HOTARARI 2017 PDF Print E-mail
SEDINTA DIN DATA DE 18.12.2017


 • HOTARAREA NR.   263 / 18.12.2017 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Zemes, a terenului situat în intravilanul comunei Zemes, sat Zemes, str. Teiului, nr. 18
 • HOTARAREA NR.   264 / 18.12.2017 privind însusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern, la nivelul UAT Comuna Zemes
 • HOTARAREA NR.   265 / 18.12.2017 privind majorarea, în anul 2018, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, Str. Tazlaului, nr. 11 - Statie distributie electricitate - proprietatea SC DELGAZ GRID SA
 • HOTARAREA NR.   266 / 18.12.2017 privind majorarea, în anul 2018, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, Str. Ștefan cel Mare, nr. 2A
 • HOTARAREA NR.   267 / 18.12.2017 privind majorarea, în anul 2018, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, Str. Principala, nr. 363 - Statie Apa Foale - proprietatea SC OMV Petrom SA
 • HOTARAREA NR.   268 / 18.12.2017 privind majorarea, în anul 2018, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, Str. Principala, nr. 331A - Cantina Muncitorilor Foale - proprietatea SC OMV Petrom SA
 • HOTARAREA NR.   269 / 18.12.2017 privind majorarea, în anul 2018, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, Str. Principala, nr. 40
 • HOTARAREA NR.   273 / 18.12.2017 privind utilizarea de sume din bugetul Comunei Zemes, pentru anul 2017, în vederea acoperirii deficitului între veniturile realizate si taxa de salubritate datorata catre ADIS Bacau
SEDINTA DIN DATA DE 05.12.2017


 • HOTARAREA NR.   253 / 05.12.2017 privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii temei de proiectare în vederea realizarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectiul de investitii Amenajare zona de agrement multifunctionala - Comuna Zemes, jud. Bacau

 • HOTARAREA NR.   254 / 05.12.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2016, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Etapei I - tema de proiectare pentru obiectivul de investitii Amenajare zona de agrement multifunctionala - Comuna Zemes, jud. Bacau

 • HOTARAREA NR.   255 / 05.12.2017 privind încheierea actelor aditionale de prelungire a contractelor cadru de activitate sportiva pentru jucatorii legitimati la ACS Gloria Zemes


 • HOTARAREA NR.   257 / 05.12.2017 privind schimbarea denumirii obiectivului de investitii Cresterea eficientei energetice la Școala Ștefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 20.11.2017

 • HOTARAREA NR. 239 / 20.11.2017 privind stabilirea traseului microbuzului scolar BC 09 APZ - pentru transportul elevilor la si de la scoala, pentru anul scolar 2017-2018

 • HOTARAREA NR. 240 / 20.11.2017 privind aprobarea utilizarii de sume din bugetul local al Comunei Zemes, pentru anul 2017, pentru achizitionarea de catre Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare, a unor pachete cadou pentru Craciun

 • HOTARAREA NR. 241 / 20.11.2017 privind aprobarea actualizarii ROF al Centrului Educational de Zipentru copilul cu nevoi sociale din cadrul SPAS al Comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 242 / 20.11.2017 privind stabilirea cuantumului, numarului si criteriile de acordare a burselor, acordate de  Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare, în anul scolar 2017-2018

 • HOTARAREA NR. 244 / 20.11.2017 privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta, altele decât cele cauzate de calamitati naturale, incendii, acidente si a metodologiei de acordare, conform Legii416/2001 privindvenitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare


 • HOTARAREA NR. 246 / 20.11.2017 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza proiect tehnic de executie, aerenta obiectivului de investitii Pictura biserica Manastirea Înaltarea Domnului, din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 247 / 20.11.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2016, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Pictura biserica Manastirea Înaltarea Domnului, din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 248 / 20.11.2017 privind acordarea Diplomei de aur si a unui ajutor în valoare de 400 de lei, pentru 4 familii din Comuna Zemes, care împlinesc 50 respectiv 60 de ani de casatorie pâna la 31.12.2017SEDINTA DIN DATA DE 07.11.2017

 • HOTARAREA NR. 236 / 07.11.2017 privind utilizarea de sume din bugetul Comunei Zemes, pentru anul 2017, în vederea acoperirii deficitului între veniturile realizate si taxa de salubritate datorata catre ADIS Bacau

 • HOTARAREA NR. 237 / 07.11.2017 privind aprobarea subînchirierii imobilului care face obiectul contractului de închiriere 8359/2012, respectiv Remiza PSI si terenul aerent


