PDF Imprimare E-mail


ŞEDINŢA DIN DATA DE 29.12.2015
 • HOTĂRÂREA NR. 230/ 29.12.2015 privind aprobarea documentelor în vederea derulării CONTRACTULUI DE CONCESIONARE PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIILOR DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BACĂU

ŞEDINŢA DIN DATA DE 18.12.2015
 • HOTĂRÂREA NR. 225/ 18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE, RENOVAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN COMUNA ZEMEȘ, JUDEȚUL BACĂU

 • HOTĂRÂREA NR. 226/ 18.12.2015 privind implementarea proiectului MODERNIZARE, RENOVAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN COMUNA ZEMEȘ, JUDEȚUL BACĂU

 • HOTĂRÂREA NR. 228/ 18.12.2015 privind încetarea dreptului de folosință gratuită acordat Asociației Activ Moinești-persoană juridică fără scop lucrativ, pentru un spațiu în suprafață de 200 mp

 • HOTĂRÂREA NR. 229/ 18.12.2015 privind soluționarea de către Consiliul local al comunei Zemeș a Plângerii prealabile formulată de SC OMV PETROM SA, înregistrată cu nr. 10516/14.12.2015 

ŞEDINŢA DIN DATA DE 16.12.2015
 • HOTĂRÂREA NR. 220 / 16.12.2015 privind aprobarea rapoartelor finale depuse de beneficiarii finanțărilor nerambursabile pentru activități non-profit de interes local, pentru domeniul CULTE, acordate de UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2015
 • HOTĂRÂREA NR. 221 / 16.12.2015 privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții R.K. PARC CENTRU, COMUNA ZEMEȘ, JUDEȚUL BACĂU
ŞEDINŢA DIN DATA DE 09.12.2015

 • HOTĂRÂREA NR. 212 / 09.12.2015 privind aprobarea rectificării cărții funciare 61652 pentru suprafața de 23978,93 mp teren situat în extravilanul comunei Zemeș, sat Bolătău, pct. Slatina

 • HOTĂRÂREA NR. 213 / 09.12.2015 privind aprobarea achiziționării de obiecte de inventar reprezentând plase luminoase și țurțuri luminoși, pentru iluminatul festiv de sărbători în comuna Zemeș • HOTĂRÂREA NR. 216 / 09.12.2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă pentru cadrele didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare, pentru luna noiembrie 2015

 • HOTĂRÂREA NR. 217 / 09.12.2015 privind alocarea de sume din bugetul localal Comunei Zemeș, în vederea derulării contractului de servicii Întreținere drumuri comunale

 • HOTĂRÂREA NR. 218 / 09.12.2015 privind aprobarea modificării termenului de depunere a raportului final prevăyut la art. 4 lit. m din contractul cadru privind finanțările nerambursabile pentru activități non-profit de interes local, aprobat prin HCL 25/2015, domeniul CULTE, acordate de UAT Comuna Zemes pentru anul 2015

ŞEDINŢA DIN DATA DE 26.11.2015
 • HOTĂRÂREA NR. 200 / 26.11.2015 privind actualizarea componenței Consiliului Consultativ ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția copilului în comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 201 / 26.11.2015 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți și costurile pentru convorbiri telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 202 / 26.11.2015 privind transformarea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului administrare domeniu public și privat în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant

 • HOTĂRÂREA NR. 203 / 26.11.2015 privind alocarea desume din capitolul bugetar 67.02-cultură, în vederea achiziționării de produse pentru colindători, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun

 • HOTĂRÂREA NR. 204 / 26.11.2015 privind alocarea de sume din bugetul local al comunei Zemeș pentru anul 2015, pentru achiziționarea de către Școala Gimnazială Ștefan cel Mare a unor pachete cadou pentru Crăciun

 • HOTĂRÂREA NR. 205 / 26.11.2015 privind alocarea de sume din bugetul local al comunei Zemeș, în vederea derulării următoarelor contracte de servicii: Reparații apa-canal, Întreținere apă-canal, Deszăpezire drumuri locale și Service iluminat public

 • HOTĂRÂREA NR. 206 / 26.11.2015 privind achiziționarea de mijloace fixe reprezentând figurine ornamentale iluminat festiv decorativ Moș Crăciun și Om dezăpadă-Snowy


 • HOTĂRÂREA NR. 208 / 26.11.2015 privind modificarea HCL 158/2015, privind alocarea de resurse financiare în vederea întocmirii: Proiectării obiectivului de investiții Modernizarea renovarea și dotarea Căminului Cultural din Comuna Zemeș, județul Bacău, propus a fi realizat cu fonduri europene accesate în cadrul măsurii 413-322, submăsura 7.6 aferente PNDR 2014-2020


 • HOTĂRÂREA NR. 210 / 26.11.2015 privind întocmire proiectare rețea gaze pentru obiectivul de investiții Reabilitare bloc de locuințe de necesitate și sociale, Comuna Zemeș, județul Bacău

