HOTARARI 2018 PDF Print E-mail


SEDINTA DIN DATA DE 17.12.2018

 • HOTARAREA NR. 353 / 17.12.2018 privind aprobarea limitelor maxime anuale ale creditelor bugetare privind cheltuielile cu utilitatile aerente locuintelor sociale închiriate care deservesc comunitatea sinistrata, ce se suporta din bugetul comunei Zemes pentru anul 2018SEDINTA DIN DATA DE 10.12.2018


 • HOTARAREA NR. 334 / 10.12.2018 privind majorarea în anul 2019, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Tazlaului, nr. 12 - Statie apa Modârzau, proprietate a SC OMV Petrom

 • HOTARAREA NR. 335 / 10.12.2018 privind majorarea în anul 2019, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Principala, nr. 40 - spatiu comercial, proprietate aSC METEX BIG SA

 • HOTARAREA NR. 336 / 10.12.2018 privind majorarea în anul 2019, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Tazlaului, nr. 11 -Statie distributie electricitate, proprietate a SC DELGAZ GRID SA

 • HOTARAREA NR. 337 / 10.12.2018 privind majorarea în anul 2019, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Principala, nr. 363 - cladire zid P+1, baraca metalica, container pompe, baraca metalica, container pompe, proprietate a SC OMV Petrom
 • HOTARAREA NR. 338 / 10.12.2018 privind majorarea în anul 2019, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Principala, nr. 331A - cantina muncitori Foale, proprietate a SC OMV Petrom

 • HOTARAREA NR. 339 / 10.12.2018 privind majorarea în anul 2019, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Colonia Mare, nr. 8, bl. 8, ap. 1 - proprietate a SC OMV Petrom
 • HOTARAREA NR. 340 / 10.12.2018 privind majorarea în anul 2019, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Principala, nr. 102 - Baterie 12 Tazlau - proprietate a SC OMV Petrom
 • HOTARAREA NR. 341 / 10.12.2018 privind majorarea în anul 2019, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Principala, nr. 117A - cladire zid - proprietate a SC OMV Petrom
 • HOTARAREA NR. 342 / 10.12.2018 privind majorarea în anul 2019, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Complex, nr. 13 - punct termic - proprietate a SC OMV Petrom
 • HOTARAREA NR. 343 / 10.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza PTh pentru obiectivul de investitii Modernizare sistem iluminat public în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 344 / 10.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza PTh pentru obiectivul de investitii Construire pod beton, str. Pietrosu în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 345 / 10.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza PTh pentru obiectivul de investitii Construire santuri betonate, acces la proprietati si trotuare adiacente DC 180 A în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 346 / 10.12.2018 privind aprobarea utilizarii de sume din bugetul Comunei Zemes, pentru plata sumelor, conform sentintei civile nr. 438 / 2018, pronuntata de Tribunalul Bacau ramasa definitiva si irevocabila

 • HOTARAREA NR. 349 / 10.12.2018 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza DALI pentru obiectivul de investitii RK DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 350 / 10.12.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii documentatiei tehnico-economice-Proiectare-etapa a II-a - DALI, pentru obiectivul de investitii RK DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 351 / 10.12.2018 utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la închierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Proiectare-etapa a II-a - DALI, pentru obiectivul de investitii RK DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 27.11.2018

 • HOTARAREA NR. 314 / 27.11.2018 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Zemes, a domnului Clipa Viorel, urmatorul supleant înscris pe lista de candidati a Partidului National Liberal

 • HOTARAREA NR. 315 / 27.11.2018 privind modificarea HCL 94/2016 - privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 321 / 27.11.2018 privind stabilirea taxelor si tarifelor altele decât cele prevazute de Legea 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2019

 • HOTARAREA NR. 324 / 27.11.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la închierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii achizitionarii a 4 sisteme "all-in-one"
 • HOTARAREA NR. 325 / 27.11.2018 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului Clipa Vasile, domiciliat în Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 326 / 27.11.2018 privind aprobarea bugetului evenimentului si alocarea de sume suplimentare din bugetul comunei Zemes pentru anul 2018, în vederea organizarii si desfasurarii activitatilor festive prilejuite de Sarbatorile de iarna - 2018

 • HOTARAREA NR. 327 / 27.11.2018 privind însusirea de catre Consiliul local al comunei Zemes a constatarilor si masurilor stabilite de Camera de Conturi Bacau prin Raportul de audit nr. A 30 / 130 / 15.10.2018, împreuna cu Decizia nr. 40 / 06.11.2018
    Anexa nr. 1

 • HOTARAREA NR. 328 / 27.11.2018 privind aprobarea utilizarii de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2018, în vederea achizitionarii de catre Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare, a unor pachete cadou pentru Craciun

 • HOTARAREA NR. 329 / 27.11.2018 privind aprobarea actualizarii Organigramei si Statului nominal de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 330 / 27.11.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de reprezentare pentru angajarea unui consilier expert (expert parte) care sa participe la efectuarea expertizei judiciare si sa asigure reprezentarea UAT Comuna Zemes în dosarul 3215/110/2017 alat pe rolul Tribunalului Bacau

 • HOTARAREA NR. 332 / 27.11.2018 privind completarea si modificarea bunurilor din domeniul public al comunei Zemes, judetul Bacau, însusit prin HCL 61/2011, aprobata prin HG 987/2011
  SEDINTA DIN DATA DE 14.11.2018

 • HOTARAREA NR. 295 / 14.11.2018 privind modificarea punctului 3 din anexa nr. 1 a HCL 244/2017 - privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta, altele decât cele cauzate de calamitati naturale, inundatii accidente si a metodologiei de acordare, conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

 • HOTARAREA NR. 296 / 14.11.2018 privind acordarea Diplomei de aur si a unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru 2 familii din Comuna Zemes, care împlinesc 50 de ani de casatorie pâna la data de 31.12.2018
 • HOTARAREA NR. 297 / 14.11.2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Ungureanu Maricica, din comuna Zemes, sat Bolatau, judetul Bacau, pentru achizitionarea unei sobe de teracota

 • HOTARAREA NR. 298 / 14.11.2018 privind aprobarea alocarii din bugetul comunei Zemes pentru anul 2018 în vederea achizitionarii de obiecte de inventar pentru iluminatul ornamental - festiv de sarbatori în comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 299 / 14.11.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii achizitionarii de bunuri de natura mijloacelor fixe pentru iluminatul ornamental - festiv de sarbatori în comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 300 / 14.11.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici ca urmare a finalizarii procedurilor de achizitie publica, pentru obiectivul de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 301 / 14.11.2018 privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute, în favoarea DELGAZ-Grid S.A. asupra unor supraete de teren apartinând domeniului public al comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 302 / 14.11.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea proiectului de investitie Proiectare Montaj centrale termice la Gradinita nr. 3 Zemes