SEDINTA DIN DATA DE 23.10.2017 • HOTARAREA NR. 220 / 23.10.2017 privind alocarea de sume din bugetul local al Comunei Zemes, în vederea derularii urmatoarelor contracte de servicii: Reparatii apa-canal, Întretinere drumuri comunale
 • HOTARAREA NR. 221 / 23.10.2017 privind alocarea de sume din bugetul local al Comunei Zemes, în vederea încheierii contractului de servicii: Deszapezire drumuri comunale
 • HOTARAREA NR. 222 / 23.10.2017 privind alocarea de sume din bugetul local al Comunei Zemes pentru anul 2017 în vederea realizarii de reparatii curente la obiectivul Bazin apa Bolatau
 • HOTARAREA NR. 223 / 23.10.2017 privind utilizarea de sume din bugetul local al Comunei Zemes pentru anul 2017 pentru întocmirea documentatiilor cadastrale în vederea rectificarii unor carti funciare si a intabularii unorterenuri proprietate a Comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 225 / 23.10.2017 privind aprobarea alocarii de resurse financiare în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru reparatii curente la obiectivul Sistem apa Strada Canus
 • HOTARAREA NR. 226 / 23.10.2017 privind alocarea de sume din bugetul local al Comunei Zemes pentru anul 2017 în vederea întocmirii documentatiilor tenhnice privind urmarirea comportarii în exploatare si interventie asupra cladirilor din domeniul public al Comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 228 / 23.10.2017 privind aprobarea actualizarii numerelor administrative atribuite proprietatilor din intravilanul satului Zemes, din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 230 / 23.10.2017 privind aprobarea vânzarii unei cantitati de material lemnos pe picior provenita din padurea proprietatea Comunei Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 231 / 23.10.2017 privind încheierea unui protocol de colaborare între UAT COMUNA ZEMEȘ, CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAÈšIE INCLUZIVÄ‚ NR.2 COMÄ‚NEȘTI si ASOCIAÈšIA CLUB SPORTIV GLORIA ZEMEȘ
 • HOTARAREA NR. 232 / 23.10.2017 privind modificarea si completarea HCL 209/2017 privind reorganizarea activitatii aparatului de specialitate al primarului Comunei Zemes si a serviciilor subordonate, cu aprobarea statului de functii si a organigramei
 • HOTARAREA NR. 233 / 23.10.2017 privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea proiectului de investitie Proiectare Reparatii capitale dusuri, grupuri sanitare, casa scarii cu hol aerent acesteia la bloc Productie - revizuire proiect, din Comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 234 / 23.10.2017 privind alocarea de sume din bugetul local al Comunei Zemes pentru anul 2017 pentru Proiectare - revizuire Reparatii capitale dusuri, grupuri sanitare, casa scarii cu hol aerent acesteia la bloc Productie, proprietate privata a Comunei Zemes

SEDINTA DIN DATA DE 13.10.2017

 • HOTARAREA NR. 204 / 13.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza studiu de fezabilitate, aerenta obiectivului de investitii Pictura biserica Manastirea Înaltarea Domnului, din comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 205 / 13.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - etapa a IV-a - proiect tehnic de executie pentru obiectivul de investitii Pictura biserica Manastirea Înaltarea Domnului, din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 207 / 13.10.2017 privind aprobarea plaonului minim al obligatiilor fiscale restante datorate de catre debitori persoane fizice si juridice, catre bugetul Comunei Zemes, care urmeaza a fi publicate

 • HOTARAREA NR. 209 / 13.10.2017 privind reorganizarea activitatii aparatului de specialitate al primarului Comunei Zemes si a serviciilor subordonate, cu aprobarea statului de functii si a organigramei

 • HOTARAREA NR. 210 / 13.10.2017 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între UAT Comuna Zemes si Complexul Muzeal de Știinte ale Naturii în vederea derularii proiectului De mâna cu cei mici, redam culoare vietii, realizat în parteneriat cu UNICEF

 • HOTARAREA NR. 211 / 13.10.2017 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decât cele de alimentare cu apa potabila si de canalizare

 • HOTARAREA NR. 212 / 13.10.2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Zemes, în cadrul A.G.A. a A.D.I.B. în vederea exercitarii votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectueaza Operatorul

 • HOTARAREA NR. 213 / 13.10.2017 privind aprobarea statului de functii al personalului nedidactic din Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare Zemes, pentru anul scolar 2017-2018  SEDINTA DIN DATA DE 29.09.2017


