HOTARARI 2017 PDF Imprimare E-mail


ŞEDINŢA DIN DATA DE 29.03.2017

ANEXE

 • HOTĂRÂREA NR.   44 / 29.03.2017 privind stabilirea cuantumului, numărului și criteriilor de acordare a burselor de merit și sociale acordate de Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș în anul școlar 2017


 • HOTĂRÂREA NR.   46 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiții Proiectare Reabilitare și modernizare DC 180 A 5 km zona Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   47 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiții Proiectare Platforme din pavele pentru amplasarea stațiilor de microbuz din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   48 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiții Proiectare Modernizarea, renovarea și dotarea Căminului Cultural din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   49 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiții Proiectare Modernizare infrastructură rutieră din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   50 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiții Proiectare Reparații capitale dușuri, grupuri sanitare, casa scării cu hol aferent acesteia la Bloc Producție
 • HOTĂRÂREA NR.   51 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării proiectului de investiții Proiectare pictură biserică Mănăstirea Înălțarea Domnului din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   52 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiții Proiectare Consolidare mal DC 180 A din zonele afectate de inundațiile din mai-iunie 2016, respectiv punct Toderaș, Hârtopanu, Chiosa și cantonul silvic Maxim, din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   53 / 29.03.2017 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții R.K. dușuri, grupuri sanitare, casa scării cu hol aferent acesteia la Bloc Foraj din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   54 / 29.03.2017 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizarea, renovarea și dotarea Căminului Cultural din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   55 / 29.03.2017 privind aprobarea bugetului indicativ pentru obiectivul de investiții Modernizarea, renovarea și dotarea Căminului Cultural din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   56 / 29.03.2017 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare alee pietonală și împrejmuire Construcție administrativă și social culturală (vestiar sportivi) și teren aferent
 • HOTĂRÂREA NR.   57 / 29.03.2017 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire platforme din pavele pentru amplasarea stațiilor de microbuz din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   58 / 29.03.2017 privind abrogarea HCL 230/2016 privind majorarea, în anul 2017, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, Str. Principală, nr. 40

 • HOTĂRÂREA NR.   59 / 29.03.2017 privind abrogarea HCL 231/2016 privind majorarea, în anul 2017, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, Str. Principală, nr.162

 • HOTĂRÂREA NR.   60 / 29.03.2017 privind modificarea și completarea HCL 3/2016 - privind actualizarea normei de hrană acordate personalului din compartimentul Poliție locală din aparatul de specialitate al primarului Comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR.   61 / 29.03.2017 privind aprobarea înheierii unui număr de 11 contracte de închiriere pentru locuințele din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a Comunei Zemeș, județul Bacău • HOTĂRÂREA NR.   64 / 29.03.2017 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a SC SERVICII COMUNALE ZEMEȘ SRL, pentru anul 2017


 • HOTĂRÂREA NR.   67 / 29.03.2017 privind aprobarea parteneriatului ACS GLORIA ZEMEȘ cu ACS RALLY SPIRIT ONEȘTI, pentru desfășurarea etapei a VII-a a Raliului Moldovei 2017


 • HOTĂRÂREA NR.   69 / 29.03.2017 privind aprobarea actualizării numerelor administrative atribuite proprietăților din intravilanul satului Zemeș, Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   70 / 29.03.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Modernizarea, renovarea și dotarea Căminului Cultural din Comuna Zemeș, județul Bacău, reprezentând cheltuieli neeligibile

 • HOTĂRÂREA NR.   71 / 29.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Consolidare mal DC 180 A din zonele afectate de inundațiile din mai-iunie 2016, respectiv punct Toderaș, Hârtopanu, Chiosa și cantonul silvic Maxim, din comuna Zemeș, județul Bacău


 • HOTĂRÂREA NR.   73 / 29.03.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   74 / 29.03.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Modernizarea, renovarea și dotarea Căminului Cultural din Comuna Zemeș, județul Bacău, reprezentând cheltuieli eligibile

 • HOTĂRÂREA NR.   75 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării proiectului de investiții Proiectare Creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Comuna Zemeș, județul Bacău

ŞEDINŢA DIN DATA DE 07.03.2017 • HOTĂRÂREA NR.   39 / 07.03.2017 privind aprobarea modificării criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice pentru numirea și eliberarea din funcție a administratorului public al Comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR.   40 / 07.03.2017 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială (tranșa a II-a), în imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate din Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR.   41 / 07.03.2017 privind aprobarea actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR SOLIDE ÎN JUDEȚUL BACĂU


