HOTARARI 2020 PDF Print E-mail
Documente - Hotarari ale Consiliului Local

SEDINTA DIN DATA DE 15.12.2020 • HOTARAREA NR. 239 / 15.12.2020 privind stabilirea taxelor si tarifelor altele decât cele prevazute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, aplicabile în anul 2021, la nivelul Comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 240 / 15.12.2020 privind stabilirea taxei speciale de salubritate, pentru persoanele fizice si juridice, aplicabile, pe raza UAT Comuna Zemes, pentru anul 2021

 • HOTARAREA NR. 241 / 15.12.2020 privind actualizarea limitelor maxime ale creditelor bugetare privind cheltuielile cu utilitatile aerente locuintelor sociale închiriate care deservesc comunitatea sinistrata, ce se suporta din bugetul Comunei Zemes 

 • HOTARAREA NR. 242 / 15.12.2020 privind majorarea în anul 2021, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Complex, nr. 8, proprietate a SC DELGAZ GRID SA 

 • HOTARAREA NR. 243 / 15.12.2020 privind majorarea în anul 2021, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Tazlaului, nr. 11, proprietate a SC DELGAZ GRID SA 

 • HOTARAREA NR. 244 / 15.12.2020 privind majorarea în anul 2021, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 162 H, proprietate a SC METEXBIG SA   

 • HOTARAREA NR. 245 / 15.12.2020 privind majorarea în anul 2021, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 40, proprietate a SC METEXBIG SA 

 • HOTARAREA NR. 246 / 15.12.2020 privind majorarea în anul 2021, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Tazlaului, nr. 12, proprietate a SC OMV PETROM SA   

 • HOTARAREA NR. 247 / 15.12.2020 privind majorarea în anul 2021, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Sondorului, nr. 11, proprietate a SC OMV PETROM SA   

 • HOTARAREA NR. 248 / 15.12.2020 privind majorarea în anul 2021, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 102, proprietate a SC OMV PETROM SA 

 • HOTARAREA NR. 249 / 15.12.2020 privind majorarea în anul 2021, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 331 A, proprietate a SC OMV PETROM SA   

 • HOTARAREA NR. 250 / 15.12.2020 privind majorarea în anul 2021, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Complex, nr. 13, proprietate a SC OMV PETROM SA

 • HOTARAREA NR. 251 / 15.12.2020 privind majorarea în anul 2021, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 184, proprietate a SC OMV PETROM SA   

 • HOTARAREA NR. 252 / 15.12.2020 privind majorarea în anul 2021, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 363, proprietate a SC OMV PETROM SA   

 • HOTARAREA NR. 253 / 15.12.2020 privind majorarea în anul 2021, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, strada Tazlaului, nr. 90, proprietate a SC OMV PETROM SA   
 • HOTARAREA NR. 257 / 15.12.2020 privind aprobarea regulamentului de atribuire si folosire a locurilor de parcare în parcarile de resedinta din Comuna Zemes


 • HOTARAREA NR. 259 / 15.12.2020 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica cu strigare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Zemes, pentru anul 2020 - transa 3 

 • HOTARAREA NR. 260 / 15.12.2020 privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de concesiune nr. 1204 / 18.08.1994, încheiat între Comuna Zemes si S.C. Popasul lui Stefan Voda SRL

 • HOTARAREA NR. 261 / 15.12.2020 privind acordarea unor pachete cadou, scolarilor si prescolarilor din cadrul Scolii Gimnaziale Stefan cel Mare, cu ocazia sarbatorilor de iarna 2020

 • HOTARAREA NR. 262 / 15.12.2020 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2020 în vederea achizitionarii obiectivului de investitii Sistem de supraveghere video

 • HOTARAREA NR. 263 / 15.12.2020 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti si costurile pentru convorbiri telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemes 

SEDINTA DIN DATA DE 02.12.2020
 • HOTARAREA NR. 232 / 02.12.2020 privind acordarea din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 a unui sprijin financiar Parohiei Nasterea Maicii Domnului Tazlau, Zemes, în vederea realizarii unor lucrari

SEDINTA DIN DATA DE 20.11.2020
 • HOTARAREA NR. 214 / 20.11.2020 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 215 / 20.11.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru participarea consilierilor locali la sedintele Consiliului Local al Comunei Zemes si ale comisiilor de specialitate