 • HOTARAREA NR. 196 / 29.09.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2016, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii avizelor tehnice de specialitate pentru obiectivul de investitii Amenajare trotuare în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 197 / 29.09.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2016, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii avizelor tehnice de specialitate pentru obiectivul de investitii Împrejmuire statie de epurare din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 198 / 29.09.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2016, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii avizelor tehnice de specialitate pentru obiectivul de investitii Cresterea eficientei energetice la Școala Ștefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 199 / 29.09.2017 privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor, în vederea întocmirii documentatiei tehnico-economice - etapa a IV-a - proiect tehnic de executie - pentru obiectivul de investitii Amenajare trotuare în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 200 / 29.09.2017 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza studiu de fezabilitate, aerenta obiectivului de investitii Amenajare trotuare în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 201 / 29.09.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2016, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii documentatiei tehnico-economice - etapa a IV-a - proiect tehnic de executie si verificare proiect tehnic de executie - pentru obiectivul de investitii Amenajare trotuare în comuna Zemes, judetul BacauSEDINTA DIN DATA DE 12.09.2017

 • HOTARAREA NR. 181 / 12.09.2017 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza SF pentru obiectivul de investitii Amenajare trotuare în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 182 / 12.09.2017 privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor, în vederea întocmirii documentatiei tehnico-economice - etapa a II-a - SF si a proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor - etapa a III-a, pentru obiectivul de investitii Amenajare trotuare în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 183 / 12.09.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2016, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii Întocmire studiu de fezabilitate SF etapa a II-a si Întocmire proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor - etapa a III-a, pentru obiectivul de investitii Amenajare trotuare în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 184 / 12.09.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2016, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii Contract de consultanta pentru accesare fonduri nerambursabile prin Asociatia GAL Ulmus Montana - Masura M5/6B - Dezvoltarea Comunitatii locale - pentru realizarea obiectivului de investitii Amenajare trotuare în comuna Zemes, judetul Bacau precum si aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea finantarii


 • HOTARAREA NR. 186 / 12.09.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii etapei a III-a - proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitii Cresterea eficientei energetice la Școala Ștefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 187 / 12.09.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2016, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii etapei a III-a - proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitii Cresterea eficientei energetice la Școala Ștefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 188 / 12.09.2017 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza SF pentru obiectivul de investitii Împrejmuire Statie Epurare - comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 189 / 12.09.2017 privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii documentatiei tehnico-economice - etapa a II-a - SF si întocmire proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor - etapa a III-a, pentru obiectivul de investitii Împrejmuire Statie Epurare - comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 190 / 12.09.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2016, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii documentatiei tehnico-economice - etapa a II-a - SF si întocmire proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor - etapa a III-a, pentru obiectivul de investitii Împrejmuire Statie Epurare - comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 191 / 12.09.2017 privind întocmirea rapoartelor de evaluare, de catre un expert evaluator ANEVAR, pentru obiectivele Sistem apa Strada Canus si Sistem iluminat public Cruce - Ciuc, alate în proprietatea publica a comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 192 / 12.09.2017 privind desemnarea unui reprezentant din partea C.L.Zemes, ca membru în Comisia pentru evaluarea si Asigurarea Calitatii din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare pentru anul scolar 2017-2018

 • HOTARAREA NR. 193 / 12.09.2017 privind desemnarea unui reprezentant din partea C.L.Zemes, ca membru în Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii în mediul scolar si de promovare a interculturalitatii din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare pentru anul scolar 2017-2018


SEDINTA DIN DATA DE 05.09.2017


 • HOTARAREA NR.   170 / 05.09.2017 privind aprobarea încetarii ocuparii postului contractual de conducere de presedinte club 1/2 norma de catre dl. Alupei Teofil, numirea noului presedinte si modificarea statului nominal de personal al Asociatiei Club Sportiv Gloria Zemes • HOTARAREA NR.   173 / 05.09.2017 privind privind aprobarea a doua contracte cadru de prestari servicii necesare functionarii activitatii Asociatiei Club Sportiv Gloria Zemes

 • HOTARAREA NR.   174 / 05.09.2017 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2017 pentru întocmirea documentatiilor cadastrale în vederea rectificarii unor carti funciare si a intabularii unor terenuri proprietate a Comunei Zemes

 • HOTARAREA NR.   175 / 05.09.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului Brasov Stelian, domiciliata în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   176 / 05.09.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj proprietate privata a UAT Comuna Zemes, doamnei Rotaru Catalina-Petronela, domiciliata în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   177 / 05.09.2017 privind aprobarea Programului de audiente acordate de catre consilierii locali din cadrul Consiliului local al comunei Zemes, judetul Bacau


 • HOTARAREA NR.   179 / 05.09.2017 privind desemnarea a doi reprezentanti din partea Consiliului local Zemes si a unui reprezentant din partea Primarului comunei Zemes, ca membri în cadrul Consiliului de Administratie al Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes, în anul scolar 2017 - 2018


SEDINTA DIN DATA DE 18.08.2017

 • HOTARAREA NR.   154 / 18.08.2017 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza DALI pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice la Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacau"