ŞEDINŢA DIN DATA DE 20.11.2015
 • HOTĂRÂREA NR. 196 / 20.11.2015 privind aprobarea achiziționării de obiecte de inventar reprezentând Fulgi dinamici (Tuburi cu LED-uri) pentru iluminatul festiv de sărbători în comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 197 / 20.11.2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Zemeş, pe anul 2015
 • HOTĂRÂREA NR. 198 / 20.11.2015 privind scăderea din evidențele fiscale ale UAT Comuna Zemeș a creanțelor bugetare, reprezentând taxa concesionare ale debitorului SC Fervent SRL

 • HOTĂRÂREA NR. 199 / 20.11.2015 privind efectuarea lucrărilor de degajare în vederea realizării obiectivului de investiții Amenajare alee pietonală și împrejmuire  Construcție administrativă și social culturală (vestiar sportivi) și teren aferent

ŞEDINŢA DIN DATA DE 09.11.2015
 • HOTĂRÂREA NR. 185 / 09.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 2016, la nivelul comunei Zemeş

 • HOTĂRÂREA NR. 186 / 09.11.2015 privind stabilirea taxelor speciale aplicabile în anul 2016, aplicabile la nivelul comunei Zemeş
 • HOTĂRÂREA NR. 187 / 09.11.2015 privind stabilirea taxelor şi tarifelor altele decît cele prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, aplicabile în anul 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 188 / 09.11.2015 privind stabilirea clădirilor neîngrijite, conform criteriilor aprobate prin HCL 185/2015, pentru care impozitul se majorează cu 500%, situate în intravilanul comunei Zemeş, judeţul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 189 / 09.11.2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Zemeş, pe anul 2015

 • HOTĂRÂREA NR. 190 / 09.11.2015 privind aprobarea actualizării devizului general şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii,  Reabilitare Bloc Locuinte de necesitate si sociale comuna Zemeş, judeţul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 191 / 09.11.2015 privind aprobarea actualizării statului nominal de personalşi a organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeş şi a serviciilor subordonate

 • HOTĂRÂREA NR. 192 / 09.11.2015 privind actualizarea comisiei de verificare a situaţiilor de lucrări şi a stadiului fizic de execuţie la obiectivul de investiţii Reabilitare Bloc Locuinte de necesitate si sociale comuna Zemeş, judeţul Bacău, finanţate conform Legii 114/1996

 • HOTĂRÂREA NR. 193 / 09.11.2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar din cadrul Şcolii Ştefan cel Mare Zemeş, pentru luna octombrie 2015

 • HOTĂRÂREA NR. 194 / 09.11.2015 privind aprobarea actualizăriinumerelor administrative atribuite imobilelor din comuna Zemeş, judeţul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 195 / 09.11.2015 privind stabilirea taxei de salubritate aplicabile pe raza UAT Comuna Zemeş, pentru anul 2016

ŞEDINŢA DIN DATA DE 29.10.2015


ŞEDINŢA DIN DATA DE 09.10.2015


 • HOTĂRÂREA NR. 158 / 09.10.2015 privind aprobarea alocării de resurse financiare, în vederea întocmirii Proiectării obiectivului de investiţii Modernizarea renovarea şi dotarea Căminului Cultural din Comuna Zemeş, judeţul Bacău, propus a fi realizat cu fonduri europene, accesate în cadrul măsurii 413-322, submăsura 7.6 aferente P.N.D.R. 2014-2020
 • HOTĂRÂREA NR. 159 / 09.10.2015 privind  aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiţii din Actualizare proiect tehnic pentru realizarea obiectivului de investiţii Reabilitare şi consolidare DC 180 A de la km 0 la km 0+150 - zona Pietrosu şi întocmire expertiză, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie pentru obiectivul de investiţii Reabilitare drum comunal de la locuinţa Buruiană până la locuinţa Tureatcă, care include şi DC 180 A - Pod Poştă, în Proiectare Modernizare infrastructură rutieră în comuna Zemeş, judeţul Bacău,în vederea accesării de fonduri europene, în cadrul măsurii 413-322, submăsura 7.2 aferente P.N.D.R. 2014-2020

 • HOTĂRÂREA NR. 160 / 09.10.2015 privind aprobarea încheierii unui contract de consultanţă pentru accesare de fonduri europene, în cadrul măsurii 413-322, submăsura 7.2 aferente P.N.D.R. 2014-2020, în vederea realizării obiectivului de investiţii Modernizare infrastructură rutieră în comuna Zemeş, judeţul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 161 / 09.10.2015 privind  aprobarea încheierii unui contract de consultanţă pentru accesare de fonduri europene, în cadrul măsurii 413-322, submăsura 7.6 aferente P.N.D.R. 2014-2020, în vederea realizării obiectivului de investiţii Modernizarea renovarea şi dotarea Căminului Cultural din Comuna Zemeş, judeţul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 162 / 09.10.2015 privind aprobarea întocmirii măsurătorilor cadastrale necesare în vederea rectificării cărţilor funciare ale obiectivelor str. Tazlăului, str. Bozian şi DC 180 A - zona intrare în comună, aflate în domeniul public al comunei Zemeş şi pentru intabularea suprafeţelor de teren pe care sunt amplasate digurile de sprijin ale străzilor sus menţionate

