Urbanism PDF Print E-mail

 • În conformitate cu dispozițiile art.233, din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, UAT COMUNA ZEMEȘ  anunță obținerea Autorizației de construire nr. 7 din 25.04.2024 pentru obiectivul „MODERNIZARE STRĂZI SATUL BOLĂTĂU, COMUNA ZEMEȘ, JUDEȚUL BACĂU"
  Prin proiect se doreste modernizarea strazilor astfel:
  -    Pe strazile/drumurile vicinale cu pietruire existenta, respectiv Strada Taberei, Drum Vicinal DV2, Drum Vicinal DV4, Strada Tineretului, Drum Vicinal DV1,
      4 cm BAPC 16 /MAS16                 strat de rulare
      6 cm BADPC 22,4                    strat de legatura
      10 cm completare cu balast amestec optimal        strat de fundatie
      20 cm fundatie existenta din agregate naturale    strat de fundatie
  Grosimea cumulata a fundatiei existente si a completarii cu balast amestec optimal va fi de minim 30 cm grosime. Fundatia existenta se va scarifica si reprofila pe toata latimea proiectata, dupa care se va completa cu balast amestec optimal pana la grosimea de 30 cm.
  -    Pe strada Gorzeni se va adopta una din solutiile urmatoare
      4 cm BAPC 16                                strat de rulare
      6 cm  BADPC 22.4                     strat de legătură
      Geocompozit antifisura
      18 cm imbracaminte din beton de ciment existenta     strat de baza
      20 cm fundatie existenta din balast            strat de fundatie
      Scurgerea apelor
  Scurgerea apelor se va realiza gravitational prin sistemul existent de colectare si evacuare a apelor. Se vor reface rigolele existente pentru a asigura scurgerea apelor pluviale.
  Prin proiect s-a prevazut amenajarea drumurilor laterale pe lungimi diferite
  Suprafata totala ocupata de lucrari este de 2475 mp.

 • ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR DE FUNCTIONARE IN ANUL 2023

 • REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

 • DOCUMENTELE NECESARE EMITERII CERTIFICATULUI DE URBANISM SI AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE

 •  PLANUL URBANISTIC GENERAL

Parte scrisa - memoriu de prezentare (...vizualizare/descarcare...)

Parte desenata sat Zemes harti format .pdf (...descarcare...) 

Parte desenata sat Bolatau harti format .pdf (...descarcare...)Formulare pentru obtinerea certificatelor, avizelor, autorizatiilor


Formularul F3 - necesar obtinerii certifatului de urbanism


Formularul F1 - necesar la obtinerea certificatului de urbanism.


Formularul F7 - necesar la prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism


Formularul F2 - necesar solicitarii avizului primarului de catre Consiliul Judetean/Persoane


Formularul F8 - Necesar la solicitarea autorizatiei de construire/desfiintare.


Formularul F12 - necesar la prelungirea autorizatiei de construire/desfiintare


Formularul F14 - necesar comunicarii catre Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii lucrarilor.


Formularul F16 - necesar comunicarii catre Inspectoratul de Stat in Constructii a datei incetarii lucrarilor


Formularul F13 - necesar comunicarii catre Consiliul Judetean Bacau a datei inceperii executiei lucrarilor


Formularul F15 - necesar comunicarii catre Consiliul Judetean Bacau a datei de incheiere a executiei lucrarilor.


Model panou de identificare a investitiei pentru a fi montat pe santier. Montarea panoului este obligatorie pentru toti benficiarii de autorizatii.


Placuta de santier GRATUIT!
 • Oricine isi poate realiza gratuit, pe internet, prin site-ul  www.placutadesantier.ro un panou de identificare al investitiei – conform Ordinului nr. 63/N din 11 august 1998.


Last Updated ( luni, 29 aprilie 2024 )