HOTARARI 2019 PDF Imprimare E-mail


ȘEDINȚA DIN DATA DE 03.09.2019
 • HOTĂRÂREA NR. 178 / 03.09.2019 privind aprobarea caietului de sarcini și alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2019, pentru efectuarea de lucrări de Reparații curente strada Colonia Mare din Comuna Zemeș, Județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 179 / 03.09.2019 privind aprobarea caietului de sarcini și alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2019, pentru efectuarea de lucrări de Reparații curente teren de sport Club Zemeș, din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 180 / 03.09.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2019

 • HOTĂRÂREA NR. 181 / 03.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza PTh, pentru obiectivul de investiții Reabilitare strada Modârzău și amenajare parcări adiacente, Comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 182 / 03.09.2019 privind actuzlizarea notei de fundamentare privind necesitateași oportunitatea includerii în programul de investițiipublice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivivul de investiții Proiectare Reabilitare strada Modârzău și amenajare parcări adiacente, Comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 183 / 03.09.2019 privind modifiarea HOTĂRÂRII NR. 99 / 10.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor la obiectivul de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemeș, județ Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 184 / 03.09.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Reabilitare strada Modârzău și amenajare parcări adiacente, Comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 185 / 03.09.2019 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2019 în vederea finanțării obiectivului de investiții Reabilitare strada Modârzău și amenajare parcări adiacente, Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 186 / 03.09.2019 privind aprobarea acordării de stimulente financiare elevilor Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, care au obținut premii la olimpiadele și concursurile școlare în anul 2019
ȘEDINȚA DIN DATA DE 13.08.2019

 • HOTĂRÂREA NR. 174 / 13.08.2019 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, doamnei Sârmaghi Georgiana - Cătălina, domiciliată în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 175 / 13.08.2019 privind aprobarea actualizării numerelor administrative atribuite proprietăților din intravilanul satului Bolătău din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 176 / 13.08.2019 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrări de Reparații curente strada Colonia Mare din comuna Zemeș, județul Bacău


ȘEDINȚA DIN DATA DE 02.08.2019
 • HOTĂRÂREA NR. 171 / 02.08.2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru proiectul Reabilitare, modernizare și dotare Școala Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județ Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 172 / 02.08.2019 privind aprobarea Protocolului între ABA Siret - SGA și UAT Comuna Zemeș privind realizarea lucrărilor de întreținere și igienizare a cursurilor de apă din Comuna Zemeș
  ȘEDINȚA DIN DATA DE 16.07.2019

 • HOTĂRÂREA NR. 152 / 16.07.2019 privind desemnarea unui reprezentant de rezervă al Adunării Generale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău din partea Unității Administrativ Teritoriale Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 153 / 16.07.2019 privind aprobarea fișelor de evaluare a proiectelor aflate în curs de execuție și lista investițiilor a căror realizare se sistează la nivelul UAT Comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 154 / 16.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza DALI, pentru obiectivul de investiții Reabilitare str. Modârzău și amenajare parcări adiacente, Comuna Zemeș, jud. Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 155 / 16.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza SF, pentru obiectivul de investiții Amenajare zonă de agrement în comuna Zemeș, jud. Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 156 / 16.07.2019 pentru modificarea HOTĂRÂRII NR. 99 / 10.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor la obiectivul de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemeș, județ Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 157 / 16.07.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 158 / 16.07.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor la obiectivul de investiții Proiectare Reabilitare strada Modârzău și amenajare parcări adiacente, Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 159 / 16.07.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Proiectare Reabilitare strada Modârzău și amenajare parcări adiacente, Comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 160 / 16.07.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor la obiectivul de investiții Amenajare zonă de agrement în comuna Zemeș, jud. Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 161 / 16.07.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Proiectare Amenajare zonă de agrement în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 162 / 16.07.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor la obiectivul de investiții Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 165 / 16.07.2019 privind aprobarea prelungirii prin act adițional a contractului de concesiune nr. 3526/07.09.2004 încheiat între UAT Comuna Zemeș și CMIMF Hulubei Iolanda
 • HOTĂRÂREA NR. 166 / 16.07.2019 privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea DELGAZ-GRID SA, asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Comunei Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 168 / 16.07.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 169 / 16.07.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării achiziționării a unor bunuri de natura mijloacelor fixe
 • HOTĂRÂREA NR. 170 / 16.07.2019 privind aprobarea deblocării și utilizării din fondul de rezervă bugetară pe anul 2019 a unor sume pentru intervenția după ploile din lunile iunie și iulie 2019, constând în decolmatarea șanțurilor, albiilor pâraielor în zona podurilor și a podețelor din zona drumurilor de pe raza Comunei Zemeș
 • PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN 16.07.2019