 • HOTĂRÂREA NR. 163 / 09.10.2015 privind aprobarea întocmirii măsurătorilor cadastrale necesare în vederea rectificării cărţii funciare a obiectivului Cămin Cultural Zemeş aflat în domeniul public al comunei Zemeş

 • HOTĂRÂREA NR. 164 / 09.10.2015 privind aprobarea desfiinţării compartimentului pentru implementare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile cu aprobarea modificării statului de funcţii / nominal de personal şi a organigramei UAT Comuna Zemeş, pentru anul 2015


 • HOTĂRÂREA NR. 166 / 09.10.2015 privind aprobarea Statului de funcţii al personalului nedidactic din Şcoala Gimnazială Stefan cel Mare Zemeş pentru anul şcolar 2015 - 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 168 / 09.10.2015 privind aprobarea alocării sumei de 13000 lei din bugetul local al Comunei Zemeş, pentru anul 2015, în vederea susţinerii activităţii A.C.S. Gloria Zemeş


 • HOTĂRÂREA NR. 170 / 09.10.2015 privind aprobarea suplimentării resurselor financiare alocate, în vederea realizării obiectivului de investiţii Mănăstire Înălţarea Domnului

 • HOTĂRÂREA NR. 171 / 09.10.2015 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL 149/2015 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere 4832/2010 încheiat între UAT Comuna Zemeş şi dl. Bîrsan Marius Ionuţ, domiciliat în comuna Zemeş, judeţul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 172 / 09.10.2015 privind aprobarea întocmirii Proiectare pentru obiectivul de investiţii Amenajare alee pietonală şi împrejmuire construcţie administrativă şi social-culturală (vestiar sportivi) şi terenul aferent

 • HOTĂRÂREA NR. 173 / 09.10.2015 privind aprobarea achiziţionării mijlocului fix Afişaj programabil cu LED pentru dotarea obiectivului de investiţii Parc Centru Zemeş


 • HOTĂRÂREA NR. 175 / 09.10.2015 privind desemnarea a doi reprezentanţi din partea Consiliului local Zemeş ca membri în Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, respectiv în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul Şcolii Gimnaziale Ştefan cel Mare Zemeş, pentru anul şcolar 2015-2016

   ŞEDINŢA DIN DATA DE 29.09.2015

 • HOTĂRÂREA NR. 154 / 29.09.2015 privind aprobarea întocmirii expertizei tehnice pentru obiectivul REABILITARE BLOC DE LOCUINŢE DE NECESITATE ŞI SOCIALE - comuna Zemeş


ŞEDINŢA DIN DATA DE 25.09.2015


 • HOTĂRÂREA NR. 148 / 25.09.2015 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeş şi al serviciilor publice subordonate, pentru anul 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 149 / 25.09.2015 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 4832/20.08.2010, încheiat între UAT Comuna Zemeş şi dl. Bîrsan Marius Ionuţ, domiciliat în comuna Zemeş, judeţul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 150 / 25.09.2015 privind constituirea comisiei de verificare a situaţiilor de lucrări şi a stadiului fizic de execuţie la mobiectivul de investiţii REABILITARE BLOC DE LOCUINŢE DE NECESITATE ŞI SOCIALE - comuna Zemeş, judeţul Bacău, finanţat conform Legii 114/1996

 • HOTĂRÂREA NR. 151 / 25.09.2015 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă familiei domnului Anton Maricel din sat Zemeş, comuna Zemeş, judeţul Bacău în vederea refacerii locuinţei distruse de incendiu


 • HOTĂRÂREA NR. 153 / 25.09.2015 privind întocmirea rapoartelor de evaluare, de către expert evaluator ANEVAR a unor terenuri situate în intravilanul satului Zemeş, comuna Zemeş, pe strada Principală nr. 30, respectiv strada Schelei nr. 5, în vederea realizării unui schimb de terenuri

ŞEDINŢA DIN DATA DE 14.09.2015

 • HOTĂRÂREA NR. 139 / 14.09.2015 privind aprobarea actualizării caietului de sarcini aferent contractului de servicii INTRETINERE DRUMURI COMUNALE

 • HOTĂRÂREA NR. 140 / 14.09.2015 privindalocarea sumei de 4500 lei reprezentând cheltuieli de transportîn vederea îndeplinirii de catre UAT Comuna Zemeş a contractului de furnizare a dotărilor - mobilier de joacă pentru parcuri, necesare realizării obiectivului de investiţii R.K. PARC CENTRU COMUNA ZEMEŞ JUDEŢUL BACĂU

 • HOTĂRÂREA NR. 141 / 14.09.2015 privinddesemnarea a doi reprezentanţi din partea Consiliului local Zemeş şi a unui reprezentant din partea Primarului Comunei Zemeş, ca membri în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Ştefan cel Mare în anul şcolar 2015-2016