 • HOTARAREA NR. 216 / 20.11.2020 privind aprobarea Programului de audiente acordate de catre consilierii locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Zemes, pe durata mandatului 2020 - 2024
 • HOTARAREA NR. 217 / 20.11.2020 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local Zemes, ca membru în Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale Stefan cel Mare Zemes, pentru anul scolar 2020 - 2021

 • HOTARAREA NR. 218 / 20.11.2020 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local Zemes, ca membru în Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii în mediul scolar si de promovare a interculturalitatii, din cadrul Scolii Gimnaziale Stefan cel Mare, pentru anul scolar 2020 - 2021

 • HOTARAREA NR. 219 / 20.11.2020 privind acordarea din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 a unui sprijin financiar Parohiei "Nasterea Maicii Domnului - Tazlau" Zemes, în vederea realizarii unor lucrari

 • HOTARAREA NR. 220 / 20.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2020

 • HOTARAREA NR. 221 / 20.11.2020 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unor spatii compartimentate (boxe) de fac parte din imobilul Piata Modârzau, proprietate publica a Comunei Zemes, în scopul desfasurarii de activitati economice

 • HOTARAREA NR. 222 / 20.11.2020 privind dezmembrareaa doua imobile (terenuri) alate în domeniul privat al Comunei Zemes, în vederea înscrierii în cartea funciara

 • HOTARAREA NR. 223 / 20.11.2020 privind însusirea documentatiei cadastrale si atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Zemes a unor imobile constituite din terenuri, situate în extravilanul Comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 224 / 20.11.2020 privind modificarea HCL 108/2017 privind declararea drept locuinta de necesitate a unui numar de 4 locuinte din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a Comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 225 / 20.11.2020 privind aprobarea închirierii unei locuinte de necesitate din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a Comunei Zemes, doamnei Petrea Delia, domiciliata în Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 226 / 20.11.2020 privind alocarea de sume din bugetul local al Comunei Zemes pentru anul 2020 în vederea achizitionarii unor bunuri din categoria mijloace fixe

 • HOTARAREA NR. 227 / 20.11.2020 privind stabilirea cuantumului, numarului si criteriile de acordare a burselor acordate de Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare în anul scolar 2020 - 2021

 • HOTARAREA NR. 228 / 20.11.2020 privind aprobarea închirierii unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privata a Comunei Zemes, domnului Zârnea George - Andrei, domiciliat în Comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 229 / 20.11.2020 privind însusirea expertizei tehnice în vederea desfiintarii (demolarii) imobilului Camin Cultural, alat în proprietatea privata a UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 230 / 20.11.2020 privind aprobarea unui protocol de colaborare între Asociatia Diaspora Civica Italia si UAT Comuna Zemes
 • HOTARAREA NR. 231 / 20.11.2020 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Anton Adrian Dan înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei si vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Comunei Zemes

SEDINTA DIN DATA DE 10.11.2020
 • HOTARAREA NR. 209 / 10.11.2020 privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor în vederea executarii obiectivului de investitii Reabilitare, modernizare si dotare cladire dispensar si farmacie din Comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 210 / 10.11.2020 privind aprobarea listei de investitii prioritare, a valorilor investitiilor aerente UAT Comuna Zemes si a participarii Consiliului Local al Comunei Zemes la cofinantarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Bacau, în perioada 2014 - 2020

 • HOTARAREA NR. 211 / 10.11.2020 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost - Beneficiu pentru  Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Bacau, în perioada 2014 - 2020 si mandatarea reprezentantului Comunei Zemes sa voteze în Adunarea Generala a A.D.I.B. aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor
 • HOTARAREA NR. 212 / 10.11.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Bacau, în perioada 2014 - 2020
 • HOTARAREA NR. 213 / 10.11.2020 privind punerea la dispozitia S.C. COMPANIA REGIONALÄ‚ DE APÄ‚ BACÄ‚U S.A. a terenurilor aerente investitiilor din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Bacau, în perioada 2014 - 2020
SEDINTA DIN DATA DE 05.11.2020
 • HOTARAREA NR. 205 / 05.11.2020 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Zemes, pentru sedintele din lunile noiembrie, decembrie 2020 si ianuarie 2021
SEDINTA DIN DATA DE 21.10.2020
 • HOTARAREA NR. 195 / 21.10.2020 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Zemes, pentru sedinta extraordinara de îndata din data de 21 octombrie 2020