 • HOTARAREA NR. 303 / 14.11.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii Proiectare si Montaj centrale termice la Gradinita nr. 3 Zemes
 • HOTARAREA NR. 304 / 14.11.2018 privind modificarea HCL nr. 288/2018 - privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico - economici faza PTH pentru obiectivul de investitii Amenajare trotuare Comuna Zemes, judetul Bacau si însusirea actului aditional nr. 1 la contractul de finantare nr. C1920072R213410400401 din 29.05.2018 între UAT Comuna Zemes si AFIR
 • HOTARAREA NR. 305 / 14.11.2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea numarului utilizatorilor Serviciului Public de salubrizare în vederea calcularii taxei speciale de salubrizare

 • HOTARAREA NR. 306 / 14.11.2018 privind utilizarea de sume din bugetul comunei Zemes, pentru anul 2018, în vederea acoperirii deficitului între veniturile realizate si taxa de salubritate datorata, catre ADIS Bacau

 • HOTARAREA NR. 307 / 14.11.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2018
 • HOTARAREA NR. 308 / 14.11.2018 privind  modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 309 / 14.11.2018 privind  aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitie Proiectare Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A în comuna Zemes, judetul Bacau 
 • HOTARAREA NR. 310 / 14.11.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii Proiectare Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A în comuna Zemes, judetul Bacau 
 • HOTARAREA NR. 311 / 14.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza DALI pentru obiectivul de investitii Modernizare sistem de iluminat public în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 312 / 14.11.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitie Proiectare Modernizare sistem de iluminat public în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 313 / 14.11.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitie Proiectare Modernizare sistem de iluminat public în comuna Zemes, judetul Bacau 
SEDINTA DIN DATA DE 26.10.2018

 • HOTARAREA NR. 262 / 26.10.2018 prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Zemes, al domnului Cristea Vasile, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei • HOTARAREA NR. 265 / 26.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza DALI aerenta obiectivului de investitii Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 266 / 26.10.2018 privind completarea si modificarea bunurilor din domeniul public al comunei Zemes, judetul Bacau, însusit prin HCL 64/2011, aprobata prin HG 987/2011

 • HOTARAREA NR. 267 / 26.10.2018 privind modificarea HCL 60/19.02.2018 utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Modernizare, renovarea si dotarea caminului cultural din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 268 / 26.10.2018 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice Proiectare etapa II faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii Modernizare str. Canus si reconfigurare pârâu Canus, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 269 / 26.10.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii documentatiei tehnico-economice Proiectare etapa II D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii Modernizare str. Canus si reconfigurare pârâu Canus, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 270 / 26.10.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Proiectare etapa II D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii Modernizare str. Canus si reconfigurare pârâu Canus, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 271 / 26.10.2018 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice Proiectare etapa II faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii Reabilitare str. Complex si amenajare parcari adiacente, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 272 / 26.10.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii documentatiei tehnico-economice Proiectare etapa II D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii Reabilitare str. Complex si amenajare parcari adiacente, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 273 / 26.10.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Proiectare etapa II D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii Reabilitare str. Modârzau si amenajare parcari adiacente, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 274 / 26.10.2018 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii Reabilitare str. Modârzau si amenajare parcari adiacente, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 275 / 26.10.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii documentatiei tehnico-economice Proiectare etapa II D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii Reabilitare str. Modârzau si amenajare parcari adiacente, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 276 / 26.10.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare,cu destinatia finantarii întocmirii Proiectare etapa II D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii Reabilitare str. Modârzau si amenajare parcari adiacente, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 277 / 26.10.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii documentatiei tehnico-economice Proiectare - Etapa IV - Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitii Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 278 / 26.10.2018 privind utilizarea de sume din bugetul comunei Zemes, pentru anul 2018, cu destinatia finantarii întocmirii documentatiei tehnico-economice Proiectare - Etapa IV - Proiect tehnic de executie, asistenta tehnica proiectant si verificare PTh, aerente obiectivului de investitii Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 279 / 26.10.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii bransamentului electric a Sistemului de supraveghere video din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 280 / 26.10.2018 privind aprobarea caietului de sarcini si alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2018 pentru efectuarea lucrarilor de Reparatii curente sistem de preluare ape pluviale si zapezi la cladirea Sala de Festivitati Bolatau

 • HOTARAREA NR. 281 / 26.10.2018 privind aprobarea închirierii unei locuinta de necesitate din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a Comunei Zemes, judetul Baca, domnului Stânga Georgel, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 282 / 26.10.2018 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între UAT Comuna Zemes si Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare Zemes în vederea organizarii festivitatilor prilejuite de marcarea Centenarului României


 • HOTARAREA NR. 284 / 26.10.2018 privind aprobarea încheierii unui numar de doua contracte de închiriere pentru locuintele din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a Comunei Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 285 / 26.10.2018 privind modificarea prin act aditional a contractului de închiriere nr. 4989/01.08.2013 încheiat între UAT Comuna Zemes si Orange România S.A.


 • HOTARAREA NR. 287 / 26.10.2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Nicodim Viorica, domiciliata în comuna Zemes, judetul Bacau, pentru acoperirea unor cheltuieli cu renovarea unei anexe gospodaresti, aectata în urma incendiului din data de 26.09.2018

 • HOTARAREA NR. 288 / 26.10.2018 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici faza PTh pentru obiectivul de investitii Amenajare trotuare comuna Zemes, judetul Bacau, si însusirea actului aditional nr. 1 la contractul de finantare nr. C1920072R213410400401 din 29.05.2018 între UAT Comuna Zemes si aIR

 • HOTARAREA NR. 289 / 26.10.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Construire platforme din pavele pentru amplasarea statiilor de microbuz, din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 290 / 26.10.2018 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2018, în vederea finantarii obiectivului de investitii Construire platforme din pavele pentru amplasarea statiilor de microbuz, din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 291 / 26.10.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la închierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii achizitionarii a 3 (trei) sisteme all-in-one

 • HOTARAREA NR. 292 / 26.10.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea proiectului de investitie Proiectare Platforme din pavele pentru amplasarea statiilor de microbuz, din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 293 / 26.10.2018 privind aprobarea actualizarii Regulamentului de organizare si functionare al Centrului Educational de zi pentru copilul cu nevoi sociale din cadrul Serviciului de Asistenta Sociala al Comunei Zemes


