622902, situate pe strada Principala, nr. 347
HOTARAREA NR. 119 / 28.07.2021 privind aprobarea modelului cadru al contractului de asociere  privind finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru anul 2021
HOTARAREA NR. 120 / 28.07.2021 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare în vederea eliberarii documentatiei economice faza DALI pentru obiectivul de investitii Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei în cladirea Școlii Mihai Eminescu - Loc. Zemes, Comuna Zemes, Jud. Bacau
HOTARAREA NR. 121 / 28.07.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2021 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei în cladirea Școlii Mihai Eminescu - Loc. Zemes, Comuna Zemes, Jud. Bacau
SEDINTA DIN DATA DE 11 AUGUST 2021

HOTARAREA NR. 122 / 11.08.2021 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Zemes, pentru sedintele din lunile august, septembrie si octombrie 2021
HOTARAREA NR. 123 / 11.08.2021 privind obligatiile si responsabilitatile care revin institutiilor publice, agentilor economici, cetatenilor, pentru buna gospodarire a comunei Zemes si respectarea conditiilor de mediu, precum si stabilirea sanctiunilor

HOTARAREA NR. 124 / 11.08.2021 privind concesionarea prin licitatie publica a urmatoarelor supraete de teren: 25 mp teren situat în intravilanul satului Zemes, zona strada Complex; 4913 mp teren situat în intravilanul comunei Zemes, zona strada Lacului, terenuri ce apartin domeniului privat al Comunei Zemes

HOTARAREA NR. 125 / 11.08.2021 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a Spatiului nr. , în supraata de 16,03 mp si Spatiului nr. 4 în supraata de 16,03 mp, boxe compartimentate ce fac parte din imobilul Piata Zemes, proprietate publica a Comunei Zemes, în scopul desfasurarii de activitati de comert / servicii
HOTARAREA NR. 126 / 11.08.2021 privind însusirea documentatiei cadastrale si atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Zemes a unor imobile constituite din teren, situate în intravilanul Comunei Zemes
HOTARAREA NR. 127 / 11.08.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2021 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei în cladirea Școlii Mihai Eminescu - Loc. Zemes, Comuna Zemes, Jud. Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 128 / 11.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2021
SEDINTA DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2021

HOTARAREA NR. 129 / 14.09.2021 pentru modificarea HOTARARII NR. 207 / 05.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Zemes
HOTARAREA NR. 130 / 14.09.2021 privind aprobarea modificarii structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate

HOTARAREA NR. 131 / 14.09.2021 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica cu strigare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Zemes, pentru anul 2021 - transa 1

HOTARAREA NR. 132 / 14.09.2021 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Zemes, ca membru în Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes, pentru anul scolar 2021-2022

HOTARAREA NR. 133 / 14.09.2021 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Zemes, ca membru în Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii în mediul scolar si de promovare a interculturalitatii, din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes, pentru anul scolar 2021-2022
HOTARAREA NR. 134 / 14.09.2021 privind desemnarea a doi reprezentanti din partea Consiliului Local al Comunei Zemes, ca membri în Consiliul de administratie al Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes, pentru anul scolar 2021-2022
HOTARAREA NR. 135 / 14.09.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut în Contractul de concesiune nr. 1696 / 03.04.2006
HOTARAREA NR. 136 / 14.09.2021 privind schimbarea titularului Contractului de închiriere nr. 5795 / 14.12.2005
HOTARAREA NR. 137 / 14.09.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut în Contractul de concesiune nr. 1266 / 01.08.1996
HOTARAREA NR. 138 / 14.09.2021 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici, faza DALI pentru obiectivul de investitii RK DC 180 A km 0+000 la km 6+700 în Comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 139 / 14.09.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2021 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Construire centru medical multifunctional în Comuna Zemes, Judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli

HOTARAREA NR. 140 / 14.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2021
HOTARAREA NR. 141 / 14.09.2021 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza S.F. pentru obiectivul de investitii Construire centru medical multifunctional în Comuna Zemes, Judetul Bacau
SEDINTA DIN DATA DE 28 SEPTEMBRIE 2021