 • HOTARAREA NR. 198 / 21.10.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii  Lucrari de foraj în vederea amenajarii de puturi de apa în comuna Zemes, judetul Bacau 
 • HOTARAREA NR. 200 / 21.10.2020 privind trecerea din domeniul public al Comunei Zemes în domeniul privat al Comunei Zemes a imobilului Camin Cultural, în vederea scoaterii din functiune si demolarii acestuia

 • HOTARAREA NR. 201 / 21.10.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantare Proiectare demolare Camin Cultural din Comuna Zemes, judetul Bacau si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli
 • HOTARAREA NR. 203 / 21.10.2020 privind aprobarea parteneriatului ACS Gloria Zemes cuACS Rally Spirit Onesti, pentru desfasurarea etapei a IX-a a Raliului Moldovei 2020

SEDINTA DIN DATA DE 21.09.2020
 • HOTARAREA NR. 181 / 21.09.2020 privind concesionarea prin licitatie publica a unor supraete de teren ce apartin domeniului privat al Comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 182 / 21.09.2020 privind utilizarea de sume din bugetul comunei Zemes, pentru anul 2020 în vederea acoperirii deficitului între veniturile realizate si taxa de salubritate datorata, catre ADIS Bacau

 • HOTARAREA NR. 183 / 21.09.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020, cu destinatia Achizitie si montaj a unor bunuri de natura mijloacelor fixe, respectiv centrale termice pentru Cladire Stadion si Centru de Servicii Sociale Zemes, cladiri ce fac parte din inventarul domeniului public al Comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 184 / 21.09.2020 privind modificarea HOTARARII NR. 31 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comuna DC 180 A în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 185 / 21.09.2020 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini si efectuarea de lucrari de Decolmatare santuri adiacente strazilor Stefan cel Mare, Stejarului, Bozian si Principala 0,5 km sat Zemes, Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 186 / 21.09.2020 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini si efectuarea de Lucrari de înlaturare efecte calamitati naturale din luna iunie 2020 pe strada Stefan cel Mare sat Zemes, Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 187 / 21.09.2020 privind stabilirea traseului microbuzului scolar, pentru anul scolar 2020-2021

 • HOTARAREA NR. 188 / 21.09.2020 privind aprobarea cotei de combustibil pentru microbuzul scolar

 • HOTARAREA NR. 189 / 21.09.2020 privind aprobarea încheierii unui protocol între ACS Gloria Zemes si Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare Zemes având ca obiect punerea la dispozitie amicrobuzului, în vederea efectuarii transportului elevilor

 • HOTARAREA NR. 190 / 21.09.2020 privind aprobarea modelului cadru a contractului de asociere privind finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru perioada iunie-decembrie 2020

 • HOTARAREA NR. 191 / 21.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2020

 • HOTARAREA NR. 192 / 21.09.2020 privind actualizarea normelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti si costurile pentru convorbiri telefonice, la nivelul ACS Gloria Zemes

 • HOTARAREA NR. 193 / 21.09.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii  Lucrari de foraj în vederea amenajarii de puturi de apa în comuna Zemes, judetul Bacau 

 • HOTARAREA NR. 194 / 21.09.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Lucrari de foraj în vederea amenajarii de puturi de apa în comuna Zemes, judetul Bacau 

SEDINTA DIN DATA DE 09.09.2020


 • HOTARAREA NR. 178 / 09.09.2020 privind abrogarea HOTARARII NR. 40 / 17.02.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Proiectare lucrari de foraj în vederea amenajarii de puturi de apa în comuna Zemes, judetul Bacau


 • HOTARAREA NR. 180 / 09.09.2020 privind desemnarea a doi reprezentanti din partea Consiliului Local al Comunei Zemes ca membri în Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Stefan cel Mare Zemes, în anul scolar 2020-2021

