COMUNA ZEMEŞ: TRADIŢIE, CREDINŢĂ, VIITOR ! PDF Imprimare E-mail


   U.A.T. Comuna Zemeş
Comuna Zemeş, Judeţul Bacău, Nr. 200, Cod Poştal 607690
Tel 0234/383 037, Fax 0234/383303, e-mail: Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.
 Pentru cea mai bună vizualizare, recomandăm folosirea ultimelor versiuni ale browser - elor
facebook 

ACUM NE PUTEŢI GĂSI ŞI PE FACEBOOKPROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL 2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SPECIALE APLICABILE ÎN ANUL 2018
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI TARIFELOR, ALTELE DECAT CELE PREVAZUTE DE LEGEA 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, APLICABILE IN ANUL 2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE PENTRU PERSOANELE FIZICE APLICABILE ÎN ANUL 2018

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PERIOADA 24.06.2016 - 17.07.2017

1.       Proiect Împreună pentru noi și pentru copiii noștri, realizat în parteneriat între Unicef și UAT Comuna Zemeș
2.       Acordarea de stimulente financiare elevilor Școlii gimnaziale Ștefan cel Mare care au obținut premii la olimpiadele și concursurile școlare
3.       Eliminare  grinduri aluviuni din albia Tazlaului sărat
4.       Decolmatări șanțuri și canale de pe domeniul public al Comunei Zemeș
5.       Alocarea de resurse financiare pentru întocmirea documentațiilor tehnice pentru un număr de 4 poduri , proprietate publică a comunei Zemeș, amplasate peste pârâul Tazlăul Sărat, în vederea obținerii autorizației de gospodărire a apelor pentru poduri și podețe executate fără aviz de gospodărire a apelor
6.       Reparații curente pod Școala Mihai Eminescu
7.       Proiectarea obiectivului de investiții Refacere drum și apărare mal DC 180 A de la km 6 la km 15
8.       Reparații curente Bibliotecă - comuna Zemeș
9.       Sprijin financiar pentru Parohia romano - catolică Pietrosu, în vederea realizării investiţiei reabilitare modernizare şi extindere clădire biserică
10.   Proiectare obiectiv de investiţii RK duşuri, grupuri sanitare, casa scării şi hol aferent acesteia, din clădirile Bloc Foraj şi Bloc Producţie, proprietate privată a comunei Zemeş
11.   Alocarea de resurse financiare pentru întocmirea documentațiilor tehnice pentru toate traversările cursurilor de apă cu conducte de aducțiune/distribuție și canalizare precum și un plan de situație cu toate punctele de traversare cursuri de apă, în vederea reînnoirii autorizației de gospodărire a apelor pentru SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE ȘI EPURARE APE UZATE MENAJERE, COMUNA ZEMEȘ
12.   Alocarea de resurse financiare în vederea achiziționării și montării de mijloace fixe și obiecte de inventar reprezentând mobilier stradal
13.   Aprobarea parteneriatului ACS Gloria Zemeș cu ACS Rally Spirit Onești, pentru desfășurarea etapei a VII-a a Raliului Moldovei 2017
14.   Aprobarea proiectului De mână cu cei mici, redăm culoare vieții, realizat în parteneriat cu Unicef
15.   Aprobarea participării UAT Comuna Zemeș la constituirea asociației pentru dezvoltarea turismului - MONTPESA
16.   Încheierea unui acord de parteneriat între UAT Comuna Zemeș, ACS Gloria Zemeș și Școala gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș, în vederea realizării proiectului Tineri pentru România
17.   Aprobarea parteneriatului ACS Gloria Zemeș cu Asociația Activ Moinești și Clubul de ciclism I weel bike club Moinești, pentru desfășurarea competiției sportive XCO Zemeș - Runcu 2017 - prima ediție
18.   Alocarea de resurse financiare pentru realizarea lucrării Decolmatare pârâu Canuș - zona Munteanu-Grosu-Alupoaie

SUSȚINEȚI PRIN VOT - PÂNĂ PE 25 IUNIE 2017 - PROIECTUL ILUMINAT STRADAL LED AL COMUNEI VOASTRE ! PROIECTUL ESTE REALIZAT DE ASOCIAȚIA ACTIV MOINEȘTI, ÎN PARTENERIAT CU UAT ZEMEȘ.
PENTRU SUSȚINEREA PROIECTULUI TREBUIE SĂ AI ADRESĂ DE E-MAIL ȘI TELEFON MOBIL.
URMEAZĂ URMĂTORII PAȘI:
1. FĂ-ȚI CONT PE www.taraluiandrei.ro
2. CONFIRMĂ PE E-MAIL ȘI APOI ÎNSCRIE CODUL PRIMIT PE SMS
3. VOTEAZĂ PROIECTUL  ILUMINAT STRADAL LED
IMPLICĂ-TE, VOTUL TĂU CONTEAZĂ !