 • HOTĂRÂREA NR. 142 / 14.09.2015 privind aprobarea înfiinţării postului contractual de conducere de coordonator personal de specialitate - centru de zi în cadrul S.P.A.S. al Comunei Zemeş - Centru Educaţional de zi pentru copilul cu nevoi sociale
 • HOTĂRÂREA NR. 143 / 14.09.2015 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemeş

 • HOTĂRÂREA NR. 144 / 14.09.2015 privind aprobarea şi însuşirea actului adiţional nr. 2 la Contractul de finanţare nr. 8686/20.03.2015 privind alocarea unei finanţări din bugetul M.D.R.A.P. pentru realizarea obiectivului de investiţii REABILITARE DC 180 A, 6,5 KM ZONA BOLĂTĂU COMUNA ZEMEŞ

 • HOTĂRÂREA NR. 145 / 14.09.2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Zemeş, pe anul 2015

 • HOTĂRÂREA NR. 146 / 14.09.2015 privind aprobarea suplimentării resurselor financiare în vederea realizării obiectivului de investiţii RK PARC CENTRU COMUNA ZEMEŞ JUDEŢUL BACĂU
ŞEDINŢA DIN DATA DE 03.09.2015

 • HOTĂRÂREA NR. 132 / 03.09.2015 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Zemeş pentru o perioadă de 3 luni

 • HOTĂRÂREA NR. 133 / 03.09.2015 privind aprobarea actualizării devizului general şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare bloc locuinţe de necesitate şi sociale, comuna Zemeş, judeţul Bacău"
 • HOTĂRÂREA NR. 134 / 03.09.2015 privind aprobarea alocării resurselor financiare, reprezentând cofinanţarea necesară realizării obiectivului de investiţii "Reabilitare bloc locuinţe de necesitate şi sociale, comuna Zemeş, judeţul Bacău"
 • HOTĂRÂREA NR. 135 / 03.09.2015 privind aprobarea suplimentării resurselor financiare alocate, în vederea realizării obiectivului de investiţii MĂNĂSTIRE ÎNĂLŢAREA DOMNULUI

 • HOTĂRÂREA NR. 136 / 03.09.2015 privind aprobarea actualizării devizului general şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii RK PARC CENTRU COMUNA ZEMEŞ, JUDEŢUL BACĂU

 • HOTĂRÂREA NR. 137 / 03.09.2015 privind aprobarea şi însuşirea contractului de sponsorizare nr. DA 57/07.08.2015, încheiat între OMV PETROM SA şi Comuna Zemeş

 • HOTĂRÂREA NR. 138 / 03.09.2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Zemeş, pe anul 2015
ŞEDINŢA DIN DATA DE 28.08.2015

 • HOTĂRÂREA NR. 131 / 28.08.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii PUNCTE DE APRINDERE - PUNCT DE APRINDERE 251 STAŢIE DE CLORINARE ŞI PUNCT DE APRINDERE PT4 BOLĂTĂU, COMUNA ZEMEŞ, JUDEŢUL BACĂU

ŞEDINŢA DIN DATA DE 21.08.2015

 • HOTĂRÂREA NR. 114 / 21.08.2015 privind aprobarea modificării statului de funcţii şi nominal de personal şi a organigramei S.C. SERVICII COMUNALE ZEMEŞ S.R.L.
 • HOTĂRÂREA NR. 115 / 21.08.2015 privind aprobarea înfiinţării postului contractual de execuţie treapta profesională II, in cadrul compartimentului Transporturi-deservire microbuze şcolare din aparatul de specialitate al primarului comunei Zemeş şi serviciilor subordonate
 • HOTĂRÂREA NR. 117 / 21.08.2015 privind aprobarea subînchirierii imobilului care face obiectul contractului de închiriere 8359/2012, respectiv Remiza PSI şi teren aferent
 • HOTĂRÂREA NR. 118 / 21.08.2015 privind acordarea Diplomei de aur şi a unui ajutor în valoare de 400 de lei pentru 2 familii din Comuna Zemeş care împlinesc 50 de ani de căsătorie până la 31.12.2015
 • HOTĂRÂREA NR. 120 / 21.08.2015 privind aprobarea întocmirii proiectului tehnic şi alocare de sume din bugetul local în vederea realizării obiectivului de investiţii COLECTARE ŞI DIRIJARE APE SUBTERANE - STADION ZEMEŞ
 • HOTĂRÂREA NR. 121 / 21.08.2015 privind aprobarea alocării de sume din bugetul local în vederea realizării obiectivului de investiţii INSTALAŢIE DE ÎNCĂLZIRE ŞI CENTRALĂ TERMICĂ LA STAŢIA DE EPURARE ZEMEŞ
 • HOTĂRÂREA NR. 124 / 21.08.2015 privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnico economice şi alocare de sume în vederea execuţiei lucrării REPARAŢIE CURENTĂ ACOPERIŞ SEDIU PRIMĂRIE
 • HOTĂRÂREA NR. 127 / 21.08.2015 privind  aprobarea actualizării contribuţiei pentru serviciile sociale de îngrijire la domiciliu de care beneficiază persoanele vârstnice din comuna Zemeş
 • HOTĂRÂREA NR. 129 / 21.08.2015 privind respingerea preluării în proprietate de către UAT COMUNA ZEMEŞ a bunului imobil ce aparţine SC ELMACADO COMIXT SRL proporţional cu ponderea creanţelor datorate bugetului local al comunei Zemeşşi aprobarea închiderii procedurii datorită imposibilităţii valorificării bunului
 • HOTĂRÂREA NR. 130 / 21.08.2015 privind aprobarea alocării de sume din bugetul local în vederea obţinerii avizelor aferente proiectului REPARAŢII CAPITALE POD RIVERAN LOCUINŢA PRUTEANU
ŞEDINŢA DIN DATA DE 29.07.2015