HOTARAREA NR. 142 / 28.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2021
HOTARAREA NR. 143 / 28.09.2021 privind aprobarea închirierii unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privata a UAT Comuna Zemes, doamnei Rotaru Florina Viorica, domiciliata în Comuna Zemes, Judetul Bacau  
HOTARAREA NR. 144 / 28.09.2021 privind schimbarea titularului din contractul de închiriere nr. 3997 / 10.05.2017, pentru supraata cu destinatie de locuinta din imobilul Bloc Productie, alat în proprietatea privata a UAT Comuna Zemes  
HOTARAREA NR. 145 / 28.09.2021 privind utilizarea de sume din bugetul Comunei Zemes, pentru anul 2021, în vederea acoperirii deficitului între veniturile realizate si taxa de salubritate datorata, catre ADIS Bacau 
HOTARAREA NR. 146 / 28.09.2021 privind participarea Comunei Zemes la Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei în cladirile publice si pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei în cladirea Școlii Mihai Eminescu - Loc. Zemes, Comuna Zemes, Jud. Bacau
SEDINTA DIN DATA DE 25 OCTOMBRIE 2021

HOTARAREA NR. 147 / 25.10.2021 privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes pentru trimestrul III - 2021

HOTARAREA NR. 148 / 25.10.2021 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 4734 din 17.07.2013, încheiat între UAT Comuna Zemes si domnul Sârmachi Marius Daniel, având ca obiect închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privata a UAT Comuna Zemes
HOTARAREA NR. 149 / 25.10.2021 privind asocierea UAT Comuna Zemes cu Judetul Bacau în vederea extinderii capacitatii de colectare a deseurilor

HOTARAREA NR. 150 / 25.10.2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Comuna Zemes pentru sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. CRAB S.A. din data de 03.11.2021
HOTARAREA NR. 151 / 25.10.2021 privind aprobarea si completarea preturilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apa si de canalizare

HOTARAREA NR. 152 / 25.10.2021 privind aprobarea modificarii Anexei X (Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 556/2006/29.11.2021
HOTARAREA NR. 153 / 25.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2021
HOTARAREA NR. 154 / 25.10.2021 privind modificarea prin Act aditional a Contractului de concesiune nr. 3666 din 06.06.2013, încheiat între domnul Constantinescu Lucian si UAT Comuna Zemes
HOTARAREA NR. 155 / 25.10.2021 privind modificarea prin Act aditional a Contractului de închiriere nr. 3999 din 10.05.2017, încheiat între UAT Comuna Zemes si domnul Feraru Mihai, având ca obiect închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privata a UAT Comuna Zemes
HOTARAREA NR. 156 / 25.10.2021 privind modificarea prin Act aditional a Contractului de închiriere nr. 3623 din 10.05.2018, încheiat între UAT Comuna Zemes si doamna Sârmachi Carmen, având ca obiect închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privata a UAT Comuna Zemes

HOTARAREA NR. 157 / 25.10.2021 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2021 cu destinatia Achizitie bunuri de natura mijloace fixe, respectiv motoferastrau telescopic pentru îngrijirea copacilor si centrala termica - Statie de Apa Foale

HOTARAREA NR. 158 / 25.10.2021 privind utilizarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2021 în vederea efectuarii de lucrari de Reparatii curente sant betonat str. Azilului din Comuna Zemes, Judetul Bacau
HOTARAREA NR. 159 / 25.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si devizul estimativ pentru obiectivul de investitii RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemes, Comuna Zemes, Judetul Bacau, pentru finantarea acestuia în cadrul Programului National de investitii Anghel Saligny 
SEDINTA DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2021

HOTARAREA NR. 160 / 10.11.2021 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Zemes, pentru sedintele din lunile noiembrie si decembrie 2021 si ianuarie 2022

HOTARAREA NR. 161 / 10.11.2021 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza S.F. pentru obiectivul de investitii Statii de reîncarcare pentru vehicule electrice în Comuna Zemes

HOTARAREA NR. 162 / 10.11.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2021 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Statii de reîncarcare pentru vehicule electrice în Comuna Zemes si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 163 / 10.11.2021 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2021 pentru obiectivul de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A în Comuna Zemes, Judetul Bacau
HOTARAREA NR. 164 / 10.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2021
HOTARAREA NR. 165 / 10.11.2021 privind aprobarea listei cuprinzând solicitantii îndreptatiti sa primeasca locuinta sociala (transa a V-a) în imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate din Comuna Zemes
HOTARAREA NR. 166 / 10.11.2021 privind aprobarea caietului de sarcini si efectuarea lucrarilor de Reparatii curente Dispensar Uman, Comuna Zeme, Judetul Bacau
SEDINTA DIN DATA DE 24 NOIEMBRIE 2021

