Mandat 2012-2016 PDF Imprimare E-mail 


 • Reabilitare drum DC 180 A

      VIZUALIZARE ÎNAINTE / VIZUALIZARE DUPĂ


 •  Pictura Bisericii Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava - sat Bolătău

    VIZUALIZARE
 • Decolmatare şi împrejmuire Baraj Geamăna

     VIZUALIZARE


 • Reparaţii pod 901

     VIZUALIZARE ÎNAINTE / VIZUALIZARE DUPĂ


 • Înfiinţarea echipei de fotbal A.C.S. GLORIA ZEMEŞ

     VIZUALIZARE


 • Transformarea fostului dispensar uman în Centru de Servicii Sociale

     VIZUALIZARE ÎNAINTE / VIZUALIZARE DUPĂ


 • Achiziţionarea unui microbuz prin sponsorizare pentru A.C.S. GLORIA ZEMEŞ

     VIZUALIZARE


 • Preluarea cu titlu gratuit a fostului sediu PETROM - Modârzău, pentru transformarea acestuia în locuinţe sociale

     VIZUALIZARE


 • Modernizarea şi promovarea circuitului deja existent, circuit care face parte din Raliul Moldovei, pe acest traseu desfăşurându-se deja două ediţii competiţionale atât auto cât şi de ciclism (mountain-bike). Modernizarea şi promovarea realizată în parteneriat cu OMV Petrom şi organizaţia non-guvernamentală ACTIV Moineşti.

     VIZUALIZARE


 • SPORT ŞI SĂNĂTATE - Proiect realizat prin înfiinţarea A.C.S. GLORIA ZEMEŞ, proiect ce se adresează angrenării copiilor în diferite activităţi cultural, sportive, turistice.

     VIZUALIZARE


 • Reparaţii drum Bolătău

     VIZUALIZARE ÎNAINTE / VIZUALIZARE DUPĂ


 • Înfiinţarea unui punct de control trafic dotat cu camere video şi cu personal necesar controlului

     VIZUALIZARE


 •  Montarea de camere de supraveghere la căminul de copii - trecere de pietoni, şcoala centru, parcurile din centrul comunei şi sediul Primăriei

     VIZUALIZARE


 •  Reparaţii capitale la sistemul de alimentare cu apă

     VIZUALIZARE


 •  Organizarea zilelor comunei Zemeş - Ediţia I

     VIZUALIZARE


 •  Organizarea festivalului DATINI STRĂMOŞEŞTI - Ediţia I

     VIZUALIZARE


 •  Înfiinţarea S.C. SERVICII COMUNALE ZEMEŞ cu acţionar unic Consiliul local Zemeş - achiziţionarea unei camionete

     VIZUALIZARE


 •  Continuarea proiectului de reparaţii la Mănăstirea Înălţarea Domnului

     VIZUALIZARE


 • Preluarea în administrare a Centrului Social pentru copilul cu nevoi speciale pentru transformarea acestuia în azil de bătrâni

     VIZUALIZARE


 • Reparaţii drum Bolătău - zona Biserică

     VIZUALIZARE


 • Preluarea sediului Petrom - Foale şi transformarea lui în sediul Primăriei

     VIZUALIZARE


 • Realizarea în cadrul Primăriei a unei Săli de festivităţi şi Casa Căsătoriilor

     VIZUALIZARE


 • Achiziţionarea unui Duster pentru deplasările necesare din cadrul Primăriei

     VIZUALIZARE


 • Darea în folosinţă a Bisericii Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava

     VIZUALIZARE


 •  Decolmatarea pâraielor ce traversează D.C. 180 A

     VIZUALIZARE ÎNAINTE / VIZUALIZARE DUPĂ


 • Mutarea celor 7 familii evacuate în anul 201, ca urmare a exploziei cauzate de emanaţiile de gaze, din clădirea Stadion Zemeş în Clădire Centru Servicii Sociale Zemeş şi sfinţirea acestui obiectiv

     VIZUALIZARE


 • Împădurirea zonelor afectate de alunecările de teren - parcela nr. 5 (Şcoala Veche)

     VIZUALIZARE


 • Lansare de carte şi expoziţie sculptură în lemn - ing. Vasile Catana

     VIZUALIZARE


 • Semnarea contractului de finanţare între M.D.R.A.P. şi Comuna Zemeş, contract ce are ca obiect finanţarea lucrării REABILITARE D.C. 180 A  6,5 km, zona Bolătău, comuna Zemeş

      VIZUALIZARE


 • REABILITARE D.C. 180 A  6,5 km, zona Bolătău, comuna Zemeş

      VIZUALIZARE


 • APĂRARE MAL STADION

 VIZUALIZARE ÎNAINTE / VIZUALIZARE DUPĂ


 • Semnarea contractului de lucrări între Comuna Zemeş şi S.C. Atlas Company S.R.L., aferent obiectivului de investiţii "Amenajare spaţii publice de recreere, bază sportivă şi teren de sport multifuncţional, în comuna Zemeş, judeţul Bacău" (...foto...) 

Ultima actualizare ( vineri, 29 mai 2015 )