 • HOTĂRÂREA NR. 103 / 29.07.2015 privind validarea mandatului de consilier local in Consiliul local al comunei Zemeş a d-lui Rotilă Valentin, următorul supleant înscris pe liasta de candidaţi a Partidului Conservator
 • HOTĂRÂREA NR. 107 / 29.07.2015 privind acordarea Diplomei de aur şi a unui ajutor în valoare de 400 de lei familiilor din Comuna Zemeş care împlinesc 50 de ani de căsătorie până la 31.12.2015
 • HOTĂRÂREA NR. 108 / 29.07.2015 privind respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a documentaţiei de atribuire şi a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafeţe de teren de 31 de mp
 • HOTĂRÂREA NR. 109 / 29.07.2015 privind aprobarea utilizării din bugetul local al comunei Zemeş a sumei de 1100 lei reprezentând cheltuieli de judecată-onorariu avocat în recurs, către Sindicatul Liber al Salariaţilor din Timişoara şi serviciilor subordonate
 • HOTĂRÂREA NR. 110 / 29.07.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii REPARAŢIE CAPITALĂ PARC CENTRU, COMUNA ZEMEŞ, JUDEŢUL BACĂU
ŞEDINŢA DIN DATA DE 22.07.2015

 • HOTĂRÂREA NR. 98 / 22.07.2015 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare bloc locuinţe de necesitate şi sociale, comuna Zemeş, judeţul Bacău" 

 • HOTĂRÂREA NR. 99 / 22.07.2015 privind aprobarea contractului de finanţare pentru Programul construcţiilor de locuinţe sociale derulat conform Legii 114/1996, la obiectivul de investiţii "Reabilitare bloc locuinţe de necesitate şi sociale, comuna Zemeş, judeţul Bacău"

 • HOTĂRÂREA NR. 100 / 22.07.2015 privind aprobarea alocării resurselor financiare, reprezentând cofinanţarea necesară realizării obiectivului de investiţii "Reabilitare bloc locuinţe de necesitate şi sociale, comuna Zemeş, judeţul Bacău"
 • HOTĂRÂREA NR. 101 / 22.07.2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Zemeş, pe anul 2015
ŞEDINŢA DIN DATA DE 10.07.2015


 • HOTĂRÂREA NR. 90 / 10.07.2015 privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnico-economice şi alocare desume în vederea execuţiei obiectivului " Reparaţie capitală Parc centru" comuna Zemeş, judeţul Bacău


 • HOTĂRÂREA NR. 92 / 10.07.2015 privind aprobarea alocării sumei de 4960 lei în vederea întocmirii de studii geotehnice şi RLV pentru obiectivele "Bloc Foraj" şi"Bloc Producţie" aflate în inventarul domeniului privat al comunei Zemeş, jud. Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 93 / 10.07.2015 privind stabilirea cuantumului, numărului şi criteriilor de acordare a burselor de merit acordate de Şcoala Gimnazială " Ştefan cel Mare " Zemeş, în 2015

 • HOTĂRÂREA NR. 94 / 10.07.2015 privind aprobarea structurii bugetului şi alocarea sumelor în vederea organizării şi desfăşurării "Zilelor Comunei Zemeş" - 2015

 • HOTĂRÂREA NR. 95 / 10.07.2015 privind aprobarea actualizării proiectului tehnic pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare şi consolidare DC 180 A de la km 0 la km 0+150 - zona Pietrosu şi întocmire expertiză, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie pentru obiectivul de investiţii - Reabilitare drum comunal de la locuinţa Buruiană până la locuinţa Tureatcă, care include şi drumul comunal DC 180 A -pod Poştă"

 • HOTĂRÂREA NR. 96 / 10.07.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii "Împrejmuire Şcoala Ştefan cel Mare corp B"


ŞEDINŢA DIN DATA DE 29.06.2015

 • HOTĂRÂREA NR. 85 / 29.06.2015 privind reorganizarea activităţii aparatului de specialitate al primarului Comunei Zemeş şi a serviciilor subordonate, cu aprobarea statului de funcţii şi a organigramei