SEDINTA DIN DATA DE 05.10.2018

 • HOTARAREA NR. 249 / 05.10.2018 privind aprobarea caietului de sarcini  si alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2018 pentru efectuarea de Achizitie si montaj indicatoare rutiere pentru drumurile comunale dincomuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 250 / 05.10.2018 privind aprobarea caietului de sarcini  si alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2018 pentru efectuarea lucrarilor de Întretinere parapeti de siguranta la poduri comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 251 / 05.10.2018 privind aprobarea caietului de sarcini  si alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2018 pentru efectuarea lucrarilor de Reparatii curente a podurilor de acces pe str. Livezi si str. Primaverii, sat Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 252 / 05.10.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Etapei I - tema de proiectare pentru obiectivul de investitii RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 253 / 05.10.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii Proiectare - etapa I - tema de proiectare - RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 254 / 05.10.2018 privind modificarea prin act aditional a contractului de închiriere nr. 1784 / 02.03.2011 încheia tîntre UAT Comuna Zemes si doamna Gogea Simona

 • HOTARAREA NR. 255 / 05.10.2018 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2018, în vederea achizitionarii de Seturi de fixare statii microbuze, pentru obiectivul de investitii Statii de microbuz în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 256 / 05.10.2018 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru Reparatii curente sistem de preluare a apelor pluviale si zapezi la obiectivul de investitii Sala de Festivitati Bolatau

 • HOTARAREA NR. 257 / 05.10.2018 privind aprobarea listei cuprinzând solicitantii îndreptatiti sa primeasca locuinta sociala (transa a IV-a) în imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate din Comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 258 / 05.10.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2018
 • HOTARAREA NR. 259 / 05.10.2018 privind abrogarea HCL 248 / 28.09.2018 privind aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% aerente sistemului de alimentare cu apa statie tratare apa bruta Darmanesti
 • HOTARAREA NR. 260 / 05.10.2018 privind aprobarea proiectului Împreuna redam culoare vietii, realizat în parteneriat între UNICEF si UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 261 / 05.10.2018 privind aprobarea întocmirii a patru caiete de sarcini pentru Reparatii curente ale sistemelor de colectare ape pluviale si menajere la obiectivele Bloc Foraj, Bloc Productie, Cladire Gradinita Voinicelul, unde functioneaza Serviciul Public de Asistenta Sociala al Comunei Zemes si Camin Cultural
SEDINTA DIN DATA DE 28.09.2018

 • HOTARAREA NR. 235 / 28.09.2018 privind completarea si modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemes, însusit prin HCL 61/2011 si aprobata prin HG 987/2011

 • HOTARAREA NR. 236 / 28.09.2018 privind aprobarea actualizarii Organigramei si Statului nominal de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 237 / 28.09.2018 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului local al comunei Zemes, ca membru în Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes, pentru anul scolar 2018 - 2019

 • HOTARAREA NR. 238 / 28.09.2018 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului local al comunei Zemes, ca membru în Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii în mediul scolar si de promovare a interculturalitatii, din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare, pentru anul 2018 - 2019

 • HOTARAREA NR. 239 / 28.09.2018 privind stabilirea traseului microbuzului scolar BC-09-APZ, pentru transportul elevilor la si de la scoala, pentru anul scolar 2018-2019

 • HOTARAREA NR. 240 / 28.09.2018 privind desemnarea a doi reprezentanti din partea Consiliului local al comunei Zemes, ca membri în Consiliul de administratie al Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare, in anul scolar 2018-2019

 • HOTARAREA NR. 241 / 28.09.2018 privind modificarea prin act aditional a contractului de închiriere 1698/23.02.2018, încheiat între UAT Comuna Zemes si doamna Aris Daniela

 • HOTARAREA NR. 242 / 28.09.2018 privind aprobarea modificarii cotei de combustibil pentru microbuzul scolar BC-09-APZ

 • HOTARAREA NR. 243 / 28.09.2018 privind aprobarea actualizarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului Educational de zi pentru copilul cu nevoi sociale din cadrul Serviciului de Asistenta Sociala al Comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 244 / 28.09.2018 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului Agavriloae Constantin, domiciliat în Comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 245 / 28.09.2018 privind aprobarea caietului de sarcini pentru efectuarea lucrarilor de decolmatare a Barajului Holmu din Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 246 / 28.09.2018 privind aprobarea încheierii cu SC OMV PETROM SA a unui contract de transmitere folosinta în interes public asupra terenului situat pe strada Colonia Mare

 • HOTARAREA NR. 247 / 28.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2018

 • HOTARAREA NR. 248 / 28.09.2018 privind aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% aerente sistemului de alimentare cu apa statie tratare apa bruta Darmanesti

SEDINTA DIN DATA DE 14.09.2018

 • HOTARAREA NR. 226 / 14.09.2018 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Zemes, pentru o perioada de 3 luni

 • HOTARAREA NR. 227 / 14.09.2018 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea lucrarilor de decolmatare a Barajului Holmu

 • HOTARAREA NR. 228 / 14.09.2018 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru Achizitie si montaj indicatoare rutiere pentru drumurile comunale din Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 229 / 14.09.2018 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru Reparatii curente a podurilor de acces pe str. Livezi si str. Primaverii, sat Bolatau, Comuna Zemes, Judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 230 / 14.09.2018 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru Întretinere parapeti de siguranta la poduri

 • HOTARAREA NR. 231 / 14.09.2018 privind aprobarea Statului de Functii al personalului nedidactic din Școala Ștefan cel Mare Zemes, pentru anul scolar 2018 - 2019

 • HOTARAREA NR. 232 / 14.09.2018 privind acordarea din bugetul comunei Zemes pentru anul 2018 a unui sprijin financiar Parohiei Romano - Catolice Moinesti în vederea realizarii lucrarilor de Reparatii lacas de cult la Biserica cu hramul Regina Sf. Rozariu din Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 233 / 14.09.2018 privind prezentarea Consiliului Local al Comunei Zemes, în calitate de actionar unic al SC Servicii Comunale Zemes SRL, a Raportului de inspectie economico - financiara întocmit de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi - Compartimentul de Inspectie economico - financiara Bacau

 • HOTARAREA NR. 234 / 14.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Zemes, pe anul 2018
SEDINTA DIN DATA DE 30.08.2018

 • HOTARAREA NR. 214 / 30.08.2018 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei SF - Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii Aparare mal Strada Mihai Eminescu

 • HOTARAREA NR. 215 / 30.08.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii Aparare mal Strada Mihai Eminescu

 • HOTARAREA NR. 216 / 30.08.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Etapei a II-a Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii Aparare mal Strada Mihai Eminescu