ȘEDINȚA DIN DATA DE 28.06.2019
 • HOTĂRÂREA NR. 131 / 28.06.2019 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Zemeș, pentru o perioadă de trei luni, respectiv iunie, iulie și august 2019
 • HOTĂRÂREA NR. 132 / 28.06.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită către Parohia Sf. Împărați Constantin și Elena Zemeș a imobilului Biserică, aflat în proprietatea publică a comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 133 / 28.06.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită către Parohia Chilii Zemeș a imobilului Biserică Sf. Grigore Teologul aflat în proprietatea publică a comunei Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 134 / 28.06.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită către Parohia Chilii Zemeș a imobilului Biserică Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava aflat în proprietatea publică a comunei Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 135 / 28.06.2019 privind aprobarea și modificarea unor contracte cadru de prestări servicii necesare funcționării activității A.C.S. Gloria Zemeș, pentru anul 2019

 • HOTĂRÂREA NR. 136 / 28.06.2019 privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de activitate sportivă aprobat prin anexa nr. 7 a HCL 101/2019 - privind aprobarea unor contracte cadru de prestări servicii necesare funcționării activității ACS Gloria Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 137 / 28.06.2019 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, doamnei Petrea Valentina, domiciliată în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 138 / 28.06.2019 privind privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Producție proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului Apăvăloaie Costică, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 139 / 28.06.2019 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor obiecte de inventar aflate în patrimoniul ACS Gloria Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 140 / 28.06.2019 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 141 / 28.06.2019 privind aprobarea actualizării Organigramei și Statului nominal de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 142 / 28.06.2019 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrări de Reparații curente teren sport Club Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 143 / 28.06.2019 privind utilizarea de sume din bugetul comunei Zemeș, pentru anul 2019, în vederea întocmirii documentației tehnico-economice - etapa I - Tema de proiectare - pentru obiectivul de investiții Amenajare parc și teren de sport, zona Modârzău, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 144 / 28.06.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice, la capitolul - alte cheltuieli - pentru obiectivul de investiții Proiectare Amenajare parc și teren de sport, zona Modârzău, comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 145 / 28.06.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2019
 • HOTĂRÂREA NR. 146 / 28.06.2019 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat în suprafață de 1585 mp, situat în intravilanul comunei Zemeș, sat Zemeș, județul  Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 147 / 28.06.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemeș, județ Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 148 / 28.06.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare trotuare în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 149 / 28.06.2019 privind modificarea H.C.L. NR. 8 / 21.01.2019 privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor sociale care deservesc comunitatea sinistrată
 • HOTĂRÂREA NR. 150 / 28.06.2019 privind aprobarea utilizării de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2019 în vederea efectuării lucrărilor de decolmatare a șanțurilor și pâraielor în zona DC 180 A
ȘEDINȚA DIN DATA DE 30.05.2019
 • HOTĂRÂREA NR. 118 / 30.05.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2020, la nivelul comunei Zemeș 

 • HOTĂRÂREA NR. 119 / 30.05.2019 privind stabilirea taxelor speciale aplicabile în anul 2020, aplicabile la nivelul Comunei Zemeș 

 • HOTĂRÂREA NR. 120 / 30.05.2019 privind aprobarea cotizației pentru anul 2019 la patrimoniul ADIB

 • HOTĂRÂREA NR. 121 / 30.05.2019 privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului local al comunei Zemeș la finanțarea Serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, în baza costurilor medii anuale pentru anul 2019    
 • HOTĂRÂREA NR. 122 / 30.05.2019 privind acordarea Diplomei de Aur și a unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru 9 familii din Comuna Zemeș, care împlinesc 50, respectiv 60 de ani de căsătorie până la 31.12.2019   

 • HOTĂRÂREA NR. 123 / 30.05.2019 privind aprobarea parteneriatului ACS Gloria Zemeș cu ACS Rally Spirit Onești, pentru desfășurarea etapei a IX-a a Raliului Moldovei 2019 

 • HOTĂRÂREA NR. 124 / 30.05.2019 pentru modificarea HCL 58/2019 privind aprobarea caietului de sarcini și alocarea de sume pentru efectuarea de lucrări de Reparații curente Îmbrăcăminte pod peste râul Tazlăul Sărat pe DC 180 A la km 6+100  
 • HOTĂRÂREA NR. 125 / 30.05.2019 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniul UAT Comuna Zemeș  

