HOTARARI 2023 PDF Imprimare E-mail
Documente - Hotărâri CL
ȘEDINȚA DIN DATA DE 10 IANUARIE 2023

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 10.01.2023 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2022, pentru acoperirea temporară a golului de casă, provenit din decalajul între veniturile și cheltuielile anului 2023, pentru secțiunea de funcționare
HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 10.01.2023 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Comunei Zemeș a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2022
HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 10.01.2023 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Zemeș ce vor funcționat în anul școlar 2023-2024

ȘEDINȚA DIN DATA DE 17 IANUARIE 2023

HOTĂRÂREA NR. 4 DIN 17.01.2023 privind asocierea județului Bacău cu Comuna Zemeș, în vederea finanțării și realizării în Comuna Zemeș a obiectivului de investiții "Escapada Zemeș Parc"

 ȘEDINȚA DIN DATA DE 31 IANUARIE 2023

HOTĂRÂREA NR. 5 DIN 31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a ACS GLORIA ZEMEȘ pentru anul 2023

HOTĂRÂREA NR. 6 DIN 31.01.2023 privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară pe anul 2023

HOTĂRÂREA NR. 7 DIN 31.01.2023 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2023

HOTĂRÂREA NR. 8 DIN 31.01.2023 privind aprobarea indicilor de indexare pentru anul 2023

HOTĂRÂREA NR. 9 DIN 31.01.2023 privind aprobarea Programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Zemeș pe anul 2023

HOTĂRÂREA NR. 10 DIN 31.01.2023 privind aprobarea Planului de Acțiuni și Lucrări de Interes Local care vor fi afectuate în anul 2023, cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

HOTĂRÂREA NR. 11 DIN 31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu detinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli

HOTĂRÂREA NR. 12 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Amenajare curte și teren de sport la Școala Ștefan cel Mare din Comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 13 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Proiectare Înființare rețea de alimentare cu apă potabilă (inclusiv branșamente, cu sursă proprie de apă și hidranți exteriori) și înființare rețea de canalizare menajeră cu microstații de epurare în satul Bolătău din Comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli  
HOTĂRÂREA NR. 14 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Alte cheltuieli - Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli  
HOTĂRÂREA NR. 15 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Proiectare Construire Centru medical multifuncțional în comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli  
HOTĂRÂREA NR. 16 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Proiectare Construire Sală de sport cu tribună 180 de locuri sat Zemeș, nr. 18, comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli    
HOTĂRÂREA NR. 17 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Proiectare Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Școlii Mihai Eminescu localitatea Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli      
HOTĂRÂREA NR. 18 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Alte cheltuieli - Dotare Centru de zi pentru copilul cu nevoi sociale în comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli 

HOTĂRÂREA NR. 19 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Proiectare Escapada Zemeș Parc din comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli    
HOTĂRÂREA NR. 20 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Proiectare Modernizare Sistem de iluminat Public stradal în comuna Zemeș și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli   

HOTĂRÂREA NR. 21 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Modernizare strada Schitului în sat Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli   

HOTĂRÂREA NR. 22 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Construire piste de biciclete în localitatea Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli 
HOTĂRÂREA NR. 23 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Proiectare RK Drum Comunal DC180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemeș, Comuna Zemeș și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli 
HOTĂRÂREA NR. 24 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Proiectare Modernizare strada Canuș și reconfigurare pârâu Canuș în comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli     
HOTĂRÂREA NR. 25 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Proiectare Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Zemeș și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli     
HOTĂRÂREA NR. 26 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Proiectare Stații de autobuz smart în satele Zemeș și Bolătău din Comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli      
HOTĂRÂREA NR. 27 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația Achiziție Programe informatice