 • HOTĂRÂREA NR. 86 / 29.06.2015 privind înfiinţarea a două posturi contractuale de preşedinte club - 1/2 normă şi de inspector de specialitate (contabil) - 1/2 normă, în cadrul Asociaţiei Club Sportiv Gloria Zemeş, instituţie publică înfiinţată în subordinea Consiliului Local al Comunei Zemeş
 • HOTĂRÂREA NR. 87 / 29.06.2015 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor din domeniului public al comunei Zemeş
 • HOTĂRÂREA NR. 88 / 29.06.2015 privind însuşirea de către Consiliul local al comunei Zemeş a Raportului de audit financiar nr. A11/742/1 din 15.05.2015 împreună cu decizia nr. 48 din 18.06.2015 emisă de către directorul adjunct a Camerei de Conturi judeţul Bacău, precum şi a raportului de follow-up înregistrat sub nr. 3566/14.05.2015
     ANEXA NR. 1
     ANEXA NR. 2

ŞEDINŢA DIN DATA DE 19.06.2015

 • HOTĂRÂREA NR. 84 / 19.06.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii REABILTARE BLOC LOCUINŢE DE NECESITATE ŞI SOCIALE, COMUNA ZEMEŞ, JUDEŢUL BACĂU

  ŞEDINŢA DIN DATA DE 15.06.2015

 • HOTĂRÂREA NR. 66 / 15.06.2015 prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al comunei Zemeş a domnului Vinghieac Romică, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei
 • HOTĂRÂREA NR. 67 / 15.06.2015 privind revocarea HCL 37/24.04.2015 prin care dl. Vinghieac Romică, a fost ales preşedinte de şedinţă al Consiliului local al comunei Zemeş, pentru o perioadă de 3 luni
 • HOTĂRÂREA NR. 68 / 15.06.2015 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Zemeş, pentru o perioadă de 3 luni
 • HOTĂRÂREA NR. 69 / 15.06.2015 privind revocarea din funcţia de administrator al SC SERVICII COMUNALE ZEMEŞ SRL a domnului Baciu Martin Adrian
 • HOTĂRÂREA NR. 70 / 15.06.2015 privind desemnarea şi validarea membrilor Consiliului de administraţie al SC SERVICII COMUNALE SRL
 • HOTĂRÂREA NR. 71 / 15.06.2015 privind aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de administraţie al SC SERVICII COMUNALE SRL
 • HOTĂRÂREA NR. 72 / 15.06.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii REABILITARE ŞI MODERNIZARE DC 180 A - 5KM ZONA BOLĂTĂU
 • HOTĂRÂREA NR. 73 / 15.06.2015 privind aprobarea întocmirii expertizei tehnice pentru obiectivele BLOC FORAJ şi BLOC PRODUCŢIE, aflate în inventarul domeniului privat al comunei Zemeş, judeţul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 74 / 15.06.2015 privind aprobarea decontului transportului cadrelor didactice pentru luna mai 2015
 • HOTĂRÂREA NR. 75 / 15.06.2015 privind aprobarea actualizării caietului de sarcini aferent contractului de servicii REPARAŢII APĂ CANAL
 • HOTĂRÂREA NR. 76 / 15.06.2015 privind aprobarea actualizării caietului de sarcini aferent contractului de servicii ÎNTREŢINERE APĂ CANAL
 • HOTĂRÂREA NR. 77 / 15.06.2015 privind aprobarea actualizării caietului de sarcini aferent contractului de servicii ÎNTREŢINERE SPAŢII VERZI
 • HOTĂRÂREA NR. 78 / 15.06.2015 privind aprobarea actualizării caietului de sarcini aferent contractului de servicii ÎNTREŢINERE DRUMURI COMUNALE
 • HOTĂRÂREA NR. 79 / 15.06.2015 privind închirierea unei camere din imobilul BLOC FORAJ proprietate privată a UAT COMUNA ZEMEŞ, domnului Popa Cornel, domiciliat în comuna Zemeş, judeţul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 80 / 15.06.2015 privind  privind închirierea unei camere din imobilul BLOC FORAJ proprietate privată a UAT COMUNA ZEMEŞ, domnului Dumitraşcu Sorin Ionuţ, domiciliat în comuna Zemeş, judeţul Bacău

ŞEDINŢA DIN DATA DE 29.05.2015

 • HOTĂRÂREA NR. 60 / 29.05.2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNALE ZEMEŞ S.R.L. pe anul 2015

 • HOTĂRÂREA NR. 61 / 29.05.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
 • HOTĂRÂREA NR. 62 / 29.05.2015 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Zemeş, pentru anul 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 63 / 29.05.2015 privind aprobarea reorganizării activităţii S.C. SERVICII COMUNALE ZEMEŞ S.R.L. cu aprobarea modificării organigramei, a statului de funcţii şi nominal de personal şi a R.O.F. al societăţii S.C. SERVICII COMUNALE ZEMEŞ S.R.L.