 • HOTĂRÂREA NR. 126 / 30.05.2019 privind completarea și modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemeș, însușit prin HCL 61/2011 și aprobată prin HG 987/2011 
 • HOTĂRÂREA NR. 127 / 30.05.2019 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 128 / 30.05.2019 privind închirierea prin licitație publică a unui teren + imobil aflate în domeniu public al comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 129 / 30.05.2019 privind acceptarea donației făcută de către Ocolul Silvic Moinești, pentru Comuna Zemeș, constând într-o cantitate de material lemnos  
 • HOTĂRÂREA NR. 130 / 30.05.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Toma Ana, domiciliată în comuna Ciacova, jud. Timiș, reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea fiului său, Irimuș Nelu Laurențiu, cu domiciliul în comuna Zemeș, județul Bacău, fost beneficiar de ajutor social

    ȘEDINȚA DIN DATA DE 08.05.2019

 • HOTĂRÂREA NR. 109 / 08.05.2019 pentru modificarea HCL 99/10.04.2019   privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor la obiectivul de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemeș, județ Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 110 / 08.05.2019 pentru modificarea HCL 92/10.04.2019   privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivul de investiții Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 111 / 08.05.2019 privind utilizarea din excedentul bugeta, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivelor de investiții structură luminoasă Brad și structură luminoasă Fântână
 • HOTĂRÂREA NR. 112 / 08.05.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2019
 • HOTĂRÂREA NR. 113 / 08.05.2019 pentru modificarea HCL 100/10.04.2019 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2019, pentru finanțarea obiectivului de investiții Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 114 / 08.05.2019 pentru modificarea HCL 24/18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare construire pod beton strada Pietrosu, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 115 / 08.05.2019 privind aprobarea fazelor notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Clădire Dispensar și Farmacie comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 116 / 08.05.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli pentru obiectivul de investiții Proiectare Reabilitare, modernizare și dotare Clădire Dispensar și Farmacie comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 117 / 08.05.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Proiectare Reabilitare, modernizare și dotare Clădire Dispensar și Farmacie comuna Zemeș, județul Bacău

         ŞEDINŢA DIN DATA DE 19.04.2019
  ŞEDINŢA DIN DATA DE 10.04.2019
 • HOTĂRÂREA NR. 86 / 10.04.2019 privind aprobarea limitelor maxime anuale ale creditelor bugetare privind cheltuielile cu utilitățile aferente locuințelor sociale care deservesc comunitatea sinistrată, ce se suportă din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2019


 • HOTĂRÂREA NR. 88 / 10.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 89 / 10.04.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli a obiectivului de investiții Proiectare reabilitare și modernizare DC 180 A 5 km în zona Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 90 / 10.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivul de investiții Proiectare reabilitare și modernizare DC 180 A 5 km în zona Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 91 / 10.04.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli a obiectivului de investiții Proiectare modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 92 / 10.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivul de investiții Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 93 / 10.04.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli a obiectivului de investiții Proiectare Amenajare trotuare în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 94 / 10.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivul de investiții Amenajare trotuare în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 95 / 10.04.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli a obiectivului de investiții Proiectare Modernizare sistem de iluminat public în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 96 / 10.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivul de investiții Modernizare sistem de iluminat public în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 97 / 10.04.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli a obiectivului de investiții Proiectare Platforme din pavele pentru amplasarea stațiilor de microbuz din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 98 / 10.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivul de investiții Construire Platforme din pavele pentru amplasarea stațiilor de microbuz din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 99 / 10.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării lucrărilor la obiectivul de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemeș, județ Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 100 / 10.04.2019 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2019, pentru finanțarea obiectivului de investiții Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău


 • HOTĂRÂREA NR. 102 / 10.04.2019 privind aprobarea Proiectului Împreună redăm culoare vieții - 2019 realizat în parteneriat între UNICEF și UAT Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 103 / 10.04.2019 privind completarea și modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemeș, însușit prin HCL 51/2011 și aprobată prin HG 987/2011

 •   HOTĂRÂREA NR. 104 / 10.04.2019 privind modificarea HCL 24/18.03.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare construire pod beton strada Pietrosu, comuna Zemeș, județul Bacău
 • PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN 10.04.2019

ŞEDINŢA DIN DATA DE 03.04.2019

 • HOTĂRÂREA NR. 69 / 03.04.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Construire pod beton strada Pietrosu, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 70 / 03.04.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemeș, județ Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 71 / 03.04.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Construire platforme din pavele pentru amplasare stații de microbuz în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 72 / 03.04.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Amenajare trotuare, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 73 / 03.04.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare DC 180 A 5 km în zona Bolătău