HOTARAREA NR. 167 / 24.11.2021 privind însusirea de catre Consiliul Local al Comunei Zemes a constatarilor si masurilor stabilite de Camera de Conturi Bacau prin Raportul de audit financiar nr. 44271/15.102021 împreuna cu Decizia nr. 36 / 28.10.2021
HOTARAREA NR. 168 / 24.11.2021 privind acordarea unor pachete cadou scolarilor si prescolarilor din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes, cu ocazia sarbatorilor de iarna 2021

HOTARAREA NR. 169 / 24.11.2021 privind stabilirea cuantumului si a numarului de burse acordate de Scoala Stefan cel Mare Zemes în anul scolar 2021-2022

HOTARAREA NR. 170 / 24.11.2021 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a Spatiului nr. 2, în supraata de 18,81 mp boxa compartimentata ce face parte din imobilul Piata Modârzau, proprietate publica a Comunei Zemes, în scopul desfasurarii de activitati de comert / servicii
HOTARAREA NR. 171 / 24.11.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut în contractul 2450/23.05.2005
HOTARAREA NR. 172 / 24.11.2021 privind aprobarea încheierii unui numar de doua contracte de închiriere pentru locuintele din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a Comunei Zemes

HOTARAREA NR. 173 / 24.11.2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Comuna Zemes pentru sedinta AGA a S.C. CRAB S.A. din data de 06.12.2021
HOTARAREA NR. 174 / 24.11.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Iacobus Lidia Carmen, reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea domnului Feraru Mihai, fost beneficiar de ajutor social

HOTARAREA NR. 175 / 24.11.2021 privind  acordarea unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru 2 familii din Comuna Zemes care împlinesc 50 de ani de casatorie pâna la 31.12.2021
HOTARAREA NR. 176 / 24.11.2021 privind alocarea de sume din bugetul local al Comunei Zemes pentru anul 2021 în vederea organizarii si desfasurarii activitatilor festive prilejuite de Sarbatorile de iarna 2021

HOTARAREA NR. 177 / 24.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2021
HOTARAREA NR. 178 / 24.11.2021 privind alocarea de sume din bugetul local al Comunei Zemes pentru anul 2021 în vederea realizarii obiectivului de investitii Expertiza tehnica la imobilul Cladire Biblioteca, ce apartine domeniului public al Comunei Zemes si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli

HOTARAREA NR. 179 / 24.11.2021 privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 600/27.01.2017
SEDINTA DIN DATA DE 13 DECEMBRIE 2021

HOTARAREA NR. 180 / 13.12.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în anul 2022, la nivelul Comunei Zemes

HOTARAREA NR. 181 / 13.12.2021 privind stabilirea taxelor si tarifelor altele decât cele prevazute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal aplicabile în anul 2022, la nivelul Comunei Zemes
HOTARAREA NR. 182 / 13.12.2021 privind stabilirea taxei speciale de salubritate, pentru persoanele fizice si juridice, aplicabile pe raza UAT Comuna Zemes, pentru anul 2022
HOTARAREA NR. 183 / 13.12.2021 privind stabilirea taxelor speciale aplicabile în anul 2022, la nivelul Comunei Zemes
HOTARAREA NR. 184 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Complex, nr. 8, proprietate a SC DELGAZ GRID SA 

HOTARAREA NR. 185 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Tazlaului, nr. 11, proprietate a SC DELGAZ GRID SA

HOTARAREA NR. 186 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 162 H, proprietate a SC METEXBIG SA

HOTARAREA NR. 187 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 40, proprietate a SC METEXBIG SA

HOTARAREA NR. 188 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Tazlaului, nr. 12, proprietate a SC OMV PETROM SA

HOTARAREA NR. 189 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Sondorului, nr. 11, proprietate a SC OMV PETROM SA

HOTARAREA NR. 190 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 102, proprietate a SC OMV PETROM SA

HOTARAREA NR. 191 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 363, proprietate a SC OMV PETROM SA

HOTARAREA NR. 192 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Complex, nr. 13, proprietate a SC OMV PETROM SA

HOTARAREA NR. 193 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Tazlaului, nr. 90, proprietate a SC OMV PETROM SA

