HOTARARI 2020 PDF Imprimare E-mail
Documente - Hotărâri CL

ȘEDINȚA DIN DATA DE 16.01.2020

 • HOTĂRÂREA NR. 5 / 16.01.2020 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2019, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare - etapa I - Tema de proiectare - Amenajare Parc și teren de sport, zona Modârzău, comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 6 / 16.01.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Amenajare Parc și teren de sport, zona Modârzău, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 7 / 16.01.2020 privind modificarea HCL 281/2019 - privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrări de Reparații curente strada Bradului din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 8 / 16.01.2020 privind aprobarea încheierii unor contracte cadru de prestări servicii necesare funcționării activității ACS Gloria Zemeș, pentru anul 2020
 • HOTĂRÂREA NR. 9 / 16.01.2020 privind aprobarea Programului de Investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Zemeș pe anul 2020

 • HOTĂRÂREA NR. 10 / 16.01.2020 privind modificarea HCL 215/2019 - privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publică a UAT Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 11 / 16.01.2020 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2019, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare Reabilitare, modernizare și dotare Scoala gimnazială Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR.12 / 16.01.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Scoala gimnazială Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.14 / 16.01.2020 privind exprimarea acordului pentru plantarea de arbori în comuna Zemeș, județul Bacău, în cadrul acțiunii Plantăm fapte bune în România
ȘEDINȚA DIN DATA DE 08.01.2020

 • HOTĂRÂREA NR. 1 / 08.01.2020 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Zemeș, pe o perioadă de 3 luni, respectiv ianuarie, februarie și martie 2020

 • HOTĂRÂREA NR. 2 / 08.01.2020 privind acoperirea definitivă din execentul bugetului local al Comunei Zemeș a deficitului secțiunii de dezvoltare, la data de 31.12.2019
 • HOTĂRÂREA NR. 3 / 08.01.2020 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2019, pentru acoperirea temporară a golului de casă, provenit din decalajul între veniturile și cheltuielile anului 2020, pentru secțiunea de funcționare
 • HOTĂRÂREA NR. 4 / 08.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Zemeș, ce vor funcționa în anul școlar 2020-2021

Ultima actualizare ( marţi, 21 ianuarie 2020 )