 • HOTĂRÂREA NR. 74 / 03.04.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemeș, județ Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 75 / 03.04.2019 privind aprobarea Programului de investiții publice în continuare, până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Zemeș pe anul 2019

 • HOTĂRÂREA NR. 76 / 03.04.2019 privind aprobarea caietului de sarcini și alocarea de sume pentru efectuarea de lucrări de Reparații curente sistem de iluminat public Cruce Ciuc

 • HOTĂRÂREA NR. 77 / 03.04.2019 privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Zemeș, județul Bacău


 • HOTĂRÂREA NR. 79 / 03.04.2019 privind aprobarea actualizării Organigramei și Statului nominal de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 80 / 03.04.2019 privind modificarea HCL 133/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate


 • HOTĂRÂREA NR. 82 / 03.04.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice - Proiectare - pentru obiectivul de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC180A în comuna Zemeș, județ Bacău

ŞEDINŢA DIN DATA DE 18.03.2019

 • HOTĂRÂREA NR. 58 / 18.03.2019 privind aprobarea caietului de sarcini și alocarea de sume pentru efectuarea de lucrări de Reparații curente Îmbrăcăminte pod peste râul Tazlăul Sărat pe DC 180 A la km 6+100

 • HOTĂRÂREA NR. 59 / 18.03.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare DC 180 A 5 km în zona Bolătău

 • HOTĂRÂREA NR. 60 / 18.03.2019 privind aprobarea utilizării de sume din bugetul Comunei Zemeș, pentru plata sumelor, conform deciziei civile nr. 47/2017, pronunțată de Tribunalul Bacău, rămasă definitivă și irevocabilă

 • HOTĂRÂREA NR. 61 / 18.03.2019 privind aprobarea utilizării de sume din bugetul Comunei Zemeș, pentru plata sumelor, conform deciziei civile nr. 9/2019, pronunțată de Tribunalul Bacău, rămasă definitivă și irevocabilă

 • HOTĂRÂREA NR. 62 / 18.03.2019 privind acceptarea donației făcută de Ocolul Silvic Moinești, pentru Comuna Zemeș, constatând într-o cantitate de material lemnos

 • HOTĂRÂREA NR. 63 / 18.03.2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor Serviciului public de salubrizare, în vederea calculării taxei speciale de salubrizare, aprobat prin HCL 305 / 14.11.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 64 / 18.03.2019 privind propunerea schimbării destinației unor imobile aparținând domeniului public al comunei Zemeș, din imobile cu destinația de unități de învățământ în imobile cu altă destinație


  ŞEDINŢA DIN DATA DE 01.03.2019

 • HOTĂRÂREA NR. 52 / 01.03.2019 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Zemeș, pentru o perioadă de trei luni, respectiv martie, aprilie și mai 2019

 • HOTĂRÂREA NR. 53 / 01.03.2019 privind aprobarea actualizării Organigramei și Statului nominal de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 54 / 01.03.2019 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Comunei Zemeș, ca organ cu atribuții în protecția copilului

 • HOTĂRÂREA NR. 55 / 01.03.2019 privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini pentru efectuarea de lucrări Reparații curente îmbrăcăminte pod peste râul Tazlăul Sărat pe DC 180 A la km 6+100
 • HOTĂRÂREA NR. 56 / 01.03.2019 privind schimbarea titularului din contractul de concesiune nr. 10 / 01.08.2001 ce are ca obiect imobilul teren în suprafață de 24 mp din Timofte Daniela în Timofte Ion

 • HOTĂRÂREA NR. 57 / 01.03.2019 privind încheierea contractului de dare în administrare în regim silvic între RNP - Romsilva - DS Bacău - OS Moinești și Comuna Zemeș, având ca obiect fondul forestier al Comunei Zemeș

