INFORMATII PUBLICE PDF Imprimare E-mail

 Informații publice conform Legii nr. 544 privind liberul acces la informațiile de interes public


BULETIN INFORMATIV PUBLICAT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE  Legii nr. 544 privind liberul acces la informațiile de interes public

Asigurarea accesului la informatiile de interes public conform Legii nr. 544 privind liberul acces la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere prin intermediul Registraturii generale a Primariei Comunei Zemes, la adresa de e-mail Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. sau la sediul Primariei Comunei Zemes din Comuna Zemes, str. Principala, nr. 200, telefon 0234383037, fax 0234383303

Conform art. 5 alin. 2 din   Legea nr. 544 privind liberul acces la informațiile de interes public autoritatile si institutiile publice, au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va contine :


Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Local al comunei Zemeș și aparatului de specialitate a primarului comunei Zemeș, precum şi activitatea acestuia:

• Constituția României, republicată;
• Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
• Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
• Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;


Programul de funcţionare al instituţiei:

                        Luni – Joi: 7.30 - 16.00
                        Vineri:       7.30 - 13.30


Programul de lucru cu publicul:


  • Luni –  Miercuri: 8.30 - 16.00
  • Joi: 8.30 - 16.00
  • Vineri: 8.30 - 13.30 

Programul de audienţe al conducerii instituţiei

  • Primar TUDOSĂ RĂZVAN: marți, între orele 09:00 - 12:00
  • Viceprimar MINCULEȚ VIOREL: miercuri, între orele 09:00 - 12:00
  • Secretar General al Comunei AVRAM OANA ELENA: joi, între orele 09:00 - 12:00

Puteti semnala faptele de coruptie la adresa de e-mail Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.  HOTĂRÂREA NR.   216 / 2020 privind aprobarea Programului de audiențe acordate de către consilierii locali din cadrul Consiliului local al comunei Zemeș, județul Bacău 


Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice și ale funcționarilor responsabili cu difuzarea informațiilor publice


Primar TUDOSĂ RĂZVAN: marți, între orele 09:00 - 12:00
Viceprimar MINCULEȚ VIOREL: miercuri, între orele 09:00 - 12:00
Secretarul Comunei AVRAM OANA ELENA: joi, între orele 09:00 - 12:00
Persoanele responsabile cu difuzarea informațiilor publice:
Referent TUDOREANU ADRIAN
tel. : 0234/383.037, fax : 0234/383.303, adresa e-mail Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.


Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice:


Strada Principală nr. 200, cod 607690, judeţul Bacău, comuna Zemeș, sat Zemeș
Telefon: 0234/383.037
Fax: 0234/383.303
E-mail: Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.
Web : www.zemes.ro


Modalitatile de contestare a deciziei institutiei publice


Modalitatile de contestare a deciziei institutiei publice in situatia in care o persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate in conformitate cu Hotararea nr.123/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.554/2001 sunt:

• Art. 32 - In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.

• Art. 33 - Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrativa prevazuta la art. 32 in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice.

• Art. 34 - In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative. Acest raspuns va contine informatiile de interes public solicitate initial si, de asemenea, va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate in cazul functionarului vinovat, in conditiile legii.

• Art. 35 - (1)Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizand nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice se constituie o comisie de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.
- (2)Comisia de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public va avea urmatoarele responsabilitati:
a)primeste si analizeaza reclamatiile persoanelor;
b)efectueaza cercetarea administrativa;
c)stabileste daca reclamatia persoanei privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public este intemeiata sau nu;
d)in cazul in care reclamatia este intemeiata, propune aplicarea unei sanctiuni disciplinare pentru personalul responsabil si comunicarea informatiilor de interes public solicitate. in cazul functionarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetarii administrative comisia de disciplina a autoritatii sau institutiei publice, care va propune aplicarea unei sanctiuni corespunzatoare, potrivit legii; e)redacteaza si trimite raspunsul solicitantului.

• - Art. 36 - (1)Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera in continuare lezat in drepturile sale prevazute de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.
- (2)Scutirea de taxa de timbru pentru plangerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu include si scutirea de la plata serviciilor de copiere a informatiilor de interes public solicitate.
 
Ultima actualizare ( joi, 15 iunie 2023 )