HOTARARI 2020 PDF Imprimare E-mail
Documente - Hotărâri CL

ȘEDINȚA DIN DATA DE 21.10.2020
 • HOTĂRÂREA NR. 195 / 21.10.2020 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Zemeș, pentru ședința extraordinară de îndată din data de 21 octombrie 2020

 • HOTĂRÂREA NR. 198 / 21.10.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții  Lucrări de foraj în vederea amenajării de puțuri de apă în comuna Zemeș, județul Bacău 
 • HOTĂRÂREA NR. 200 / 21.10.2020 privind trecerea din domeniul public al Comunei Zemeș în domeniul privat al Comunei Zemeș a imobilului Cămin Cultural, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestuia

 • HOTĂRÂREA NR. 201 / 21.10.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțare Proiectare demolare Cămin Cultural din Comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
 • HOTĂRÂREA NR. 203 / 21.10.2020 privind aprobarea parteneriatului ACS Gloria Zemeș cuACS Rally Spirit Onești, pentru desfășurarea etapei a IX-a a Raliului Moldovei 2020

ȘEDINȚA DIN DATA DE 21.09.2020
 • HOTĂRÂREA NR. 181 / 21.09.2020 privind concesionarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren ce aparțin domeniului privat al Comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 182 / 21.09.2020 privind utilizarea de sume din bugetul comunei Zemeș, pentru anul 2020 în vederea acoperirii deficitului între veniturile realizate și taxa de salubritate datorată, către ADIS Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 183 / 21.09.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020, cu destinația Achiziție și montaj a unor bunuri de natura mijloacelor fixe, respectiv centrale termice pentru Clădire Stadion și Centru de Servicii Sociale Zemeș, clădiri ce fac parte din inventarul domeniului public al Comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 184 / 21.09.2020 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 31 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comuna DC 180 A în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 185 / 21.09.2020 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini și efectuarea de lucrări de Decolmatare șanțuri adiacente străzilor Ștefan cel Mare, Stejarului, Bozian și Principală 0,5 km sat Zemeș, Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 186 / 21.09.2020 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini și efectuarea de Lucrări de înlăturare efecte calamități naturale din luna iunie 2020 pe strada Ștefan cel Mare sat Zemeș, Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 187 / 21.09.2020 privind stabilirea traseului microbuzului școlar, pentru anul școlar 2020-2021

 • HOTĂRÂREA NR. 188 / 21.09.2020 privind aprobarea cotei de combustibil pentru microbuzul școlar

 • HOTĂRÂREA NR. 189 / 21.09.2020 privind aprobarea încheierii unui protocol între ACS Gloria Zemeș și Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș având ca obiect punerea la dispoziție amicrobuzului, în vederea efectuării transportului elevilor

 • HOTĂRÂREA NR. 190 / 21.09.2020 privind aprobarea modelului cadru a contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru perioada iunie-decembrie 2020

 • HOTĂRÂREA NR. 191 / 21.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2020

 • HOTĂRÂREA NR. 192 / 21.09.2020 privind actualizarea normelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți și costurile pentru convorbiri telefonice, la nivelul ACS Gloria Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 193 / 21.09.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții  Lucrări de foraj în vederea amenajării de puțuri de apă în comuna Zemeș, județul Bacău 

 • HOTĂRÂREA NR. 194 / 21.09.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Lucrări de foraj în vederea amenajării de puțuri de apă în comuna Zemeș, județul Bacău 

ȘEDINȚA DIN DATA DE 09.09.2020


 • HOTĂRÂREA NR. 178 / 09.09.2020 privind abrogarea HOTĂRÂRII NR. 40 / 17.02.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Proiectare lucrări de foraj în vederea amenajării de puțuri de apă în comuna Zemeș, județul Bacău


 • HOTĂRÂREA NR. 180 / 09.09.2020 privind desemnarea a doi reprezentanți din partea Consiliului Local al Comunei Zemeș ca membri în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, în anul școlar 2020-2021