 • HOTARAREA NR.   155 / 18.08.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii documentatiei tehnico-economice, etapa a II-a - DALI, pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice la Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacau"

 • HOTARAREA NR.   156 / 18.08.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2016, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii Întocmire documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) - etapa a II-a, pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice la Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacau"

 • HOTARAREA NR.   157 / 18.08.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2016, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii Contract de consultanta pentru accesare fonduri nerambursabile în cadrul P.O.R. Axa 3, prioritatea de investitii 3.1 B pentru realizarea obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice la Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacau"

 • HOTARAREA NR.   158 / 18.08.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii temei de proiectare în vederea realizarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii Amenajare trotuare comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   159 / 18.08.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2016, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii întocmirii Etapei I - tema de proiectare pentru obiectivul de investitii Amenajare trotuare comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   160 / 18.08.2017 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare în vederea elaborarii documentatiei economice faza SF pentru obiectivul de investitii Pictura biserica Manastire Înaltarea Domnului

 • HOTARAREA NR.   161 / 18.08.2017 privind utilizarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2017, cu destinatia finantarii întocmirii documentatiei economice faza SF pentru obiectivul de investitii Pictura biserica Manastire Înaltarea Domnului

 • HOTARAREA NR.   162 / 18.08.2017 privind aprobarea alocarii de sume din bugetul comunei Zemes pentru efectuarea de reparatii curente a cladiriisi a gardului de la obiectivul Gradinita Voinicelul - proprietate publica a comunei Zemes, cladire în care îsi desfasoara activitatea S.P.A.S.al comunei Zemes

 • HOTARAREA NR.   163 / 18.08.2017 privind utilizarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2017 pentru întocmirea documentatiilor cadastrale în vederea rectificarii unor carti funciare si a intabularii unor terenuri proprietate a comunei Zemes


 • HOTARAREA NR.   165 / 18.08.2017 privind aprobarea alocarii de resurse financiare în vederea achizitionarii si montarii de mijloace fixe siobiecte de inventar reprezentând mobilier stradal


     Anexa 1
     Anexa 2

 • HOTARAREA NR.   168 / 18.08.2017 privind aprobarea acordarii de stimulente financiare elevilor Școlii gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes, care au obtinut premii la olimpiadele si concursurile scolare în anul scolar 2016-2017


 • HOTARAREA NR.   146 / 04.08.2017 privind modificarea art. 83 din R.O.F. al Consiliului local al Comunei Zemes, aprobat prin HCL 96/2016, cu privire la stabilirea indemnizatiilor membrilor Consiliului local al Comunei Zemes, Judetul Bacau


 • HOTARAREA NR.   148 / 04.08.2017 privind aprobarea suplimentarii sumei alocate din bugetul comunei Zemes pentru anul 2017 pentru întocmirea documentatiei de actualizare a informatiilor cadastrale în vederea rectificarii cartii funciare a drumului DC 180 A - în satul Zemes si intabularii strazilor Humarie si Sondorului din satul Zemes, comuna Zemes

 • HOTARAREA NR.   149 / 04.08.2017 privind aprobarea alocarii de resurse financiare, pentru întocmirea documentatiei cadastrale în vederea intabularii terenului situat în vecinatatea DC 180 A, sat Bolatau, comuna Zemes

 • HOTARAREA NR.   150 / 04.08.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii Proiectare Reabilitare si modernizare DC 180 A 5 km zona Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   151 / 04.08.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea continuarii proiectului de investitii Proiectare Reabilitare si modernizare DC 180 A 5 km zona Bolatau, comuna Zemes, judetul BacauSEDINTA DIN DATA DE 17.07.2017

 • HOTARAREA NR.   127 / 17.07.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea întocmirii temei de proiectare pentru realizarea documentatiei tehnico-economice "Cresterea eficientei energetice la Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacau"
 • HOTARAREA NR.   128 / 17.07.2017 privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes pentru trimestrul II - 2017
 • HOTARAREA NR.   129 / 17.07.2017 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemes pentru anul 2017 în vederea derularii urmatoarelor contracte de servicii : Întretinere drumuri comunale si Reparatii apa-canal
 • HOTARAREA NR.   130 / 17.07.2017 privind alocarea de resurse financiare pentru realizarea lucrarii Decolmatare pârâu Canus - zona Munteanu-Grosu-Alupoaie
 • HOTARAREA NR.   131 / 17.07.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2016, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii Întocmire documentatie tehnico-economica - etapa I tema de proiectare pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice la Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare din comuna Zemes, judetul Bacau"
 • HOTARAREA NR.   132 / 17.07.2017 privind aprobarea alocarii de resurse financiare pentru întocmirea documentatiei de actualizare a informatiilor cadastrale în vederea rectificarii cartii funciare a drumului DC 180 A - în satul Zemes si intabularii strazilor Humarie si Sondorului din satul Zemes, comuna Zemes