SEDINTA DIN DATA DE 28.08.2020

 • HOTARAREA NR. 161 / 28.08.2020 privind aprobarea caietului de sarcini si alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2020 în vederea efectuarii de lucrari de Reparatii curente Piata Modârzau, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 162 / 28.08.2020 privind suplimentarea sumelor alocate din bugetul comunei Zemes pentru anul 2020 în vederea întocmirii Proiectare Reconfigurare si dirijare torent str. Stefan cel Mare si refacere mal si subtraversare str. Humariei, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 163 / 28.08.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Proiectare Reconfigurare si dirijare torent str. Stefan cel Mare si refacere mal si subtraversare str. Humariei, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 164 / 28.08.2020 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza S.F. pentru obiectivul de investitii Reconfigurare si dirijare torent str. Stefan cel Mare si refacere mal si subtraversare str. Humariei, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 165 / 28.08.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Modernizare str. Canus si reconfigurare pârâu Canus, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 166 / 28.08.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Proiectare Modernizare str. Canus si reconfigurare pârâu Canus, comuna Zemes, judetul Bacau • HOTARAREA NR. 169 / 28.08.2020 privind aprobarea actualizarii numerelor administrative proprietatilor din intravilanul satului Zemes din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 170 / 28.08.2020 privind modificarea HOTARARII NR. 31 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comuna DC 180 A în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 171 / 28.08.2020 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar alate în patrimoniul Scolii Gimnaziale Stefan cel Mare Zemes

 • HOTARAREA NR. 172 / 28.08.2020 privind aprobarea majorarii contributiei pentru masa zilnica a prescolarilor de la Gradinita cu program prelungit Voinicelul Zemes

 • HOTARAREA NR. 173 / 28.08.2020 privind acordarea unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru trei familii din Comuna Zemes, care împlinesc 50 de ani de casatorie pâna la 31.12.2020


 • HOTARAREA NR. 175 / 28.08.2020 privind aprobarea modificarii tarifului de precolectare, colectare si transportul deseurilor municipale amestecate reciclabile dela populatie si AE+IP (luând în calcul cantitatea programata de 1000 tone/an asumata de delegatar) la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale în judetul Bacau nr. 180/2957 din 06.05.2015 si a Actului Aditional nr. 4 la Contractul 180/2957/06.05.2015

 • HOTARAREA NR. 176 / 28.08.2020 privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta, altele decât cele cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente si a metodologiei de acordare, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

SEDINTA DIN DATA DE 17.08.2020

 • HOTARAREA NR. 147 / 17.08.2020 privind aprobarea caietului de sarcini si alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2020 în vederea efectuarii de lucrari de Decolmatare 4 pâraie sat Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 148 / 17.08.2020 privind aprobarea caietului de sarcini si alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2020 în vederea efectuarii de lucrari de Reparatii curente pod str. Saigon, sat Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 149 / 17.08.2020 privind aprobarea caietului de sarcini si alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2020 în vederea efectuarii de lucrari de Reparatii curente pod str. Humarie, sat Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 150 / 17.08.2020 privind aprobarea caietului de sarcini si alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2020 în vederea efectuarii de lucrari de Reparatii subtraversare drum, santuri si zona de siguranta DC 180 A, comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 151 / 17.08.2020 privind aprobarea caietului de sarcini în vederea efectuarii de lucrari de Colmatare rosturi si executie marcaje rutiere pe DC 180 A de la km 0 la km 7

 • HOTARAREA NR. 154 / 17.08.2020 privind însusirea documentatiei cadastrale si atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Zemes a unor imobile constituite din terenuri, situate în extravilanul Comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 156 / 17.08.2020 privind suplimentarea sumelor alocate din bugetul comunei Zemes pentru anul 2020 în vederea întocmirii Proiectare Reconfigurare si dirijare torent str. Stefan cel Mare si refacere mal si subtraversare str. Humariei, comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 157 / 17.08.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Proiectare reconfigurare si dirijare torent str. Stefan cel Mare si refacere mal si subtraversare str. Humariei, comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 158 / 17.08.2020 privind acordarea de scutire de la plata chiriei pentru locuinta proprietate privata a comunei Zemes, situata în blocul Foraj, din satul Zemes, str. Principala, nr. 325, comuna Zemes