 • HOTARAREA NR. 217 / 30.08.2018 privind completarea si modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemes, însusit prin HCL 61/2011 si aprobat prin HG 987/2011

 • HOTARAREA NR. 218 / 30.08.2018 privind aprobarea închirierii unui contract de furnizare servicii internet pentru o perioada de minim 2 (doi) ani pentru functionarea sistemului de supraveghere video

 • HOTARAREA NR. 219 / 30.08.2018 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinând domeniului privat în supraata de 1418 mp, situat în intravilanul Comunei Zemes, sat Zemes, strada Principala, nr. 165 B, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 220 / 30.08.2018 privind acordarea Diplomei de aur si a unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru 8 familii din Comuna Zemes, care împlinesc 50 de ani de casatorie pâna la data de 31.12.2018

 • HOTARAREA NR. 221 / 30.08.2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Frone Georgel Pompiliu, reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea doamnei Frone Maria, fosta beneficiara de ajutor social

 • HOTARAREA NR. 222 / 30.08.2018 privind schimbarea titularului din contractul de concesiune nr. 9/01.08.2001 din Tanasa Constantin în Pintea Cristina Mirela

 • HOTARAREA NR. 223 / 30.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Zemes, pe anul 2018
 • HOTARAREA NR. 224 / 30.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare, pe anul 2018

 • HOTARAREA NR. 225 / 30.08.2018 privind acordul pentru demararea lucrarilor de reparatii curente la Gradinita nr. 3 Zemes

SEDINTA DIN DATA DE 09.08.2018

 • HOTARAREA NR. 189 / 09.08.2018 privind completarea si modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemes, însusit prin HCL 61/2011 si aprobat prin HG 987/2011

 • HOTARAREA NR. 190 / 09.08.2018 privind aprobarea încheierii unor contracte privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public din comuna Zemes, judetul Bacau, cu S.C. DELGAZ GRID S.A. si cu OMV PETROM S.A.

 • HOTARAREA NR. 191 / 09.08.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Sistem de supraveghere video în comuna Zemes, judet Bacau

 • HOTARAREA NR. 192 / 09.08.2018 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti si costurile pentru convorbirile telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 193 / 09.08.2018 privind aprobarea actualizarii notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii Proiectare Reparatii capitale dusuri, grupuri sanitare, casa scarii cu hol aerent acesteia la Bloc Productie din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 194 / 09.08.2018 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza DALI pentru obiectivul de investitii Modernizare sistem de iluminat public în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 195 / 09.08.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii documentatiei tehnico-economice Etapa II - DALI si Etapa III - Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, pentru obiectivul de investitii Proiectare Modernizare sistem de iluminat public în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 196 / 09.08.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Etapa II - DALI si Etapa III - Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, pentru obiectivul de investitii Modernizare sistem de iluminat public în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 197 / 09.08.2018 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza DALI pentru obiectivul de investitii Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 198 / 09.08.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii documentatiei tehnico-economice Etapei II - DALI pentru obiectivul de investitii Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 199 / 09.08.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Etapei II - DALI pentru obiectivul de investitii Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 200 / 09.08.2018 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza SF pentru obiectivul de investitii Amenajare zona de agrement în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 201 / 09.08.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii documentatiei tehnico-economice Etapei II - SF pentru obiectivul de investitii Amenajare zona de agrement în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 202 / 09.08.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Etapei II - SF pentru obiectivul de investitii Amenajare zona de agrement în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 203 / 09.08.2018 privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Zemes, pentru unitatile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute în România

 • HOTARAREA NR. 204 / 09.08.2018 privind utilizarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2018, în vederea organizarii Sarbatorilor de iarna - 2018

 • HOTARAREA NR. 205 / 09.08.2018 privind aprobarea încheierii asigurarilor facultative cu valabilitate începând cu anul 2018, pentru locuintele din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a Comunei Zemes


 • HOTARAREA NR. 207 / 09.08.2018 privind reorganizarea activitatii aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes si a serviciilor subordonate, cu aprobarea statului de functii si a organigramei

 • HOTARAREA NR. 208 / 09.08.2018 privind solutionarea de catre Consiliul local al comunei Zemes a plângerii prealabile formulata de RNP ROMSILVA - DIRECÈšIA SILVICÄ‚ BACÄ‚U, împotriva HCL 259/18.12.2017 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, aplicabile în anul 2018, respectiv art. 19 pct. 2 si art. 20


 • HOTARAREA NR. 210 / 09.08.2018 privind aprobarea actualizarii numerelor administrative atribuite proprietatilor, din intravilanul satului Bolatau - comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 211 / 09.08.2018 privind alocarea de sume din bugetulde venituri si cheltuieli al comunei Zemes pentru anul 2018 în vederea realizarii lucrarii Întretinere strazi

 • HOTARAREA NR. 212 / 09.08.2018 privind utilizarea sumei de 215.000 lei, alocata conform HG 563/2018, în vederea realizarii obiectivului Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 213 / 09.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Sistem de supraveghere video în comuna Zemes, judet Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 20.07.2018

 • HOTARAREA NR. 187 / 20.07.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza SF aerenta obiectivului de investitii Construire santuri betonat, accese la proprietati si trotuare adiacente DC 180 A, în comuna Zemes, judetul Bacau
SEDINTA DIN DATA DE 11.07.2018

 • HOTARAREA NR. 154 / 11.07.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 155 / 11.07.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Construire platforme din pavele pentru amplasarea statiilor de microbuz din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 156 / 11.07.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Construire platforme din pavele pentru amplasarea statiilor de microbuz din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 157 / 11.07.2018 privind alocarea de sume din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Zemes pentru anul 2018, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Instalatie de clorinare

 • HOTARAREA NR. 158 / 11.07.2018 privind alocarea de sume din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Zemes pentru anul 2018, în vederea realizarii de Lucrari de reparatii drum comunal Str. Tazlaului de la locuinta nr. 1 la locuinta nr. 88, a podului varianta PTTR si a drumului comunal D801 din comuna Zemes, judetul Bacau si reparatii curente DC 180 A din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 159 / 11.07.2018 privind solutionarea de catre Consiliul local al comunei Zemes a plângerii prealabile formulata de RNP ROMSILVA - DIRECÈšIA SILVICÄ‚ BACÄ‚U, împotriva HCL 261/18.12.2017 - privind stabilirea taxelor si tarifelor altele decât cele prevazute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, aplicabile în anul 2018, respectiv art. 19 pct. 2 si art. 20
 • HOTARAREA NR. 160 / 11.07.2018 privind solutionarea de catre Consiliul local al comunei Zemes a plângerii prealabile formulata de OMV Petrom SA, împotriva art. 17, pct. 2 si 3 din tabel, art. 18, art. 19 alin. 1, 5, 6 si 7 si art. 22 din HCL 99/27.04.2018
 • HOTARAREA NR. 161 / 11.07.2018 privind suplimentarea sumelor alocate prin HCL 58/2018 - privind alocarea din bugetul local a sumei de 30 000 lei în vederea acordarii finantarilor nerambursabile pentru activitatile non profit de interes local pentru anul 2018 pentru domeniile Cultura si Culte din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Zemes, pentru anul 2018 