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL 2017, LA NIVELUL COMUNEI ZEMEȘ
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SPECIALE APLICABILE ÎN ANUL 2017, LA NIVELUL COMUNEI ZEMEȘ 

 Z I L E L E    C O M U N E I    Z E M E Ş

EDIŢIA A III-A (15 - 16 AUGUST 2015)

ALBUM FOTO  / VIDEOPREZENTARE MATERIAL DE INFORMARE AL AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE PRIVIND CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI - CE REPREZINTĂ CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI? CUM PUTEȚI FACE PARTE DIN CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI? CE CONDIȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINIȚI PENTRU A PUTEA FI ADMIS ÎN CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI?


DOCUMENTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE
 • In conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata (r1), se aduc la cunostinta publica urmatoarele proiecte de hotarare de acte normative ...detalii...


 • PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SPECIALE APLICABILE IN ANUL 2016, LA NIVELUL COMUNEI ZEMES ...detalii...

 • PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI TARIFELOR, ALTELE DECAT CELE PREVAZUTE DE LEGEA 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, APLICABILE IN ANUL 2016 ...detalii...
 • ANEXELE 1 - 2 ...detalii...
 • ANEXA 3 ...detalii...
 • ANEXA 4 ...detalii...
 • ANEXA 5 ...detalii...
 • ANEXA 6 ...detalii...
 • ANEXA 7 ...detalii...

 • PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA "CLADIRILOR NEINGRIJITE", CONFORM CRITERIILOR APROBATE PRIN H.C.L. NR.../....2015, PENTRU CARE IMPOZITUL SE MAJOREAZA CU 500%, SITUATE IN INTRAVILANUL COMUNEI ZEMES, JUDETUL BACAU...detalii...
 • Raport de specialitate pentru alte taxe locale pentru anul fiscal 2016, la nivelul COMUNEI ZEMES, Compartiment URBANISM, Compartiment SSM-PROTECTIA MEDIULUI ...detalii...
 • RAPORT privind stabilirea taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, la nivelul COMUNEI ZEMES, Domeniul Public ...detalii...
 • RAPORT privind stabilirea taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora aplicabile în anul fiscal 2016, la nivelul
  COMUNEI ZEMEŞ, COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL ...detalii...
 • REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotarire privind stabilirea taxelor si tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, aplicabile in anul 2016 ...detalii...
 • REFERAT de APROBARE la proiectul de hotarire privind stabilirea ” cladirilor neîngrijite ”, conform criteriilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zemeș nr.__din______2015, pentru care impozitul se majoreaza cu 500 %, situate in intravilanul Comunei Zemeș, judetul Bacau ...detalii...
 • REFERAT de APROBARE la proiectul de hotarire privind aprobarea impozitele și taxele locale pentru anul 2016, aplicabile la nivelul Comunei Zemeș ...detalii...
 • REFERAT de APROBARE la proiectul de hotarire privind stabilirea taxelor speciale aplicabile in anul 2016, in comuna Zemes...detalii...


