A.C.S. GLORIA ZEMES PDF Print E-mail

ASOCIATIA "CLUB SPORTIV GLORIA ZEMES"

Cod Identificare fiscala: 32153037
Judetul Bacau
Sat Zemes
Comuna Zemes
Nr. 365
Certificat de identitate sportiva: 0075304
Numar de identificare din registrul sportiv: BC / A1 / 00008 / 2013 din data de 30.10.2013
DOCUMENTE
 

HOTARAREA NR.   66 / 29.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a ACS GLORIA ZEMES, pentru anul 2017

HOTARAREA NR. 18 / 29.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Asociatei Club Sportiv Gloria Zemes pentru anul 2016

HOTARAREA NR. 7 / 21.01.2016 privind încheierea unui contract de administrare cu Asociata Club Sportiv Gloria Zemes, având ca obiect Constructie Administrativa si Social Culturala (vestiar sportivi), proprietate publica a UAT Comuna Zemes

HOTARAREA NR. 82 / 15.06.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a ACS GLORIA ZEMES
HOTARAREA NR. 22 / 12.03.2015 privind aprobarea situatiei financiare a Asociatiei Club Sportiv Gloria Zemes pentru anul 2014
HOTARAREA NR. 16 / 16.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Asociatiei Club Sportiv Gloria Zemes pentru anul 2015
HOTARAREA NR. 168 / 09.10.2015 privind aprobarea alocarii sumei de 13000 lei din bugetul local al Comunei Zemes, pentru anul 2015, în vederea sustinerii activitatii A.C.S. Gloria Zemes

HOTARAREA NR. 169 / 09.10.2015 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 al A.C.S. Gloria Zemes

Last Updated ( luni, 25 martie 2024 )