ȘEDINȚA DIN DATA DE 28.08.2020

 • HOTĂRÂREA NR. 161 / 28.08.2020 privind aprobarea caietului de sarcini și alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2020 în vederea efectuării de lucrări de Reparații curente Piață Modârzău, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 162 / 28.08.2020 privind suplimentarea sumelor alocate din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2020 în vederea întocmirii Proiectare Reconfigurare și dirijare torent str. Ștefan cel Mare și refacere mal și subtraversare str. Humăriei, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 163 / 28.08.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Proiectare Reconfigurare și dirijare torent str. Ștefan cel Mare și refacere mal și subtraversare str. Humăriei, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 164 / 28.08.2020 privind aprobarea fazelor notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza S.F. pentru obiectivul de investiții Reconfigurare și dirijare torent str. Ștefan cel Mare și refacere mal și subtraversare str. Humăriei, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 165 / 28.08.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Modernizare str. Canuș și reconfigurare pârâu Canuș, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 166 / 28.08.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Proiectare Modernizare str. Canuș și reconfigurare pârâu Canuș, comuna Zemeș, județul Bacău • HOTĂRÂREA NR. 169 / 28.08.2020 privind aprobarea actualizării numerelor administrative proprietăților din intravilanul satului Zemeș din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 170 / 28.08.2020 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 31 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comuna DC 180 A în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 171 / 28.08.2020 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 172 / 28.08.2020 privind aprobarea majorării contribuției pentru masa zilnică a preșcolarilor de la Grădinița cu program prelungit Voinicelul Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 173 / 28.08.2020 privind acordarea unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru trei familii din Comuna Zemeș, care împlinesc 50 de ani de căsătorie până la 31.12.2020


 • HOTĂRÂREA NR. 175 / 28.08.2020 privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile dela populație și AE+IP (luând în calcul cantitatea programată de 1000 tone/an asumată de delegatar) la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2957 din 06.05.2015 și a Actului Adițional nr. 4 la Contractul 180/2957/06.05.2015

 • HOTĂRÂREA NR. 176 / 28.08.2020 privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență, altele decât cele cauzate de calamități naturale, incendii, accidente și a metodologiei de acordare, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

ȘEDINȚA DIN DATA DE 17.08.2020

 • HOTĂRÂREA NR. 147 / 17.08.2020 privind aprobarea caietului de sarcini și alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2020 în vederea efectuării de lucrări de Decolmatare 4 pâraie sat Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 148 / 17.08.2020 privind aprobarea caietului de sarcini și alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2020 în vederea efectuării de lucrări de Reparații curente pod str. Saigon, sat Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 149 / 17.08.2020 privind aprobarea caietului de sarcini și alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2020 în vederea efectuării de lucrări de Reparații curente pod str. Humărie, sat Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 150 / 17.08.2020 privind aprobarea caietului de sarcini și alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2020 în vederea efectuării de lucrări de Reparații subtraversare drum, șanțuri și zona de siguranță DC 180 A, comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 151 / 17.08.2020 privind aprobarea caietului de sarcini în vederea efectuării de lucrări de Colmatare rosturi și execuție marcaje rutiere pe DC 180 A de la km 0 la km 7

 • HOTĂRÂREA NR. 154 / 17.08.2020 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Zemeș a unor imobile constituite din terenuri, situate în extravilanul Comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 156 / 17.08.2020 privind suplimentarea sumelor alocate din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2020 în vederea întocmirii Proiectare Reconfigurare și dirijare torent str. Ștefan cel Mare și refacere mal și subtraversare str. Humăriei, comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 157 / 17.08.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Proiectare reconfigurare și dirijare torent str. Ștefan cel Mare și refacere mal și subtraversare str. Humăriei, comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 158 / 17.08.2020 privind acordarea de scutire de la plata chiriei pentru locuința proprietate privată a comunei Zemeș, situată în blocul Foraj, din satul Zemeș, str. Principală, nr. 325, comuna Zemeș

ȘEDINȚA DIN DATA DE 30.07.2020

 • HOTĂRÂREA NR. 137 / 30.07.2020 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrări de Reparații curente Piață Modârzău, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 138 / 30.07.2020 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrări de Reparații curente pod str. Saigon, sat Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 139 / 30.07.2020 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrări de Reparații curente pod str.Humărie, sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 140 / 30.07.2020 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrări de Reparație subtravesare drum, șanțuri și zona de siguranță DC 180 A, zona Foale, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 141 / 30.07.2020 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrări de Decolmatare 4 pâraie sat Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău 