SEDINTA DIN DATA DE 30.07.2020

 • HOTARAREA NR. 137 / 30.07.2020 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrari de Reparatii curente Piata Modârzau, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 138 / 30.07.2020 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrari de Reparatii curente pod str. Saigon, sat Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 139 / 30.07.2020 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrari de Reparatii curente pod str.Humarie, sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 140 / 30.07.2020 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrari de Reparatie subtravesare drum, santuri si zona de siguranta DC 180 A, zona Foale, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 141 / 30.07.2020 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrari de Decolmatare 4 pâraie sat Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau 

 • HOTARAREA NR. 142 / 30.07.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare reconfigurare si dirijare torent str. Stefan cel Mare si refacere mal si subtraversare str. Humariei, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 143 / 30.07.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Proiectare reconfigurare si dirijare torent str. Stefan cel Mare si refacere mal si subtraversare str. Humariei, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 144 / 30.07.2020 privind modificarea HOTARARII NR. 31 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comuna DC 180 A în comuna Zemes, judetul Bacau


 • HOTARAREA NR. 146 / 30.07.2020 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica cu strigare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Zemes, pentru anul 2020 - transa 2

SEDINTA DIN DATA DE 08.07.2020

 • HOTARAREA NR. 136 / 08.07.2020 privind aprobarea caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrari de Reparatii curente gabion mal stâng-drept pârâu Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 03.07.2020

 • HOTARAREA NR. 120 / 03.07.2020 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Zemes, pentru o perioada de trei luni, respectiv iulie, august si septembrie 2020

 • HOTARAREA NR. 121 / 03.07.2020 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investitii Modernizare str. Azilului din comuna Zemes, judetul Bacau


 • HOTARAREA NR. 123 / 03.07.2020 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reparatie capitala str. Petrolistului, str. Teiului, str. Runcului din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 124 / 03.07.2020 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Amenajare parc si teren de sport, zona Modârzau din comuna Zemes, judetul Bacau • HOTARAREA NR. 127 / 03.07.2020 privind predarea catre M.L.P.D.A. prin C.N.I. S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor în vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip - Construire sala de sport cu tribuna 180 de locuri sat Zemes, nr. 18, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 128 / 03.07.2020 privind aprobarea alocarii de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 si a notei de fundamentare privind necesitateasi oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Proiectare Construire sala de sport cu tribuna 180 de locuri sat Zemes, nr. 18, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 129 / 03.07.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 în vederea achizitionarii unor bunuri din categoria mijloace fixe reprezentând Achizitie si montaj balustrada de protectie Modârzau

 • HOTARAREA NR. 130 / 03.07.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 în vederea achizitionarii unor bunuri din categoria mijloace fixe reprezentând Put apa foraj nr.1 si put apa foraj nr. 2 situate în satul Zemes, str. Teiului, nr. 18


 • HOTARAREA NR. 132 / 03.07.2020 privind modificarea HOTARARII NR. 31 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comuna DC 180 A în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 133 / 03.07.2020 privind aprobarea modificarii structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate

 • HOTARAREA NR. 134 / 03.07.2020 privind acordarea din bugetul local al Comunei Zemes pentru anul 2020 a unui sprijin financiar Parohiei Nasterea Maicii Domnului-Tazlau Zemes, în vederea realizarii unor lucrari   

 • HOTARAREA NR. 135 / 03.07.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 în vederea întocmirii caietului de sarcini si pentru efectuarea de lucrari de Reparatii curente gabion mal stâng-drept pârâu Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau
SEDINTA DIN DATA DE 22.06.2020

 • HOTARAREA NR. 113 / 22.06.2020 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti si costurile pentru convorbiri telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemes


 • HOTARAREA NR. 115 / 22.06.2020 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Amenajare parc si teren de sport, zona Modârzau din comuna Zemes, judetul Bacau


 • HOTARAREA NR. 117 / 22.06.2020 privind aprobarea proiectului Un copil educat este un om câstigat - 2020, realizat în parteneriat între UNICEF si UAT Comuna Zemes  

 • HOTARAREA NR. 118 / 22.06.2020 privind stabilirea nivelului contributiei Consiliului Local al Comunei Zemes la finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap, în baza costurilor medii anuale pentru anul 2020 