HOTĂRÂREA NR. 28 DIN 31.01.2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău și UAT Comuna Zemeș   
HOTĂRÂREA NR. 29 DIN 31.01.2023 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui teren în suprafață de 10389 mp și a construcțiilor edificate pe teren, număr cadastral 61213, în vederea demolării construcțiilor
HOTĂRÂREA NR. 30 DIN 31.01.2023 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pășuni aflate în proprietatea privată a Comunei Zemeș, Județul Bacău 
HOTĂRÂREA NR. 31 DIN 31.01.2023 privind aprobarea închirierii unui contract de închiriere pentru locuință socială din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a comunei Zemeș, județul Bacău 
HOTĂRÂREA NR. 32 DIN 31.01.2023 privind aprobarea încheierii unor contracte cadru de prestări servicii necesare funcționării activității ACS GLORIA ZEMEȘ, pentru anul 2023 
HOTĂRÂREA NR. 33 DIN 31.01.2023 privind aprobarea actualizării criteriilor de punctare, de eligibilitate și de selecție, a documentelor justificative pentru întocmirea dosarelor în vederea repartizării locuințelor sociale aflate în proprietatea publică a UAT Comuna Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 34 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Proiectare RK Clădire Grădinița Voinicel comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli       
HOTĂRÂREA NR. 35 DIN 31.01.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Proiectare RK și dotare clădire Sală Festivități Bolătău, Comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli         
HOTĂRÂREA NR. 36 DIN 31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 37 DIN 31.01.2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Comuna Zemeș cu privire la proiectul  HUB de Servicii MMSS și MMSS    
HOTĂRÂREA NR. 38 DIN 31.01.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Zemeș pe anul 2023  
 ȘEDINȚA DIN DATA DE 22 FEBRUARIE 2023

HOTĂRÂREA NR. 39 DIN 22.02.2023 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local Zemeș, pentru ședințele din lunile februarie, martie și aprilie 2023

HOTĂRÂREA NR. 40 DIN 22.02.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Proiectare Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Zemeș, Județ Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli        
HOTĂRÂREA NR. 41 DIN 22.02.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Proiectare Construire piste de biciclete în localitatea Zemeș, județ Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli      
HOTĂRÂREA NR. 42 DIN 22.02.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău până la rambursarea/decontarea cheltuielilor din alocările POR  
HOTĂRÂREA NR. 43 DIN 22.02.2023 privind implementarea proiectului Dotare Centru de zi pentru copilul cu nevoi sociale în Comuna Zemeș, județul Bacău 
HOTĂRÂREA NR. 44 DIN 22.02.2023 privind aprobarea fazelor Notă Conceptuală și Temă de Proiectare în vederea elaborării documentației economice faza DALI, pentru obiectivul de investiții RK Grădinița Voinicel comuna Zemeș, județul Bacău  
HOTĂRÂREA NR. 45 DIN 22.02.2023 privind aprobarea fazelor Notă Conceptuală și Temă de Proiectare în vederea elaborării documentației economice faza DALI, pentru obiectivul de investiții RK și dotare clădire Sală Festivități Bolătău, Comuna Zemeș, județul Bacău 
HOTĂRÂREA NR. 46 DIN 22.02.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Zemeș pe anul 2023    
HOTĂRÂREA NR. 47 DIN 22.02.2023 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 206 / 19.10.2022 privind implementarea proiectului Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Zemeș, județul Bacău 
HOTĂRÂREA NR. 48 DIN 22.02.2023 privind actualizarea suprafețelor de teren, reprezentând pășune și pășune împădurit, proprietate privată a Comunei Zemeș, ca urmare a efectuării măsurătorilor cadastrale  
HOTĂRÂREA NR. 49 DIN 22.02.2023 privind închirierea prin atribuire directă a pajiștilor aflate în proprietatea privată a Comunei Zemeș, Județul Bacău  
HOTĂRÂREA NR. 50 DIN 22.02.2023 privind aprobarea închirierii unui Contract de prestări servicii pentru sterilizare și microcipare a cainilor fără stăpân de pe raza UAT Comuna Zemeș

 ȘEDINȚA DIN DATA DE 27 FEBRUARIE 2023

HOTĂRÂREA NR. 51 DIN 27.02.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 52 DIN 27.02.2023 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 206 / 19.10.2022 privind implementarea proiectului Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 53 DIN 27.02.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Zemeș pe anul 2023
ȘEDINȚA DIN DATA DE 06 APRILIE 2023