 • HOTĂRÂREA NR. 142 / 30.07.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare reconfigurare și dirijare torent str. Ștefan cel Mare și refacere mal și subtraversare str. Humăriei, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 143 / 30.07.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Proiectare reconfigurare și dirijare torent str. Ștefan cel Mare și refacere mal și subtraversare str. Humăriei, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 144 / 30.07.2020 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 31 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comuna DC 180 A în comuna Zemeș, județul Bacău


 • HOTĂRÂREA NR. 146 / 30.07.2020 privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publică a UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2020 - transa 2

ȘEDINȚA DIN DATA DE 08.07.2020

 • HOTĂRÂREA NR. 136 / 08.07.2020 privind aprobarea caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrări de Reparații curente gabion mal stâng-drept pârâu Pietrosu, comuna Zemeș, județul Bacău

ȘEDINȚA DIN DATA DE 03.07.2020

 • HOTĂRÂREA NR. 120 / 03.07.2020 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Zemeș, pentru o perioadă de trei luni, respectiv iulie, august și septembrie 2020

 • HOTĂRÂREA NR. 121 / 03.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru obiectivul de investiții Modernizare str. Azilului din comuna Zemeș, județul Bacău


 • HOTĂRÂREA NR. 123 / 03.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reparație capitală str. Petrolistului, str. Teiului, str. Runcului din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 124 / 03.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare parc și teren de sport, zona Modârzău din comuna Zemeș, județul Bacău • HOTĂRÂREA NR. 127 / 03.07.2020 privind predarea către M.L.P.D.A. prin C.N.I. S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - Construire sală de sport cu tribună 180 de locuri sat Zemeș, nr. 18, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 128 / 03.07.2020 privind aprobarea alocării de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 și a notei de fundamentare privind necesitateași oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Proiectare Construire sală de sport cu tribună 180 de locuri sat Zemeș, nr. 18, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 129 / 03.07.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 în vederea achiziționării unor bunuri din categoria mijloace fixe reprezentând Achiziție și montaj balustradă de protecție Modârzău

 • HOTĂRÂREA NR. 130 / 03.07.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 în vederea achiziționării unor bunuri din categoria mijloace fixe reprezentând Puț apă foraj nr.1 și puț apă foraj nr. 2 situate în satul Zemeș, str. Teiului, nr. 18


 • HOTĂRÂREA NR. 132 / 03.07.2020 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 31 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comuna DC 180 A în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 133 / 03.07.2020 privind aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate

 • HOTĂRÂREA NR. 134 / 03.07.2020 privind acordarea din bugetul local al Comunei Zemeș pentru anul 2020 a unui sprijin financiar Parohiei Nașterea Maicii Domnului-Tazlău Zemeș, în vederea realizării unor lucrări   

 • HOTĂRÂREA NR. 135 / 03.07.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 în vederea întocmirii caietului de sarcini și pentru efectuarea de lucrări de Reparații curente gabion mal stâng-drept pârâu Pietrosu, comuna Zemeș, județul Bacău
ȘEDINȚA DIN DATA DE 22.06.2020

 • HOTĂRÂREA NR. 113 / 22.06.2020 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți și costurile pentru convorbiri telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemeș


 • HOTĂRÂREA NR. 115 / 22.06.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare parc și teren de sport, zona Modârzău din comuna Zemeș, județul Bacău


 • HOTĂRÂREA NR. 117 / 22.06.2020 privind aprobarea proiectului Un copil educat este un om câștigat - 2020, realizat în parteneriat între UNICEF și UAT Comuna Zemeș  

 • HOTĂRÂREA NR. 118 / 22.06.2020 privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local al Comunei Zemeș la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, în baza costurilor medii anuale pentru anul 2020 