ŞEDINŢA DIN DATA DE 18.02.2019


 • HOTĂRÂREA NR. 17 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice - Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Canuș și reconfigurare pârâu Canuș, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 18 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Canuș și reconfigurare pârâu Canuș, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 19 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice - Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Reabilitare strada Complex și amenajare parcări adiacente, Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 20 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Reabilitare strada Complex și amenajare parcări adiacente, Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 21 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice - Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Reabilitare strada Modârzău și amenajare parcări adiacente, Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 22 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții Reabilitare strada Modârzău și amenajare parcări adiacente, Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 23 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea proiectului de investiții Proiectare construire pod beton strada Pietrosu, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 24 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare construire pod beton strada Pietrosu, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 25 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 26 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Proiectare - etapa a II a D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 27 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice - Proiectare Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 28 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Proiectare Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 29 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice - Proiectare Amenajare trotuare, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 30 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare + execuție lucrare Amenajare trotuare, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 31 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Sistem de supraveghere video în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 32 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Pictură Biserică Mănăstirea Înălțarea Domnului, din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 33 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice - etapa a II a - S.F. pentru obiectivul de investiții Amenajare zonă de agrement în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 34 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii etapei a II a - S.F. pentru obiectivul de investiții Amenajare zonă de agrement în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 35 / 18.02.2019 privind aprobarea actualizării notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții Proiectare Reparații capitale dușuri, grupuri sanitare, casa scării cu hol aferent acesteia la Bloc Producție din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 36 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare Reparații capitale dușuri, grupuri sanitare, casa scării cu hol aferent acesteia la Bloc Producție din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 37 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție Proiectare Modernizare sistem de iluminat public in comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 38 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Modernizare sistem de iluminat public in comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 39 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii S.F. pentru obiectivul de investiții Proiectare apărare mal strada Mihai Eminescu

 • HOTĂRÂREA NR. 40 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Etapei a II a S.F. pentru obiectivul de investiții  Apărare mal strada Mihai Eminescu

 • HOTĂRÂREA NR. 41 / 18.02.2019 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție Proiectare Construire platforme din pavele pentru amplasare stații de microbuz în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 42 / 18.02.2019 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiție Proiectare Construire platforme din pavele pentru amplasare stații de microbuz în comuna Zemeș, județul Bacău


 • HOTĂRÂREA NR. 44 / 18.02.2019 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesionare nr. 737/1994 încheiat într UAT Comuna Zemeș și SC ROVINGCOM

 • HOTĂRÂREA NR. 45 / 18.02.2019 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Zemeș, ce vor funcționa în anul școlar 2019-2020

 • HOTĂRÂREA NR. 46 / 18.02.2019 privind însușirea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2018 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

 • HOTĂRÂREA NR. 47 / 18.02.2019 privind acordarea de scutire de la plata chiriei pentru locuința proprietate privată a comunei Zemeș, situată în Blocul Foraj, din satul Zemeș, strada Principală nr. 325, comuna Zemeș, județul Bacău, domnului Popa Cornel, domiciliat în comuna Zemeș - chiriaș în locuința în cauză

 • HOTĂRÂREA NR. 48 / 18.02.2019 privind exprimarea acordului pentru plantarea de arbori în comuna Zemeș, județul Bacău, în cadrul acțiunii Plantăm pentru Zemeș 2019

 • HOTĂRÂREA NR. 49 / 18.02.2019 privind aprobarea Programului de Investiții Publice în continuare, până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Zemeș, pe anul 2019

 • HOTĂRÂREA NR. 50 / 18.02.2019 privind aprobarea actualizării Organigramei și Statului nominal depersonal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș


ŞEDINŢA DIN DATA DE 06.02.2019


ŞEDINŢA DIN DATA DE 31.01.2019

 • HOTĂRÂREA NR. 12 / 31.01.2019 privind aprobarea incheierii unui Acord Cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrarea Bazinala de Apa Siret si UAT Comuna Zemes in vederea realizarii obiectivului de investitii Construire pod beton str. Pietrosu, comuna Zemes, judetul Bacau

ŞEDINŢA DIN DATA DE 21.01.2019

 • HOTĂRÂREA NR. 2 / 21.01.2019 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi efectuate în anul 2019, cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

 • HOTĂRÂREA NR. 4 / 21.01.2019 privind aprobarea Programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Zemeș, pe anul 2019

 • HOTĂRÂREA NR. 5 / 21.01.2019 privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2018


 • HOTĂRÂREA NR. 7 / 21.01.2019 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asitență și/sau reprezentare a UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2019


 • HOTĂRÂREA NR. 9 / 21.01.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții Modernizare străzi în Comuna Zemeș, județ Bacău 

 • HOTĂRÂREA NR. 10 / 21.01.2019 privind modificarea HCL 80/24.05.2013, privind modificarea prețului la apă potabilă și a tarifelor de canalizare pentru Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 11 / 21.01.2019 privind acceptarea donației oferite de către Fundația Terre des hommes, Școlilor Gimnaziale Ștefan cel Mare și Ion Creangă Zemeș, constând în mobilier, echipament IT și material didactic, cu o valoare de aproximativ 20 000 de doalri, în urma derulării proiectului Suport pentru infrastructură socială, de sănătate și educație
 • PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN 21.01.2019

 
ŞEDINŢA DIN DATA DE 08.01.2019

Ultima actualizare ( marţi, 17 septembrie 2019 )