HOTĂRÂREA NR. 66 DIN 06.04.2023 privind implementarea proiectului Construire Parc fotovoltaic pentru autoconsum în comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 67 DIN 06.04.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacăupână la rambursarea/decontarea cheltuielilor din alocările POR
HOTĂRÂREA NR. 68 DIN 06.04.2023 pentru modificarea HOTĂRÂRII NR. 49 DIN 22.02.2023 privind închirierea prin atribuire directă a pajiștilor aflate în proprietatea privată a Comunei Zemeș, Județul Bacău  
HOTĂRÂREA NR. 69 DIN 06.04.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la faza SF pentru obiectivul de investiții Construire piste de biciclete în localitatea Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 70 DIN 06.04.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Proiectare Construire piste de biciclete în localitatea Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 71 DIN 06.04.2023 privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Zemeș, pentru anii 2021-2027

HOTĂRÂREA NR. 72 DIN 06.04.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Zemeș pe anul 2023    
HOTĂRÂREA NR. 73 DIN 06.04.2023 privind aprobarea și însușirea documentației Plan Urbanistic Zonal privind investiția Escapada Zemeș Parc, amplasată în intravilanul și extravilanul satului Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 74 DIN 06.04.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării Achiziție bunuri de natura mijloace fixe

HOTĂRÂREA NR. 75 DIN 06.04.2023 privind aprobarea caietului de sarcini și efectuarea de lucrări de Reparații scări acces spre Școala Ion Creangă Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 76 DIN 06.04.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu detinația finanțării lucrărilor obiectivului de investiții Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 77 DIN 06.04.2023 privind modificarea HCL 108/2017  privind declararea drept locuință socială a unui număr de 4 locuințe din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a Comunei Zemeș
ȘEDINȚA DIN DATA DE 03 MAI 2023

HOTĂRÂREA NR. 78 DIN 03.05.2023 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local Zemeș, pentru ședințele din lunile mai, iunie, iulie 2023
HOTĂRÂREA NR. 79 DIN 03.05.2023 privind aprobarea fazelor Notă Conceptuală și Temă de Proiectare în vederea elaborării documentației economice faza SF, pentru obiectivul de investiții Construire parc fotovoltaic pentru autoconsum în comuna Zemeș, județul Bacău 
HOTĂRÂREA NR. 80 DIN 03.05.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare Construire parc fotovoltaic pentru autoconsum în comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli       
HOTĂRÂREA NR. 81 DIN 03.05.2023 privind aprobarea închirierii unei locuințe de necesitate 
HOTĂRÂREA NR. 82 DIN 03.05.2023 privind modificarea prin act adițional a Contractului de concesiune nr. 8308/25.11.2013 
HOTĂRÂREA NR. 83 DIN 03.05.2023 privind aprobarea aderării A.P.L. Comuna Zemeș, județul Bacău, la parteneriatul GAL CODRUL RUNC
HOTĂRÂREA NR. 84 DIN 03.05.2023 privind respingerea modificării/ajustării tarifelor propuse de către S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., de către UAT-urile membre
HOTĂRÂREA NR. 85 DIN 03.05.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență 
HOTĂRÂREA NR. 86 DIN 03.05.2023 privind schimbarea titularului din Contractul de închiriere nr. 130 / 19.02.1990, pentru suprafețele cu destinație de locuință din imobilul Bloc apartamente, strada Principală, nr. 279, comuna Zemeș, județul Bacău 
HOTĂRÂREA NR. 87 DIN 03.05.2023 privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici la faza DALI pentru obiectivul de investiții RK și dotare sală festivități Bolătău, Comuna Zemeș, județ Bacău