ȘEDINȚA DIN DATA DE 18.05.2020


 • HOTĂRÂREA NR. 106 / 18.05.2020 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 31 / 17.02.2020 alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comuna DC 180 A în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 107 / 18.05.2020 privind aprobarea constituirii unui drept de servitute în favoarea DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 112 / 18.05.2020 privind aprobarea numărului de burse de merit care urmează a fi acordate în semestrul II al anului școlar 2019-2020, de către Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș

ȘEDINȚA DIN DATA DE 23.04.2020

 • HOTĂRÂREA NR. 94 / 23.04.2020 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Zemeș, pentru ședința ordinară din 23.04.2020
 • HOTĂRÂREA NR. 95 / 23.04.2020 privind aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate

 • HOTĂRÂREA NR. 97 / 23.04.2020 privind modificarea HCL 118 / 2019 - privind stabilirea taxelor și impozitelor locale aplicabile în anul 2020. la nivelul Comunei Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 98 / 23.04.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații compartimentate ce fac parte din imobilul Piață Zemeș, proprietate publică a Comunei Zemeș, în scopul desfășurării de activități economice

 • HOTĂRÂREA NR. 102 / 23.04.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Zemeș, a unor imobile terenuri înscrise în CF nr. 62103, 62299 și 62298 a Comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 103 / 23.04.2020 privind modificarea HCL 31/17.02.2020 - privind privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comuna DC 180 A în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 104 / 23.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF, pentru obiectivul de investiții Amenajare parc și teren de sport, zona Modarzau din comuna Zemeș, județul Bacău

ȘEDINȚA DIN DATA DE 03.04.2020

 • HOTĂRÂREA NR. 89 / 03.04.2020 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Zemeș, pe o perioadă de 3 luni, respectiv aprilie, mai și iunie 2020

 • HOTĂRÂREA NR. 90 / 03.04.2020 privind aprobarea unor măsuri de protecție socială pentru persoanele vârstnice și alte categorii de persoane vulnerabile din Comuna Zemeș, județul Bacău prin acordarea de ajutoare sociale în natură constând în pachete alimentare și de igienă

 • HOTĂRÂREA NR. 91 / 03.04.2020 privind aprobarea deblocării și utilizării din fondul de rezervă bugetară pe anul 2020 a unor sume pentru acordarea de ajutoare sociale în natură constând în pachete alimentare și de igienă persoanelor vârstnice și alte categorii de persoane vulnerabile din Comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 93 / 03.04.2020 privind aprobarea încetării prin acordul părților a contractului de concesiune nr. 4082/22.05.2018 - încheiat între UAT Comuna Zemeș și SC Mycavio Transtur SRL

ȘEDINȚA DIN DATA DE 20.03.2020

 • HOTĂRÂREA NR. 76 / 20.03.2020 privind aprobarea actualizării numerelor administrative proprietăților din intravilanul satului Zemeș și a satului Bolătău din comuna Zemeș, județul Bacău • HOTĂRÂREA NR. 79 / 20.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza DALI - pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Azilului din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 80 / 20.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza DALI - pentru obiectivul de investiții Reabilitare strada Bozian și strada Izvorului din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 81 / 20.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza DALI - pentru obiectivul de investiții Reparație capitală strada Petrolistului, strada Teiului, strada Runcului din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 85 / 20.03.2020 privind aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate


 • HOTĂRÂREA NR. 87 / 20.03.2020 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 31 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comuna DC 180 A în comuna Zemeș, județul Bacău


ȘEDINȚA DIN DATA DE 06.03.2020

 • HOTĂRÂREA NR. 65 / 06.03.2020 privind acordarea din bugetul local al Comunei Zemeș pentru anul 2020 a unui sprijin financiar Parohiei Romano-Catolice Moinești în vederea realizării unor lucrări la Biserica cu hramul Regina Sf. Rozariu din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 66 / 06.03.2020 privind acordarea din bugetul local al Comunei Zemeș pentru anul 2020 a unui sprijin financiar Parohiei Sf. Împărați Constantin și Elena Zemeș, în vederea realizării unor lucrări   