ŞEDINŢA DIN DATA DE 27.02.2017

 • HOTĂRÂREA NR.   25 / 27.02.2017 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul local al comunei Zemeș a doamnei Crăncăială Nela, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Social Democrat

 • HOTĂRÂREA NR.   26 / 27.02.2017 privind soluționarea de către Consiliul local al comunei Zemeș a Plângerii prealabile formulată de OMV Petrom SA, nr. 4606 / 15.02.2017, înregistrată la sediul Consiliului local al comunei Zemeș, cu nr. 1477 / 16.02.2017


 • HOTĂRÂREA NR.   28 / 27.02.2017 privind aprobarea actualizării Programului de Investiții Publice în continuare, până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Zemeș pe anul 2017

 • HOTĂRÂREA NR.   29 / 27.02.2017 privind aprobarea Programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Zemeș, pe anul 2017 • HOTĂRÂREA NR.   32 / 27.02.2017 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți și costurile pentru convorbiri telefonice și abonament la stații Motorola


 • HOTĂRÂREA NR.   34 / 27.02.2017 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat, în suprafață de 24 mp, situat în intravilanul comunei Zemeș, sat Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   35 / 27.02.2017 privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute, în favoarea DELGAZ Grid SA, asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR.   36 / 27.02.2017 privind modificarea H.C.L. 182 / 2015 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare infrastructură rutieră din comune Zemeș, județul Bacău

ŞEDINŢA DIN DATA DE 09.02.2017
 • HOTĂRÂREA NR.   24 / 09.02.2017 privind aprobarea modificării HCL 177/2016 pentru aprobarea criteriilor de punctare (eligibilitate și selecție) pentru repartizarea locuințelor sociale, în regim de închiriere, a documentelor justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți


 • HOTĂRÂREA NR.   20 / 01.02.2017 privind prezentarea Consiliului local al Comunei Zemeș a Raportului de Audit financiar nr. C15/1904/1 din 09.12.2016, împreună cu decizia 3/18.01.2017 emisă de către directorul adjunct a Camerei de Conturi Bacău, în urma acțiunii de control efectuată la S.C. SERVICII COMUNALE ZEMEȘ SRL, spre luare la cunoștință și analiză în vederea aducerii la îndeplinire  a măsurilor dispuse
 • PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN DATA DE 27.01.2017

ŞEDINŢA DIN DATA DE 27.01.2017

 • HOTĂRÂREA NR.   8 / 27.01.2017 prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Zemeș a domnului Dudău Costel, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei

 • HOTĂRÂREA NR.   9 / 27.01.2017 privind aprobarea Planului de Acțiuni și Lucrări de interes local care vor fi efectuate îm anul 2017, cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat


 • HOTĂRÂREA NR. 11 / 27.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare aunităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Zemeș ce vor funcționa în anul școlar 2017 - 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 12 / 27.01.2017 privind modificarea anexelor H.C.L. 192/2016 - privind modificarea valorii bunurilor din domeniul privat al comunei Zemeș, ca urmare a reevaluării

 • HOTĂRÂREA NR. 13 / 27.01.2017 privind modificarea anexelor H.C.L. 192/2016 - privind modificarea valorii bunurilor din domeniul public al comunei Zemeș, ca urmare a reevaluării

 • HOTĂRÂREA NR. 14 / 27.01.2017 privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 15 / 27.01.2017 privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții REABILITARE ȘI MODERNIZARE DC 180 A - 5 km ÎN ZONA BOLĂTĂU

 • HOTĂRÂREA NR. 16 / 27.01.2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivul de investiții REABILITARE ȘI MODERNIZARE DC 180 A - 5 km ÎN ZONA BOLĂTĂU

 • HOTĂRÂREA NR. 17 / 27.01.2017 privind aprobarea subînchirierii imobilului care face obiectul contractului de închiriere 8359 / 01.08.2012, respectiv Remiza PSI și terenul aferent

 • HOTĂRÂREA NR. 18 / 27.01.2017 privind aprobarea raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 19 / 27.01.2017 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru locuințele din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a Comunei Zemeș, jud. Bacău

ŞEDINŢA DIN DATA DE 09.01.2017

 

Ultima actualizare ( miercuri, 05 aprilie 2017 )