 • HOTARAREA NR.   133 / 17.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate
 • HOTARAREA NR.   134 / 17.07.2017 privind aprobarea alocarii de resurse financiare în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru reparatii curente a obiectivului Bazin apa

 • HOTARAREA NR.   135 / 17.07.2017 privind aprobarea utilizarii din bugetul comunei Zemes a sumei de 11 145,67 lei pentru plata sumelor reprezentând Întoarcerea executarii, conform sentintei civile nr. 927/2017

 • HOTARAREA NR.   136 / 17.07.2017 privind aprobarea alocarii de resurse financiare în vederea întocmirii caietului de sarcini în vederea efectuarii de reparatii curente a cladirii si a gardului de la obiectivul Gradinita Voinicelul - proprietate publica a comunei Zemes, cladire în care îsi desfasoara activitatea si Serviciul Public de Asistenta Sociala al Comunei Zemes

 • HOTARAREA NR.   137 / 17.07.2017 privind aprobarea parteneriatului A.C.S. Gloria Zemes cu Asociatia Activ Moinesti si Clubul de ciclism I Weel Bike Club Moinesti, pentru desfasurarea competitiei sportive XCO Zemes - Runcu 2017 - prima editie

 • HOTARAREA NR.   138 / 17.07.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei domnului Diaconu Vasile, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau, învederea achizitionarii unui aparat auditiv pentru fiica acestuia, Diaconu Crina Ioana

 • HOTARAREA NR.   139 / 17.07.2017 privind acordarea Diplomei de aur si a unui ajutor în valoare de 400 de lei pentru 5 familii din comuna Zemes, care împlinesc 50 respectiv 60 de ani de casatorie pâna la 31.12.2017
 • HOTARAREA NR.   140 / 17.07.2017 privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute în favoarea DELGAZ GRID S.A. asupa unor supraete de teren apartinând domeniului public al comunei Zemes
 • HOTARAREA NR.   141 / 17.07.2017 privind aprobarea închirierii unei locuinte sociale din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a comunei Zemes, domnului Dumitrascu Sorin-Ionut, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau
 
SEDINTA DIN DATA DE 30.06.2017

SEDINTA DIN DATA DE 21.06.2017

 • HOTARAREA NR.   118 / 21.06.2017 privind aprobarea actualizarii numerelor administrative atribuite proprietatilor din intravilanul satului Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR.   119 / 21.06.2017 privind stabilirea nivelului contributiei Consiliului local al Comunei Zemes la finantarea Serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap în baza costurilor medii anuale pentru anul 2017
 • HOTARAREA NR.   122 / 21.06.2017 privind încheierea unui acord de parteneriat între UAT Comuna Zemes, ACS Gloria Zemes si Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare Zemes, în vederea realizarii proiectului Tineri pentru România

 • HOTARAREA NR.   123 / 21.06.2017 privindacordarea de scutire de la plata chiriei pentru locuinta proprietate publica a comunei Zemes, situata în Blocul de locuinte sociale si de necesitate din sat Zemes, str. Schelei nr.5, comuna Zemes, domnului Ghibilic Mihai - chirias în locuinta în cauza


 • HOTARAREA NR.   125 / 21.06.2017 privind modificarea si completarea HCL 216/13.12.2016 -privind acordul de principiu pentru majorarea capitalului social al SC SERVICII COMUNALE ZEMEȘ S.R.L., prin aportul în natura a unor mijloace fixe si obiecte de inventar

SEDINTA DIN DATA DE 24.05.2017

 • HOTARAREA NR.   108 / 24.05.2017 privind declararea drept locuinte de necesitate a unui numar de 4 locuinte din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a comunei Zemes

 • HOTARAREA NR.   109 / 24.05.2017 privind aprobarea încheierii asigurarilor facultative pentru locuintele din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a comunei Zemes

 • HOTARAREA NR.   110 / 24.05.2017 privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT COMUNA ZEMEȘ si ASOCIAÈšIA ACTIV MOINEȘTI în vederea depunerii proiectului ILUMINAT  STRADAL - LED, în comuna Zemes, judetul Bacau, în cadrul programului IDEI DIN ÈšARA LUI ANDREI, finantat de OMV PETROM S.A.