 • HOTARAREA NR. 162 / 11.07.2018 privind aprobarea parteneriatului ACS GLORIA ZEMEȘ cu ACS BIKE FM pentru desfasurarea etapei a II-a a XCO Zemes

 • HOTARAREA NR. 163 / 11.07.2018 privind aprobarea Raportul Primarului Comunei Zemes privind situatia gestionarii bunurilor UAT Zemes pe anul 2017

 • HOTARAREA NR. 164 / 11.07.2018 privind completarea si modificarea bunurilor din domeniul public al comunei Zemes, judetul Bacau, însusit prin HCL 64/2011, aprobata prin HG 987/2011

 • HOTARAREA NR. 165 / 11.07.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii Proiectare Modernizare sistem de iluminat public în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 166 / 11.07.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Etapei I - tema de proiectare pentru obiectivul de investitii Modernizare sistem de iluminat public în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 167 / 11.07.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii Proiectare Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 168 / 11.07.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Etapei I - tema de proiectare pentru obiectivul de investitii Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 169 / 11.07.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii Proiectare Consolidare mal pârâu Pietrosu Sec - str. Toamnei, în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 170 / 11.07.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Etapei I - tema de proiectare pentru obiectivul de investitii Consolidare mal pârâu Pietrosu Sec - str. Toamnei, în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 171 / 11.07.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii Proiectare
  Amenajare zona de agrement în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 172 / 11.07.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Etapei I - tema de proiectare pentru obiectivul de investitii Amenajare zona de agrement în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 173 / 11.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza proiect tehnic de executie aerenta obiectivului de investitii Amenajare trotuare în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 174 / 11.07.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Construire santuri betonat, accese la proprietati si trotuare adiacente DC 180 A, în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 175 / 11.07.2018 privind alocarea de sume din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Zemes pentru anul 2018, în vederea realizarii de Lucrari de reparatii curente la obiectivul Sistem apa strada Canus
 • HOTARAREA NR. 176 / 11.07.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2018
 • HOTARAREA NR. 177 / 11.07.2018 privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes pentru trimestrul II 2018
 • HOTARAREA NR. 178 / 11.07.2018 privind aprobarea acordarii de stimulente financiare elevilor Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes, care au obtinut premii la olimpiadele scolare în anul 2017 - 2018

 • HOTARAREA NR. 179 / 11.07.2018 privind  rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al ACS GLORIA ZEMEȘ, pentru anul 2018
 • HOTARAREA NR. 180 / 11.07.2018 privind completarea HCL 10/27.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza proiect tehnic de executie aerenta obiectivului de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Școala Ștefan cel Mare Zemes
 • HOTARAREA NR. 181 / 11.07.2018 privind abrogarea HCL 106/27.04.2018 - privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare RK sistem apa strada Canus din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 182 / 11.07.2018 privind abrogarea HCL 106/27.04.2018 - privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare Modernizare infrastructura rutiera din comuna Zemes, judetul Bacau - Lotul II

 • HOTARAREA NR. 183 / 11.07.2018 privind abrogarea HCL 112/27.04.2018 - privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare Modernizare infrastructura rutiera din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 184 / 11.07.2018 privind abrogarea HCL 115/27.04.2018 - privind alocarea de sume din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Zemes pentru anul 2018, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Modernizare infrastructura rutiera din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 185 / 11.07.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii Proiectare Construire platforme din pavele pentru amplasarea statiilor de microbuz din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 186 / 11.07.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii Proiectare Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau
 • PROCES VERBAL AL SEDINTEI DIN 11.07.2018
SEDINTA DIN DATA DE 02.07.2018

 • HOTARAREA NR. 150 / 02.07.2018 privind încheierea unui acord de parteneriat între UAT Comuna Zemes, ACS Gloria Zemes si Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare Zemes, în vederea realizarii proiectului Tineri pentru România - 2018

 • HOTARAREA NR. 151 / 02.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza DALI aerenta obiectivului de investitii Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 152 / 02.07.2018 privind aprobarea deblocarii si utilizarii din fondul de rezerva bugetara pe anul 2018 a unor sume pentru limitarea pagubelor si deblocarea cailor de acces, provocate de inundatiile produse în comuna Zemes, în data de 29.06 - 30.06.2018


SEDINTA DIN DATA DE 20.06.2018

 • HOTARAREA NR. 140 / 20.06.2018 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Zemes, pentru sedinta extraordinara din data de 20.06.2018

 • HOTARAREA NR. 141 / 20.06.2018 privind modificarea Statului de Functii al personalului nedidactic din Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare pentru anul scolar 2017 - 2018

 • HOTARAREA NR. 142 / 20.06.2018 privind completarea si modificarea inventarului bunurilor domeniului public al comunei Zemes, însusit prin HCL 64/2011 si aprobat prin HG 987/2011

 • HOTARAREA NR. 143 / 20.06.2018 privind transformarea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala al Comunei Zemes, în functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior

 • HOTARAREA NR. 144 / 20.06.2018 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare si modernizare DC 180 A 5 km, zona Bolatau

 • HOTARAREA NR. 145 / 20.06.2018 privind aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul comunei Zemes, a sumelor pentru plata unor cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL, în vederea realizarii obiectivului de investitii Reabilitare si modernizare DC 180 A 5 km, zona Bolatau, comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 146 / 20.06.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, a sumei de 561.728 lei, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii, Amenajare trotuare în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 147 / 20.06.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2018

 • HOTARAREA NR. 148 / 20.06.2018 privind aprobarea de catre Consiliul Local al Comunei Zemes a actului aditional nr. 1 la Contractul de administrare nr. 6303/17.06.2018, încheiat între SC OMV Petrom SA si Comuna Zemes, având ca obiect Folosinta în interes public ca varianta ocolitoare a DC 180 A - zona numita cocoasa

 • HOTARAREA NR. 149 / 20.06.2018 privind modificarea HCL 125/2018 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2018 în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrari de reparatii curente drum comunal strada Tazlaului de la locuinta nr. 1 pâna la locuinta nr. 63, a podului varianta PTTR si a drumului comunal DC 180 A
SEDINTA DIN DATA DE 08.06.2018