 • HOTĂRÂREA NR. 64 / 29.05.2015 privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli alComunei Zemeş, pe anul 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 65 / 29.05.2015 privind aprobarea actualizării devizului general aferent obiectivului de investiţii AMENAJARE SPAŢII PUBLICE DE RECREERE BAZĂ SPORTIVĂ ŞI TEREN DE SPORT ÎN COMUNA ZEMEŞ, JUDEŢUL BACĂU

ŞEDINŢA DIN DATA DE 11.05.2015

 • HOTĂRÂREA NR. 49 / 11.05.2015 privind aprobarea tarifelor şi preţurilor practicate de SC Servicii Comunale Zemeş SRL pentru prestarea de servicii de către terţi, cu motocositoarea şi motopompa din dotare

 • HOTĂRÂREA NR. 50 / 11.05.2015 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii şi nominal de personal, pentru anul 2015 a SC Servicii Comunale Zemeş SRL

 • HOTĂRÂREA NR. 52 / 11.05.2015 privind revocarea HCL Zemeş 18/16.02.2015 - privind aprobarea aderării Autorităţii Publice Locale Zemeş, judeţul Bacău la Asociaţia Grupul pentru Dezvoltare Locală - GAL Valea Tazlăului

 • HOTĂRÂREA NR. 53 / 11.05.2015 privind aprobarea aderării Autorităţii Publice Locale COMUNA ZEMEŞ, judeţul Bacău la parteneriatul ASOCIAŢIA GAL ULMUS MONTANA

 • HOTĂRÂREA NR. 54 / 11.05.2015 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia ACTIV Moineşti - persoană juridică fără scop lucrativ, a unui spaţiu în suprafaţă de 200 mp din incinta clădirii CLUB ZEMEŞ, aflat în proprietatea publică a comunei Zemeş

 • HOTĂRÂREA NR. 55 / 11.05.2015 privind încheierea unui contract de comodat cu SC Servicii Comunale Zemeş, având ca obiect mijlocul fix cu denumirea Maşină de desfundat ţevi aflat în inventarul Comunei Zemeş
 • HOTĂRÂREA NR. 56 / 11.05.2015 privind abrogarea art. 11 din HCL 118/2013 - privind aprobarea înfiinţării clubului sportiv ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV GLORIA ZEMEŞ sub autoritatea Consiliului local Zemeş

 • HOTĂRÂREA NR. 57 / 11.05.2015 privind aprobarea întocmirii expertizei tehnice, documentaţie topo, studiu hidrologic, studiu geologic, DTAC, documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reparaţie capitală pod riveran locuinţa Pruteanu Ion - sat Bolătău, comuna Zemeş"

ŞEDINŢA DIN DATA DE 29.04.2015

 • HOTĂRÂREA NR. 43 / 29.04.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Zemeş, pentru şedinţa extraordinară din data de 29.04.2015
 • HOTĂRÂREA NR. 44 / 29.04.2015 privind aprobarea actualizării statului de funcţii/nominal de personal şi a organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeş şi a serviciilor subordonate

 • HOTĂRÂREA NR. 45 / 29.04.2015 privind rezilierea prin acordul părţilor, a contractului de închiriere nr. 6971/03.09.2014, încheiat între Comuna Zemeş şi OMV Petrom SA

 • HOTĂRÂREA NR. 46 / 29.04.2015 privind modificarea HCL 25/12.03.2015 - alocarea din bugetul local pentru anul 2015 a sumei de 108500 lei şi aprobarea Ghidului solicitantului, a programului anual şi a metodologiei privind finanţările nerambursabile pentru activităţi non-profit de interes local pentru domeniul "Culte"

 • HOTĂRÂREA NR. 47 / 29.04.2015 privind aprobarea subînchirierii imobilului care face obiectul contractului de închiriere 8359/01.08.2012, respectiv clădire ME şi teren în suprafaţă totală de 3000 mp

ŞEDINŢA DIN DATA DE 24.04.2015

 • HOTĂRÂREA NR. 37 / 24.04.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Zemeş, pentru o perioadă de 3 luni

 • HOTĂRÂREA NR. 38 / 24.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului poliţiei locale din aparatul de specialitate al primarului comunei Zemeş

 • HOTĂRÂREA NR. 39 / 24.04.2015 privind stabilirea nivelului contribuţiei Consiliului local al comunei Zemeş la finanţarea Serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi ale persoanei adulte cu handicap în baza costurilor medii anuale pentru anul 2015

 • HOTĂRÂREA NR. 40 / 24.04.2015 privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor sociale acordate de Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare Zemeş pentru perioada ianuarie - septembrie 2015
 • HOTĂRÂREA NR. 41 / 24.04.2015 privind aprobarea conturilor de execuţie pentru veniturile şi cheltuielile comunei Zemeş pentru trim. I - 2015

 • HOTĂRÂREA NR. 42 / 24.04.2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Zemeş, pe anul 2015

ŞEDINŢA DIN DATA DE 27.03.2015

 • HOTĂRÂREA NR. 31 / 27.03.2015 privind aprobarea situatiei financiare a  S.C SERVICII COMUNALE S.R.L.
  ANEXA
 • HOTĂRÂREA NR. 32 / 27.03.2015 privind aprobarea decontului transportului cadrelor didactice pentru luna februarie 2015

 • HOTĂRÂREA NR. 33 / 27.03.2015 privind aprobarea conventiei de colaborare intre Comuna Zemeș si Reprezentanta UNICEF in România in vederea implementării proiectului ”Incluziune socială prin furnizarea de servicii Integrate in județul Bacău”