PROIECTE REALIZATE PARTIAL 2014

1.REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM BOLATAU 6,5 KM
S-au realizat 4 km în anul 2014, urmând ca în decursul anului 2015 sa se realizeze diferenta de 2,5 km contractul fiind deja semnat.
2.PROIECT DE REABILITARE SI MODERNIZARE A BLOCULUI DE LOCUINTE SOCIALE SI DE NECESITATE MODÂRZAU
S-a depus memoriu la MDRAP, iar la sfârsitul anului 2014, respectiv luna decembrie s-a primit raspuns la acest memoriu. In raspunsul Ministerului este specificat faptul ca solicitarea noastra a fost inclusa în baza de date a Programului de constructii de locuinte sociale. Dupa aceasta informare primita s-a trimis Proiectul si toate celelalte documente referitoare la locuintele sociale catre M.D.R.A.P. si se asteapta raspuns.
3.REGULARIZARE ALBIE TAZLAUL SARAT - solicitare depusa la Ministerul Mediului
În anul 2014 s-a primit adresa de la Ministerul Mediului prin care am fost informati ca s-a elaborat Proiectul Tehnic pentru aceasta investitie de catre SC AQUAPROIECT SRL Iasi si a fost avizat în Comisia C.T.E. - ABA SIRET BACAU. În urma acestei informari am depus un nou memoriu la Ministerul Mediului în vederea alocarii sumei necesare investitiei în bugetul din 2015. Speram ca din primavara sa înceapa lucrarile de regularizare.
4.PROIECT REABILITARE MAL STADION
S-a realizat în proportie de 90% în anul 2014 urmând a se finaliza în primavara acestui an.
5. PROIECT MODERNIZARE SI AMENAJARE BAZA SPORTIVA
A fost depus proiect pe Fonduri Europene în 2014, iar în luna decembrie s-a primit notificare de la CRFIR - IASI prin care se cerifica faptul ca Proiectul este declarat ELIGIBIL. Asteptam urmatoarea notificare pentru semnarea Contractului de Finantare.
6.FINALIZAREA LUCRARILOR LA MANASTIREA ÎNALTAREA DOMNULUI
S-a acoperit Manastirea iar anul acesta s-au alocat bani în buget pentru finalizarea lucrarilor.
7.STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI ZEMES
În anul 2014 s-a realizat Strategia de dezvoltare de catre firma GEA STRATEGY & CONSULTING în colaborare cu SC OMV PETROM SA, iar în perioada urmatoare aceasta firma va monitoriza si va informa Comuna Zemes despre posibilitatea accesarii de Fonduri structurale.

PROIECTE CE URMEAZA A FI REALIZATE ÎN ANUL 2015

1.REABILITARE SI ASFALTARE VARIANTA CANUS
2.REABILITARE DRUM - INTRAREA ÎN COMUNA
3.PARC DE AGREMENT SI LOC DE JOACA ÎN MODÂRZAU
4.REABILITARE CLUB ZEMES
5.REABILITARE DRUM BOLATAU ULTIMII 5 KM
6.AMENAJARE PARC CENTRAL SI CENTRUL COMUNEI

HOTĂRÂREA NR. 216/12.12.2014 privind stabilirea taxelor si tarifelor altele decât cele prevazute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, aplicabile in anul 2015


 • ANUNT DEZBATERE PUBLICA PRIVIND STABILIREA TAXELOR DE INCHIRIERE APLICABILE IN ANUL 2015 (...detalii...)
  DOCUMENTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

 • PROIECT de HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor si tarifelor altele decât cele prevazute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, aplicabile in anul 2015 (...detalii...)
 • TARIFE SUPLIMENTARE de utilizare a drumurilor de interes local (...detalii...)
 • CERERE ELIBERARE AUTORIZATIE SPECIALA DE TRANSPORT (...detalii...)
 • CERERE PENTRU ANALIZA PRIMARA LA DEPUNEREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PENTRU OBIECTIVE SOCIOECONOMICE SI RETELE EDILITARE (...detalii...)
 • CERERE PENTRU EMITERE ACORD / AUTORIZATIE DE AMPLASAMENT SI ACCES LA DRUMURILE LOCALE (...detalii...)
 • ACORD PREALABIL DE AMPLASARE SI ACCES LA DRUM (...detalii...)
 • AUTORIZATIE De amplasare si acces la drum pentru persoane fizice si juridice (...detalii...)
 • RAPORT DE SPECIALITATE (...detalii...)
 • REFERAT DE APROBARE La proiectul de hotarire privind stabilirea taxelor si tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, aplicabile in anul 2015 (...detalii...)

 ZILELE COMUNEI ZEMEŞ - EDIŢIA A II A

16-17 AUGUST 2014

ALBUM FOTO / VIDEOPREZENTAREUltima actualizare ( luni, 11 decembrie 2017 )
 

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstăzi75
mod_vvisit_counterIeri116
mod_vvisit_counterSăptămâna aceasta75
mod_vvisit_counterLuna aceasta1370
mod_vvisit_counterTotal149028