SEDINTA DIN DATA DE 18.05.2020


 • HOTARAREA NR. 106 / 18.05.2020 privind modificarea HOTARARII NR. 31 / 17.02.2020 alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comuna DC 180 A în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 107 / 18.05.2020 privind aprobarea constituirii unui drept de servitute în favoarea DELGAZ GRID S.A. asupra unor supraete de teren apartinând domeniului public al Comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 112 / 18.05.2020 privind aprobarea numarului de burse de merit care urmeaza a fi acordate în semestrul II al anului scolar 2019-2020, de catre Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare Zemes

SEDINTA DIN DATA DE 23.04.2020

 • HOTARAREA NR. 94 / 23.04.2020 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Zemes, pentru sedinta ordinara din 23.04.2020
 • HOTARAREA NR. 95 / 23.04.2020 privind aprobarea modificarii structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate

 • HOTARAREA NR. 96 / 23.04.2020 privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes, pentru trimestrul I - 2020

 • HOTARAREA NR. 97 / 23.04.2020 privind modificarea HCL 118 / 2019 - privind stabilirea taxelor si impozitelor locale aplicabile în anul 2020. la nivelul Comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 98 / 23.04.2020 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unor spatii compartimentate ce fac parte din imobilul Piata Zemes, proprietate publica a Comunei Zemes, în scopul desfasurarii de activitati economice

 • HOTARAREA NR. 102 / 23.04.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Zemes, a unor imobile terenuri înscrise în CF nr. 62103, 62299 si 62298 a Comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 103 / 23.04.2020 privind modificarea HCL 31/17.02.2020 - privind privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comuna DC 180 A în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 104 / 23.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF, pentru obiectivul de investitii Amenajare parc si teren de sport, zona Modarzau din comuna Zemes, judetul Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 03.04.2020

 • HOTARAREA NR. 89 / 03.04.2020 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Zemes, pe o perioada de 3 luni, respectiv aprilie, mai si iunie 2020

 • HOTARAREA NR. 90 / 03.04.2020 privind aprobarea unor masuri de protectie sociala pentru persoanele vârstnice si alte categorii de persoane vulnerabile din Comuna Zemes, judetul Bacau prin acordarea de ajutoare sociale în natura constând în pachete alimentare si de igiena

 • HOTARAREA NR. 91 / 03.04.2020 privind aprobarea deblocarii si utilizarii din fondul de rezerva bugetara pe anul 2020 a unor sume pentru acordarea de ajutoare sociale în natura constând în pachete alimentare si de igiena persoanelor vârstnice si alte categorii de persoane vulnerabile din Comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 93 / 03.04.2020 privind aprobarea încetarii prin acordul partilor a contractului de concesiune nr. 4082/22.05.2018 - încheiat între UAT Comuna Zemes si SC Mycavio Transtur SRL

SEDINTA DIN DATA DE 20.03.2020

 • HOTARAREA NR. 76 / 20.03.2020 privind aprobarea actualizarii numerelor administrative proprietatilor din intravilanul satului Zemes si a satului Bolatau din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 77 / 20.03.2020 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii unor obiecte de inventar alate în patrimoniul UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 78 / 20.03.2020 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii unor obiecte de inventar alate în patrimoniul ACS GLORIA ZEMES

 • HOTARAREA NR. 79 / 20.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza DALI - pentru obiectivul de investitii Modernizare strada Azilului din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 80 / 20.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza DALI - pentru obiectivul de investitii Reabilitare strada Bozian si strada Izvorului din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 81 / 20.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza DALI - pentru obiectivul de investitii Reparatie capitala strada Petrolistului, strada Teiului, strada Runcului din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 85 / 20.03.2020 privind aprobarea modificarii structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate


 • HOTARAREA NR. 87 / 20.03.2020 privind modificarea HOTARARII NR. 31 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comuna DC 180 A în comuna Zemes, judetul Bacau


SEDINTA DIN DATA DE 06.03.2020

 • HOTARAREA NR. 65 / 06.03.2020 privind acordarea din bugetul local al Comunei Zemes pentru anul 2020 a unui sprijin financiar Parohiei Romano-Catolice Moinesti în vederea realizarii unor lucrari la Biserica cu hramul Regina Sf. Rozariu din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 66 / 06.03.2020 privind acordarea din bugetul local al Comunei Zemes pentru anul 2020 a unui sprijin financiar Parohiei Sf. Împarati Constantin si Elena Zemes, în vederea realizarii unor lucrari   