 • HOTĂRÂREA NR. 67 / 06.03.2020 privind acordarea din bugetul local al Comunei Zemeș pentru anul 2020 a unui sprijin financiar Parohiei Chilii Bolatau în vederea realizării unor lucrări la Biserica Sf. Grigore Teologul Bolătău     

 • HOTĂRÂREA NR. 68 / 06.03.2020 privind acordarea din bugetul  local al Comunei Zemeș pentru anul 2020 a unui sprijin financiar Parohiei Chilii Bolatau în vederea realizării unor lucrări la Biserica Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava    

 • HOTĂRÂREA NR. 69 / 06.03.2020 privind aprobarea caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrări de Reparații curente Piață Zemeș, jud. Bacău    

 • HOTĂRÂREA NR. 72 / 06.03.2020 privind dezmembrarea unor imobile (terenuri) aflate în domeniul privat al Comunei Zemeș, în vederea înscrierii în cartea funciară    

 • HOTĂRÂREA NR. 73 / 06.03.2020 privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. 8115/29.08.2019, încheiat între UAT Comuna Zemeș și SC AKTA Telecom SA    

 • HOTĂRÂREA NR. 74 / 06.03.2020 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Zemeș a unor imobile constituite din terenuri, situate în extravilanul Comunei Zemeș       

 • HOTĂRÂREA NR. 75 / 06.03.2020 privind dezmembrarea unor imobile (terenuri) aflate în domeniul public al Comunei Zemeș, în vederea înscrierii în cartea funciară
    ȘEDINȚA DIN DATA DE 17.02.2020

 • HOTĂRÂREA NR. 24 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 în vederea achiziționării obiectivului de investiții Platformă informatică E-Urbanism

 • HOTĂRÂREA NR. 25 / 17.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 26 / 17.02.2020 privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018
 • HOTĂRÂREA NR. 27 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare amenajare zonă de agrement în Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 28 / 17.02.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Proiectare amenajare zonă de agrement în Comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 29 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Reparații capitale dușuri, casa scării cu hol aferent acesteia la Bloc Producție din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 30 / 17.02.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Proiectare Reparații capitale dușuri, casa scării cu hol aferent acesteia la Bloc Producție din Comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 31 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comuna DC 180 A în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 32 / 17.02.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comuna DC 180 A în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 33 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 34 / 17.02.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Proiectare Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 35 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 36 / 17.02.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Proiectare Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 37 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 38 / 17.02.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Proiectare RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 39 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Amenajare trutuare, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 40 / 17.02.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Proiectare lucrări de foraj în vederea amenajării de puțuri de apă în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 41 / 17.02.2020 privind aprobarea fazelor notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza DALI pentru obiectivul de investiții Modernizare str. Azilului din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 42 / 17.02.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Proiectare Modernizare str. Azilului din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 43 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Modernizare str. Azilului din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 44 / 17.02.2020 privind aprobarea fazelor notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza DALI pentru obiectivul de investiții Reabilitare str. Bozian și str. Izvorului din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 45 / 17.02.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Proiectare Reabilitare str. Bozian și str. Izvorului din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 46 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Reabilitare str. Bozian și str. Izvorului din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 47 / 17.02.2020 privind aprobarea fazelor notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza DALI pentru obiectivul de investiții Reparație capitală str. Petrolistului, str. Teiului, str. Runcului din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 48 / 17.02.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Reparație capitală str. Petrolistului, str. Teiului, str. Runcului din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 49 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Reparație capitală str. Petrolistului, str. Teiului, str. Runcului din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 50 / 17.02.2020 privind aprobarea fazelor notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza SF pentru obiectivul de investiții Amenajare parc și teren de sport, zona Modârzău, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 51 / 17.02.2020 privind actualizarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Proiectare Amenajare parc și teren de sport, zona Modârzău, comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 52 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Amenajare parc și teren de sport, zona Modârzău, comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 53 / 17.02.2020 privind aprobarea caietului de sarcini și alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020, pentru efectuarea de lucrări de Reparații curente str. Bradului și str. Stejarului din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 54 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 în vederea întocmirii caietului de sarcini și pentru efectuarea lucrărilor de Reparații curente piață Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 55 / 17.02.2020 privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publică a UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2020