HOTARAREA NR. 194 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 202, proprietate a SC OMV PETROM SA

HOTARAREA NR. 195 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 353A, proprietate a SC OMV PETROM SA

HOTARAREA NR. 196 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Pinului, nr. 9, proprietate a SC OMV PETROM SA

HOTARAREA NR. 197 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Teiului, nr. 16, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTARAREA NR. 198 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 149, proprietate a SC OMV PETROM SA
HOTARAREA NR. 199 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 82, proprietate a doamnei Achim Luminita Doina, domiciliata în municipiul Bucuresti, str. Alexandru Obreja

HOTARAREA NR. 200 / 13.12.2021 privind majorarea în anul 2022, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Humariei, nr. 2, proprietate a doamnei Petcu Mirela, domiciliata în comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 201 / 13.12.2021 privind actualizarea limitelor maxime ale creditelor bugetare privind cheltuielile cu utilitatile aerente locuintelor sociale închiriate care deservesc comunitatea sinistrata, ce se suporta din bugetul Comunei Zemes

HOTARAREA NR. 202 / 13.12.2021 privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute, în favoarea GELGAZ GRID S.A.  asupra unor supraete de teren apartinând domeniului public al Comunei Zemes

HOTARAREA NR. 203 / 13.12.2021 privind predarea catre M.L.P.D.A. prin C.N.I. S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor în vederea executarii obiectivului de investitii Construire centru medical multifunctional sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau 

HOTARAREA NR. 204 / 13.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici Construire centru medical multifunctional sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau  - faza S.F.
HOTARAREA NR. 205 / 13.12.2021 privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes, pentru trimestrul IV - 2021

HOTARAREA NR. 206 / 13.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2021
HOTARAREA NR. 207 / 13.12.2021 privind aprobarea modificarii structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate

HOTARAREA NR. 208 / 13.12.2021 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unui teren în supraata de 175 mp compus din 5 mp curti constructii si 170 mp teren neproductiv, ce apartine domeniului public al Comunei Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 209 / 13.12.2021 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza S.F. pentru obiectivul de investitii Construire centru medical multifunctional sat Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau, obiectiv ce va face parte din domeniul public al Comunei Zemes 
HOTARAREA NR. 210 / 13.12.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2021 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Construire centru medical multifunctional sat Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
HOTARAREA NR. 211 / 13.12.2021 privind modificarea HOTARARII NR. 169 / 24.11.2021 privind stabilirea cuantumului si a numarului de burse acordate de Scoala Stefan cel Mare Zemes în anul scolar 2021-2022
HOTARAREA NR. 212 / 13.12.2021 privind actualizarea Organigramei si a Statului nominal de personal al Asociatiei Club Sportiv Gloria Zemes

HOTARAREA NR. 213 / 13.12.2021 privind aprobarea caietului de sarcini si efectuarea lucrarilor de Decolmatare si amenajare torent Stadion, comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 214 / 13.12.2021 privind actualizarea numarului de burse acordate de Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare Zemes în anul scolar 2020-2021

HOTARAREA NR. 215 / 13.12.2021 privind aprobarea utilizarii de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2021 pentru plata sumelor, conform sentintei civile nr. 2022/06.12.2018 pronuntata de Judecatoria Moinesti în dosarul nr. 5973/260/2011 ramasa definitiva si irevocabila prin Decizia civila nr. 74/R/5.06.2019 pronuntata de Tribunalul Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 15 DECEMBRIE 2021
HOTARAREA NR. 216 / 13.12.2021 privind aprobarea caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrari de Reparatii curente Copertina Bloc Productie, comuna Zemes, judetul Bacau

HOTARAREA NR. 217 / 13.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2021
SEDINTA DIN DATA DE 27 DECEMBRIE 2021
HOTARAREA NR. 220 / 27.12.2021 privind actualizarea supraetelor de teren, reprezentând pasune si pasune împadurita, proprietate privata a Comunei Zemes, ca urmare a efectuarii masuratorilor cadastrale

HOTARAREA NR. 219 / 27.12.2021 privind utilizarea de sume din bugetul Comunei Zemes, pentru anul 2021, în vederea acoperirii deficitului între veniturile realizate si taxa de salubritate datorata, catre ADIS Bacau 

HOTARAREA NR. 218 / 27.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pentru anul 2021

Last Updated ( luni, 25 martie 2024 )