Concursuri PDF Imprimare E-mail

Bibliografie :
1. Legea 215/2001  – legea administratiei publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare
2. Legea 477/ 2004  – privind codul de conduita al personalului contractual, cu modificarile si completarile ulterioare
3. Decretul 209/1976  - privind aprobarea Regulamentului Operatiilor de Casa, actualizat
4. Legea 22/1969  – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, actualizata
5. Legea 101/2006  – privind serviciul de salubrizare a localitatilor, actualizata
6. Legea 241/2006  – Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, actualizata
7. Ordinul ANRSC nr. 109/2007  - privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, actualizat
8. Ordinul ANRSC nr. 90/2007  - pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, actualizat
9. Ordinul MLPAT nr. 29/1993  - pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici, actualizat

Ultima actualizare ( vineri, 04 noiembrie 2022 )