 • HOTARAREA NR. 67 / 06.03.2020 privind acordarea din bugetul local al Comunei Zemes pentru anul 2020 a unui sprijin financiar Parohiei Chilii Bolatau în vederea realizarii unor lucrari la Biserica Sf. Grigore Teologul Bolatau     

 • HOTARAREA NR. 68 / 06.03.2020 privind acordarea din bugetul  local al Comunei Zemes pentru anul 2020 a unui sprijin financiar Parohiei Chilii Bolatau în vederea realizarii unor lucrari la Biserica Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava    

 • HOTARAREA NR. 69 / 06.03.2020 privind aprobarea caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrari de Reparatii curente Piata Zemes, jud. Bacau    

 • HOTARAREA NR. 72 / 06.03.2020 privind dezmembrarea unor imobile (terenuri) alate în domeniul privat al Comunei Zemes, în vederea înscrierii în cartea funciara    

 • HOTARAREA NR. 73 / 06.03.2020 privind aprobarea modificarii prin act aditional a contractului de închiriere nr. 8115/29.08.2019, încheiat între UAT Comuna Zemes si SC AKTA Telecom SA    

 • HOTARAREA NR. 74 / 06.03.2020 privind însusirea documentatiei cadastrale si atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Zemes a unor imobile constituite din terenuri, situate în extravilanul Comunei Zemes       

 • HOTARAREA NR. 75 / 06.03.2020 privind dezmembrarea unor imobile (terenuri) alate în domeniul public al Comunei Zemes, în vederea înscrierii în cartea funciara
    SEDINTA DIN DATA DE 17.02.2020

 • HOTARAREA NR. 24 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 în vederea achizitionarii obiectivului de investitii Platforma informatica E-Urbanism

 • HOTARAREA NR. 25 / 17.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, pentru obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 26 / 17.02.2020 privind aprobarea modificarii tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. si aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018
 • HOTARAREA NR. 27 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare amenajare zona de agrement în Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 28 / 17.02.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Proiectare amenajare zona de agrement în Comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 29 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Reparatii capitale dusuri, casa scarii cu hol aerent acesteia la Bloc Productie din Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 30 / 17.02.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Proiectare Reparatii capitale dusuri, casa scarii cu hol aerent acesteia la Bloc Productie din Comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 31 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comuna DC 180 A în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 32 / 17.02.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comuna DC 180 A în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 33 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 34 / 17.02.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Proiectare Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 35 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 36 / 17.02.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Proiectare Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 37 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 38 / 17.02.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Proiectare RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 39 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Amenajare trutuare, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 40 / 17.02.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Proiectare lucrari de foraj în vederea amenajarii de puturi de apa în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 41 / 17.02.2020 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza DALI pentru obiectivul de investitii Modernizare str. Azilului din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 42 / 17.02.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Proiectare Modernizare str. Azilului din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 43 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Modernizare str. Azilului din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 44 / 17.02.2020 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza DALI pentru obiectivul de investitii Reabilitare str. Bozian si str. Izvorului din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 45 / 17.02.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Proiectare Reabilitare str. Bozian si str. Izvorului din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 46 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Reabilitare str. Bozian si str. Izvorului din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 47 / 17.02.2020 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza DALI pentru obiectivul de investitii Reparatie capitala str. Petrolistului, str. Teiului, str. Runcului din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 48 / 17.02.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Reparatie capitala str. Petrolistului, str. Teiului, str. Runcului din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 49 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Reparatie capitala str. Petrolistului, str. Teiului, str. Runcului din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 50 / 17.02.2020 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza SF pentru obiectivul de investitii Amenajare parc si teren de sport, zona Modârzau, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 51 / 17.02.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Proiectare Amenajare parc si teren de sport, zona Modârzau, comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 52 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Amenajare parc si teren de sport, zona Modârzau, comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 53 / 17.02.2020 privind aprobarea caietului de sarcini si alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020, pentru efectuarea de lucrari de Reparatii curente str. Bradului si str. Stejarului din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 54 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 în vederea întocmirii caietului de sarcini si pentru efectuarea lucrarilor de Reparatii curente piata Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 55 / 17.02.2020 privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica cu strigare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Zemes, pentru anul 2020