HOTĂRÂREA NR. 88 DIN 03.05.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții RK și dotare Sală Festivități Bolătău, Comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 89 DIN 03.05.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor suplimentare la obiectivul de investiții Modernizare strada Schitului sat Bolătău din Comuna Zemeș, județ Bacău 
HOTĂRÂREA NR. 90 DIN 03.05.2023 privind aprobarea fazelor Notă Conceptuală și Temă de Proiectare în vederea elaborării documentației economice faza DALI, pentru obiectivul de investiții RK Clădire Grădiniță Modârzău, Comuna Zemeș, județ Bacău
HOTĂRÂREA NR. 91 DIN 03.05.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții RK Clădire Grădiniță Modârzău, Comuna Zemeș, județ Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli     
HOTĂRÂREA NR. 92 DIN 03.05.2023 privind aprobarea fazelor Notă Conceptuală și Temă de Proiectare în vederea elaborării documentației economice faza DALI, pentru obiectivul de investiții RK Drum Comunal DC180 A de la km 6+700 la km 18+07 în Comuna Zemeș, județul Bacău  
HOTĂRÂREA NR. 93 DIN 03.05.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare RK Drum Comunal DC180 A de la km 6+700 la km 18+07 în Comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli   
HOTĂRÂREA NR. 94 DIN 03.05.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării Achiziții bunuri de natura mijloace fixe

HOTĂRÂREA NR. 95 DIN 03.05.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Zemeș pe anul 2023    
HOTĂRÂREA NR. 96 DIN 03.05.2023 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Zemeș și Asociația Protejarea Mediului, în vederea implementării Proiectului Viitorul începe azi, în cadrul Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului, finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu
HOTĂRÂREA NR. 97 DIN 03.05.2023 privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute, în favoarea DELGAZ-Grid S.A. asupra unor suprafețe aparținând domeniului public al Comunei Zemeș, pentru amplasarea unor stâlpi pentru energie electrică 
HOTĂRÂREA NR. 98 DIN 03.05.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor la obiectivul de investiții Eliberare amplasament, stâlp existent în curtea Școlii Ștefan cel Mare Zemeș, din localitatea Zemeș, județ Bacău 
ȘEDINȚA DIN DATA DE 10 MAI 2023

HOTĂRÂREA NR. 99 DIN 10.05.2023 privind acceptarea ofertei de sponsorizare făcut de OMV PETROM S.A., în favoarea UAT Comuna Zemeș, pentru imobilul-teren în suprafață de 2076 m.p. având nr. cadastral 60983, situat în Comuna Zemeș, Strada Principală, nr. 200
ȘEDINȚA DIN DATA DE 26 IUNIE 2023

HOTĂRÂREA NR. 103 DIN 26.06.2023 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială (tranșa a VIII-a)în imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate din Comuna Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 104 DIN 26.06.2023 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul 4688/15.06.2013    
HOTĂRÂREA NR. 105 DIN 26.06.2023 privind modificarea prin act adițional a Contractului de închiriere 4979/28.07.2022, încheiat între SC OMNIS-VET STORY și UAT Comuna Zemeș 

HOTĂRÂREA NR. 106 DIN 26.06.2023 privind aprobarea Amenajamentului pastoral al pajiștilor aflate în proprietatea privată a Comunei Zemeș  
HOTĂRÂREA NR. 107 DIN 26.06.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat și acordul înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate pentru unele suprafețe de teren în favoarea Comunei Zemeș și actualizarea inventarului domeniului privat al Comunei Zemeș, județul Bacău  
HOTĂRÂREA NR. 108 DIN 26.06.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Zemeș pe anul 2023  
HOTĂRÂREA NR. 109 DIN 26.06.2023 privind aprobarea încheierii parteneriatului între ACS Gloria Zemeș și Asociația Green World Zemeș   
HOTĂRÂREA NR. 110 DIN 26.06.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar al Comunei Zemeș, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în vederea achiziționării de către ACS Gloria Zemeș a unor bunuri de natura mijloace fixe   
HOTĂRÂREA NR. 111 DIN 26.06.2023 privind aprobarea asocierii Comunei Zemeș cu Județul Bacău și DGASPC Bacău, pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2023   
HOTĂRÂREA NR. 112 DIN 26.06.2023 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor obiecte de inventar aflate în patrimoniul UAT Comuna Zemeș  
HOTĂRÂREA NR. 113 DIN 26.06.2023 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor obiecte de inventar aflate în patrimoniul ACS Gloria Zemeș    
HOTĂRÂREA NR. 114 DIN 26.06.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării pentru obiectivul de investiții RK drum comunal DC 180 A de la km 6+700 la km 18+070 în comuna Zemeș, județul Bacău aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și portunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli și actualizarea indicatorilor tehnico-economici, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziții publice             
HOTĂRÂREA NR. 115 DIN 26.06.2023 privind aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiții Proiectare - RK drum comunal DC 180 A de la km 6+700 la km 18+070 în comuna Zemeș, județul Bacău   
HOTĂRÂREA NR. 116 DIN 26.06.2023 privind aprobarea proiectului tehnic, a actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la faza PT, pentru obiectivul de investiții Construire piste de biciclete în localitatea Zemeș, județul Bacău aprobat pentru finanțare prin PNRR, orecum și actualizarea sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului     
HOTĂRÂREA NR. 117 DIN 26.06.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate a P.U.G. și R.L.U a Comunei Zemeș, Județul Bacău    
HOTĂRÂREA NR. 118 DIN 26.06.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării achiziției de autoutilitară pentru obiectivul de investiții Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Zemeș, județul Bacău, până la rambursarea / decontarea cheltuielilor din alocările AFIR    
HOTĂRÂREA NR. 119 DIN 26.06.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării Achiziție bunuri de natura mijloace fixe - sirenă alarmare și totem publicitar    
HOTĂRÂREA NR. 120 DIN 26.06.2023 privind aprobarea închirierii unei camere din imobilul Bloc Foraj    
HOTĂRÂREA NR. 121 DIN 26.06.2023 privind aprobarea modificării tarifelor SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, conform Raportului expertului cooptat de către ADIS Bacău
ȘEDINȚA DIN DATA DE 31 IULIE 2023