 • HOTARAREA NR.   112 / 24.05.2017 privind aprobarea închirierii unui act aditional la contractul de comodat nr. 3812/05.06.2012, încheiat între UAT COMUNA ZEMEȘ si dl. ANTON GHEORGHE, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau


 • HOTARAREA NR.   92 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Productie, proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului Duta Ovidiu Marian, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   93 / 09.05.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza proiect tehnic-detalii de executie pentru obiectivul de investitii Consolidare mal drum DC 180 A în zonele aectate de inundatiile din mai-iunie 2016, respectiv punct Toderas, Hârtopanu, Chiosa, Canton Silvic Maxim

 • HOTARAREA NR.   94 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Productie, proprietate privata a UAT Comuna Zemes, doamnei Zârnea Claudia, domiciliata în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   95 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Productie, proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului Enachi Marian, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   96 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului Feraru Mihai, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   97 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului Spatariu Lazar Aurelian, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   98 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului Feraru Ștefan Adrian, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   99 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului Sârmachi Ionut, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   100 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului Tureatca Constantin, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   101 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Productie, proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului David Ionut Catalin, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   102 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Productie, proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului Bîsca Ciprian, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   103 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Productie, proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului Curalariu Constantin, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   104 / 09.05.2017 privind aprobarea unei locuinte de necesitate din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a Comunei Zemes, judetul Bacau, doamnei Anton Iuliana, domiciliata în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   105 / 09.05.2017 privind aprobarea actualizarii numerelor administrative atribuite proprietatilor din intravilanul satului Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   106 / 09.05.2017 privind aprobarea efectuarii concediului de odihna restant, aerent anului 2016, de catre Primarul si Viceprimarul comunei Zemes, în timpul anului 2017

 • HOTARAREA NR.   107 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului Falon Nicolae, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau


 • HOTARAREA NR.   76 / 27.04.2017 privind aprobarea  actualizarii caietelor de sarcini pentru urmatoarele categorii de lucrari: Întretinere  apa canal, Reparatii apa canal si Întretinere drumuri comunale, Deszapezire drumuri comunale si Servicii de întretinere si reparatii iluminat public

 • HOTARAREA NR.   77 / 27.04.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Ghergheluca Mihai - Romica, reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea tatalui sau, Ghergheluca Romica, fost beneficiar de ajutor social

 • HOTARAREA NR.   78 / 27.04.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta unui numar de 3 familii si persoane singure, pentru înlocuirea obiectelor de uz casnic distruse în incendiul din data de 22.04.2017

 • HOTARAREA NR.   79 / 27.04.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Dodin Sorinel, în vederea achizitionarii unei proteze de coapsa modulara cu vacuum

 • HOTARAREA NR.   80 / 27.04.2017 privind aprobarea proiectului De mâna cu cei mici, redam culoare vietii, realizat în parteneriat cu UNICEF

 • HOTARAREA NR.   81 / 27.04.2017 privind modificarea HCL 216/2016 - privind acordul de principiu pentru majorarea capitalului social al SC SERVICII COMUNALE SRL

 • HOTARAREA NR.   82 / 27.04.2017 privind modificarea HCL 5/2016 - pentru modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemes

 • HOTARAREA NR.   83 / 27.04.2017 privind aprobarea contractelor cadru de prestari servicii necesare functionarii activitatii Asociatiei Club Sportiv Gloria Zemes

 • HOTARAREA NR.   84 / 27.04.2017 privind modificarea HCL 7/2016 - privind încheierea unui contract de administrare cu Asociatia Club Sportiv Gloria Zemes, având ca obiect Constructie administrativa si social culturala (vestiar sportivi) + teren aerent, proprietate publica a UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR.   85 / 27.04.2017 privind aprobarea alocarii de resurse financiare pentru încheierea unui contract de prestari servicii în vederea filmarilor si aducerii la cunostinta publica a sedintelor consiliului local

 • HOTARAREA NR.   86 / 27.04.2017 privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes pentru trimestrul I - 2017

 • HOTARAREA NR.   87 / 27.04.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2017

 • HOTARAREA NR.   88 / 27.04.2017 privind modificarea HCL 183/2015 privind implementarea proiectului Modernizare infrastructura rutiera în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   89 / 27.04.2017 privind transformareaunctiei publice de executie vacante de inspector, clasa , grad profesional asistent din cadrul compartimentului administrare domeniu public si privat în functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior
 • HOTARAREA NR.   90 / 27.04.2017 privind atestarea persoanelor fizice ca administrator de imobile la asociatiile de proprietari

 • HOTARAREA NR.   91 / 27.04.2017 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliilor de administratie pentru SC SERVICII COMUNALE ZEMEȘ SRL în conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa
 • PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI DIN DATA DE 29.03.2017
SEDINTA DIN DATA DE 29.03.2017

ANEXE

 • HOTARAREA NR.   44 / 29.03.2017 privind stabilirea cuantumului, numarului si criteriilor de acordare a burselor de merit si sociale acordate de Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare Zemes în anul scolar 2017