 • HOTARAREA NR. 123 / 08.06.2018 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru urmatoarele categorii de lucrari: Întretinere apa-canal si Reparatii apa-canal

 • HOTARAREA NR. 124 / 08.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de eliberare a avizului si acordului de spargere pe domeniul public/privat (autorizatiei pentru realizarea de lucrari pe domeniul public/privat) pentru executia lucrarilor aerente retelelor tehnico-edilitare, retele de transport produse petroliere si derivatele acestora realizate în comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 125 / 08.06.2018 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2018 în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrari de reparatii curente drum comunal strada Tazlaului de la locuinta nr. 1 pâna la locuinta nr. 63, a podului varianta PTTR si a drumului comunal DC 180 A

 • HOTARAREA NR. 126 / 08.06.2018 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului Rata Costel, domiciliata în Comuna Zemes, judetul Bacau 

 • HOTARAREA NR. 127 / 08.06.2018 privind aprobarea actualizarii numerelor administrative atribuite proprietatilor, din intravilanul satului Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 128 / 08.06.2018 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului local pentru anul 2018

 • HOTARAREA NR. 129 / 08.06.2018 privind aprobarea parteneriatului ACS Gloria Zemes cuACS Rally Spirit Onesti, pentru desfasurarea etapei a VIII a Raliului Moldovei 2018


 • HOTARAREA NR. 131 / 08.06.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii Proiectare Construire platforme din pavele pentru amplasare statii de microbuz în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 132 / 08.06.2018 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2018 în vederea actualizarii proiectului tehnic de executie si obtinerea de avize pentru obiectivul de investitii Construire platforme din pavele pentru amplasare statii de microbuz în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 133 / 08.06.2018 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2018 pentru întocmire documentatie de avizare mediu ulterioara amenajarii Amenajamentului Silvic al Fondului Forestier al comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 134 / 08.06.2018 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de acces pe drumul comunal DC 180 A, în comuna Zemes, judetul Bacau, a vehiculelor si a utilajelor ce transporta gunoi de grajd din gospodariile proprii la platformele de stocare private

 • HOTARAREA NR. 135 / 08.06.2018 privind completarea si modificarea inventarului bunurilor domeniului public al comunei Zemes, însusit prin HCL 64/2011 si aprobat prin HG 987/2011

 • HOTARAREA NR. 136 / 08.06.2018 privind întocmirea rapoartelor de evaluare, de catre expert evaluator ANEVAR, pentru obiectivele pod strada Toamnei, pod Pietrosu, alate în proprietatea publica a comunei Zemes si a terenului situat pe strada Principala, nr. 165 B, alat în proprietatea privata a comunei Zemes


 • HOTARAREA NR. 138 / 08.06.2018 privind apronarea numarului burselor de merit ce urmeaza a fi acordate în semestrul II al anului scolar 2017-2018, de catre Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare Zemes

 • HOTARAREA NR. 139 / 08.06.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii proiectare Reabilitare si modernizare DC 180 A 5 km, zona Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 17.05.2018

 • HOTARAREA NR. 118 / 17.05.2018 privind modificarea, prin act aditional, a contractului de concesiune nr. 9/01.08.2001, încheiat între domnul Tanasa V. Constantin si UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 119 / 17.05.2018 privind aprobarea modificarii HCL nr. 33/27.02.2017, privind aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a terenurilor ce apartin domeniului privat al Comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 120 / 17.05.2018 privind stabilirea nivelului contributiei Consiliului Local al Comunei Zemes, la finantarea Serviciilor Sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap în baza costurilor medii anuale pentru anul 2018

 • HOTARAREA NR. 121 / 17.05.2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Spataru Danut, domiciliat în Comuna Zemes, în vederea racordarii locuintei la energie electrica

SEDINTA DIN DATA DE 27.04.2018


 • HOTARAREA NR. 100 / 27.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza proiect tehnic de executie aerenta obiectivului de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Școala Ștefan cel Mare Zemes

 • HOTARAREA NR. 101 / 27.04.2018 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj proprietate privata a UAT Comuna Zemes, doamnei Scortanu Carmen, domiciliata în Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 102 / 27.04.2018 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj proprietate privata a UAT Comuna Zemes, doamnei Agavriloaie Tamara, domiciliata în Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 103 / 27.04.2018 privind aprobarea încheierii actelor aditionale de prelungire la contractele cadru de activitate sportiva încheiate de ACS Gloria Zemes

 • HOTARAREA NR. 104 / 27.04.2018 privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute, în favoarea DELGAZ - Grid SA asupra unor supraete de teren apartinând domeniului public al comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 105 / 27.04.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Modernizare infrastructura rutiera din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 106 / 27.04.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Modernizare infrastructura rutiera din comuna Zemes, judetul Bacau - Lotul II

 • HOTARAREA NR. 107 / 27.04.2018 privind suplimentarea sumelor alocate prin HCL 73/2018 - privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau


 • HOTARAREA NR. 109 / 27.04.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 110 / 27.04.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii Proiectare Modernizare infrastructura rutiera din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 111 / 27.04.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii Proiectare Construire santuri betonate, accese la populatie si trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 112 / 27.04.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare Modernizare infrastructura rutiera din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 113 / 27.04.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii Tabela de aisaj electronica

 • HOTARAREA NR. 114 / 27.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei de atribuire faza SF de executie aerenta obiectivului de investitii Construire santuri betonate, accese la populatie si trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 115 / 27.04.2018 privind alocarea de sume din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Zemes pentru anul 2018, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Modernizare infrastructura rutiera din comuna Zemes, judetul Bacau - Lotul II

 • HOTARAREA NR. 116 / 27.04.2018 privind alocarea de sume din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Zemes pentru anul 2018, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Tabela de aisaj electronica

 • HOTARAREA NR. 117 / 27.04.2018 privind alocarea sumelor din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Zemes pentru anul 2018, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Construire santuri betonate, accese la populatie si trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemes, judetul Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 20.04.2018

 • HOTARAREA NR. 92 / 20.04.2018 privind aprobarea proiectului Reabilitare modernizare si dotare Școala Ștefan cel Mare Zemes si a cheltuielilor legate de proiect

 • HOTARAREA NR. 93 / 20.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza DALI, aerenta obiectivului de investitii Reabilitare modernizare si dotare Școala Ștefan cel Mare Zemes

 • HOTARAREA NR. 94 / 20.04.2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Zemes a terenului situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Teiului, nr. 18