 • HOTĂRÂREA NR. 34 / 27.03.2015 privind aprobarea înființării posturilor contractuale de executie de referent si asistent medical comunitar, pe perioada nedeterminată, in cadrul Servicilui Public de Asistenta Socială al Comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 35 / 27.03.2015 privind aprobarea modificării Contractului de sustinere financiara incheiat intre Comuna Zemeș si Asociatia Club Sportiv Gloria Zemeș


   ŞEDINŢA DIN DATA DE 12.03.2015
 • HOTĂRÂREA NR. 23 / 12.03.2015 privind privind inchirierea unei camera din imobilul ”Bloc Foraj” prorietate private a UAT Comuna Zemeș, domnului Sarafinescu Costel Sorel, domiciliat in comuna Zemeș, jud. Bacau
 • HOTĂRÂREA NR. 24 / 12.03.2015 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului de Alimentare cu Apă si Canalizare al Comunei Zemes
 • HOTĂRÂREA NR. 25 / 12.03.2015 privind alocarea din bugetul local al Comunei Zemeș pt.anul 2015, a sumei de 108.500 lei si aprobarea ghidului solicitatului ,a programul anual si metodologia privind finantarile nerambursabile pentru activităţi non-profit de interes local pentru  domeniul „Culte”
HOTĂRÂREA NR. 26 / 12.03.2015 privind aprobarea fiselor de evaluare a proiectelor aflate in curs de executie si lista investitiilor a căror realizare se sistează la nivelul UAT Comuna Zemeș, Judetul Bacau
HOTĂRÂREA NR. 27 / 06.03.2015 privind aprobarea prelungirii contractului de furnizare a energiei electrice pentru Blocul Foraj si Blocul Productie, intre UAT Comuna Zemes si EON ENERGIE S.A pe durata a 3 zile (intre 02 martie 2015 - 04 martie 2015, inclusiv)
HOTĂRÂREA NR. 28 / 06.03.2015 privind aprobarea modificarea a organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate in sensul trecerii compartimentului urbanism din subordinea viceprimarului comunei, in subordinea primarului comunei

HOTĂRÂREA NR. 29 / 06.03.2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2015
ANEXA
HOTĂRÂREA NR. 30 / 06.03.2015 privind aprobarea conturilor de execuţie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemeş pentru anul 2014
ŞEDINŢA DIN DATA DE 16.02.2015
ŞEDINŢA DIN DATA DE 12.02.2015
 • HOTĂRÂREA NR. 14 / 12.02.2015 privind aprobarea incheierii unui contract de furnizare a energiei electrice pentru Blocul Foraj si Blocul Productie, intre UAT Comuna Zemes si EON ENERGIE S.A pe durata a 18 zile (intre 12 februarie 2015 - 01 martie 2015)
   ŞEDINŢA DIN DATA DE 05.02.2015

 • HOTĂRÂREA NR. 12 / 05.02.2015 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemeș pe anul 2015

 • HOTĂRÂREA NR. 13 / 05.02.2015 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2014, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, a sumei de 700.000 lei cu destinatia finantării obiectivului de investitii “Amenajare spații publice de recreere : bază sportivă si teren de sport in comuna Zemeș, judetul Bacau”, până la rambursarea / decontarea cheltuielilor din alocările FEADR

ŞEDINŢA DIN DATA DE 30.01.2015
 • HOTĂRÂREA NR. 4 / 30.01.2015 privind aprobarea indicilor de indexare pentru anul 2015
 • HOTĂRÂREA NR. 5 / 30.01.2015 privind propunerea acordarii calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2014
 • HOTĂRÂREA NR. 6 / 30.01.2015 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat al comunei Zemes in suprafata de 14 mp, situat in zona blocuri ”Complex”
 • HOTĂRÂREA NR. 7 / 30.01.2015 privind aprobarea Planului de Acțiuni si Lucrări de Interes Local care vor fi efectuate in anul 2015, cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
 • HOTĂRÂREA NR. 8 / 30.01.2015 privind aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2014
 • HOTĂRÂREA NR. 9 / 30.01.2015 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul „ Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau ”
 • HOTĂRÂREA NR. 10 / 30.01.2015 privind aprobarea modificării contactului de inchiriere nr.2227 din 23.04.2007, pentru suprafete cu destinatie de locuintă situată in blocul Foraj, incheiat intre UAT Comuna Zemeș si dl. Dumitrascu Nelu
 • HOTĂRÂREA NR. 11 / 30.01.2015 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invățământ preuniversitar de stat din comuna Zemes ce vor functiona in anul scolar 2015-2016
ŞEDINŢA DIN DATA DE 09.01.2015
 • HOTĂRÂREA NR. 1 / 09.01.2015 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Zemes, pe o perioada de 3 luni
 • HOTĂRÂREA NR. 2 / 09.01.2015 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local din excedentul anilor precedenti
 • HOTĂRÂREA NR. 3 / 09.01.2015 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 105 din 19.11.2010 privind aprobarea Master Planului privind extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau
Ultima actualizare ( vineri, 15 ianuarie 2016 )