 • HOTARAREA NR.   46 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea continuarii proiectului de investitii Proiectare Reabilitare si modernizare DC 180 A 5 km zona Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   47 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea continuarii proiectului de investitii Proiectare Platforme din pavele pentru amplasarea statiilor de microbuz din Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   48 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea continuarii proiectului de investitii Proiectare Modernizarea, renovarea si dotarea Caminului Cultural din Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   49 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea continuarii proiectului de investitii Proiectare Modernizare infrastructura rutiera din Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   50 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea continuarii proiectului de investitii Proiectare Reparatii capitale dusuri, grupuri sanitare, casa scarii cu hol aerent acesteia la Bloc Productie
 • HOTARAREA NR.   51 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea realizarii proiectului de investitii Proiectare pictura biserica Manastirea Înaltarea Domnului din Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   52 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea continuarii proiectului de investitii Proiectare Consolidare mal DC 180 A din zonele aectate de inundatiile din mai-iunie 2016, respectiv punct Toderas, Hârtopanu, Chiosa si cantonul silvic Maxim, din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   53 / 29.03.2017 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii R.K. dusuri, grupuri sanitare, casa scarii cu hol aerent acesteia la Bloc Foraj din Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   54 / 29.03.2017 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Modernizarea, renovarea si dotarea Caminului Cultural din Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   55 / 29.03.2017 privind aprobarea bugetului indicativ pentru obiectivul de investitii Modernizarea, renovarea si dotarea Caminului Cultural din Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   56 / 29.03.2017 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Amenajare alee pietonala si împrejmuire Constructie administrativa si social culturala (vestiar sportivi) si teren aerent
 • HOTARAREA NR.   57 / 29.03.2017 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Construire platforme din pavele pentru amplasarea statiilor de microbuz din Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   58 / 29.03.2017 privind abrogarea HCL 230/2016 privind majorarea, în anul 2017, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, Str. Principala, nr. 40

 • HOTARAREA NR.   59 / 29.03.2017 privind abrogarea HCL 231/2016 privind majorarea, în anul 2017, cu 500% a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria de cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemes, sat Zemes, Str. Principala, nr.162

 • HOTARAREA NR.   60 / 29.03.2017 privind modificarea si completarea HCL 3/2016 - privind actualizarea normei de hrana acordate personalului din compartimentul Politie locala din aparatul de specialitate al primarului Comunei Zemes

 • HOTARAREA NR.   61 / 29.03.2017 privind aprobarea înheierii unui numar de 11 contracte de închiriere pentru locuintele din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a Comunei Zemes, judetul Bacau • HOTARAREA NR.   64 / 29.03.2017 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a SC SERVICII COMUNALE ZEMEȘ SRL, pentru anul 2017


 • HOTARAREA NR.   67 / 29.03.2017 privind aprobarea parteneriatului ACS GLORIA ZEMEȘ cu ACS RALLY SPIRIT ONEȘTI, pentru desfasurarea etapei a VII-a a Raliului Moldovei 2017


 • HOTARAREA NR.   69 / 29.03.2017 privind aprobarea actualizarii numerelor administrative atribuite proprietatilor din intravilanul satului Zemes, Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   70 / 29.03.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2016, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Modernizarea, renovarea si dotarea Caminului Cultural din Comuna Zemes, judetul Bacau, reprezentând cheltuieli neeligibile

 • HOTARAREA NR.   71 / 29.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Consolidare mal DC 180 A din zonele aectate de inundatiile din mai-iunie 2016, respectiv punct Toderas, Hârtopanu, Chiosa si cantonul silvic Maxim, din comuna Zemes, judetul Bacau


 • HOTARAREA NR.   73 / 29.03.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2016, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Cresterea eficientei energetice la Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare, Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   74 / 29.03.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2016, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu destinatia finantarii obiectivului de investitii Modernizarea, renovarea si dotarea Caminului Cultural din Comuna Zemes, judetul Bacau, reprezentând cheltuieli eligibile

 • HOTARAREA NR.   75 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea realizarii proiectului de investitii Proiectare Cresterea eficientei energetice la Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare, Comuna Zemes, judetul Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 07.03.2017 • HOTARAREA NR.   39 / 07.03.2017 privind aprobarea modificarii criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice pentru numirea si eliberarea din functie a administratorului public al Comunei Zemes

 • HOTARAREA NR.   40 / 07.03.2017 privind aprobarea listei cuprinzând solicitantii îndreptatiti sa primeasca locuinta sociala (transa a II-a), în imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate din Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR.   41 / 07.03.2017 privind aprobarea actului aditional nr. 2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR SOLIDE ÎN JUDEÈšUL BACÄ‚U