 • HOTARAREA NR. 96 / 20.04.2018 privind aprobarea actului aditional nr. 1 la Conventia de Colaborare din cadrul proiectului Incluziune sociala prin furnizarea de servicii integrate în judetul BacauSEDINTA DIN DATA DE 05.04.2018

 • HOTARAREA NR. 84 / 05.04.2018 privind suplimentarea creditelor bugetare alocate în vederea finantarii obiectivului Lucrari de reparatii curente pe DC 180 A km 0+000 - 0+370
 • HOTARAREA NR. 85 / 05.04.2018 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al Comunei Zemes, însusit prin HCL 64/2011, aprobat prin HG 987/2011
 • HOTARAREA NR. 88 / 05.04.2018 privind transformarea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului resurse umane - stare civila, în functia publica de executie de referent, clasa III, grad profesional superior
 • HOTARAREA NR. 89 / 05.04.2018 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemes pentru anul 2018, în vederearealizarii obiectivului de investitii Construire împrejmuire statie de epurare din Comuna Zemes, judetul Bacau

  SEDINTA DIN DATA DE 26.03.2018


 • HOTARAREA NR. 66 / 26.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza proiect tehnic de executie, aerenta obiectivului de investitii Construire împrejmuire statie de epurare din comune Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 67 / 26.03.2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Tudorie Costel, reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea  doamnei Spatariu Elvira, fosta beneficiara de ajutor social 

 • HOTARAREA NR. 68 / 26.03.2018 privind aprobarea metodologiei generale, a programului anualsi a altor categorii de documente, în vederea acordarii finantarilor nerambursabile pentru activitati non-profit de interes local pentru anul 2018, pentru domeniile Culte si Cultura

 • HOTARAREA NR. 69 / 26.03.2018 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului Luca Iuri Valeriu, domiciliat în Comuna Zemes, judetul Bacau


 • HOTARAREA NR. 71 / 26.03.2018 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei DALI pentru obiectivul de investitii Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 72 / 26.03.2018 privind aprobarea notei de fundamentare si oportunitatea obiectivului de investitii Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 73 / 26.03.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare Modernizare strazi în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 74 / 26.03.2018 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinând domeniului privat în supraata de 24 mp, situat în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 75 / 26.03.2018 privind schimbarea titularului din contractul de închiriere nr. 130/19.02.1990 din Obreja Ion în Obreja Gabriela

 • HOTARAREA NR. 76 / 26.03.2018 privind atestarea apartenentei la domeniul public si privat si acordul înscrierii la cartea funciara a dreptului de proprietate pentru unele supraete de teren în favoarea UAT Comuna Zemes


 • HOTARAREA NR. 78 / 26.03.2018 privind modificarea HCL 108/2017 - privind declararea drept locuinte de necesitate a unui numar de 4 locuinte din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietatea publica a Comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 79 / 26.03.2018 privind aprobarea încheierii unui numar de 3 contracte de închiriere pentru locuintele din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietatea publica a Comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 80 / 26.03.2018 privind modificarea si completarea HCL 257/2017 privind schimbarea denumirii obiectivului de investitii Crestere eficienta energetica la Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 81 / 26.03.2018 privind respingerea proiectului de hotarâre privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinând domeniului privat în supraata de 248 mp, situat în extravilanul comunei Zemes, jud. Bacau

 • HOTARAREA NR. 82 / 26.03.2018 privind aprobarea notei de fundamentare si oportunitatea actualizarii obiectivului de investitii Proiectare Modernizare infrastructura rutiera din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 83 / 26.03.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare Modernizare infrastructura rutiera din comuna Zemes, judetul Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 19.02.2018

 • HOTARAREA NR. 32 / 19.02.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2018

 • HOTARAREA NR. 33 / 19.02.2018 privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes, pentru anul 2017

 • HOTARAREA NR. 34 / 19.02.2018 privind aprobarea constituirii fondului de rezerva bugetara pe anul 2018

 • HOTARAREA NR. 35 / 19.02.2018 privind modificarea HCL 133 / 17.01.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate

 • HOTARAREA NR. 36 / 19.02.2018 privind aprobarea încetarii prevederilor HCL 3 / 21.01.2016 modificata prin HCL 60 / 29.03.2017
 • HOTARAREA NR. 37 / 19.02.2018 privind însusirea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern la nivelul Filialei Judetene Bacau a ACoR
 • HOTARAREA NR. 38 / 19.02.2018 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru Lucrari de reparatii curente pe DC 180 A km 0+000 - 0+370

 • HOTARAREA NR. 39 / 19.02.2018 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei SF pentru obiectivul de investitii Construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 40 / 19.02.2018 privind aprobarea notei de fundamentare, privind necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii Proiectare construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 41 / 19.02.2018 privind utilizarea din bugetul local, a sumelor necesare cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare construire santuri betonate, accese la proprietati si trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 42 / 19.02.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii Proiectare amenajare trotuare în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 43 / 19.02.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare amenajare trotuare în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 44 / 19.02.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Amenajare trotuare în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 45 / 19.02.2018 privind utilizarea din bugetul local a sumei necesare finantarii obiectivului de investitii Reabilitare si modernizare DC 180 A, 5km, zona Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 46 / 19.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza studiu de fezabilitate, aerenta obiectivului de investitii, Construire împrejmuire statie de epurare din Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 47 / 19.02.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii Proiectare construire împrejmuire statie de epurare din Comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 48 / 19.02.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare construire împrejmuire statie de epurare din Comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 49 / 19.02.2018 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei DALI pentru obiectivul de investitii RK Sistem apa strada Canus din Comuna Zemes, Judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 50 / 19.02.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii Proiectare RK Sistem apa strada Canus din Comuna Zemes, Judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 51 / 19.02.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare RK Sistem apa strada Canus din Comuna Zemes, Judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 52 / 19.02.2018 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici conform devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii Reparatii capitale dusuri, grupuri sanitare, casa scarii cu hol aerent acesteia la Bloc Productie din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 53 / 19.02.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii Proiectare Reparatii capitale dusuri, grupuri sanitare, casa scarii cu hol aerent acesteia la Bloc Productie din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 54 / 19.02.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare Reparatii capitale dusuri, grupuri sanitare, casa scarii cu hol aerent acesteia la Bloc Productie din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 55 / 19.02.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Pictura biserica Manastirea Înaltarea Domnului din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 56 / 19.02.2018 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii Proiectare Reabilitare, modernizare si dotare Școala Ștefan cel Mare Zemes
 • HOTARAREA NR. 57 / 19.02.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Proiectare Reabilitare, modernizare si dotare Școala Ștefan cel Mare Zemes
 • HOTARAREA NR. 58 / 19.02.2018 privind alocarea din bugetul local a sumei de 30000 RON în vederea acordarii finantarilor nerambursabile pentru activitatile non profit de interes local pentru anul 2018, pentru domeniile cultura si culte