 • HOTARAREA NR. 56 / 17.02.2020 privind concesionarea directa a unor terenuri apartinând domeniului privat al Comunei Zemes, terenuri ocupate cu obiective petroliere, în favoarea OMV Petrom SA, proprietara obiectivelor

 • HOTARAREA NR. 57 / 17.02.2020 privind actualizarea unui numar de 27 de contracte de închiriere, încheiate între UAT Comuna Zemes si OMV Petrom SA pentru terenuri apartinând domeniului privat al Comunei Zemes, ocupate cu obiective petroliere

 • HOTARAREA NR. 58 / 17.02.2020 privind aprobarea alocarii si utilizarii de sume din bugetul local al Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru plata sumelor conform sentintei  civile nr. 457/2018

 • HOTARAREA NR. 59 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020, în vederea întocmirii caietului de sarcini si pentru efectuarea lucrarii de Achizitie si montaj balustrada de protectie, str. Modârzau din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 61 / 17.02.2020 privind aprobarea reactualizarii Regulamentului cadru de organizare si functionare al Serviciului Public de Asistenta Sociala din cadrul UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 62 / 17.02.2020 privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Zemes si a doi reprezentanti ai Consiliului local al comunei Zemes în Consiliul consultativ al Inspectoratului Scolar Judetean Bacau

 • HOTARAREA NR. 63 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2020 pentru finantarea obiectivului de investitii Proiectare lucrari de foraj în vederea amenajarii de puturi de apa în comuna Zemes, judetul Bacau 
 • HOTARAREA NR. 64 / 17.02.2020 privind aprobarea prelungirii a 9 contracte de închiriere, încheiate între UAT Comuna Zemes si OMV Petrom SA terenuri apartinând domeniului privat al Comunei Zemes
SEDINTA DIN DATA DE 29.01.2020

 • HOTARAREA NR. 15 / 29.01.2020 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local care vor fi efectuate în anul 2020, cu beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat

 • HOTARAREA NR. 16 / 29.01.2020 privind aprobarea Programului de masuri ce vizeaza îmbunatatirea activitatii de gospodarire si înfrumusetare a Comunei Zemes, pe anul 2020

 • HOTARAREA NR. 17 / 29.01.2020 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a UAT Comuna Zemes, pentru anul 2020

SEDINTA DIN DATA DE 16.01.2020

 • HOTARAREA NR. 5 / 16.01.2020 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2019, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare - etapa I - Tema de proiectare - Amenajare Parc si teren de sport, zona Modârzau, comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 6 / 16.01.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Amenajare Parc si teren de sport, zona Modârzau, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 7 / 16.01.2020 privind modificarea HCL 281/2019 - privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrari de Reparatii curente strada Bradului din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 8 / 16.01.2020 privind aprobarea încheierii unor contracte cadru de prestari servicii necesare functionarii activitatii ACS Gloria Zemes, pentru anul 2020
 • HOTARAREA NR. 9 / 16.01.2020 privind aprobarea Programului de Investitii în continuare, pâna la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Zemes pe anul 2020

 • HOTARAREA NR. 10 / 16.01.2020 privind modificarea HCL 215/2019 - privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica cu strigare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publica a UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 11 / 16.01.2020 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2019, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare Reabilitare, modernizare si dotare Scoala gimnaziala Stefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR.12 / 16.01.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii în programul de investitii publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Scoala gimnaziala Stefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.14 / 16.01.2020 privind exprimarea acordului pentru plantarea de arbori în comuna Zemes, judetul Bacau, în cadrul actiunii Plantam fapte bune în România
SEDINTA DIN DATA DE 08.01.2020

 • HOTARAREA NR. 1 / 08.01.2020 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Zemes, pe o perioada de 3 luni, respectiv ianuarie, februarie si martie 2020

 • HOTARAREA NR. 2 / 08.01.2020 privind acoperirea definitiva din execentul bugetului local al Comunei Zemes a deficitului sectiunii de dezvoltare, la data de 31.12.2019
 • HOTARAREA NR. 3 / 08.01.2020 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2019, pentru acoperirea temporara a golului de casa, provenit din decalajul între veniturile si cheltuielile anului 2020, pentru sectiunea de functionare
 • HOTARAREA NR. 4 / 08.01.2020 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din comuna Zemes, ce vor functiona în anul scolar 2020-2021

Last Updated ( luni, 25 martie 2024 )