SEDINTA DIN DATA DE 27.02.2017

 • HOTARAREA NR.   25 / 27.02.2017 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul local al comunei Zemes a doamnei Crancaiala Nela, urmatorul supleant înscris pe lista de candidati a Partidului Social Democrat

 • HOTARAREA NR.   26 / 27.02.2017 privind solutionarea de catre Consiliul local al comunei Zemes a Plângerii prealabile formulata de OMV Petrom SA, nr. 4606 / 15.02.2017, înregistrata la sediul Consiliului local al comunei Zemes, cu nr. 1477 / 16.02.2017

 • HOTARAREA NR.   27 / 27.02.2017 privind aprobarea notelor de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea continuarii unor proiecte de investitii în anul 2017

 • HOTARAREA NR.   28 / 27.02.2017 privind aprobarea actualizarii Programului de Investitii Publice în continuare, pâna la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Zemes pe anul 2017

 • HOTARAREA NR.   29 / 27.02.2017 privind aprobarea Programului de masuri ce vizeaza îmbunatatirea activitatii de gospodarire si înfrumusetare a Comunei Zemes, pe anul 2017 • HOTARAREA NR.   32 / 27.02.2017 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti si costurile pentru convorbiri telefonice si abonament la statii Motorola


 • HOTARAREA NR.   34 / 27.02.2017 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinând domeniului privat, în supraata de 24 mp, situat în intravilanul comunei Zemes, sat Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR.   35 / 27.02.2017 privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute, în favoarea DELGAZ Grid SA, asupra unor supraete de teren apartinând domeniului public al comunei Zemes

 • HOTARAREA NR.   36 / 27.02.2017 privind modificarea H.C.L. 182 / 2015 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Modernizare infrastructura rutiera din comune Zemes, judetul Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 09.02.2017

 • HOTARAREA NR.   21 / 09.02.2017 privind aprobarea notelor de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea continuarii unor proiecte de investitii în anul 2017 • HOTARAREA NR.   24 / 09.02.2017 privind aprobarea modificarii HCL 177/2016 pentru aprobarea criteriilor de punctare (eligibilitate si selectie) pentru repartizarea locuintelor sociale, în regim de închiriere, a documentelor justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor, precum si modul de comunicare a acestor informatii catre solicitanti


 • HOTARAREA NR.   20 / 01.02.2017 privind prezentarea Consiliului local al Comunei Zemes a Raportului de Audit financiar nr. C15/1904/1 din 09.12.2016, împreuna cu decizia 3/18.01.2017 emisa de catre directorul adjunct a Camerei de Conturi Bacau, în urma actiunii de control efectuata la S.C. SERVICII COMUNALE ZEMEȘ SRL, spre luare la cunostinta si analiza în vederea aducerii la îndeplinire  a masurilor dispuse
 • PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI DIN DATA DE 27.01.2017

SEDINTA DIN DATA DE 27.01.2017

 • HOTARAREA NR.   8 / 27.01.2017 prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Zemes a domnului Dudau Costel, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei

 • HOTARAREA NR.   9 / 27.01.2017 privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de interes local care vor fi efectuate îm anul 2017, cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat


 • HOTARAREA NR. 11 / 27.01.2017 privind aprobarea retelei scolare aunitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din comuna Zemes ce vor functiona în anul scolar 2017 - 2018

 • HOTARAREA NR. 12 / 27.01.2017 privind modificarea anexelor H.C.L. 192/2016 - privind modificarea valorii bunurilor din domeniul privat al comunei Zemes, ca urmare a reevaluarii

 • HOTARAREA NR. 13 / 27.01.2017 privind modificarea anexelor H.C.L. 192/2016 - privind modificarea valorii bunurilor din domeniul public al comunei Zemes, ca urmare a reevaluarii

 • HOTARAREA NR. 14 / 27.01.2017 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2016

 • HOTARAREA NR. 15 / 27.01.2017 privind aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii REABILITARE S MODERNIZARE DC 180 A - 5 km ÎN ZONA BOLÄ‚TÄ‚U

 • HOTARAREA NR. 16 / 27.01.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivul de investitii REABILITARE S MODERNIZARE DC 180 A - 5 km ÎN ZONA BOLÄ‚TÄ‚U

 • HOTARAREA NR. 17 / 27.01.2017 privind aprobarea subînchirierii imobilului care face obiectul contractului de închiriere 8359 / 01.08.2012, respectiv Remiza PSI si terenul aerent

 • HOTARAREA NR. 18 / 27.01.2017 privind aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2016

 • HOTARAREA NR. 19 / 27.01.2017 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru locuintele din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necesitate, proprietate publica a Comunei Zemes, jud. Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 09.01.2017

 

Last Updated ( marţi, 26 martie 2024 )