 • HOTĂRÂREA NR. 56 / 17.02.2020 privind concesionarea directă a unor terenuri aparținând domeniului privat al Comunei Zemeș, terenuri ocupate cu obiective petroliere, în favoarea OMV Petrom SA, proprietara obiectivelor

 • HOTĂRÂREA NR. 57 / 17.02.2020 privind actualizarea unui număr de 27 de contracte de închiriere, încheiate între UAT Comuna Zemeș și OMV Petrom SA pentru terenuri aparținând domeniului privat al Comunei Zemeș, ocupate cu obiective petroliere

 • HOTĂRÂREA NR. 58 / 17.02.2020 privind aprobarea alocării și utilizării de sume din bugetul local al Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru plata sumelor conform sentinței  civile nr. 457/2018

 • HOTĂRÂREA NR. 59 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020, în vederea întocmirii caietului de sarcini și pentru efectuarea lucrării de Achiziție și montaj balustradă de protecție, str. Modârzău din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 61 / 17.02.2020 privind aprobarea reactualizării Regulamentului cadru de organizare și funcționare al Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul UAT Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 62 / 17.02.2020 privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Zemeș și a doi reprezentanți ai Consiliului local al comunei Zemeș în Consiliul consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 63 / 17.02.2020 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2020 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare lucrări de foraj în vederea amenajării de puțuri de apă în comuna Zemeș, județul Bacău 
 • HOTĂRÂREA NR. 64 / 17.02.2020 privind aprobarea prelungirii a 9 contracte de închiriere, încheiate între UAT Comuna Zemeș și OMV Petrom SA terenuri aparținând domeniului privat al Comunei Zemeș
ȘEDINȚA DIN DATA DE 29.01.2020

 • HOTĂRÂREA NR. 15 / 29.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi efectuate în anul 2020, cu beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat

 • HOTĂRÂREA NR. 16 / 29.01.2020 privind aprobarea Programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Zemeș, pe anul 2020

 • HOTĂRÂREA NR. 17 / 29.01.2020 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2020

ȘEDINȚA DIN DATA DE 16.01.2020

 • HOTĂRÂREA NR. 5 / 16.01.2020 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2019, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare - etapa I - Tema de proiectare - Amenajare Parc și teren de sport, zona Modârzău, comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 6 / 16.01.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Amenajare Parc și teren de sport, zona Modârzău, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 7 / 16.01.2020 privind modificarea HCL 281/2019 - privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrări de Reparații curente strada Bradului din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 8 / 16.01.2020 privind aprobarea încheierii unor contracte cadru de prestări servicii necesare funcționării activității ACS Gloria Zemeș, pentru anul 2020
 • HOTĂRÂREA NR. 9 / 16.01.2020 privind aprobarea Programului de Investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Zemeș pe anul 2020

 • HOTĂRÂREA NR. 10 / 16.01.2020 privind modificarea HCL 215/2019 - privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publică a UAT Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 11 / 16.01.2020 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2019, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare Reabilitare, modernizare și dotare Scoala gimnazială Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR.12 / 16.01.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Scoala gimnazială Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.14 / 16.01.2020 privind exprimarea acordului pentru plantarea de arbori în comuna Zemeș, județul Bacău, în cadrul acțiunii Plantăm fapte bune în România
ȘEDINȚA DIN DATA DE 08.01.2020

 • HOTĂRÂREA NR. 1 / 08.01.2020 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Zemeș, pe o perioadă de 3 luni, respectiv ianuarie, februarie și martie 2020

 • HOTĂRÂREA NR. 2 / 08.01.2020 privind acoperirea definitivă din execentul bugetului local al Comunei Zemeș a deficitului secțiunii de dezvoltare, la data de 31.12.2019
 • HOTĂRÂREA NR. 3 / 08.01.2020 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2019, pentru acoperirea temporară a golului de casă, provenit din decalajul între veniturile și cheltuielile anului 2020, pentru secțiunea de funcționare
 • HOTĂRÂREA NR. 4 / 08.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Zemeș, ce vor funcționa în anul școlar 2020-2021

Ultima actualizare ( vineri, 23 octombrie 2020 )