HOTĂRÂREA NR. 122 DIN 31.07.2023 privind aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș, pentru trimestrul II - 2023
HOTĂRÂREA NR. 123 DIN 31.07.2023 privind aprobarea tarifului de facturare al S.C. ECOSUD S.A. pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării, pentru o perioadă de 6 luni

HOTĂRÂREA NR. 124 DIN 31.07.2023 privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Zemeș pentru ședința AGA a S.C. CRAB S.A. din 07.08.2023/08.08.2023
HOTĂRÂREA NR. 125 DIN 31.07.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2023-2026

HOTĂRÂREA NR. 126 DIN 31.07.2023 privind modificarea HCL 100/24.05.2023 - privind aprobarea protocolului între Asociația Habitat for Humanity România și UAT Comuna Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 127 DIN 31.07.2023 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului aferent obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău
ȘEDINȚA DIN DATA DE 07 AUGUST 2023

HOTĂRÂREA NR. 128 DIN 07.08.2023 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local Zemeș, pentru ședințele din lunile august, septembrie și octombrie 2023
HOTĂRÂREA NR. 129 DIN 07.08.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare RK Drum Comunal DC180 A de la km 6+700 la km 18+07 în Comuna Zemeș, județul Bacău  și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli  
HOTĂRÂREA NR. 130 DIN 07.08.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării Achiziție bunuri de natura mijloace fixe  
HOTĂRÂREA NR. 131 DIN 07.08.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor suplimentare la obiectivul de investiții Amenajare curte și teren de sport la Școala Ștefan cel Mare din Comuna Zemeș, județul Bacău și actualizarea indicatorilor tehnico-economici     
HOTĂRÂREA NR. 132 DIN 07.08.2023 privind aprobarea alocării de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2023 în vederea organizării și desfășurării activităților festive prilejuite de Zilele Toamnei Zemeș 2023   

HOTĂRÂREA NR. 133 DIN 07.08.2023 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor pentru Deviere și înlocuire tronson conductă de alimentare apă în sat Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea caietului de sarcini        
HOTĂRÂREA NR. 134 DIN 07.08.2023 privind aprobarea închirierii unui contract de închiriere pentru locuință socială din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a comunei Zemeș, județul Bacău     

HOTĂRÂREA NR. 135 DIN 07.08.2023 privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea suprafețelor de teren disponibile și libere de sarcini, în vederea construirii de locuințe proprietate personală de către tineri, conform Legii 15/2003 precum și a vânzării acestora   

HOTĂRÂREA NR. 136 DIN 07.08.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2023        
Ultima actualizare ( joi, 10 august 2023 )