 • HOTARAREA NR. 59 / 19.02.2018 privind aprobarea majorarii contributiei pentru masa zilnica a prescolarilor de la gradinita cu program prelungit Voinicel Zemes
 • HOTARAREA NR. 60 / 19.02.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Modernizare, renovarea si dotarea caminului cultural din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 61 / 19.02.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al ACS GLORIA ZEMEȘ, pentru anul 2018
 • HOTARAREA NR. 62 / 19.02.2018 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Reparatii capitale dusuri, grupuri sanitare, casa scarii cu hol aerent acesteia la Bloc Foraj din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 63 / 19.02.2018 privind aprobarea proiectului Hai în lumea mea, realizat în parteneriat între UNICEF, Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare Zemes si UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 64 / 19.02.2018 privind aprobarea machetei Prioritati - Obiective - Plan Actiuni 2018

SEDINTA DIN DATA DE 12.02.2018

 • HOTARAREA NR. 25 / 12.02.2018 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul SC Servicii Comunale Zemes SRL

 • HOTARAREA NR. 26 / 12.02.2018 privind  aprobarea scoaterii din functiune si casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 27 / 12.02.2018 privind atestarea apartenentei la domeniul public si privat si acordul înscrierii la cartea funciara a dreptului de proprietate pentru unele supraete de teren în favoarea UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 28 / 12.02.2018 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Productie, proprietate privata a UAT Comuna Zemes, doamnei Aris Daniela

 • HOTARAREA NR. 29 / 12.02.2018 privind modificarea prin act aditional a contractului de închiriere nr. 597/27.01.2017, încheiat între UAT Comuna Zemes si doamna Toderas Mihaela, având ca obiect închiriere locuinta sociala în imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate din comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 30 / 12.02.2018 privind formularea cererii de deschidere a procedurii simplificate a falimentului pentru SC Servicii Comunale Zemes SRL

 • HOTARAREA NR. 31 / 12.02.2018 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren si cladiri pentru persoanele evacuate prin dispozitia primarului nr. 839/08.12.2010 modificata prin dispozitia nr. 8/10.01.2011 în urma deflagratiei din luna decembrie 2010

SEDINTA DIN DATA DE 22.01.2018

 • HOTARAREA NR. 7 / 22.01.2018 privind aprobarea actualizarii Strategiei de Dezvoltare Durabila a Comunei Zemes, pentru anii 2014 - 2020

 • HOTARAREA NR. 8 / 22.01.2018 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2018, la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau

 • HOTARAREA NR. 9 / 22.01.2018 privind stabilirea cuantumului cotizatiei anuale a membrilor Asociatiei pentru Dezvoltarea turismului MONTPESA, începând cu 1 ianuarie 2018

 • HOTARAREA NR. 10 / 22.01.2018 privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de interes local care vor fi efectuate în anul 2018, cu beneficiarii Legii 416 / 2001, privind venitul minim garantat
 • HOTARAREA NR. 11 / 22.01.2018 privind aprobarea indiciilor de indexare pentru anul 2018

 • HOTARAREA NR. 12 / 22.01.2018 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din comuna Zemes ce vor functiona în anul scolar 2018-2019

 • HOTARAREA NR. 13 / 22.01.2018 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor individuale pentru secretarul comunei Zemes, pe anul 2017

 • HOTARAREA NR. 14 / 22.01.2018 privind solutionarea de catre Consiliul Local al Comunei Zemes, a plângerii prealabile, formulata de SC OMV PETROM SA, împotriva plângerii HCL 259/18.12.2017
 • HOTARAREA NR. 15 / 22.01.2018 privind aprobarea Programului de masuri ce vizeaza îmbunatatirea activitatii de gospodarire si înfrumusetare a Comunei Zemes pe anul 2018, a obligatiilor si responsabilitatilor care revin institutiilor publice, agentilor economici, cetatenilor, pentru buna gospodarire a Comunei Zemes si respectarea conditiilor de mediu, precum si stabilirea sanctiunilor

 • HOTARAREA NR. 16 / 22.01.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Zemes si al Serviciilor publice subordonate, pentru anul 2018

 • HOTARAREA NR. 17 / 22.01.2018 privind aprobarea documentatiei în vederea concesionarii prin licitatie publica a supraetei de 600 mp  teren situata în Comuna Zemes, în intravilanul satului Zemes, pe strada Teiului, ce apartine domeniului privat al comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 18 / 22.01.2018 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 19 / 22.01.2018 privind aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al SC SERVICII COMUNALE ZEMES SRL
 • HOTARAREA NR. 20 / 22.01.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL 105/2010 - privind aprobarea Master Planului în sectorul de apa si apa uzata din judetul Bacau, cu modificarile si completarile ulterioare

 • HOTARAREA NR. 21 / 22.01.2018 privind aprobarea atribuirii si încheierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri în judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 22 / 22.01.2018 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2018 la patrimoniul ADIB

 • HOTARAREA NR. 23 / 22.01.2018 privind actualizarea comisiei de repartizare a locuintelor sociale din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a Comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 24 / 22.01.2018 privind  aprobarea listei cuprinzând solicitantii îndreptatiti sa primeasca locuinta sociala (transa a III-a) în imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, din Comuna Zemes

SEDINTA DIN DATA DE 10.01.2018

 • HOTARAREA NR. 2 / 10.01.2018 privind încetarea mandatului de membru, în Consiliul de administratie al SC SERVICII COMUNALE ZEMEȘ SRL, a domnului Vinghieac Romica, a doamnei Diaconu Carmen Mihaela, a doamnei Purcaru Claudia si respectiv a domnului Negru Gheorghe, ca urmare a demisiei
 • HOTARAREA NR. 3 / 10.01.2018 privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administratie al SC SERVICII COMUNALE ZEMEȘ SRL
 • HOTARAREA NR. 4 / 10.01.2018 privind aprobarea situatiei financiare a SC SERVICII COMUNALE ZEMEȘ SRL, pentru anul 2017

 • HOTARAREA NR. 5 / 10.01.2018 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Zemes, pentru anul 2018

 • HOTARAREA NR. 6 / 10.01.2018 privind aprobarea actului aditional nr. 1 la Contractul cadru pentru închirierea locuintelor cu destinatie  sociala din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a Comunei Zemes

 • SEDINTA DIN DATA DE 08.01.2018

Last Updated ( luni, 25 martie 2024 )